Příjemnou noc, dnes je čtvrtek 30.11.2023, svátek slaví Ondřej, zítra Iva.

Otázky k atestaci z vnitřního lékařství, interny - seznam otázek

otazky-k-atestaci-interna-vnitrni-lekarstvi-seznam-otazek
otazky-k-atestaci-interna-vnitrni-lekarstvi-seznam-otazek
Stránka obsahuje seznam všech otázek k ústní atestaci, tedy atestační zkoušce z oboru vnitřního lékařství, interny. Otázky byly staženy ze webu Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Pokud máte před zkouškou, přeji pevné nervy a úspěch při samotné zkoušce.
___
___
Otázky k atestaci v oboru vnitřní lékařství 2011, 2012

1)
1.    Renovaskulární hypertense
2.    Bronchiektasie ( vrozené, získané, u jiných onemocnění)
3.    Akutní stav zmatenosti – dif.dg., terapie

2)
1.    Léčba arteriální hypertense
2.    Postižení plic u systémových onemocnění
3.    Alergické reakce – základní rozdělení, terapie

3)
1.    Chronické srdeční selhání
2.    Chronická lymfadenosa – základy diagnostiky a terapie
3.    Nejzávažnější infekce u imunokompromitovaných nemocných

4)
1.    Plicní hypertense
2.    Sjogrenův syndrom
3.    Nejčastější průjmová onemocnění

5)
1.    Mitrální vady
2.    Chronická myelosa –  základy diagnostiky a terapie
3.    Nejčastější virová respirační onemocnění

6)
1.    Aortální vady
2.    Transplantace plic – indikace
3.    Sepse

7)
1.    Plicní embolie
2.    Nádory CNS
3.    Infekční záněty plic

8)
1.    Akutní perikarditidy
2.    Nádorové markery a jejich využití
3.    Infekční endokarditida

9)
1.    Akutní koronární syndromy
2.    Dermatomyositida/polymyositida
3.    Nejčastější příčiny pádů  seniorů,  možnosti prevence

10)
1.    Přehled a využití diagnostických metod v kardiologii
2.    Sarkoidosa a jiné plicní granulomatosy
3.    Infekce přenášené hmyzem11)
1.    Komplikace IM
2.    Dřeňový útlum
3.    Příčiny a důsledky polypragmasie  seniorů

12)
1.    Supraventrikulární tachyarytmie
2.    Význam laboratorních vyšetření u nemocných v kritickém stavu, stratifikace prognosy
3.    Kožní projevy infekčních onemocnění

13)
1.    Poruchy AV převodu
2.    Neinfekční záněty plic ( aspirační, inhalační, pneumonitidy)
3.    Příčiny a důsledky změn  farmakokinetiky léků u seniorů

14)
1.    Komorové arytmie
2.    Megaloblastové anémie
3.    Epidemie, pandemie – vymezení pojmů, nejčastější příčiny

15)
1.    Antiarytmika – přehled, indikace akutního a chronického podávání
2.    Idiopatická plicní fibrosa
3.    Malárie

16)
1.    Kardiomyopatie
2.    Indikace oxygenoterapie u spontánně ventilujícího pacienta, rizika,indikace DDOT
3.    Lymeská  boreliosa

17)
1.    Hypertense – diagnosa, základní vyšetření, nefarmakologická léčba
2.    Epilepsie
3.    Streptokokové infekce

18)
1.    Hypertensní emergence a urgence
2.    Exogenní poškození plic
3.    Specifické aspekty posuzování operačního rizika  seniorů

19)
1.    Dissekce aneurysmatu aorty
2.    Míšní léze – nejčastější příčiny, klinický obraz
3.    Hypotermie a hypertermie

20)
1.    Žilní trombosa – klinický obraz, dg., terapie
2.    ARDS
3.    Možnosti ovlivnění kognitivních poruch  seniorů – farmakologické i nefarmakologické

21)
1.    Akutní levostranná srdeční insuficience
2.    Vyšetřovací metody v neurologii
3.    Virové hepatitidy
22)
1.    Katetrizační a chirurgická revaskularizace myokardu – možnosti, indikace
2.    Exogenní poškození plic
3.    Virové encefalitidy

23)
1.    Zevní dočasná a trvalá kardiostimulace- princip, indikace
2.    Chronická respirační insuficience – nejčastější příčiny, léčba
3.    Nozokomiální infekce

24)
1.    ICHDK – diagnostika, terapie
2.    Onemocnění pleury ( kromě pneumothoraxu)
3.    Meningitidy

25)
1.    Kardiogenní šok
2.    Sclerosis multiplex
3.    Mykotické infekce

26)
1.    Vrozené srdeční vady
2.    Trombofilní stavy
3.    Úskalí léčby hypertense seniorů – výběr antihypertensiv, cílové hodnoty

27)
1.    Rizikové faktory aterosklerosy
2.    Polyneuropatie
3.    Osteoporosa, osteomalacie – příčiny, diagnostika, základy terapie

28)
1.    Viscerální ischemie
2.    Sideropenické anémie
3.    Antimikrobiální léčba – indikace, zásady

29)
1.    Syndrom  horní hrudní apertury
2.    Šok – rozdělení, diagnostika
3.    Intoxikace psychofarmaky a psychotropními látkami

30)
1.    Raynaudův fenomén a vasoneurosy
2.    Nutrice u nemocných v kritickém stavu
3.    Dif.dg. bolestí na hrudi

31)
1.    Onemocnění renálních tepen
2.    Degenerativní  onemocnění CNS ( kromě demencí)
3.    Dif.dg. perikardiálního výpotku

32)
1.    Lymfedém
2.    Cholangoitidy
3.    Synkopy – dif.dg., možnosti léčby
33)
1.    Diabetická ketoacidosa
2.    Demence
3.    Vysokohorská nemoc. Dekompresní  postižení

34)
1.    Insuficience hypofysy
2.    Asthma bronchiale – diagnostika, základy terapie
3.    Diuretika – účinek, využití v terapii, nežádoucí účinky

35)
1.    Hormonálně aktivní tumory
2.    Ischemické CMP
3.    Zoonosy

36)
1.    Pozdní komplikace diabetu mellitu
2.    PKJ a sekundární metastatické postižení jater – diagnostika, možnosti terapie
3.    Infekce kůže a měkkých tkání ( kromě erysipelu)

37)
1.    Diabetes insipidus
2.    Hemoragické CMP
3.    Poruchy výživy ve stáří

38)
1.    Hypotyreosa
2.    Vyšetřovací metody v pneumologii
3.    Porfyrie

39)
1.    Hyperaldosteronismus
2.    DIC
3.    Intoxikace zplodinami hoření

40)
1.    Insuficience kůry nadledvin
2.    Myeloproliferativní choroby
3.    Obezita

41)
1.    Diabetes mellitus I.typu- klinický obraz, diagnostika, základy terapie
2.    Kvalitativní a kvantitativní poruchy vědomí
3.    Multiresistentní mikroorganismy – vysvětlení pojmu, klinický dopad

42)
1.    Hypertyreosa
2.    Autoimunní zánětlivá onemocnění v neurologii – zejména Guillain-Barrého sy.
3.    Dif.dg. otoků DK

43)
1.    Feochromocytom
2.    Dif.dg. trombocytopenie
3.    Chřipková onemocnění
44)
1.    Hyperosmolální diabetické koma
2.    Choroby lymforetikulárního systému / hodgkinský a nonhodgkinský lymfom/
3.    Dif.dg. bezvědomí

45)
1.    Diabetes mellitus II. typu – diagnostika, základy terapie
2.    Polycytémie
3.    Antikoagulační léčba seniorů – nejčastější indikace, specifická rizika

46)
1.    Záněty štítné žlázy
2.    Myasthenia gravis
3.    Metabolická acidosa

47)
1.    Hyperparatyreosa
2.    Kraniocerebrální trauma – diagnostika, možnosti léčby
3.    Intoxikace hepatotoxickými noxami

48)
1.    Polyglandulární syndromy
2.    CHOPN
3.    Léčba bolesti u seniorů –nejčastější indikace, specifická rizika

49)
1.    Onemocnění ženských pohlavních žláz
2.    Plicní tbc – diagnostika, základy terapie
3.    Dif.dg. dušnosti

50)
1.    Onemocnění mužských pohlavních žláz
2.    Principy protinádorové léčby
3.    Poruchy metabolismu kalia

51)
1.    Obstrukce žlučových cest- diagnostika, terapie
2.    Perniciosní anémie
3.    ACEI – účinek, využití v terapii, nežádoucí účinky

52)
1.    Vyšetřovací metody v hepatologii
2.    Akutní hemoblastosy – základy dg. a terapie
3.    Metabolická alkalosa

53)
1.    Chronické hepatitidy
2.    Nejčastější krvácivé stavy
3.    Syndrom horní duté žíly – dif.dg.

54)
1.    Vředová choroba  gastroduodenální
2.    Mimoplicní tbc- diagnostika, základy terapie
3.    Respirační acidosa a alkalosa
55)
1.    Endoskopické metody v gastroenterologii – diagnostické a léčebné využití
2.    Multiorgánové selhání – diagnostika, terapie
3.    Dif.dg. proteinurie

56)
1.    Cholecystolitiáza, akutní cholecystitida
2.    Akutní stavy v onkologii
3.    Dif.dg. hypotense

57)
1.    Chronická pankreatitida
2.    Antifosfolipidový syndrom
3.    Dekubity – predispozice, prevence, komplikace

58)
1.    Akutní pankreatitida
2.    Psoriatická artritida
3.    Nejčastější příčiny poruch mobility  seniorů

59)
1.    Toxické poškození jater
2.    Infekční artritidy
3.    Dif.dg. bolestí hlavy

60)
1.    Nespecifické střevní záněty
2.    Hemolytické anémie
3.    Betablokátory – účinek, využití v terapii, nežádoucí účinky

61)
1.    Onemocnění jícnu
2.    Nádory močového ústrojí
3.    Dif.dg. ikteru

62)
1.    Akutní krvácení z horní etáže GIT
2.    Hyperurikémie a dna
3.    Blokátory Ca kanálů – účinek, využití v terapii, nežádoucí účinky

63)
1.    Selhání jater
2.    Reaktivní artritidy
3.    Dif.dg. hematurie

64)
1.    Jaterní cirhosa
2.    Enteropatické artritidy
3.    Dif.dg. pleurálního výpotku

65)
1.    Onemocnění tenkého střeva ( kromě Crohnovy nemoci)
2.    Systémová sklerodermie
3.    Radiační poškození
66)
1.    Portální hypertense
2.    Krevní deriváty – rozdělení, indikace
3.    Dif.dg. bolestí kloubů

67)
1.    Metabolická onemocnění jater
2.    Plasmocytom
3.    Dif.dg. zácpy

68)
1.    Divertikulární choroba
2.    Revmatoidní artritida
3.    Intoxikace houbami

69)
1.    Akutní selhání ledvin z renálních příčin
2.    Nádory plic – diagnostika, možnosti léčby
3.    Malnutrice – diagnostika, terapie

70)
1.    Infekce močových cest
2.    Umělá plicní ventilace – princip, indikace
3.    Teploty nejasného původu

71)
1.    Akutní selhání ledvin z prerenálních příčin
2.    Pneumothorax
3.    Dif.dg. uzlinového syndromu

72)
1.    Chronická renální insuficience
2.    Sarkoidosa
3.    Dif.dg. ascitu

73)
1.    Tubulointersticiální choroby ledvin
2.    Kolorektální ca
3.    Rizika hospitalizace seniorů – nejčastější příčiny iatrogenního poškození, prevence

74)
1.    Toxické poškození ledvin
2.    Amyloidosa
3.    Očkování – možnosti, indikace, rizika

75)
1.    Chronické glomerulonefritidy
2.    Akutní respirační insuficience
3.    Nejčastější příčiny anémie  u seniorů

76)
1.    Nefrotický syndrom
2.    Vyšetřovací metody v revmatologii
3.    Kortikoidy – účinky, terapeutické využití, nežádoucí účinky
77)
1.    Akutní selhání ledvin z postrenálních příčin
2.    Paraneoplastické kloubní syndromy
3.    Toxické účinky alkoholu – akutní, chronické

78)
1.    Možnosti náhrady funkce ledvin- princip, indikace
2.    Idiopatické zánětlivé myopatie
3.    Dif.dg. splenomegalie

79)
1.    Vyšetřovací metody v nefrologii
2.    Syndrom spánkové apnoe a hypoventilace
3.    Dif.dg. průjmu

80)
1.    Akutní glomerulonefritidy
2.    Karcinom pankreatu a žlučových cest
3.    Statiny – princip účinku, využití v terapii, nežádoucí účinky

81)
1.    Obstrukce močových cest
2.    SLE
3.    Poruchy osmolality séra

82)
1.    Vrozená onemocnění ledvin a močových cest
2.    Karcinom jícnu a žaludku
3.    Poruchy funkce ledvin u seniorů – specifické příčiny

83)
1.    Urolitiáza
2.    Záněty mediastina
3.    Hodnocení operačního rizika, předoperační vyšetření a příprava polymorbidních nemocných

84)
1.    Nádory ledvin
2.    Degenerativní onemocnění kloubů a páteře
3.    Dif.dg. bolestí břicha

85)
1.    Nemoci ledvin v těhotenství  ( včetně eklampsie)
2.    Systémové vaskulitidy
3.    Dif.dg. vahového úbytku

86)
1.    Transplantace jater – indikace
2.    Artropatie indukované krystaly
3.    Náhlé příhody břišní

87)
1.    Onemocnění gastrointestinálního traktu vyvolaná konzumací alkoholu
2.    M. Bechtěrev
3.    Možnosti řešení poruch perorálního příjmu  seniorů ( NJS, PEG)

88)
1.    Onemocnění Vaterské papily
2.    Mimokloubní  revmatismus
3.    Hypohydratace u seniorů – příčiny,důsledky

89)
1.    Cholangoitidy
2.    Kloubní syndromy při endokrinopatiích
3.    Dif.dg. bolestí v zádech

90)
1.  Obezita
2. Revmatická polymyalgie, temporální arteriitida
3.  Amyloidosa