Dobré odpoledne, dnes je pondělí 4.3.2024, svátek slaví Stela, zítra Kazimír.

Těhotenství, porod, šestinedělí, vrozené vývojové vady a deformace (P)

Těhotenství, porod, šestinedělí, perinatální stavy, vrozené vady, deformace (P)

P000
Postižení plodu a novorozence hypertenzním onemocněním matky


P001
Postižení plodu a novorozence nemocemi ledvin a močového ústrojí matky


P002
Postižení plodu a novorozence infekčními a parazitárními nemocemi matky


P003
Postižení plodu a novorozence jinými oběhovými a respiračními nemocemi matky


P004
Postižení plodu a novorozence poruchami výživy matky


P005
Postižení plodu a novorozence poraněním matky


P006
Postižení plodu a novorozence chirurgickým výkonem u matky


P007
Postižení plodu a novorozence jinými lékařskými výkony u matky nezařazenými jinde


P008
Postižení plodu a novorozence jinými nemocemi matky


P009
Postižení plodu a novorozence při neurčeném onemocnění matky


P010
Postižení plodu a novorozence inkompetencí hrdla děložního


P011
Postižení plodu a novorozence předčasným protržením blan


P012
Postižení plodu a novorozence při oligohydramniu


P013
Postižení plodu a novorozence při polyhydramniu


P014
Postižení plodu a novorozence mimoděložním těhotenstvím


P015
Postižení plodu a novorozence související s mnohočetným těhotenstvím


P016
Postižení plodu a novorozence úmrtím matky


P017
Postižení plodu a novorozence nepravidelnou polohou před začátkem porodu


P018
Postižení plodu a novorozence jinými mateřskými komplikacemi těhotenství


P019
Postižení plodu a novorozence mateřskými komplikacemi těhotenství, NS


P020
Postižení plodu a novorozence při placenta praevia


P021
Postižení plodu a novorozence při jiných formách odloučení lůžka a krvácení


P022
Postižení plodu a novorozence j.a neurčenými morfolog.a funkčními abnormalitami lůžka


P023
Postižení plodu a novorozence při syndromu placentární transfúze


P024
Postižení plodu nebo novorozence při výhřezu pupečníku


P025
Postižení plodu a novorozence jinou kompresí pupečníku


P026
Postižení plodu a novorozence jinými a neurčenými stavy pupečníku


P027
Postižení plodu a novorozence při chorioamnionitidě


P028
Postižení plodu a novorozence jinými abnormalitami blan


P029
Postižení plodu a novorozence abnormalitami blan, NS


P030
Postižení plodu a novorozence porodem koncem pánevním a extrakcí


P031
Postiž.plodu a novoroz.j.nepravidel.polohou,naléháním a nepoměrem během porod.čin.a porodu


P032
Postižení plodu a novorozence při porodu kleštěmi


P033
Postižení plodu a novorozence při porodu vakuumextraktorem [nebo v podtlaku]


P034
Postižení plodu a novorozence při porodu císařským řezem


P035
Postižení plodu a novorozence při překotném porodu


P036
Postižení plodu a novorozence nenormálními děložními kontrakcemi


P038
Postižení plodu a novorozence jinými určenými komplikacemi porodní činnosti a porodu


P039
Poškození plodu a novorozence komplikacemi porodní činnosti a porodu, NS


P040
Postižení plodu a novorozence při anestézii a analgézii matky v těhotenství, při porodu


P041
Postižení plodu a novorozence jiným léčením matky


P042
Postižení plodu a novorozence užíváním tabáku matkou


P043
Postižení plodu a novorozence užíváním alkoholu matkou


P044
Postižení plodu a novorozence při toxikománii matky


P045
Postižení plodu a novorozence chemickými látkami požitými matkou


P046
Postižení plodu a novorozence při vystavení matky chemickým látkám vnějšího prostředí


P048
Postižení plodu a novorozence jinými škodlivými mateřskými vlivy


P049
Postižení plodu a novorozence škodlivými mateřskými vlivy, NS


P050
Lehký plod vzhledem k délce těhotenství


P051
Malý plod vzhledem k délce těhotenství


P052
Podvýživa plodu, nepatřící do kategorií small for dates a light for dates


P059
Pomalý růst plodu, NS


P070
Velmi nízká porodní hmotnost


P071
Jiná nízká porodní hmotnost


P072
Krajní nezralost (immaturita)


P073
Jiné předčasně narozené děti


P080
Hypertrofický novorozenec


P081
Jiné děti těžké vzhledem k délce těhotenství


P082
Dítě přenášené ne příliš těžké vzhledem k délce těhotenství


P100
Subdurální krvácení způsobené poraněním za porodu


P101
Mozkové krvácení způsobené poraněním za porodu


P102
Nitrokomorové krvácení způsobené poraněním za porodu


P103
Subarachnoidální krvácení způsobené poraněním za porodu


P104
Ruptura tentoria způsobená poraněním za porodu


P108
Jiná nitrolební poranění a krvácení způsobená za porodu


P109
Neurčené nitrolební poranění (lacerace) a krvácení způsobené za porodu


P110
Edém mozku způsobený poraněním za porodu


P111
Jiné určené poškození mozku způsobené poraněním za porodu


P112
Nespecifikované poškození mozku, způsobené poraněním za porodu


P113
Poranění lícního nervu za porodu


P114
Poranění jiných mozkových nervů za porodu


P115
Poranění páteře a míchy za porodu


P119
Poranění centrální nervové soustavy za porodu, NS


P120
Kefalhematom způsobený poraněním za porodu


P121
Porodní nádor způsobený za porodu (caput succedaneum)


P122
Subaponeurotické krvácení způsobené poraněním za porodu


P123
Podlitina vlasové části hlavy způsobená poraněním za porodu


P124
Poranění vlasové části hlavy novorozence způsobené monitorováním za porodu


P128
Jiné poranění vlasové části hlavy za porodu


P129
Poranění vlasové části hlavy za porodu, NS


P130
Zlomenina lebky způsobená poraněním za porodu


P131
Jiná poranění lebky za porodu


P132
Poranění stehenní kosti za porodu


P133
Poranění jiných dlouhých kostí za porodu


P134
Zlomenina klíční kosti způsobená poraněním za porodu


P138
Poranění jiných částí kostry za porodu


P139
Poranění kostry za porodu, NS


P140
Obrna pažní pleteně 'Erbův typ' způsobená poraněním za porodu


P141
Obrna pažní pleteně 'Klumpkeové typ' způsobená poraněním


P142
Obrna bráničního nervu způsobená poraněním za porodu


P143
Jiná poranění pažní pleteně za porodu


P148
Poranění jiných částí periferní nervové soustavy za porodu


P149
Poranění periferní nervové soustavy za porodu, NS


P150
Poranění jater za porodu


P151
Poranění sleziny za porodu


P152
Poranění m. sternokleidomastoideus způsobené poraněním za porodu


P153
Poranění oka za porodu


P154
Poranění obličeje způsobené za porodu


P155
Poranění zevních pohlavních orgánů za porodu


P156
Podkožní tuková nekróza způsobená poraněním za porodu


P158
Jiná určená poranění za porodu


P159
Poranění za porodu, NS


P200
Nitroděložní hypoxie zjištěná před počátkem porodní činnosti


P201
Nitroděložní hypoxie zjištěná v průběhu porodní činnosti a porodu


P209
Nitroděložní hypoxie, NS


P210
Těžká porodní asfyxie


P211
Mírná nebo střední porodní asfyxie


P219
Porodní asfyxie, NS


P220
Syndrom dechové tísně novorozence (respiratory distress syndrome)


P221
Přechodná tachypnoe novorozence


P228
Jiná dechová tíseň novorozence


P229
Dechová tíseň novorozence, NS


P230
Vrozená pneumonie způsobená viry


P231
Vrozená pneumonie způsobená Chlamydiemi


P232
Vrozená pneumonie způsobená stafylokoky


P233
Vrozená pneumonie způsobená streptokoky skupiny B


P234
Vrozená pneumonie, původce: Escherichia coli


P235
Vrozená pneumonie, původce: Pseudomonas


P236
Vrozená pneumonie způsobená jinými bakteriálními agens


P238
Vrozená pneumonie způsobená jinými organismy


P239
Vrozená pneumonie, NS


P240
Novorozenecká aspirace smolky


P241
Novorozenecká aspirace plodové vody a hlenu


P242
Novorozenecká aspirace krve


P243
Novorozenecká aspirace mléka a regurgitované potravy


P248
Jiné novorozenecké aspirační syndromy


P249
Novorozenecký aspirační syndrom, NS


P250
Intersticiální emfyzém vzniklý v perinatálním období


P251
Pneumotorax vzniklý v perinatálním období


P252
Pneumomediastinum vzniklé v perinatálním období


P253
Pneumoperikard vzniklý v perinatálním období


P258
Jiné stavy příbuzné intersticiálnímu emfyzému vzniklé v perinatálním období


P260
Tracheobronchiální krvácení vzniklé v perinatálním období


P261
Masívní plicní krvácení vzniklé v perinatálním období


P268
Jiné plicní krvácení vzniklé v perinatálním období


P269
Neurčené plicní krvácení vzniklé v perinatálním období


P270
Wilsonův-Mikityho syndrom


P271
Bronchopulmonální dysplazie vzniklá v perinatálním období


P278
Jiné chronické respirační nemoci vzniklé v perinatálním období


P279
Neurčené chronické respirační nemoci vzniklé v perinatálním období


P280
Primární atelektáza u novorozence


P281
Jiná a neurčená atelektáza u novorozence


P282
Cyanotické záchvaty u novorozence


P283
Primární spánková apnoe novorozence


P284
Jiná apnoe novorozence


P285
Respirační selhání novorozence


P288
Jiné určené respirační stavy u novorozence


P289
Poruchy respirace u novorozence, NS


P290
Novorozenecké srdeční selhání


P291
Novorozenecká srdeční dysrytmie


P292
Novorozenecká hypertenze


P293
Persistence fetální cirkulace, PFC syndrom


P294
Přechodná ischemie myokardu novorozence


P298
Jiné kardiovaskulární poruchy vzniklé v perinatálním období


P299
Kardiovaskulární porucha vzniklá v perinatálním období, NS


P350
Syndrom vrozených zarděnek


P351
Vrozená cytomegalovirová infekce


P352
Vrozená infekce virem Herpes simplex


P353
Vrozená virová hepatitis


P358
Jiné vrozené virové nemoci


P359
Vrozená virová nemoc, NS


P360
Sepse novorozence způsobená streptokoky skupiny B


P361
Sepse novorozence způsobená jinými a neurčenými streptokoky


P362
Sepse novorozence způsobená Staphylococcus aureus


P363
Sepse novorozence způsobená jinými a neurčenými stafylokoky


P364
Sepse novorozence způsobená Escherichia coli


P365
Sepse novorozence způsobená anareoby


P368
Jiná bakteriální sepse novorozence


P369
Bakteriální sepse novorozence, NS


P370
Vrozená tuberkulóza


P371
Vrozená toxoplasmóza


P372
Vrozená (disseminovaná) listerióza


P373
Vrozená malaria falciparum


P374
Jiná vrozená malarie


P375
Novorozenecká kandidóza


P378
Jiné určené vrozené infekční a parazitární nemoci


P379
Vrozená infekční nebo parazitární nemoc, NS


P380
Zánět pupečníku - omphalitis - s mírným krvácením nebo bez něho


P390
Novorozenecká infekční mastitida


P391
Novorozenecká konjunktivitida a dakryocystitida


P392
Intraamniotická infekce plodu nezařazená jinde


P393
Novorozenecká infekce močového systému


P394
Novorozenecká infekce kůže


P398
Jiné určené infekce specifické pro perinatální období


P399
Infekce specifická pro perinatální období, NS


P500
Fetální ztráta krve z vcestných cév


P501
Fetální ztráta krve z roztrženého pupečníku


P502
Fetální ztráta krve z placenty


P503
Ztráta krve fetofetální transfuzí


P504
Ztráta krve fetomaternální transfuzí


P505
Fetální ztráta krve z přerušeného pupečníku druhého dvojčete


P508
Jiná fetální ztráta krve


P509
Fetální ztráta krve, NS


P510
Masivní krvácení z pupečníku novorozence


P518
Jiná krvácení z pupečníku novorozence


P519
Krvácení z pupečníku novorozence, NS


P520
Nitrokomorové (neúrazové) krvácení prvního stupně u plodu a novorozence


P521
Nitrokomorové (neúrazové) krvácení druhého stupně u plodu a novorozence


P522
Nitrokomorové (neúrazové) krvácení třetího stupně u plodu a novorozence


P523
Neurčené nitrokomorové (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence


P524
Nitromozkové (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence


P525
Subarachnoidní (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence


P526
Krvácení u plodu a novorozence (neúrazové) do mozečku a zadní jámy lební


P528
Jiná nitrolební (neúrazová) krvácení u plodu a novorozence


P529
Nitrolební (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence, NS


P530
Hemoragická nemoc u plodu a novorozence


P540
Novorozenecká hematemeza


P541
Novorozenecká meléna


P542
Novorozenecké krvácení z konečníku (konečníkové)


P543
Jiné novorozenecké gastrointestinální krvácení


P544
Novorozenecké krvácení do nadledvin


P545
Novorozenecké kožní krvácení


P546
Novorozenecké poševní krvácení


P548
Jiná určená krvácení u novorozence


P549
Krvácení u novorozence, NS


P550
Rh izoimunizace plodu a novorozence


P551
ABO izoimunizace plodu a novorozence


P558
Jiné hemolytické nemoci plodu a novorozence


P559
Hemolytická nemoc plodu a novorozence, NS


P560
Hydrops plodu způsobený izoimunizací


P569
Hydrops plodu způsobený jinou a neurčenou hemolytickou nemocí


P570
Jádrový ikterus způsobený izoimunizací


P578
Jiný určený jádrový ikterus


P579
Jádrový ikterus, NS


P580
Novorozenecká žloutenka způsobená podlitinami


P581
Novorozenecká žloutenka způsobená krvácením


P582
Novorozenecká žloutenka způsobená infekcí


P583
Novorozenecká žloutenka způsobená polycytémií


P584
Novoroz.žloutenka způsobená léčivy a toxiny přenesenými z matky nebo podanými novorozenci


P585
Novorozenecká žloutenka způsobená spolykanou mateřskou krví


P588
Novorozenecká žloutenka způsobená jinou určenou nadměrnou hemolýzou


P589
Novorozenecká žloutenka způsobená nadměrnou hemolýzou, NS


P590
Novorozenecká žloutenka sdružená s předčasným porodem


P591
Syndrom zahuštěné žluči


P592
Novorozenecká žloutenka z jiného nebo neurčeného hepatocelulárního poškození


P593
Novorozenecká žloutenka z inhibitorů v mateřském mléce


P598
Novorozenecká žloutenka z jiných určených příčin


P599
Novorozenecká žloutenka, NS


P600
Disseminovaná intravaskulární koagulace u plodu nebo novorozence (DIC)


P610
Přechodná trombocytopénie u novorozence


P611
Polycythaemia neonatorum


P612
Anémie z nezralosti


P613
Vrozená anémie z fetální ztráty krve


P614
Jiné vrozené anémie, nezařazené jinde


P615
Přechodná novorozenecká neutropénie


P616
Jiné přechodné poruchy koagulace u novorozence


P618
Jiné určené perinatální hematologické poruchy


P619
Perinatální hematologické poruchy, NS


P700
Syndrom dítěte matky s těhotenskou cukrovkou


P701
Syndrom dítěte diabetické matky


P702
Novorozenecký diabetes mellitus


P703
Iatrogenní novorozenecká hypoglykémie


P704
Jiná novorozenecká hypoglykémie


P708
Jiné přechodné poruchy metabolismu uhlovodanů plodu a novorozence


P709
Přechodná porucha metabolismu uhlovodanů plodu a novorozence, NS


P710
Hypokalcémie z kravského mléka u novorozence


P711
Jiná novorozenecká hypokalcémie


P712
Novorozenecká hypomagnezémie


P713
Novorozenecká tetanie bez nedostatku vápníku nebo hořčíku


P714
Přechodná novorozenecká hypoparatyreóza


P718
Jiné přechodné novorozenecké poruchy metabolismu vápníku a hořčíku


P719
Přechodná novorozenecká porucha metabolismu vápníku, hořčíku, NS


P720
Novorozenecká struma, nezařazená jinde


P721
Přechodná hypertyreóza novorozence


P722
Jiné přechodné neonatální poruchy tyreoidální funkce, nezařazené jinde


P728
Jiné určené přechodné novorozenecké endokrinní poruchy


P729
Přechodná novorozenecká endokrinní porucha, NS


P740
Pozdní metabolická acidóza u novorozence


P741
Dehydratace u novorozence


P742
Poruchy rovnováhy sodíku u novorozence


P743
Poruchy rovnováhy draslíku u novorozence


P744
Jiné přechodné poruchy elektrolytů u novorozence


P745
Přechodná tyrozinémie u novorozence


P748
Jiné přechodné metabolické poruchy u novorozence


P749
Přechodná metabolická porucha u novorozence, NS


P750
Mekoniový ileus (E84.1+)


P760
Syndrom mekoniové zátky


P761
Přechodný ileus u novorozence


P762
Střevní neprůchodnost způsobená zhuštěným mlékem


P768
Jiná určená střevní neprůchodnost u novorozence


P769
Střevní neprůchodnost u novorozence, NS


P770
Nekrotizující enterokolitis u plodu a novorozence


P780
Perinatální perforace střeva


P781
Jiná novorozenecká peritonitida


P782
Novorozenecká hematemeza a meléna způsobená spolykáním mateřské krve


P783
Neinfekční novorozenecký průjem


P788
Jiná určená perinatální onemocnění trávicí soustavy


P789
Perinatální onemocnění trávicí soustavy, NS


P800
Syndrom podchlazení novorozence


P808
Jiná hypotermie novorozence


P809
Hypotermie novorozence, NS


P810
Hypertermie z prostředí u novorozence


P818
Jiné určené poruchy regulace teploty novorozence


P819
Poruchy regulace teploty novorozence, NS


P830
Sclerema neonatorum


P831
Novorozenecký toxický erytém


P832
Hydrops plodu nezpůsobený hemolytickou nemocí


P833
Jiný a neurčený edém specifický pro plod a novorozence


P834
Hormonální reakce prsních žláz novorozence


P835
Vrozená hydrokéla


P836
Pupeční polyp novorozence


P838
Jiné poruchy kožního krytu a podkoží specifické pro plod a novorozence


P839
Jiné poruchy kožního krytu a podkoží specifické pro plod a novorozence, NS


P900
Křeče u novorozence


P910
Novorozenecká mozková ischemie


P911
Získané periventrikulární cysty u novorozence


P912
Novorozenecká mozková leukomalacie


P913
Novorozenecká mozková dráždivost


P914
Novorozenecký mozkový útlum


P915
Novorozenecké koma


P918
Jiné určené poruchy stavu mozku novorozence


P919
Porucha stavu mozku novorozence, NS


P920
Zvracení u novorozence


P921
Regurgitace a ruminace u novorozence


P922
Pomalý příjem potravy u novorozence


P923
Nedostatečný příjem potravy u novorozence


P924
Přejídání u novorozence


P925
Obtíže novorozence při krmení (kojení) z prsu


P928
Jiné problémy s krmením u novorozence


P929
Problém s krmením u novorozence, NS


P930
Reakce a intoxikace způsobené léčivy podanými plodu a novorozenci


P940
Přechodná myastenia gravis novorozence


P941
Svalová hypertonie


P942
Svalová hypotonie


P948
Jiné poruchy svalového tonu novorozence


P949
Poruchy svalového tonu novorozence, NS


P950
Smrt plodu z neurčené příčiny


P960
Vrozené selhání ledvin


P961
Novorozenecké abstinenční syndromy u toxikománie matky


P962
Abstinenční syndrom při terapeutickém podávání léčiv novorozenci


P963
Široké lební švy u novorozence


P964
Ukončení těhotenství (plod a novorozenec)


P965
Komplikace nitroděložních výkonů, nezařazené jinde


P968
Jiné určené stavy vzniklé v perinatálním období


P969
Stavy vzniklé v perinatálním období, NS