Příjemnou noc, dnes je středa 17.4.2024, svátek slaví Rudolf, zítra Valérie.

Alkoholismus u žen, žena alkoholička - příznaky, chování, faktory, geny, těhotenství

zena_alkoholicka.jpg Není žádným tajemstvím, že kolem 10% žen v Evropě požívá alkohol v takové míře, že si zásadním způsobem poškozují své zdraví. Možná vás napadne, že zdravá psychicky vyrovnaná žena přece nepotřebuje pít alkohol tolik, aby se z ní stala alkoholička a hned vzápětí vám možná začne vrtat v hlavě otázka proč tedy vlastně ženy nadužívají alkohol?

___
___

U koho je nízká pravděpodobnost vzniku alkoholizmu?

Je to u žen, které žijí v klidném a sociálně stabilním prostředí, nemají potíže a konflikty v práci, zaměstnání je uspokojuje, dobře vycházejí s manželem a svými rodiči. Pijí opravdu jen příležitostně – na Silvestra, Valentýna, narozeniny a výročí seznámení. Čím méně těchto faktorů není splněno, tím je možná vyšší náklonnost k pití.

Kdy se může žena stát alkoholičkou?

Mnohé k tomu přivádí jejich sociální nebo ekonomická situace. Ve chvíli, kdy zůstává matka dvou dětí po rozvodu sama potřebuje nějakou berličku, aby vše zvládala. Pokud jí není oporou pevné rameno muže, nezbývá, než hledat pomoc jinde – úlevou může být právě alkohol. Ale nehledejme ženy alkoholičky jen mezi rozvedenými nebo svobodnými matkami. Velmi často do této kategorie osob spadají ženy samostatné a úspěšné – např. podnikatelky, lékařky, učitelky, zdravotní sestry nebo celebrity. V populaci alkoholiků zaujímají ženy asi jednu třetinu. Další dvě třetiny patří mužům. Průměrný věk žen alkoholiček je 40-50 let.

Hrají geny roli v návyku na alkohol?

Dr. Jellinek – přední odborník na alkoholovou závislost - zjistil, že potomci alkoholiků mají až 10× vyšší pravděpodobnost, že se alkoholiky stanou také.

Zde však platí, že je důležitá kombinace biologických, psychologický a sociálních faktorů, k tomu, aby se časem u potomka alkoholismus rozvinul.

Zaměřme se ale na chvíli na biologické předpoklady a jejich vysvětlení – genetickou závislost může ovlivnit účast genu, který v mozku kontroluje receptory pro příjemný pocit (endorfinové receptory). Alkohol je jedním z nejsilnějších stimulátorů těchto receptorů, které známe. Pití tedy způsobuje pocit radosti. Většina lidí, kteří mají potíže s alkoholismem mají defektní formu tohoto genu. Díky tomu mají méně receptorů pro radost a následně musí pít více a může u nich vzniknout návyk.

Jistou roli zde hraje i psychologie. Pokud se totiž dítě již odmalička setkává doma s pitím nebo mu nikdo nezakazuje jeho konzumaci, nikdo mu neříká, aby nepilo, dítě to považuje za normu, běžnost. V budoucnu napodobuje rodiče. Jde tedy o psychosociální faktor napomáhající rozvinutí pozdější závislosti.

 

Jak žena k alkoholismu přišla

Vznik alkoholismu není jednorázová záležitost. Z pijáka se stává alkoholik dle jeho věku a psychosociálních faktorů za různou dobu. U 15letého člověka je to cca. půl roku a více. U dospělého trvá vznik závislosti většinou roky (zhruba od jednoho do 5 let). Ze své praxe znám i ženu ve věku 26 let, která přišla k nám na neurologii v katastrofálně zanedbaném stavu se zlikvidovanými játry a alkoholem poškozeným mozkem, který se, když to trošku přeženu, změnil v jakousi řídkou tkáň s mrtvými neurony a toho času již i epileptickou aktivitou. Neplatí tedy, že jsou alkoholici jen lidé kolem padesátky! Alkoholismus je věc značně individuální a z výše uvedeného vyplývá, že čím dříve začne mladá žena pít, tím je vyšší pravděpodobnost vzniku závislosti. Obecně můžeme říct, že závislost na alkoholu se u žen rozvíjí po kratší době pití a menších dávkách alkoholu. Statisticky častěji pijí ženy, jejichž manžel nebo přítel je závislý také na alkoholu. Jako syndrom prázdného hnízda označujeme stav, kdy se potomci odpoutávají od ženy, ta to špatně zvládá a je u ní tak vyšší tendence k rozvoji závislosti.

První příznaky, že „není něco v pořádku“

Prvními známkami je zanedbávání původně dobře udržovaného zevnějšku (oblečení, líčení), nepořádek v bytě, nezvládání výchovy potomků (ztráta mateřského cítění). Žena skrývající alkohol v bytě (domě) záměrně nenechává manžela ani své děti uklízet, aby nenašli skrytý alkohol.


Specifika chování ženy alkoholičky

Ženy alkoholičky se mnohem více snaží svůj návyk tajit a tutlat. Pijí velmi často v soukromí svého obydlí. Vyplývá to, že ženské pití je mnohem méně ve společnosti tolerováno a na ženu pijící alkohol je jinak pohlíženo než na muže.

Pokud manžel najde alkohol (nebo důkaz o závislosti) a chce se s ženou rozvést, ta jej paranoidně podezírá (často předstíraně), že má jinou, mladší ženu nebo se snaží jinak svést myšlenky svého okolí (děti, známí). Jednoduše řečeno psychicky vydírá. Mohou se objevit také stavy pláče, naříkání, útěky z domova a vyhrožování sebevraždou. Manžel však nesmí nátlaku podlehnout a může ofenzivně pohrozit rozvodem. Toto jediné ultimátum je bohužel na ženu účinné. Pokud by k rozvodu došlo, soud by měl děti předat do péče otci.

V terminální fázi alkoholismu, kdy je již duše ženy degradována, se už nestydí pít ani na veřejnosti, mentálně a citově zcela degraduje, může být vulgární, zesměšňuje přítomné osoby, nejvíce pak manžela. Ženy alkoholičky se častěji chovají hystericky.

Na rozdíl od mužů mají méně často problémy s dodržováním zákona. Ženy poměrně často kombinují alkohol s tlumivými léky, hypnotiky a analgetiky. Proto jsou pro ně tyto léky zvláště nebezpečné a měly by se jim předepisovat jen po důkladném zvážení lékaře.


Jak reaguje tělo ženy na alkohol, alkoholismus a těhotenství

Je potřeba zdůraznit odlišnosti ženského a mužského těla. Ženské tělo má větší zastoupení tuků a má menší játra, nižší obsah vody v těle a méně aktivní alkoholdehydrogenázu v žaludku. Z toho důvodu se žena rychleji opíjí a déle opilá zůstává. Rychleji u ženy po delší době pití dochází k jaterním onemocněním, vysokému krevnímu tlaku. Hrozí také více rakovina prsu, zlomeniny kostí a rozvíjejí se aktivněji duševní onemocnění. Stejně jako u mužů, i u žen se může objevit alkoholická epilepsie v rámci toxicko-nutritivního poškození mozku.

Dalším bodem je těhotenství ženy alkoholičky a působení alkoholu na plod a charakterové rysy dítěte po narození. Každý si logicky odvodí, že je naprosto nevhodné, aby žena pila v době těhotenství a kojení, protože je etanol de facto jedovatý. Plod v děloze mohou u ženy požívající alkoholické nápoje postihnout tyto vady: nejrůznější mutace, fetální alkoholový syndrom a po narození jsou u dětí mnohem častěji poruchy učení, problémy v citovém životě a později potíže při navazování partnerských vztahů. Dle nových zahraničních výzkumů už i jednorázové požití alkoholu poškozuje mírně plod.


Poškození plodu alkoholem - fetální alkoholový syndrom FAS

Co se skrývá pod pro laika záhadným pojmem fetální alkoholový syndrom FAS? Je to růstové zpomalení, mentální retardace, mikrocefalie (malý mozek s malým tvarem lebky), dlouhé filtrum (střední část horního rtu), pokles víček, úzká palpebrální štěrbina (mezera mezi horními a dolními víčky), nižší porodní hmotnost, nezralost a vady srdce, ledvin a plic. Alkohol může v rámci svého teratogenního působení způsobit těžké tvarové poškození plodu (s lékařským oficiálním patologickým označením "zrůda").


Není pozdě na léčbu

Je mnoho žen, které se svou závislostí začaly bojovat a vyhrály! Téměř nikdy není pozdě začít s touto nemocí něco dělat. Je to cesta dlouhá, ale pro další život zásadní. Překážkou někdy je nedostatečné pochopení od blízkých nebo nezaopatření dětí po dobu léčby. Je však nutné zabývat se tím, že svým alkoholismem může žena mnoho ztratit – práci, přátele a to nejcennější – náklonnost rodiny, která se za ni může začít stydět a zatracovat ji. Poté se totiž žena může dostat do bludného kruhu, ze kterého se již nevyvázne se zdravou kůží – s alkoholem to nejde, ale bez alkoholu také ne – alkohol se stává berličkou již napořád.


Problematika alkoholismu detailně na www.alkoholik.cz