Příjemnou noc, dnes je pondělí 26.2.2024, svátek slaví Dorota, zítra Alexandr.

Protonová léčba rakoviny, nádorů - cena, hrazení pojišťovnou, princip, postup, petice

protonova-lecba-cena-hrazeni-zdravotni-pojistovnou-informace-princip-postup-6

protonova-lecba-cena-hrazeni-zdravotni-pojistovnou-informace-princip-postup-6
Věděli jste, že ročně je v České republice diagnostikováno 80.000 případů rakoviny a 30.000 lidí jí podléhá? Věděli jste, že ozařování je v zahraničí jedním z nejpoužívanějších způsobů léčby této nemoci a v Čechách se používá jen v 30%? Informuje Vás lékař o všech současných možnostech léčby a případných nežádoucích účincích? Česká republika má dnes k dispozici nejúčinnější a nejbezpečnější léčbu v protonovém centru. Co je vlastně protonová léčba rakoviny?

___

___

Nová zbraň v léčbě nádorových onemocnění

S nádorovými onemocněními můžeme bojovat třemi způsoby, které se také v určitých případech mohou kombinovat. Je to

  • ozařování (radioterapie),
  • chirurgie (operační výkony) a
  • chemoterapie.

Jedním z klíčových nástrojů v tomto boji je ozařování. Ve vyspělých zemí se ozařuje až 60% nemocných u nás se jedná o třetinu.

Cílem lékařů při léčbě rakoviny je dopravit do nádoru co největší dávku záření, protože obecně platí, že čím větší dávka záření v co nejkratší době zničí to, co potřebujeme a to jest nádorové ložisko. Má to ale jeden háček, jak dostat do nádoru potřebnou dávku záření a nepoškodit zdravé tkáně, ty které obklopují nádor. Radiační onkologové si proto oddechli poté, co byla kolem roku 1953 v USA vyvinuta technologie protonové léčby. Co vlastně tato technologie ve srovnání s konvenční neboli fotonovou radioterapií umí?

 

protonova-lecba-cena-hrazeni-zdravotni-pojistovnou-informace-princip-postup-2
protonova-lecba-cena-hrazeni-zdravotni-pojistovnou-informace-princip-postup-2
Konvenční (klasické) ozařování nádoru

Konvenční (fotonová) radioterapie má tu nevýhodu, že při průchodu tělem předává největší dávku záření tam, kde nechceme, tj. při vstupu do tkáně. S hloubkou tato dávka klesá. Ozáříme tedy vyšší dávkou zdravé tkáně před nádorem, střední dávkou nádor a následně vše co je ve směru záření za nádorem. Ozářením zdravých tkání nám vznikají vedlejší účinky, které mají vliv na celkový stav, kvalitu života a s tím možnosti na uzdravení. Z výše uvedeného nemůžeme tedy v určitých případech použít vysoké dávky potřebné pro zničení nádoru, jelikož jsme limitováni hranicemi záření, které nesmíme překročit na zdravé tkáně (orgány) v okolí nádoru.

 

 

protonova-lecba-cena-hrazeni-zdravotni-pojistovnou-informace-princip-postup-3
protonova-lecba-cena-hrazeni-zdravotni-pojistovnou-informace-princip-postup-3
Protonové záření, protonová léčba rakoviny

Protony mají oproti fotonům řadu fyzikálních výhod. Tyto kladně nabité částice, které při vstupu do těla na své cestě do nádoru předávají zdravým tkáním minimální dávku záření a můžeme je zastavit v jakékoliv části těla s milimetrovou přesností. To je v našem případě nádor. Při zastavení protony uvolní vysokou energii, která ničí nádorové buňky a ty zdravé za nádorem nezasáhne. Díky našim nejmodernějším technologiím (aktivní skenování) můžeme ozařovat složité tvary nádorů v těle, jako když je vymalujete vrstvu po vrstvě pastelkou.

Bezpečné dodání vysoké dávky do nádoru nám otevírá nové možnosti léčby zářením u dosud obtížně léčitelných nemocí, zkracuje dobu léčby, zvyšuje možnost na jejich vyléčení a zachovává vysokou kvalitu života.

 

 


Protonová léčba je uznávaná metoda

Protonová léčba není novou, natož pak experimentální metodou. Protonová terapie je využívána pro klinické účely již od padesátých let minulého století. K roku 1988 se datuje schválení americkým regulačním úřadem FDA pro použití této metody v léčbě pacientů.

 

protonova-lecba-cena-hrazeni-zdravotni-pojistovnou-informace-princip-postup-4O přínosu protonové léčby svědčí probíhající výstavba protonových center po celém světě. Jen v našem okolí se jedná o centrum v Polsku, Holandsku, Švédsku, Itálii, tři centra ve Velké Británii či Německu. Odborné lékařské společnosti v České republice uznaly vhodnost protonové léčby v rámci onkologické péče ČR již v roce 2003 a v roce 2005 byl projednán návrh (MZ ČR) na zavedení nové léčebné technologie do systému zdravotní péče. V roce 2011 výbor Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky (SROBF) odsouhlasil aktivní spolupráci při zařazení protonové terapie do koncepce komplexní onkologické péče ČR a podporu vyjádřila také Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČSL JEP).

 

Je tedy vůbec na místě existenci tohoto projektu dále zpochybňovat?

Pražské protonové centrum splnilo všechny nutné legislativní podmínky a státní i soukromé pojišťovny nyní opakovaně oslovuje k navázání spolupráce. Prozatím bez odezvy.

 


Cena protonové léčby

Problémem českého zdravotnictví není nedostatek finančních zdrojů, ale jejich efektivní vynakládání a volba té nejvhodnější léčby pro konkrétního pacienta.

Jednou z nejčastěji uváděných námitek proti protonové terapii je její cena. Média, ministerstvo zdravotnictví a zdravotní pojišťovny však záměrně operují s absurdně nadsazenými částkami.

 

protonova-lecba-cena-informace-hrazeni-zdravotni-pojistovnou-1Cena léčby v České republice, kterou protonové centrum nabízí, se pohybuje pod cenou stejné léčby v zahraničí, naopak velmi blízko ceny klasického ozařování, které pojišťovny bez mrknutí oka hradí.

Pacient neví, kolik stojí operace či chemoterapie, zajímá ho výsledek. A pokud by si pacient nechal vysvětlit rozdíly mezi klasickou a protonovou terapií, už by na klasickou zřejmě dobrovolně nešel.

Obecně největší komplikací léčby je nevyléčený nádor. Náklady na nevyléčené onkologické pacienty jsou přibližně pětinásobně vyšší než náklady na léčbu samotnou. Důvodem jsou opakované hospitalizace, opakované operace, opakované kůry chemoterapie, potřeba paliativní léčby i terminální péče. Rozdíl v nákladech na protonovou léčbu a jiné moderní formy ozařování je relativně malý, zvláště v kontextu celkových nákladů na boj s nádorovým onemocněním. Protonová terapie snižuje potřebu následné léčby a péče, zvyšuje šanci na vyléčení nemocných a tak se jeví ze všech uvedených metod jako nejpříznivější.

protonova-lecba-cena-hrazeni-zdravotni-pojistovnou-informace-princip-postup-5Protonová léčba nabízí menší riziko v průběhu celého procesu ozařování, a současně vyšší kvalitu života po ukončení léčby. Představuje tak jednu z nejúčinnějších a současně ekonomicky přijatelnou cestu k uzdravení onkologických pacientů. Léčba je značným přínosem nejen pro pacienty, ale i pro stát, který šetří část nákladů na následnou léčbu a na péči o nevyléčené nemocné. V onkologii proto nastal čas objektivně posoudit existující možnosti a začít vybírat tu nejlepší.

 

 

CHCETE ABY PROTONOVOU LÉČBU NÁDORŮ HRADILA ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA?

PODEPIŠTE ONLINE PETICI