Příjemnou noc, dnes je středa 17.4.2024, svátek slaví Rudolf, zítra Valérie.

Operace mozku při vědomí pacienta - nic nemožného v moderní medicíně

operace-mozku-pri-vedomi-pacienta-nic-nemozneho-v-moderni-medicine

operace-mozku-pri-vedomi-pacienta-nic-nemozneho-v-moderni-medicine
Stačí uplynutí jednoho roku, aby bylo v České republice diagnostikováno 700 nových případů mozkového nádoru. Další život těchto pacientů se z velké části odvíjí od toho, nakolik operační zákrok může jejich nádor odstranit. Nejen díky velmi přesné diagnostice, ale také díky novým postupům a metodám dnes (05.06.2018) chirurgové mohou operovat i takové mozkové nádory, do jejichž léčby by se dříve nepouštěli.

__

__

Někdy je u pacientů, kteří trpí nádorem rostoucím v oblasti řečových center, nezbytné kvůli ochraně této funkce mozku operovat při plném vědomí - hovoří se o takzvané awake operaci. Pokud je nutné a současně možné, abychom nádorové onemocnění mozku řešili otevřenou operací, je naším důležitým úkolem během zákroku pokud možno nepoškodit okolní zdravou mozkovou tkáň. K větší bezpečnosti a úspěšnosti operací přispívají nejen přesná diagnostika a zručnost operatéra. Nesmírně přínosné jsou rovněž metody používané během operace jako navigační systémy, elektrofyziologická funkční kontrola, fluorescenční zobrazení nádoru nebo zobrazení magnetickou rezonancí.
Než neurochirurg začne odstraňovat nádor, provádí se takzvaný brainmapping, kdy se elektrickými impulzy postupně přechodně vyřazují z funkce malé okrsky mozku. Pacientům jsou během toho předkládány různé úkoly zaměřené na jejich řečové schopnosti. Ve chvíli, kdy se tyto schopnosti naruší, je v identifikována funkčně důležitá oblast, které je potřeba se vyhnout. Tímto postupem ověřujeme, že operace nepoškodí důležité funkce.

 

Metody umožňující větší radikalitu výkonu

Fluorescenční metody: Při operacích nádorů se používá takzvaná modrá fluorescence. Pacient vypije zhruba čtyři hodiny před operací speciální látku, která se vstřebá do nádoru a operatér pak během operace vidí nádorové buňky díky jejich svítivému zbarvení domodra. To umožňuje po odstraněni nádoru odlišit jeho případné zbytky od zdravé tkáně a radikálněji tuto zhoubnou tkáň odoperovat.

Intraoperační magnetická rezonance (iMRI): Umožňuje přímo v průběhu operačního výkonu převézt pacienta na vedlejší sál s magnetickou rezonancí, zde jej vyšetřit a po provedeném zobrazení dál pokračovat podle potřeby ve výkonu. Operatér zjistí, zda se v mozku nachází zbytkový nádor, a pokud ano, může jej odstranit.

 

Ne všechny nádory lze operovat

Existují oblasti mozku, které jsou natolik rizikové, že se lékaři do otevřených neurochirurgických výkonů nepouštějí. Jedná se o zhoubné nádory, které nevratně zasahují důležité funkční struktury mozku, a jejich operace by již neměla žádný význam pro zlepšení kvality života pacienta. Druhou skupinu neoperovatelných nádorů tvoří ty, jež vyrůstají v oblasti spodiny lebeční. Zde se nacházejí nesmírně důležité funkční struktury, které by při operaci nebylo možné zachovat. V těchto případech se volí jiné léčebné metody, jako je ozařování, zákrok na Leksellově gama noži atd.

 

Mozkové nádory a jejich druhy

Asi dvě třetiny všech mozkových nádorů tvoří metastázy vzniklé z jiného primárního nádoru. Polovinou primárních mozkových nádorů vznikajících prvotně v mozku jsou gliomy vyrůstající z vlastní mozkové tkáně, tvořené podpůrnými gliovými buňkami. Dalších 20 procent jsou takzvané meningeomy, nádory vyrůstající z obalů mozku. Ty jsou většinou nezhoubné. Zhruba 10 procent tvoří adenomy hypofýzy, jež mohou kromě tlakových změn působit i nějaké hormonální projevy. Z častějších nádorů ještě asi 5 procent připadá na schwannomy (dříve se jim říkalo neurinomy), sem patří například nádor sluchového nervu. Posledních 15 procent zbývá na různé vzácnější nádory.

 

Příznaky a projevy mozkových nádorů

Mozkové nádory o sobě mohou dát vědět několika způsoby. Jednou z možností je podráždění mozku, které se projeví nejčastěji epileptickým záchvatem. Pokud tento nenastane, většinou jsou pak projevy kombinací ložiskových příznaků podle toho, v jaké části mozku nádor vyrůstá. Pacienti mají poruchy pohyblivosti končetin, řeči nebo funkce například hlavových nervů. Současně, jak nádor postupně roste, vzniká syndrom nitrolební hypertenze, což je určitý přetlak v hlavě, který se ve výraznějších případech projeví bolestí hlavy, zvracením, poruchami zraku a dalšími příznaky.

 

Diagnostika mozkových nádorů

Základním vyšetřením je magnetická rezonance MRI. Část pacientů nejprve projde CT vyšetřením (pomocí počítačové tomografie), které je o něco dostupnější, a teprve poté se provede zobrazení pomocí magnetické rezonance MRI. To může v některých případech doplnit a upřesnit velké spektrum dalších vyšetření, jako je mozková angiografie, pozitronová emisní tomografie PET atd.