Dobré dopoledne, dnes je středa 24.7.2024, svátek slaví Kristýna, zítra Jakub.

Metastázy do páteře - nejčastější zdroje, léčba, prognóza

metastazy_patere_lecba_prognoza_zdroj.jpgMetastázy do páteře tvoří více než dvě třetiny nádorů této lokalizace. Podstatně častěji působí také neurologické komplikace. Predilekčním místem jejich výskytu je dorzolaterální (bočně vzadu) část obratlových těl v místě ostupu obratlového oblouku.

 

___

___

Charakteristika páteřních metastáz

metastaza_patere.jpg
metastaza_patere.jpg - metastaza_patere.jpg

Na rentgenových snímcích páteře v předozadní projekci se odstupy oblouků jeví jako párové oválné útvary - tzv. pedikly. Smazání kontury jednoho nebo více pediklů je významným příznakem svědčícím pro páteřní metastázu. Dnes bývá k diagnóze tohoto procesu rutinně prováděno vyšetření CT. Tělesný vztah k foramen intervertebrale je zde příčinou častých kořenových bolestí. Ty mohou být nicméně způsobeny také další predilekční lokalizací nádorových metastáz a to v epidurálním spinálním prosotru. Jindy je úvodním klinickým projevem metastázy přímo obraz transverzální míšní léze z její komprese destruovaným obratlem. Tato neurologická komplikace je nezřídka první manifestací maligního nádoru, jehož primární ložisko v řadě případů nebývá snadné odhlait.

Vpravo obrázek metastázy na magnetické rezonanci a následně rentgen po operačním řešení stavu (kliknutím se obrázek zvětší).

Zdroje mestastazování

Do páteře metastazují nejčastěji karcinomy prostaty, bronchu, ledviny a štítné žlázy. Také zde, podobně jako u spondylitid bývá rentgenový nález  celou řadu týdnů nenápadný. Později se na RTG snímku metastázy projeví ve formě osteoplastických (nádor prostaty), osteklastických (nádor prsu a ledviny), smíšených (nádor prsu a prostaty) nebo pseudocystických (nádor ledviny a štítné žlázy) ložisek. Časnější průkaz je možný scintigrafií skeletu.

Léčba metastáz páteře

Operativní dekomprese kořene, případně míchy a v exstirpaci metastázy, pokud je to možné. Další léčebný postup určuje onkolog podle charakteru nádoru, jestli se jej podaří zjistit. Téměř vždy je nezbytná i terapie symptomatická.

Prognóza

Většinou nebývá dobrá, ale u některých druhů nádorů (např. u hypernefromu nebo u karcinomu prostaty) je při solitární metastáze a vhodném léčení možné kvalitní přežití i po řadu let.
 
 

Zdroj textu: Speciální neurologie, prof. Karel Urbánek