Dobrý podvečer, dnes je čtvrtek 22.2.2024, svátek slaví Petr, zítra Svatopluk.

Léčba otrav, intoxikací - protijedy, antidota, protilátky

protijedy_protilatky_antidota.jpgAntidota (protilátky, protijedy) jsou látky s opačným účinkem k jiné látce, které se nejčastěji používají při intoxikaci (otravě), ke zneškodnění či odstranění účinku jedu nebo předávkovaného léku. Existují specifické a nespecifické protilátky. Specifická antidota (antagonisté - opačně působící látka nebo látka bránící účinku jiné látky) se používají jen k několika málo látkám.

___
___

 

Aktivní uhlí

U ostatních otrav aplikujeme klasická nespecifická antidota. Jako univerzální antidotum se označuje aktivní uhlí, které má vysokou schopnost adsorbovat (vázat na svůj povrch) škodlivou látku.

Specifické protijedy, antidota


Otravy opioidy, opiáty - léčba

Naloxon, Intrenon
Opioidy (opiáty) mohou způsobit útlum dechového centra a další negativní účinky jako je porucha vědomí, snížení činnosti řasinek v dýchacích cestách.

Otrava benzodiazepiny - léčba

Flumazenil (Anexate)
Benzodiazepiny mohou způsobit různé stupně poruch vědomí. Výjimečně mohou vyvolat reakci s agresivitou, zmateností a amnézií (částečná nebo úplná ztráta paměti).

Otrava heparinem - léčba

Protamin sulfát
Heparin snižuje srážení krve.

Otrava těžkými kovy a chelátotvorné látky

Jsou významnými antidoty při otravách těžkými kovy.
Vápenatá sůl ethylendiamintetraacetátu (CaEDTA - etylendiaminotetraoctová kyselina) – otravy olovem, manganem, kobaltem Dimerkaptol – otravy rtutí, zlatem arzenem
Desferioxamin – otrava železem
Nespecifické protijedy, antidota


Otrava paracetamolem (Paralen, Paramax, Panadol ...) - léčba

Acetylocystein (mukolytikum)


Otrava organofosváty, antagonisté inhibitory acetylcholinesterázy - léčba

Atropin

Intoxikace atropinem, anticholinergiky - léčba

Fysostigmin

Otrava metanolem, glykolem - léčba

Etanol

Předávkování warfarinem - léčba

Vitamin K

Otrava oxidem uhelnatým - léčba

Kyslík (hyperbarická komora)