Dobré odpoledne, dnes je pátek 12.7.2024, svátek slaví Bořek, zítra Markéta.

Těhotenství, porod, šestinedělí, vrozené vývojové vady a deformace (Q)

Těhotenství, porod, šestinedělí, perinatální stavy, vrozené vady, deformace (Q)

Q000
Anencefalie


Q001
Kraniorachischisis


Q002
Iniencefalie


Q010
Encephalocele frontální


Q011
Encephalocele nasofrontální


Q012
Encephalocele okcipitální


Q018
Encephalocele jiných určených lokalizací


Q019
Encephalocele, NS


Q020
Microcephalia


Q030
Malformace Sylviova mokovodu


Q031
Atrézie otvoru Magendieova a Luschkeova


Q038
Jiný vrozený hydrocefalus


Q039
Vrozený hydrocefalus, NS


Q040
Vrozené vady corpus callosum


Q041
Arhinencephalia


Q042
Holoprosencephalia


Q043
Jiné redukční deformity mozku


Q044
Dysplazie septi optici


Q045
Megalencephalia


Q046
Vrozené mozkové cysty


Q048
Jiné určené vrozené vady mozku


Q049
Vrozené vady mozku, NS


Q050
Spina bifida krční s hydrocefalem


Q051
Spina bifida hrudní s hydrocefalem


Q052
Spina bifida lumbální s hydrocefalem


Q053
Spina bifida křížová s hydrocefalem


Q054
Spina bifida NS s hydrocefalem


Q055
Spina bifida krční bez hydrocefalu


Q056
Spina bifida hrudní bez hydrocefalu


Q057
Spina bifida lumbální bez hydrocefalu


Q058
Spina bifida křížová bez hydrocefalu


Q059
Spina bifida, NS


Q060
Amyelie


Q061
Hypoplazie a dysplazie míchy


Q062
Diastematomyelie


Q063
Jiné vrozené vady postihující cauda equina


Q064
Hydromyelie


Q068
Jiné určené vrozené vady míchy


Q069
Vrozené vady míchy, NS


Q070
Arnoldův-Chiariho syndrom


Q078
Jiné určené vrozené vady nervové soustavy


Q079
Vrozené vady nervové soustavy, NS


Q100
Vrozená ptóza


Q101
Vrozené ektropium


Q102
Vrozené entropium


Q103
Jiné vrozené vady očního víčka


Q104
Chybění nebo agenese slzného ústrojí


Q105
Vrozená stenóza a striktura slzovodu


Q106
Jiné vrozené vady slzného ústrojí


Q107
Vrozené vady očnice


Q110
Cystický bulbus oční


Q111
Jiný anoftalmus


Q112
Microphthalmus


Q113
Macrophthalmus


Q120
Vrozený zákal


Q121
Vrozené přemístění čočky


Q122
Coloboma čočky


Q123
Vrozená afakie


Q124
Sférofakie


Q128
Jiné vrozené vady čočky


Q129
Vrozené vady čočky, NS


Q130
Coloboma duhovky


Q131
Chybění duhovky


Q132
Jiné vrozené vady duhovky


Q133
Vrozený zákal rohovky


Q134
Jiné vrozené vady rohovky


Q135
Modrá skléra


Q138
Jiné vrozené vady předního segmentu oka


Q139
Vrozené vady předního segmentu oka, NS


Q140
Vrozené vady sklivce


Q141
Vrozené vady sítnice


Q142
Vrozená vada disku nervi optici


Q143
Vrozené vady cévnatky


Q148
Jiné vrozené vady zadního segmentu oka


Q149
Vrozená vada zadního segmentu oka, NS


Q150
Vrozený glaukom


Q158
Jiné určené vrozené vady oka


Q159
Vrozené vady oka, NS


Q160
Vrozené chybění (ušního) boltce


Q161
Vrozené chybění - atrézie - a zúžení (zevního) zvukovodu


Q162
Chybění Eustachovy trubice


Q163
Vrozené vady ušních kůstek


Q164
Jiné vrozené vady středního ucha


Q165
Vrozená vada vnitřního ucha


Q169
Vrozené vady ucha působící poruchu sluchu, NS


Q170
Nadpočetný boltec


Q171
Macrotia


Q172
Microtia


Q173
Jiné znetvořené ucho


Q174
Vadně umístěné ucho


Q175
Vyčnívající ucho


Q178
Jiné určené vrozené vady ucha


Q179
Vrozená malformace ucha, NS


Q180
Sinus, píštěl a cysta branchiální štěrbiny


Q181
Preaurikulární sinus a cysta


Q182
Jiné branchiální rozštěpové vady


Q183
Kožní řasy šíje


Q184
Macrostomia


Q185
Microstomia


Q186
Macrocheilia


Q187
Microcheilia


Q188
Jiné určené vrozené vady obličeje a krku


Q189
Vrozené vady obličeje a krku NS


Q200
Společný arteriální truncus


Q201
Dvojvýtoková pravá komora


Q202
Dvojvýtoková levá komora


Q203
Ventrikuloarteriální diskordance


Q204
Dvojvtoková komora


Q205
Atrioventrikulární diskordance


Q206
Izomerismus srdečních oušek


Q208
Jiné vrozené vady srdečních komor a spojení


Q209
Vrozené vady srdečních komor a spojení, NS


Q210
Defekt komorového septa


Q211
Defekt síňového septa


Q212
Defekt atrioventrikulárního septa


Q213
Fallotova tetralogie


Q214
Defekt aortopulmonálního septa


Q218
Jiné vrozené vady srdeční přepážky


Q219
Vrozená vada srdeční přepážky, NS


Q220
Atrézie pulmonální chlopně


Q221
Vrozená stenóza pulmonální chlopně


Q222
Vrozená insuficience pulmonální chlopně


Q223
Jiné vrozené vady pulmonální chlopně


Q224
Vrozená trikuspidální stenóza


Q225
Ebsteinova anomalie (trikuspidální chlopně)


Q226
Syndrom hypoplastického pravého srdce


Q228
Jiné vrozené vady trikuspidální chlopně


Q229
Vrozená vada trikuspidální chlopně, NS


Q230
Vrozená stenóza aortální chlopně


Q231
Vrozená insuficience aortální chlopně


Q232
Vrozená mitrální stenóza


Q233
Vrozená mitrální insuficience


Q234
Syndrom hypoplastického levého srdce


Q238
Jiné vrozené vady aortální a mitrální chlopně


Q239
Vrozená vada aortální a mitrální chlopně, NS


Q240
Dextrokardie


Q241
Levokardie


Q242
Cor triatriatum


Q243
Pulmonální stenóza infundibulární


Q244
Vrozená subaortální stenóza


Q245
Malformace koronárních cév


Q246
Vrozená blokáda převodu vzruchů


Q248
Jiné určené vrozené vady srdce


Q249
Vrozená vada srdce, NS


Q250
Otevřený ductus arteriosus (Botalli)


Q251
Koarktace aorty


Q252
Atrézie aorty


Q253
Stenóza aorty


Q254
Jiné vrozené vady aorty


Q255
Atrézie pulmonální arterie


Q256
Stenóza pulmonální arterie


Q257
Jiné vrozené vady plicnice


Q258
Jiné vrozené vady velkých arterií


Q259
Vrozená vada velkých arterií, NS


Q260
Vrozená stenóza duté žíly


Q261
Persistující levostranná horní dutá žíla


Q262
Totálně anomální napojení plicních žil


Q263
Částečně anomální napojení plicních žil


Q264
Anomální napojení plicních žil, NS


Q265
Anomální napojení portálních žil


Q266
Píštěl mezi portální žilou a hepatickou arterií


Q268
Jiné vrozené vady velkých žil


Q269
Vrozená vada velké žíly, NS


Q270
Vrozené chybění a hypoplazie pupeční arterie


Q271
Vrozená stenóza renální arterie


Q272
Jiné vrozené vady renální arterie


Q273
Arteriovenózní vady periferních cév


Q274
Vrozená flebektázie


Q278
Jiné určené vrozené vady periferní cévní soustavy


Q279
Vrozená vada periferní cévní soustavy, NS


Q280
Arteriovenózní malformace přívodných cév mozku


Q281
Jiné malformace přívodných cév mozku


Q282
Arteriovenózní malformace mozkových cév


Q283
Jiné malformace mozkových cév


Q288
Jiné určené vrozené vady oběhové soustavy


Q289
Vrozená vada oběhové soustavy, NS


Q300
Atrézie choan


Q301
Agenese a nevyvinutí nosu


Q302
Zářez, štěrbina a rozštěp nosu


Q303
Vrozená proděravěná nosní přepážka


Q308
Jiné vrozené vady nosu


Q309
Vrozená vada nosu, NS


Q310
Diafragma hrtanu


Q311
Vrozená subglotická stenóza


Q312
Hypoplazie hrtanu


Q313
Laryngokela


Q314
Vrozený hrtanový stridor


Q318
Jiné vrozené vady hrtanu


Q319
Vrozená vada hrtanu, NS


Q320
Vrozená tracheomalacie


Q321
Jiné vrozené vady průdušnice


Q322
Vrozená bronchomalacie


Q323
Vrozené zúžení bronchu


Q324
Jiné vrozené vady bronchu


Q330
Vrozená cystická plíce


Q331
Přídatný lalok plic


Q332
Sekvestrace plic


Q333
Nevyvinutí plic


Q334
Vrozené bronchiektazie


Q335
Ektopická tkáň v plicích


Q336
Hypoplazie a dysplazie plic


Q338
Jiné vrozené vady plic


Q339
Vrozená vada plic, NS


Q340
Vada pohrudnice


Q341
Vrozená cysta - mezihrudí - mediastina


Q348
Jiné určené vrozené vady dýchací soustavy


Q349
Vrozená vada dýchací soustavy, NS


Q350
Oboustranný rozštěp tvrdého patra


Q351
Jednostranný rozštěp tvrdého patra


Q352
Oboustranný rozštěp měkkého patra


Q353
Jednostranný rozštěp měkkého patra


Q354
Rozštěp tvrdého patra s rozštěpem měkkého patra, oboustranný


Q355
Rozštěp tvrdého patra s rozštěpem měkkého patra, jednostranný


Q356
Střední rozštěp patra


Q357
Rozštěp čípku


Q358
Oboustranný rozštěp patra, NS


Q359
Jednostranný rozštěp patra, NS


Q360
Oboustranný rozštěp rtu


Q361
Střední rozštěp rtu


Q369
Jednostranný rozštěp rtu


Q370
Oboustranný rozštěp tvrdého patra s rozštěpem rtu


Q371
Jednostranný rozštěp tvrdého patra s rozštěpem rtu


Q372
Oboustranný rozštěp měkkého patra s rozštěpem rtu


Q373
Jednostranný rozštěp měkkého patra s rozštěpem rtu


Q374
Oboustranný rozštěp tvrdého a měkkého patra s rozštěpem rtu


Q375
Jednostranný rozštěp tvrdého a měkkého patra s rozštěpem rtu


Q378
Neurčený oboustranný rozštěp patra s rozštěpem rtu


Q379
Neurčený jednostranný rozštěp patra s rozštěpem rtu


Q380
Vrozené malformace rtů, nezařazené jinde


Q381
Ankyloglossie


Q382
Makroglossie


Q383
Jiné vrozené vady jazyka


Q384
Vrozené malformace slinných žláz a vývodů


Q385
Vrozené vady patra, nezařazené jinde


Q386
Jiné vrozené malformace úst


Q387
Hltanová výchlipka


Q388
Jiné vrozené vady hltanu


Q390
Atrézie jícnu bez píštěle


Q391
Atrézie jícnu s tracheo-oesofagickou píštělí


Q392
Vrozená tracheo-oesofagická píštěl bez atrézie


Q393
Vrozená stenóza a striktura jícnu


Q394
Diafragma jícnu


Q395
Vrozená dilatace jícnu


Q396
Divertikl jícnu


Q398
Jiné vrozené vady jícnu


Q399
Vrozená vada jícnu, NS


Q400
Vrozená hypertrofická stenóza pyloru


Q401
Vrozená hiátová kýla


Q402
Jiné určené vrozené vady žaludku


Q403
Vrozená vada žaludku, NS


Q408
Jiné určené vrozené vady horní části trávicí soustavy


Q409
Vrozená vada horní části trávicí soustavy, NS


Q410
Vrozené chybění, atrézie a stenóza dvanáctníku


Q411
Vrozené chybění, atrézie a stenóza jejuna


Q412
Vrozené chybění, atrézie a stenóza ilea


Q418
Vrozené chybění, atrézie a stenóza jiných určených částí tenkého střeva


Q419
Vrozené chybění, atrézie a stenóza tenkého střeva bez určení části


Q420
Vrozené chybění, atrézie a stenóza konečníku s píštělí


Q421
Vrozené chybění, atrézie a stenóza konečníku bez píštěle


Q422
Vrozené chybění, atrézie a stenóza řiti s píštělí


Q423
Vrozené chybění, atrézie a stenóza řiti bez píštěle


Q428
Vrozené chybění, atrézie a stenóza jiných částí tlustého střeva


Q429
Vrozené chybění, atrézie a stenóza tlustého střeva bez určení části


Q430
Meckelův divertikl


Q431
Hirschsprungova nemoc


Q432
Jiné vrozené funkční poruchy tlustého střeva


Q433
Vrozené vady fixace střev


Q434
Zdvojení střeva


Q435
Ektopická řiť


Q436
Vrozená píštěl konečníku a řiti


Q437
Přetrvávající kloaka


Q438
Jiné určené vrozené vady střev


Q439
Vrozená vada střeva, NS


Q440
Ageneze, aplazie a hypoplazie žlučníku


Q441
Jiné vrozené vady žlučníku


Q442
Atrézie žlučových cest


Q443
Vrozená stenóza a striktura žlučových cest


Q444
Cysta choledochu


Q445
Jiné vrozené vady žlučových cest


Q446
Cystická nemoc jater


Q447
Jiné vrozené vady jater


Q450
Ageneze, aplazie a hypoplazie slinivky břišní - pankreatu


Q451
Prstencový pankreas


Q452
Vrozená cysta slinivky břišní


Q453
Jiné vrozené vady slinivky břišní a pankreatického vývodu


Q458
Jiné určené vrozené vady trávicí soustavy


Q459
Vrozená vada trávicí soustavy, NS


Q500
Vrozené chybění vaječníku


Q501
Vývojová cysta vaječníku


Q502
Vrozená torze vaječníku


Q503
Jiné vrozené vady vaječníku


Q504
Embryonální cysta vejcovodu


Q505
Embryonální cysta širokého vazu


Q506
Jiné vrozené vady vejcovodu a širokého vazu


Q510
Ageneze a aplazie dělohy


Q511
Zdvojení dělohy se zdvojením cervixu a pochvy


Q512
Jiné zdvojení dělohy


Q513
Uterus bicornis


Q514
Uterus unicornis


Q515
Ageneze a aplazie hrdla děložního


Q516
Embryonální cysta hrdla děložního


Q517
Vrozené píštěle mezi dělohou a trávicími a močovými orgány


Q518
Jiné vrozené vady dělohy a hrdla děložního


Q519
Vrozená vada dělohy a hrdla děložního, NS


Q520
Vrozené chybění pochvy


Q521
Zdvojení pochvy


Q522
Vrozená rektovaginální píštěl


Q523
Neperforovaný hymen


Q524
Jiné vrozené vady pochvy


Q525
Spojení pysků


Q526
Vrozené vady klitorisu


Q527
Jiné vrozené vady vulvy


Q528
Jiné určené vrozené vady ženských pohlavních orgánů


Q529
Vrozená vada ženských pohlavních orgánů, NS


Q530
Ektopické varle


Q531
Jednostranně nesestouplé varle


Q532
Oboustranně nesestouplé varle


Q539
Nesestouplé varle, NS


Q540
Hypospadie balanická


Q541
Hypospadie penilní


Q542
Hypospadie penoskrotální


Q543
Hypospadie perineální


Q544
Vrozená chordea


Q548
Jiné hypospadie


Q549
Hypospadie, NS


Q550
Chybění nebo aplazie varlete


Q551
Hypoplazie varlete a skrota


Q552
Jiné vrozené vady varlete a skrota


Q553
Atrézie chámovodu


Q554
Jiné vrozené vady chámovodu, nadvarlete, semenných váčků a prostaty


Q555
Vrozené chybění a aplazie pyje


Q556
Jiné vrozené vady pyje


Q558
Jiné určené vrozené vady mužských pohlavních orgánů


Q559
Vrozená vada mužských pohlavních orgánů, NS


Q560
Hermafroditismus, nezařazený jinde


Q561
Mužský pseudohermafroditismus, nezařazený jinde


Q562
Ženský pseudohermafroditismus, nezařazený jinde


Q563
Pseudohermafroditismus, NS


Q564
Neurčité pohlaví, NS


Q600
Jednostranná ageneze ledviny


Q601
Oboustranná ageneze ledvin


Q602
Ageneze ledviny, NS


Q603
Jednostranná hypoplazie ledviny


Q604
Oboustranná hypoplazie ledvin


Q605
Hypoplazie ledviny, NS


Q606
Potterův syndrom


Q610
Jediná vrozená cysta ledviny


Q611
Polycystická ledvina, infantilního typu


Q612
Polycystická ledvina, typu dospělých


Q613
Polycystická ledvina, NS


Q614
Dysplazie ledviny


Q615
Cystická dřeň ledviny


Q618
Jiné cystické nemoci ledvin


Q619
Cystická nemoc ledvin, NS


Q620
Vrozená hydronefróza


Q621
Atrézie a stenóza močovodu


Q622
Vrozený megaloureter


Q623
Jiné obstrukční defekty ledvinové pánvičky a močovodu


Q624
Ageneze močovodu


Q625
Zdvojení močovodu


Q626
Špatné umístění močovodu


Q627
Vrozený vesiko-uretero-renální reflux


Q628
Jiné vrozené vady močovodu


Q630
Přídatná ledvina


Q631
Laločnatá, spojená a podkovovitá ledvina


Q632
Ektopická ledvina


Q633
Hyperplastická a obrovská ledvina


Q638
Jiné určené vrozené vady ledvin


Q639
Vrozená vada ledvin, NS


Q640
Epispadie


Q641
Extrofie močového měchýře


Q642
Vrozená zadní uretrální chlopeň


Q643
Jiná atrézie a stenóza močové trubice a hrdla močového měchýře


Q644
Vady urachu


Q645
Vrozené chybění močového měchýře a močové trubice


Q646
Vrozený divertikl močového měchýře


Q647
Jiné vrozené vady močového měchýře a močové trubice


Q648
Jiné určené vrozené vady močové soustavy


Q649
Vrozená vada močové soustavy, NS


Q650
Vrozené jednostranné vykloubení kyčle


Q651
Vrozené oboustranné vykloubení kyčle


Q652
Vrozené vykloubení kyčle, NS


Q653
Vrozená jednostranná subluxace kyčle


Q654
Vrozená oboustranná subluxace kyčle


Q655
Vrozená subluxace kyčle, NS


Q656
Nestabilní kyčel


Q658
Jiné vrozené deformity kyčle


Q659
Vrozená deformita kyčle, NS


Q660
Pes equinovarus


Q661
Pes calcaneovarus


Q662
Metatarsus varus


Q663
Jiné vrozené varózní deformity nohy


Q664
Pes calcaneovalgus


Q665
Vrozená plochá noha


Q666
Jiné vrozené valgózní deformity nohy


Q667
Abnormálně vyklenutá noha - pes cavus


Q668
Jiné vrozené deformity nohou


Q669
Vrozená deformita nohy, NS


Q670
Asymetrie obličeje


Q671
Stlačený obličej


Q672
Dolichocefalie


Q673
Plagiocefalie


Q674
Jiné vrozené deformity lebky, obličeje a čelisti


Q675
Vrozené deformity páteře


Q676
Vpadlý hrudník - pectus excavatum


Q677
Pectus carinatum


Q678
Jiné vrozené deformity hrudníku


Q680
Vrozené vady musculi sternocleidomastoidei


Q681
Vrozené deformity ruky


Q682
Vrozená deformita kolena


Q683
Vrozené zkřivení stehenní kosti


Q684
Vrozené zkřivení kostí holenní a lýtkové


Q685
Vrozené zkřivení dlouhých kostí nohy, NS


Q688
Jiné určené vrozené svalově-kosterní deformity


Q690
Nadpočetný(-é) prst(-y) ruky(-ou)


Q691
Nadpočetný(-é) palec(-ce) ruky(-ou)


Q692
Nadpočetný(-é) prst(-y) nohy(-ou)


Q699
Polydaktylie, NS


Q700
Sloučené prsty ruky


Q701
Blanitě spojené prsty ruky


Q702
Sloučené prsty nohy


Q703
Blanitě spojené prsty nohy


Q704
Polysyndaktylie


Q709
Syndaktylie, NS


Q710
Vrozené úplné chybění horní(-ch) končetin(-y)


Q711
Vrozené chybění nadloktí a předloktí s přítomností ruky


Q712
Vrozené chybění obou předloktí a ruky


Q713
Vrozené chybění ruky a prstu(ů)


Q714
Podélný redukční defekt kosti vřetenní


Q715
Podélný redukční defekt kosti loketní


Q716
Klepetovitá ruka


Q718
Jiné redukční defekty horní(-ch) končetin(-y)


Q719
Redukční defekt horní končetiny, NS


Q720
Vrozené úplné chybění dolní(-ch) končetin(-y)


Q721
Vrozené chybění stehna a holeně s přítomností nohy


Q722
Vrozené chybění obou holení a nohou


Q723
Vrozené chybění nohy a prstu(-ů) nohy


Q724
Podélný redukční defekt stehenní kosti


Q725
Podélný redukční defekt holenní kosti


Q726
Podélný redukční defekt lýtkové kosti


Q727
Rozštěpená noha


Q728
Jiné redukční defekty dolní(-ch) končetin(-y)


Q729
Redukční defekt dolní končetiny, NS


Q730
Vrozené chybění neurčené(-ých) končetin(-y)


Q731
Phocomelia neurčené(-ých) končetin(-y)


Q738
Jiné redukční defekty neurčené(-ých) končetin(-y)


Q740
Jiné vrozené vady horní(-ch) končetin(-y), včetně pletence ramenního


Q741
Vrozené vady kolena


Q742
Jiné vrozené vady dolní(-ch) končetin(-y), včetně pánevního pletence


Q743
Arthrogryposis multiplex congenita


Q748
Jiné určené vrozené vady končetin(-y)


Q749
Neurčená vrozená vada končetin(-y)


Q750
Craniosynostosis


Q751
Kraniofaciální dysostóza


Q752
Hypertelorismus


Q753
Makrocefalie


Q754
Mandibulofaciální dysostóza


Q755
Okulomandibulární dysostóza


Q758
Jiné určené vrozené malformace kostí lebky a obličeje


Q759
Vrozená malformace kostí lebky a obličeje, NS


Q760
Spina bifida occulta


Q761
Klippelův-Feilův syndrom


Q762
Vrozená spondylolistéza


Q763
Vrozená skolióza způsobená vrozenou vadou kostí


Q764
Jiné vrozené vady páteře bez spojení se skoliózou


Q765
Krční žebro


Q766
Jiné vrozené malformace žeber


Q767
Vrozená malformace hrudní kosti


Q768
Jiné vrozené vady kostěného hrudníku


Q769
Vrozená vada kostěného hrudníku, NS


Q770
Achondrogenesis


Q771
Zhoubné trpaslictví


Q772
Syndrom krátkého žebra


Q773
Chondrodysplasia punctata


Q774
Achondroplazie


Q775
Diastrofická dysplazie


Q776
Chondroektodermová dysplazie


Q777
Spondyloepifýzová dysplazie


Q778
Jiná osteochondrodysplazie s poruchou růstu dlouhých kostí a páteře


Q779
Osteochondrodysplazie s poruchou růstu dlouhých kostí a páteře, NS


Q780
Osteogenesis imperfekta


Q781
Polyostotická fibrózní dysplazie


Q782
Osteopetrosis


Q783
Progresivní diafýzová dysplazie


Q784
Enchondromatóza


Q785
Metafýzová dysplazie


Q786
Mnohočetné vrozené exostózy


Q788
Jiné určené osteochondrodysplazie


Q789
Osteochondrodysplazie, NS


Q790
Vrozená brániční kýla


Q791
Jiné vrozené vady bránice


Q792
Exomphalus


Q793
Gastroschisis


Q794
Syndrom zmenšeného břicha


Q795
Jiné vrozené vady břišní stěny


Q796
Ehlersův-Danlosův syndrom


Q798
Jiné vrozené vady svalové a kosterní soustavy


Q799
Vrozené vady svalové a kosterní soustavy, NS


Q800
Obecná ichtyóza


Q801
Ichtyóza vázaná na X chromozom


Q802
Lamelární ichtyóza


Q803
Vrozená erytroderma bulózně ichtyoziformní


Q804
Plod harlekýn


Q808
Jiná vrozená ichtyóza


Q809
Vrozená ichtyóza, NS


Q810
Prostá bulózní epidermolýza


Q811
Letální epidermolysis bullosa


Q812
Epidermolysis bullosa dystrophica


Q818
Jiná epidermolysis bullosa


Q819
Epidermolysis bullosa, NS


Q820
Dědičný lymfedém


Q821
Xeroderma pigmentosum


Q822
Mastocytóza


Q823
Incontinentia pigmenti


Q824
Ektodermová dysplazie (anhydrotická)


Q825
Vrozený nenádorový névus


Q828
Jiné určené vrozené vady kůže


Q829
Vrozená vada kůže, NS


Q830
Vrozené chybění prsu s chyběním bradavky


Q831
Přídatný prs


Q832
Chybění bradavky


Q833
Přídatná bradavka


Q838
Jiné vrozené vady prsu


Q839
Vrozená vada prsu, NS


Q840
Vrozená alopecie


Q841
Vrozené morfologické poruchy vlasů, nezařazené jinde


Q842
Jiné vrozené vady vlasů


Q843
Anonychie


Q844
Vrozená leukonychie


Q845
Zvětšené a hypertrofické nehty


Q846
Jiné vrozené vady nehtů


Q848
Jiné určené vrozené vady kožního krytu


Q849
Vrozené vady kožního krytu, NS


Q850
Neurofibromatóza (nezhoubná)


Q851
Tuberózní skleróza


Q858
Jiné fakomatózy, nezařazené jinde


Q859
Fakomatóza, NS


Q860
Alkoholový syndrom plodu (dysmorfní)


Q861
Hydantoinátový syndrom plodu


Q862
Vady tvaru způsobené Warfarinem


Q868
Jiné vrozené malformační syndromy způsobené známými


Q870
Vrozené malformační syndromy postihující převážně vzhled obličeje


Q871
Vrozené malformační syndromy spojené převážně s malým vzrůstem


Q872
Vrozené malformační syndromy postihující převážně končetiny


Q873
Vrozené malformační syndromy s časným nadměrným vzrůstem


Q874
Marfanův syndrom


Q875
Jiné vrozené malformační syndromy s jinými změnami kostry


Q878
Jiné určené vrozené malformační syndromy, nezařazené jinde


Q890
Vrozené vady sleziny


Q891
Vrozené vady nadledviny


Q892
Vrozené vady jiných žláz s vnitřní sekrecí


Q893
Situs inversus - obrácená poloha (útrob)


Q894
Spojená (srostlá) dvojčata


Q897
Mnohočetné vrozené vady, nezařazené jinde


Q898
Jiné určené vrozené vady


Q899
Vrozená vada, NS


Q900
Trisomie 21, meiotická nondisjunkce


Q901
Trisomie 21, mozaika (mitotická nondisjunkce)


Q902
Trisomie 21, translokace


Q909
Downův syndrom, NS


Q910
Trisomie 18, meiotická nondisjunkce


Q911
Trisomie 18, mozaika (mitotická nondisjunkce)


Q912
Trisomie 18, translokace


Q913
Edwardsův syndrom, NS


Q914
Trisomie 13, meiotická nondisjunkce


Q915
Trisomie 13, mozaika (mitotická nondisjunkce)


Q916
Trisomie 13, translokace


Q917
Patauův syndrom, NS


Q920
Úplná chromosomální trisomie, meiotická nondisjunkce


Q921
Úplná chromosomální trisomie, mozaika (mitotická nondisjunkce)


Q922
Větší částečná trisomie


Q923
Menší částečná trisomie


Q924
Duplikace patrná pouze v prometafázi


Q925
Duplikace s jinou komplexní přestavbou


Q926
Nadpočetné zvláštní (marker) chromosomy


Q927
Triploidie a polyploidie


Q928
Jiná určená trisomie a částečná trisomie autosomů


Q929
Trisomie a částečná trisomie autosomů, NS


Q930
Úplná autosomální monosomie, meiotická nondisjunkce


Q931
Úplná autosomální monosomie, mozaika (mitotická nondisjunkce)


Q932
Chromozom změněný v prstencový nebo dicentrický


Q933
Delece krátkého raménka chromosomu 4


Q934
Delece krátkého raménka chromosomu 5


Q935
Jiná delece části chromosomu


Q936
Delece patrná pouze v prometafázi


Q937
Delece s jinými komplexními přestavbami


Q938
Jiné delece autosomů


Q939
Delece autosomů, NS


Q950
Balancované translokace a inserce u jedince bez klinických projevů


Q951
Inverze chromosomů u jedince bez klinických projevů


Q952
Balancované přestavby autosomů u jedince s klinickými projevy


Q953
Balancované přestavby pohlavních chromosomů a autosomů s klinickými projevy


Q954
Jedinci se zvláštním (marker) heterochromatinem


Q955
Jedinci s fragilními místy na autosomech


Q958
Jiné balancované přestavby a strukturní zvláštnosti (markery)


Q959
Balancované přestavby a strukturní zvláštnosti (markery), NS


Q960
Karyotyp 45,X


Q961
Karyotyp 46,X iso (Xq)


Q962
Karyotyp 46,X s abnormálním pohlavním chromosomem, vyjma iso (Xq)


Q963
Mozaika, 45,X/46,XX nebo XY


Q964
Mozaika, 45,X/jiná buněčná linie s abnormálním pohlavním chromosomem


Q968
Jiné varianty Turnerova syndromu


Q969
Turnerův syndrom, NS


Q970
Karyotyp 47,XXX


Q971
Žena s více než třemi X chromosomy


Q972
Mozaika, linie s rozdílným počtem X chromosomů


Q973
Žena s karyotypem 46,XY


Q978
Jiné určené abnormality pohlavních chromosomů, ženský fenotyp


Q979
Abnormalita pohlavních chromosomů, ženský fenotyp, NS


Q980
Klinefelterův syndrom, karyotyp 47,XXY


Q981
Klinefelterův syndrom, muž s více než dvěma X chromosomy


Q982
Klinefelterův syndrom, muž s karyotypem 46,XX


Q983
Jiný muž s karyotypem 46,XX


Q984
Klinefelterův syndrom, NS


Q985
Karyotyp 47,XYY


Q986
Muž se strukturní odchylkou pohlavních chromosomů


Q987
Muž s mozaikou pohlavních chromosomů


Q988
Jiné určené abnormality pohlavních chromosomů, mužský fenotyp


Q989
Abnormalita pohlavních chromosomů, mužský fenotyp, NS


Q990
Mozaika 46,XX/46,XY


Q991
Pravý hermafrodit 46,XX


Q992
Fragilní X chromosom


Q998
Jiné určené abnormality chromosomů


Q999
Abnormalita chromosomů, NS