Příjemnou noc, dnes je neděle 23.6.2024, svátek slaví Zdeňka, zítra Jan.

Těhotenství, porod, šestinedělí, vrozené vývojové vady a deformace (O)

Těhotenství, porod, šestinedělí, vrozené vývojové vady a deformace (O)

O000
Břišní těhotenství - graviditas abdominalis


O001
Tubární těhotenství


O002
Ovariální těhotenství


O008
Jiné mimoděložní těhotenství


O009
Mimoděložní těhotenství, NS


O010
Klasická mola hydatidosa


O011
Neúplná nebo částečná mola hydatidosa


O019
Mola hydatidosa, NS


O020
Zaniklé vejce a nehydatidózní mola


O021
Zamlklý (nevypuzený) potrat


O028
Jiné určené anomálie plodového vejce


O029
Jiné amomálie plodového vejce, NS


O030
Neúplný potrat, komplikovaný zánětem rodidel a pánevní pobřišnice


O031
Neúplný potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením


O032
Neúplný potrat komplikovaný embolizací


O033
Neúplný potrat s jinými nebo neurčenými komplikacemi


O034
Neúplný potrat bez komplikací


O035
Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve


O036
Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením


O037
Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný embolizací


O038
Úplný nebo neurčený potrat s jinými a neurčenými komplikacemi


O039
Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací


O040
Neúplný potrat, komplikovaný zánětem rodidel a pánevní pobřišnice


O041
Neúplný potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením


O042
Neúplný potrat, komplikovaný embolizací


O043
Neúplný potrat s jinými nebo neurčenými komplikacemi


O044
Neúplný potrat bez komplikací


O045
Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve


O046
Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením


O047
Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný embolizací


O048
Úplný nebo neurčený potrat, s jinými nebo neurčenými komplikacemi


O049
Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací


O050
Neúplný potrat, komplikovaný zánětem rodidel a pánevní pobřišnice


O051
Neúplný potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením


O052
Neúplný potrat, komplikovaný embolizací


O053
Neúplný potrat s jinými nebo neurčenými komplikacemi


O054
Neúplný potrat bez komplikací


O055
Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve


O056
Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením


O057
Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný embolizací


O058
Úplný nebo neurčený potrat, s jinými nebo neurčenými komplikacemi


O059
Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací


O060
Neúplný potrat, komplikovaný zánětem rodidel a pánevní pobřišnice


O061
Neúplný potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením


O062
Neúplný potrat, komplikovaný embolizací


O063
Neúplný potrat s jinými nebo neurčenými komplikacemi


O064
Neúplný potrat bez komplikací


O065
Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve


O066
Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením


O067
Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný embolizací


O068
Úplný nebo neurčený potrat, s jinými nebo neurčenými komplikacemi


O069
Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací


O070
Nezdařený lékařský potrat, komplikovaný infekcí pohlavního ústrojí a pánve


O071
Nezdařený lékařský potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením


O072
Nezdařený lékařský potrat, komplikovaný embolizací


O073
Nezdařený lékařský potrat s jinými a NS komplikacemi


O074
Nezdařený lékařský potrat bez komplikací


O075
Jiný a NS nezdařený pokus o potrat, komplikovaný infekcí pohlavního ústrojí a pánve


O076
Jiný a NS nezdařený pokus o potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením


O077
Jiný a NS nezdařený pokus o potrat, komplikovaný embolií


O078
Jiný a NS nezdařený pokus o potrat s jinými a NS komplikacemi


O079
Jiný a neurčený nezdařený pokus o potrat bez komplikací


O080
Infekce pohlavního ústrojí a pánve po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa


O081
Prodloužené a nadměrné krvácení po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa


O082
Embolie po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa


O083
Šok po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa


O084
Selhání ledvin po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa


O085
Poruchy výměny látek po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa


O086
Poškození pánevních orgánů a tkání po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa


O087
Jiné žilní komplikace po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa


O088
Jiné komplikace po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa


O089
Komplikace po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, NS


O100
Dříve existující esenciální hypertenze komplikující těhotenství, porod a šestinedělí


O101
Dříve existující hypertenze s postiž.srdce komplikující těhotenství,porod a šestinedělí


O102
Dříve existující hypertenze s postiž.ledvin komplikující těhotenství, porod a šestinedělí


O103
Dříve existující hypertenze s postiž.srdce a ledvin kompl.těhotenství, porod a šestinedělí


O104
Dříve existující sekundární hypertenze komplikující těhotenství, porod a šestinedělí


O109
Dříve existující hypertenze komplikující těhotenství, porod a šestinedělí, NS


O110
Dříve existující hypertenzní poruchy s nadstavbovou proteinurií


O120
Gestační edém


O121
Gestační proteinurie


O122
Gestační edém s proteinurií


O130
Gestační [vyvolaná těhotenstvím] hypertenze bez významné proteinurie


O140
Střední preeklampsie


O141
Těžká preeklampsie


O149
Preeklampsie, NS


O150
Eklampsie v těhotenství


O151
Eklampsie při porodu


O152
Eklampsie v šestinedělí


O159
Eklampsie neurčená do časového období


O160
Neurčená hypertenze v těhotenství


O200
Hrozící potrat


O208
Jiné krvácení v časném těhotenství


O209
Krvácení v časném těhotenství, NS


O210
Mírná hyperemesis gravidarum


O211
Hyperemesis gravidarum s poruchou metabolismu


O212
Pozdní zvracení v těhotenství


O218
Jiné zvracení komplikující těhotenství


O219
Zvracení v těhotenství, NS


O220
Varikosní žíly na dolních končetinách v těhotenství


O221
Varixy v oblasti genitálu v těhotenství


O222
Podkožní tromboflebitis dolních končetin v těhotenství


O223
Hluboká flebotrombóza v těhotenství


O224
Hemoroidy v těhotenství


O225
Mozková venózní trombóza v těhotenství


O228
Jiné žilní komplikace v těhotenství


O229
Žilní komplikace v těhotenství, NS


O230
Infekce ledvin (pánvičky ledvinné) v těhotenství


O231
Infekce močového měchýře v těhotenství


O232
Infekce močové trubice v těhotenství


O233
Infekce jiných částí močové soustavy v těhotenství


O234
Neurčené infekce močové soustavy v těhotenství


O235
Infekce pohlavní soustavy v těhotenství


O239
Jiné a NS infekce močové a pohlavní soustavy v těhotenství


O240
Dříve existující diabetes mellitus, závislý na podávání insulinu


O241
Dříve existující diabetes mellitus, nezávislý na podávání insulinu


O242
Dříve existující malnutricí vyvolaný diabetes mellitus


O243
Dříve existující diabetes mellitus, NS


O244
Diabetes mellitus vzniklý v těhotenství


O249
Diabetes mellitus v těhotenství, NS


O250
Malnutrice v těhotenství


O260
Nadměrná váha získaná v těhotenství


O261
Nízká váha získaná v těhotenství


O262
Péče v těhotenství pro habituální potrácení


O263
Zadržená nitroděložní antikoncepční pomůcka v těhotenství


O264
Herpes gestationis


O265
Hypotenzní syndrom matky


O266
Poruchy jater v těhotenství, při porodu a v šestinedělí


O267
Subluxace symfýzy v těhotenství, při porodu a v šestinedělí


O268
Jiné určené stavy spojené s těhotenstvím


O269
Stavy spojené s těhotenstvím NS


O280
Abnormální hematologický nález při prenatálním screeningu u matky


O281
Abnormální biochemický nález při prenatálním screeningu u matky


O282
Abnormální cytologický nález při prenatálním screeningu u matky


O283
Abnormální ultrazvukový nález při prenatálním screeningu u matky


O284
Abnormální radiologický nález při prenatálním screeningu u matky


O285
Abnormální chromosomální a genetický nález při prenatálním screeningu u matky


O288
Jiné abnormální nálezy při prenatálním screeningu u matky


O289
Abnormální nález při prenatálním screeningu u matky, NS


O290
Plicní komplikace anestézie v průběhu těhotenství


O291
Srdeční komplikace anestézie v průběhu těhotenství


O292
Komplikace centrální nervové soustavy způsobené anestézií v průběhu těhotenství


O293
Toxická reakce na lokální anestézii v průběhu těhotenství


O294
Bolest hlavy vyvolaná spinální nebo epidurální anestézií v průběhu těhotenství


O295
Jiné komplikace spinální nebo epidurální anestézie v průběhu těhotenství


O296
Selhání nebo obtíže intubace v průběhu těhotenství


O298
Jiné komplikace anestézie v průběhu těhotenství


O299
Komplikace anestézie v průběhu těhotenství, NS


O300
Těhotenství dvojčetné


O301
Těhotenství trojčetné


O302
Těhotenství čtyřčetné


O308
Jiné mnohočetné těhotenství


O309
Mnohočetné těhotenství, NS


O310
Fetus papyraceus


O311
Přetrvávající těhotenství po potratu jednoho nebo více plodů


O312
Přetrvávající těhotenství po nitroděložním odumření jednoho nebo více plodů


O318
Jiné komplikace mnohočetného těhotenství


O320
Péče o matku pro nestálou polohu plodu


O321
Péče o matku pro polohu plodu koncem pánevním


O322
Péče o matku pro příčnou a šikmou polohu plodu


O323
Péče o matku pro polohu plodu předhlavím, čelní nebo obličejovou


O324
Péče o matku pro vysoký přímý stav v termínu


O325
Péče o matku při vícečet.těhotenství s nepříz.nebo patolog.polohou jednoho nebo více plodů


O326
Péče o matku po úpravě polohy


O328
Péče o matku pro jinou rizikovou či patologickou polohu plodu


O329
Péče o matku pro rizikovou či patologickou polohu plodu NS


O330
Péče o matku pro nepoměr způsobený deformací pánevních kostí matky


O331
Péče o matku pro nepoměr způsobený všeobecně stejnoměrně zúženou pánví


O332
Péče o matku pro nepoměr způsobený zúžením roviny pánevního vchodu


O333
Péče o matku pro nepoměr způsobený zúžením roviny pánevního východu


O334
Péče o matku pro nepoměr mezi plodem a pánví sdruženého původu mezi matkou a plodem


O335
Péče o matku pro nepoměr způsobený velkým plodem


O336
Péče o matku pro nepoměr způsobený hydrocefalickým plodem


O337
Péče o matku pro nepoměr způsobený jinými deformitami, malformacemi plodu


O338
Péče o matku pro nepoměr mezi plodem a pánví jiného původu


O339
Péče o matku pro nepoměr mezi plodem a pánví NS


O340
Péče o matku pro vrozené vady dělohy


O341
Péče o matku pro nádor těla děložního


O342
Péče o matku pro jizvu dělohy po předcházející operaci


O343
Péče o matku pro inkompetenci hrdla děložního


O344
Péče o matku pro jiné abnormality hrdla děložního


O345
Péče o matku pro jiné abnormality těhotné dělohy


O346
Péče o matku pro abnormality pochvy


O347
Péče o matku pro abnormality vulvy a hráze


O348
Péče o matku při jiných abnormalitách pánevních orgánů


O349
Péče o matku pro abnormality pánevních orgánů, NS


O350
Péče o matku pro (podezření) z malformace centrální nervové soustavy plodu


O351
Péče o matku pro (podezření) chromosomální aberace plodu


O352
Péče o matku pro (podezření) vrozené nemoci plodu


O353
Péče o matku pro (podezření) poškození plodu virovou nemocí matky


O354
Péče o matku pro (podezření) z poškození plodu alkoholem


O355
Péče o matku pro (podezření) poškození plodu drogami (léčivy)


O356
Péče o matku pro (podezření) poškození plodu (radiačním) zářením


O357
Péče o matku pro (podezření) poškození plodu jinými lékařskými výkony


O358
Péče o matku pro jiné (suspektní) abnormality a poškození plodu


O359
Péče o matku pro (suspektní) abnormalitu a poškození plodu, NS


O360
Péče o matku pro izoimunizaci Rh


O361
Péče o matku pro jinou izoimunizaci


O362
Péče o matku pro hydrops plodu


O363
Péče o matku pro známky hypoxie plodu


O364
Péče o matku pro intrauterinní smrt (plodu)


O365
Péče o matku pro nízkou hmotnost plodu


O366
Péče o matku pro nadměrnou hmotnost plodu


O367
Péče o matku pro živý plod při abdominálním těhotenství


O368
Péče o matku pro jiné určené nemoci a stavy plodu


O369
Péče o matku pro nemoc a stav plodu, NS


O400
Polyhydramnion


O410
Oligohydramnion


O411
Infekce plodového vaku nebo plodových blan


O418
Jiné určené poruchy plodové vody a plodových obalů


O419
Poruchy plodové vody a plodových obalů, NS


O420
Předčasné porušení plodových blan se začátkem porodu do 24 hodin


O421
Předčasné porušení plodových blan se začátkem porodu po 24 hodinách


O422
Předčasné porušení plodových blan, porod oddálený terapií


O429
Předčasné porušení plodových blan, NS


O430
Syndromy placentární transfúze


O431
Malformace placenty


O438
Jiné placentární poruchy


O439
Placentární porucha NS


O440
Placenta praevia bez krvácení


O441
Placenta praevia s krvácením


O450
Předčasné odloučení placenty s defektem srážlivosti


O458
Jiné předčasné odloučení lůžka


O459
Předčasné odloučení lůžka, NS


O460
Předporodní krvácení s poruchou srážlivosti


O468
Jiné předporodní krvácení


O469
Předporodní krvácení, NS


O470
Falešná porodní činnost před 37 dokončenými týdny těhotenství


O471
Falešná porodní činnost při nebo po 37 dokončenými týdny těhotenství


O479
Falešná porodní činnost, NS


O480
Prodloužené těhotenství


O600
Předčasný porod


O610
Selhání běžné indukce porodu


O611
Selhání vyvolání porodu instrumentálně


O618
Jiné selhání indukce porodu


O619
Selhání indukce porodu, NS


O620
Primárně slabá děložní činnost


O621
Sekundárně slabá děložní činnost


O622
Jiná ochablost dělohy


O623
Překotný porod


O624
Hypertonické, nekoordinované a prodloužené děložní kontrakce


O628
Jiné poruchy porodních sil


O629
Porucha funkce porodních sil, NS


O630
Prodloužená první doba porodní


O631
Prodloužená druhá doba porodní


O632
Prodloužený porod druhého dvojčete, trojčete, atd.


O639
Prodloužený porod, NS


O640
Porucha mechanismu porodu způsobená neúplnou rotací hlavičky plodu


O641
Porucha mechanismu porodu způsobená polohou koncem pánevním


O642
Porucha mechanismu porodu způsobená polohou obličejovou


O643
Porucha mechanismu porodu způsobená čelní polohou


O644
Porucha mechanismu porodu způsobená naléháním ramínka


O645
Porucha mechanismu porodu způsobená kombinací poruch polohy plodu


O648
Porucha mechanismu porodu způsobená jinou nesprávnou polohou a naléháním


O649
Porucha mechanismu porodu způsobená nesprávnou polohou a naléháním, NS


O650
Porucha mechanismu porodu způsobená deformovanou pánví


O651
Porucha mechanismu porodu způsobená všeobecně zúženou pánví


O652
Porucha mechanismu porodu způsobená zúžením pánevního vchodu


O653
Porucha mechanismu porodu způsobená zúžením pánev.východu a kontrakcí střed.č.pánev.dutiny


O654
Porucha mechanismu porodu způsobená nepoměrem mezi plodem a pánví, NS


O655
Porucha mechanismu porodu způsobená abnormalitou mateřských pánevních orgánů


O658
Porucha mechanismu porodu způsobená jinými pánevními abnormalitami mateřské pánve


O659
Porucha mechanismu porodu způsobená abnormalitou mateřské pánve, NS


O660
Porucha mechanismu porodu způsobená zadržením raménka dystokií


O661
Porucha mechanismu porodu způsobená zaklesnutými dvojčaty


O662
Porucha mechanismu porodu způsobená neobyčejně velkým plodem


O663
Porucha mechanismu porodu způsobená jinými abnormalitami plodu


O664
Nezdařený pokus o porod, NS


O665
Neúspěšné použití kleští nebo vakuumextraktoru NS


O668
Jiná určená porodní porucha


O669
Porodní porucha NS


O670
Krvácení při porodu s poruchou srážlivosti


O678
Jiné určené krvácení při porodu


O679
Krvácení při porodu NS


O680
Porod komplikovaný nenormální srdeční frekvencí plodu (poslechem ozev)


O681
Porod komplikovaný mekoniem v plodové vodě


O682
Porod komplikovaný nenormální srdeční frekvencí plodu s mekoniem v plodové vodě


O683
Porod komplikovaný biochemickým důkazem tísně plodu


O688
Porod komplikovaný jinými důkazy tísně plodu


O689
Porod komplikovaný tísní plodu NS


O690
Porod komplikovaný naléháním a výhřezem pupečníku


O691
Porod komplikovaný pupečníkem kolem krku s kompresí


O692
Porod komplikovaný zauzlením pupečníku


O693
Porod komplikovaný krátkým pupečníkem


O694
Porod komplikovaný vasa praevia


O695
Porod komplikovaný cévní poruchou pupečníku


O698
Porod komplikovaný jinými poruchami pupečníku


O699
Porod komplikovaný poruchou pupečníku, NS


O700
Trhlina hráze prvního stupně při porodu


O701
Trhlina hráze druhého stupně při porodu


O702
Nekomplikovaná trhlina hráze třetího stupně při porodu


O703
Komplikovaná trhlina hráze třetího stupně při porodu


O709
Trhlina hráze při porodu NS


O710
Ruptura dělohy před začátkem porodu


O711
Ruptura dělohy při porodu


O712
Poporodní inverze dělohy


O713
Porodní lacerace hrdla


O714
Porodní samostatná vysoká trhlina pochvy


O715
Jiné porodní poranění pánevních orgánů


O716
Porodní poškození pánevních kloubů a vazů


O717
Porodní hematom pánve


O718
Jiné určené porodní poranění


O719
Porodní poranění, NS


O720
Krvácení ve třetí době


O721
Jiné krvácení bezprostředně po porodu


O722
Opožděné a sekundární poporodní krvácení


O723
Poporodní vady koagulace


O730
Zadržené lůžko bez krvácení


O731
Zadržené části lůžka nebo plodových blan bez krvácení


O740
Aspirační pneumonie způsobená anestézií při porodu


O741
Jiné plicní komplikace způsobené anestézií při porodu


O742
Srdeční komplikace způsobené anestézií při porodu


O743
Komplikace centrální nervové soustavy způsobené anestézií při porodu


O744
Alergická reakce na místní anestetika při porodu


O745
Spinální a epidurální anestézie vyvolávající bolest hlavy při porodu


O746
Jiné komplikace spinální a epidurální anestezie při porodu


O747
Nezdařená nebo obtížná intubace při porodu


O748
Jiné komplikace anestézie při porodu


O749
Komplikace anestézie při porodu, NS


O750
Tíseň matky při porodu


O751
Šok při nebo po porodu


O752
Horečka při porodu nezařazená jinde


O753
Jiná infekce při porodu


O754
Jiné komplikace porodnických operací a výkonů


O755
Prodloužený porod po arteficiálním protržení plodových blan


O756
Prodloužený porod po spontánním nebo neurčeném protržení plodových blan


O757
Vaginální porod následující po dřívějším císařském řezu


O758
Jiné určené komplikace při porodu


O759
Komplikace porodu NS


O800
Spontánní porod záhlavím


O801
Spontánní porod koncem pánevním


O808
Jiný spontánní porod jediného dítěte


O809
Spontánní porod jediného dítěte, NS


O810
Porod kleštěmi východovými


O811
Porod středními kleštěmi


O812
Porod středními kleštemi s rotací


O813
Jiný a NS porod kleštěmi


O814
Porod vakuumextrakcí


O815
Porod kombinací kleští a vakuumextrakcí


O820
Plánovaný císařský řez


O821
Neodkladný (krizový) císařský řez


O822
Porod císařským řezem s hysterektomií


O828
Jiný porod jediného plodu císařským řezem


O829
Porod císařským řezem, NS


O830
Úplná nebo partiální extrakce konce pánevního


O831
Jiný operativní porod konce pánevního


O832
Jiný operat.porod jako obrat zev.hmaty na hlavič.nebo vnitř.hmaty na konec pán.s extrakcí


O833
Porod živého plodu při abdominálním těhotenství


O834
Zmenšovací operace k usnadnění porodu


O838
Jiný určený operativní porod jediného plodu


O839
Operativní porod jediného plodu, NS


O840
Spontánní porod všech plodů při vícečetném těhotenství


O841
Porod všech plodů kleštěmi nebo vakuumextrakcí při vícečetném těhotenství


O842
Porod všech plodů císařským řezem při vícečetném těhotenství


O848
Jiný porod plodů, kombinací metod při vícečetném těhotenství


O849
Porod při vícečetném těhotenství, NS


O850
Puerperální sepse


O860
Infekce porodnické operační rány


O861
Jiné infekce genitálního traktu po porodu


O862
Infekce močového ústrojí po porodu


O863
Jiné infekce močového a pohlavního ústrojí po porodu


O864
Horečnatý stav neznámého původu po porodu


O868
Jiné určené puerperální infekce


O870
Povrchová tromboflebitida v šestinedělí


O871
Hluboká flebotrombóza v šestinedělí


O872
Hemoroidy v šestinedělí


O873
Mozková žilní trombóza v šestinedělí


O878
Jiné žilní komplikace v šestinedělí


O879
Žilní komplikace v šestinedělí, NS


O880
Vzduchová embolie v gestaci


O881
Embolie plodovou vodou v gestaci


O882
Tromboembolie v gestaci


O883
Embolie hnisavá a septická v gestaci


O888
Jiná embolie v gestaci


O890
Plicní komplikace anestézie v šestinedělí


O891
Srdeční komplikace anestézie v šestinedělí


O892
Komplikace centrální nervové soustavy způsobené anestézií v šestinedělí


O893
Toxické reakce na místní anestetika v šestinedělí


O894
Spinální a epidurální anestézie v šestinedělí vyvolávající bolesti hlavy


O895
Jiné komplikace spinální a epidurální anestezie v šestinedělí


O896
Neúspěšná nebo obtížná intubace v šestinedělí


O898
Jiné komplikace anestézie v šestinedělí


O899
Komplikace anestézie v šestinedělí, NS


O900
Dehiscence nebo rozpad rány po císařském řezu


O901
Dehiscence nebo rozpad porodnické rány perinea


O902
Hematom porodnické rány


O903
Kardiomyopatie v šestinedělí


O904
Poporodní akutní selhání ledvin


O905
Thyreoiditis po porodu


O908
Jiné komplikace šestinedělí, nezařazené jinde


O909
Komplikace šestinedělí, NS


O910
Infekce bradavky spojené s porodem


O911
Absces prsu spojený s porodem


O912
Nepurulentní mastitida - nehnisavý zánět prsu spojený s porodem


O920
Retrakce bradavky spojená s porodem


O921
Prasklina bradavky spojená s porodem


O922
Jiné a NS poruchy prsu spojené s porodem


O923
Agalakcie


O924
Hypogalakcie


O925
Potlačená laktace


O926
Galaktorea


O927
Jiné a NS poruchy laktace


O950
Smrt (matky) z neznámé porodnické příčiny


O960
Smrt (matky) z kterékoli porodnické příčiny, která nastala více než 42 dnů, ale méně než jeden rok po porodu


O970
Smrt (matky) z následků přímých porodnických příčin


O980
Tuberkulóza komplikující těhotenství, porod a šestinedělí


O981
Syfilis komplikující těhotenství, porod a šestinedělí


O982
Gonorrhoea komplikující těhotenství, porod a šestinedělí


O983
Jiné infekce s převážně sex.způsobem přenosu komplikující těhotenství porod a šestinedělí


O984
Virová hepatitis komplikující těhotenství, porod a šestinedělí


O985
Jiná virová onemocnění komplikující těhotenství, porod a šestinedělí


O986
Protozoární nemoci komplikující těhotenství, porod a šestinedělí


O988
Jiné infekční a parazitární nemoci matky komplikující těhotenství, porod a šestinedělí


O989
Neurčená infekční nebo parazitár.nemoc matky komplikující těhotenství, porod a šestinedělí


O990
Anémie komplikující těhotenství, porod a šestinedělí


O991
J.nem.krve a krvetv.org.a někt.poruchy postih.imunit.mechan.komplik.těhot.,porod a šestin.


O992
Endokrinní a metabolické nemoci komplikující těhotenství, porod a šestinedělí


O993
Duševní poruchy a nemoci nervové soustavy komplikující těhotenství, porod a šestinedělí


O994
Nemoci oběhové soustavy komplikující těhotenství, porod a šestinedělí


O995
Nemoci dýchací soustavy komplikující těhotenství, porod a šestinedělí


O996
Nemoci trávicí soustavy komplikující těhotenství, porod a šestinedělí


O997
Nemoci kůže a podkožního vaziva komplikující těhotenství, porod a šestinedělí


O998
Jiné určené nemoci a stavy komplikující těhotenství, porod a šestinedělí