Příjemnou noc, dnes je pondělí 2.10.2023, svátek slaví Olívie a Oliver, zítra Bohumil.

Poruchy chování a duševní nemoci (F)

Nemoci duševní a poruchy chování (F)

F000
Demence u Alzheimerovy nemoci s časným začátkem (G30.0+)


F001
Demence u Alzheimerovy nemoci s pozdním začátkem (G30.1+)


F002
Demence u Alzheimerovy nemoci, atypického nebo smíšeného typu (G30.8+)


F009
Demence u Alzheimerovy nemoci, NS (G30.9+)


F010
Vaskulární demence s akutním začátkem


F011
Multiinfarktová demence


F012
Subkortikální vaskulární demence


F013
Smíšená kortikální a subkortikální vaskulární demence


F018
Jiné vaskulární demence


F019
Vaskulární demence, NS


F020
Demence u Pickovy choroby (G31.0+)


F021
Demence u Creutzfeldt-Jakobovy nemoci (A81.0+)


F022
Demence u Huntingtonovy nemoci (G10+)


F023
Demence u Parkinsonovy nemoci (G20+)


F024
Demence u onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] (B22.0+)


F028
Demence u jiných určených nemocí, zařazených jinde


F030
Neurčená demence


F040
Organický amnestický syndrom,který nebyl vyvolán alkoholem nebo jinými psychoaktiv.látkami


F050
Delirium, které nenasedá na demenci, takto popsané


F051
Delirium, nasedající na demenci


F058
Jiné delirium


F059
Delirium, NS


F060
Organická halucinóza


F061
Organická katatonní porucha


F062
Organická porucha s bludy (podobná schizofrenii)


F063
Organické poruchy nálady (afektivní)


F064
Organická úzkostná porucha


F065
Organická dissociativní porucha


F066
Organická emoční labilita (astenie)


F067
Lehká porucha poznávání


F068
Jiné určené duševní poruchy způsobené poškozením a dysfunkcí mozku a somatickou nemocí


F069
Neurčená duševní porucha, způsobená poškozením a dysfunkcí mozku a somatickou nemocí


F070
Organická porucha osobnosti


F071
Postencefalitický syndrom


F072
Postkomoční syndrom


F078
Jiné organické poruchy osobnosti a chování způs.onemocněním, poškozením a dysfunkcí mozku


F079
Organic.poruchy osobnosti a chování nespecifikované způs.onemoc., poškoz.a dysfunkcí mozku


F090
Neurčená organická nebo symptomatická duševní porucha


F100
Akutní intoxikace


F101
Škodlivé použití


F102
Syndrom závislosti


F103
Odvykací stav


F104
Odvykací stav s deliriem


F105
Psychotická porucha


F106
Amnestický syndrom


F107
Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem


F108
Jiné duševní poruchy a poruchy chování


F109
Neurčené duševní poruchy a poruchy chování


F110
Akutní intoxikace


F111
Škodlivé použití


F112
Syndrom závislosti


F113
Odvykací stav


F114
Odvykací stav s deliriem


F115
Psychotická porucha


F116
Amnestický syndrom


F117
Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem


F118
Jiné duševní poruchy a poruchy chování


F119
Neurčené duševní poruchy a poruchy chování


F120
Akutní intoxikace


F121
Škodlivé použití


F122
Syndrom závislosti


F123
Odvykací stav


F124
Odvykací stav s deliriem


F125
Psychotická porucha


F126
Amnestický syndrom


F127
Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem


F128
Jiné duševní poruchy a poruchy chování


F129
Neurčené duševní poruchy a poruchy chování


F130
Akutní intoxikace


F131
Škodlivé použití


F132
Syndrom závislosti


F133
Odvykací stav


F134
Odvykací stav s deliriem


F135
Psychotická porucha


F136
Amnestický syndrom


F137
Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem


F138
Jiné duševní poruchy a poruchy chování


F139
Neurčené duševní poruchy a poruchy chování


F140
Akutní intoxikace


F141
Škodlivé použití


F142
Syndrom závislosti


F143
Odvykací stav


F144
Odvykací stav s deliriem


F145
Psychotická porucha


F146
Amnestický syndrom


F147
Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem


F148
Jiné duševní poruchy a poruchy chování


F149
Neurčené duševní poruchy a poruchy chování


F150
Akutní intoxikace


F151
Škodlivé použití


F152
Syndrom závislosti


F153
Odvykací stav


F154
Odvykací stav s deliriem


F155
Psychotická porucha


F156
Amnestický syndrom


F157
Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem


F158
Jiné duševní poruchy a poruchy chování


F159
Neurčené duševní poruchy a poruchy chování


F160
Akutní intoxikace


F161
Škodlivé použití


F162
Syndrom závislosti


F163
Odvykací stav


F164
Odvykací stav s deliriem


F165
Psychotická porucha


F166
Amnestický syndrom


F167
Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem


F168
Jiné duševní poruchy a poruchy chování


F169
Neurčené duševní poruchy a poruchy chování


F170
Akutní intoxikace


F171
Škodlivé použití


F172
Syndrom závislosti


F173
Odvykací stav


F174
Odvykací stav s deliriem


F175
Psychotická porucha


F176
Amnestický syndrom


F177
Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem


F178
Jiné duševní poruchy a poruchy chování


F179
Neurčené duševní poruchy a poruchy chování


F180
Akutní intoxikace


F181
Škodlivé použití


F182
Syndrom závislosti


F183
Odvykací stav


F184
Odvykací stav s deliriem


F185
Psychotická porucha


F186
Amnestický syndrom


F187
Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem


F188
Jiné duševní poruchy a poruchy chování


F189
Neurčené duševní poruchy a poruchy chování


F190
Akutní intoxikace


F191
Škodlivé použití


F192
Syndrom závislosti


F193
Odvykací stav


F194
Odvykací stav s deliriem


F195
Psychotická porucha


F196
Amnestický syndrom


F197
Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem


F198
Jiné duševní poruchy a poruchy chování


F199
Neurčené duševní poruchy a poruchy chování


F200
Paranoidní schizofrenie


F201
Hebefrenní schizofrenie


F202
Katatonní schizofrenie


F203
Nediferencovaná schizofrenie


F204
Postschizofrenní deprese


F205
Reziduální schizofrenie


F206
Schizofrenia simplex


F208
Jiná schizofrenie


F209
Schizofrenie, NS


F210
Schizotypální porucha


F220
Porucha s bludy


F228
Ostatní poruchy s přetrvávajícími bludy


F229
Persistující porucha s bludy, NS


F230
Akutní polymorfní psychotická porucha bez schizofrenních symptomů


F231
Akutní polymorfní psychotická porucha se symptomy schizofrenie


F232
Akutní psychotická porucha podobná schizofrenii


F233
Jiné akutní psychotické poruchy převážně s bludy


F238
Jiné akutní a přechodné psychotické poruchy


F239
Akutní a přechodné nespecifikované psychotické poruchy


F240
Indukovaná porucha s bludy


F250
Schizoafektivní porucha, manický typ


F251
Schizoafektivní porucha, depresivní typ


F252
Schizoafektivní porucha, smíšený typ


F258
Jiné schizoafektivní poruchy


F259
Schizoafektivní porucha, nespecifikovaná


F280
Jiné neorganické psychotické poruchy


F290
Neurčené neorganické psychózy


F300
Hypomanie


F301
Manie bez psychotických symptomů


F302
Manie s psychotickými symptomy


F308
Jiné manické fáze


F309
Manická fáze, NS


F310
Bipolární afektivní porucha, současná fáze je hypomanická


F311
Bipolární afektivní porucha, současná fáze manická bez psychotických symptomů


F312
Bipolární afektivní porucha, současná fáze manická s psychotickými symptomy


F313
Bipolární afektivní porucha, současná fáze lehká nebo střední deprese


F314
Bipolární afektivní porucha, současná fáze těžké deprese bez psychotických symptomů


F315
Bipolární afektivní porucha, současná fáze těžká deprese s psychotickými symptomy


F316
Bipolární afektivní porucha, současná fáze smíšená


F317
Bipolární afektivní porucha, v současné době v remisi


F318
Jiné bipolární afektivní poruchy


F319
Bipolární afektivní porucha, NS


F320
Lehká depresivní fáze


F321
Středně těžká depresivní fáze


F322
Těžká depresivní fáze bez psychotických příznaků


F323
Těžká depresivní fáze s psychotickými příznaky


F328
Jiné depresivní fáze


F329
Depresivní fáze, NS


F330
Periodická depresivní porucha, současná fáze je lehká


F331
Periodická depresivní porucha, současná fáze je středně těžká


F332
Periodická depresivní porucha, současná fáze je těžká, ale bez psychotických symptomů


F333
Periodická depresivní porucha, současná fáze je těžká s psychotickými příznaky


F334
Periodická depresivní porucha, v současné době v remisi


F338
Jiné periodické depresivní poruchy


F339
Periodická depresivní porucha, NS


F340
Cyklothymie


F341
Dysthymie


F348
Jiné perzistentní afektivní poruchy (poruchy nálady)


F349
Perzistentní afektivní porucha (porucha nálady), NS


F380
Jiné jednotlivé afektivní poruchy (poruchy nálady)


F381
Jiné periodické afektivní poruchy (poruchy nálady)


F388
Jiné určené afektivní poruchy (poruchy nálady)


F390
Neurčená afektivní porucha (porucha nálady)


F400
Agorafobie


F401
Sociální fobie


F402
Specifické (izolované) fobie


F408
Jiné anxiosně fobické poruchy


F409
Anxiosně fobická porucha, NS


F410
Panická porucha (epizodická záchvatovitá úzkost)


F411
Generalizovaná úzkostná porucha


F412
Smíšená úzkostná a depresivní porucha


F413
Jiné smíšené úzkostné poruchy


F418
Jiné určené úzkostné poruchy


F419
Úzkostná porucha, NS


F420
Převážně vtíravé myšlenky nebo ruminace


F421
Převážně nutkavé činy (nutkavé rituály)


F422
Smíšené nutkavé myšlenky a činy


F428
Jiné obsedantně-nutkavé poruchy


F429
Obsedantně-nutkavá porucha, NS


F430
Akutní stresová reakce


F431
Posttraumatická stresová porucha


F432
Poruchy přizpůsobení


F438
Jiné reakce na těžký stres


F439
Reakce na těžký stres, NS


F440
Dissociativní amnesie


F441
Dissociativní fuga (útěk)


F442
Dissociativní stupor


F443
Trans a posedlost


F444
Dissociativní motorické poruchy


F445
Dissociativní záchvaty


F446
Dissociativní anestesie a ztráta citlivosti


F447
Smíšené dissociativní (konverzní) poruchy


F448
Jiné dissociativní (konverzní) poruchy


F449
Dissociativní (konverzní) porucha, NS


F450
Somatizační porucha


F451
Nediferencovaná somatoformní porucha


F452
Hypochondrická porucha


F453
Somatoformní vegetativní dysfunkce


F454
Perzistující somatoformní bolestivá porucha


F458
Jiné somatoformní poruchy


F459
Somatoformní porucha, NS


F480
Neurastenie


F481
Depersonalizace a derealizace


F488
Jiné určené neurotické poruchy


F489
Neurotická porucha, NS


F500
Mentální anorexie


F501
Atypická mentální anorexie


F502
Mentální bulimie


F503
Atypická mentální bulimie


F504
Přejídání spojené s psychologickými poruchami


F505
Zvracení spojené s jinými psychologickými poruchami


F508
Jiné poruchy přijímání jídla


F509
Porucha přijímání jídla, NS


F510
Neorganická nespavost


F511
Neorganická hypersomnie


F512
Neorganická porucha cyklu bdění a spánku


F513
Náměsíčnictví [somnambulismus]


F514
Spánkové děsy [noční děsy - pavor nocturnus]


F515
Noční můry


F518
Jiné neorganické poruchy spánku


F519
Neorganická porucha spánku, NS


F520
Nedostatek nebo ztráta sexuální žádostivosti


F521
Odpor k sexualitě a nedostatek požitku ze sexuality


F522
Selhání genitální odpovědi


F523
Poruchy orgasmu


F524
Předčasná ejakulace


F525
Neorganický vaginismus


F526
Neorganická dyspareunie


F527
Nadměrné sexuální nutkání


F528
Jiné sexuální poruchy, které nejsou způsobeny organickou poruchou nebo nemocí


F529
Neurčená sexuální porucha, která není způsobena organickou poruchou nebo nemocí


F530
Lehké duševní poruchy a poruchy chování v souvislosti s puerperiem, nezažazené jinde


F531
Těžké poruchy duševní a poruchy chování v souvislosti s puerperiem, nezařazené jinde


F538
Jiné duševní poruchy a poruchy chování v souvislosti s puerperiem, nezařazené jinde


F539
Puerperální duševní poruchy, NS


F540
Psychologické a behaviorální faktory, spojené s chorobami nebo poruchami, zařazenými jinde


F550
Abusus - zneužívání - látek nezpůsobujících závislost


F590
Neurčené poruchy chování v souvislosti s fyziologickými poruchami a somatickými faktory


F600
Paranoidní porucha osobnosti


F601
Schizoidní porucha osobnosti


F602
Dissociální porucha osobnosti


F603
Emočně nestabilní porucha osobnosti


F604
Histrionská porucha osobnosti


F605
Anankastická porucha osobnosti


F606
Anxiosní (vyhýbavá) osobnost


F607
Závislá porucha osobnosti


F608
Jiné specifické poruchy osobnosti


F609
Porucha osobnosti, NS


F610
Smíšené a jiné poruchy osobnosti


F620
Přetrvávající změny osobnosti po katastrofické zkušenosti


F621
Přetrvávající změna osobnosti po psychiatrickém onemocnění


F628
Jiné přetrvávající změny osobnosti


F629
Přetrvávající změna osobnosti, NS


F630
Patologické hráčství


F631
Patologické zakládání požárů (pyromanie)


F632
Patologické kradení (kleptomanie)


F633
Trichotillomanie


F638
Jiné nutkavé a impulzivní poruchy


F639
Nutkavá a impulzivní porucha, NS


F640
Transsexualismus


F641
Transvestitismus dvojí role


F642
Porucha pohlavní identity v dětství


F648
Jiné poruchy pohlavní identity


F649
Poruchy pohlavní identity, NS


F650
Fetišismus


F651
Fetišistický transvestitismus


F652
Exhibicionismus


F653
Voyerismus


F654
Pedofilie


F655
Sadomasochismus


F656
Mnohočetné poruchy sexuální preference


F658
Jiné poruchy sexuální preference


F659
Porucha sexuální preference, NS


F660
Porucha sexuálního vyzrávání


F661
Egodystonická sexuální orientace


F662
Porucha sexuálních vztahů


F668
Jiné poruchy psychosexuálního vývoje


F669
Porucha psychosexuálního vývoje, NS


F680
Zpracování somatických symptomů psychologickými vlivy


F681
Záměr.produkce nebo předstírání symptomů nebo neschopností somat.nebo psychic.(paděl.por.)


F688
Jiné určené poruchy osobnosti a chování u dospělých


F690
Neurčená porucha osobnosti a chování u dospělých


F700
žádná nebo minimální porucha chování


F701
významná porucha chování, vyžadující pozornost anebo léčbu


F708
jiné poruchy chování


F709
bez zmínky o poruchách chování


F710
žádná nebo minimální porucha chování


F711
významná porucha chování, vyžadující pozornost anebo léčbu


F718
jiné poruchy chování


F719
bez zmínky o poruchách chování


F720
žádná nebo minimální porucha chování


F721
významná porucha chování, vyžadující pozornost anebo léčbu


F728
jiné poruchy chování


F729
bez zmínky o poruchách chování


F730
žádná nebo minimální porucha chování


F731
významná porucha chování, vyžadující pozornost anebo léčbu


F738
jiné poruchy chování


F739
bez zmínky o poruchách chování


F780
žádná nebo minimální porucha chování


F781
významná porucha chování, vyžadující pozornost anebo léčbu


F788
jiné poruchy chování


F789
bez zmínky o poruchách chování


F790
žádná nebo minimální porucha chování


F791
významná porucha chování, vyžadující pozornost anebo léčbu


F798
jiné poruchy chování


F799
bez zmínky o poruchách chování


F800
Specifická porucha artikulace řeči


F801
Expresivní porucha řeči


F802
Receptivní porucha řeči


F803
Získaná afazie s epilepsií (Landau-Kleffner)


F808
Jiné vývojové poruchy řeči nebo jazyka


F809
Vývojová porucha řeči nebo jazyka, NS


F810
Specifická porucha čtení


F811
Specifická porucha psaní a výslovnosti


F812
Specifická porucha počítání


F813
Smíšená porucha školních dovedností


F818
Jiná vývojová porucha školních dovedností


F819
Vývojová porucha školních dovedností, NS


F820
Specifická vývojová porucha motorických funkcí


F830
Smíšené specifické vývojové poruchy


F840
Dětský autismus


F841
Atypický autismus


F842
Rettův syndrom


F843
Jiná dětská desintegrační porucha


F844
Hyperaktivní porucha sdružená s mentální retardací a stereotypními pohyby


F845
Aspergerův syndrom


F848
Jiné pervazivní vývojové poruchy


F849
Pervazivní vývojová porucha, NS


F880
Jiné poruchy psychického vývoje


F890
Neurčená porucha psychického vývoje


F900
Porucha aktivity a pozornosti


F901
Hyperkinetická porucha chování


F908
Jiné hyperkinetické poruchy


F909
Hyperkinetická porucha, NS


F910
Porucha chování vázaná na vztahy k rodině


F911
Nesocializovaná porucha chování


F912
Socializovaná porucha chování


F913
Opoziční vzdorovité chování


F918
Jiné poruchy chování


F919
Porucha chování, NS


F920
Depresivní porucha chování


F928
Jiné smíšené poruchy chování a emocí


F929
Smíšená porucha chování a emocí, NS


F930
Separační úzkostná porucha v dětství


F931
Fobická anxiosní porucha v dětství


F932
Sociální anxiosní porucha v dětství


F933
Porucha sourozenecké rivality


F938
Jiné dětské emoční poruchy


F939
Dětská emoční porucha, NS


F940
Elektivní mutismus


F941
Reaktivní porucha příchylnosti dětí


F942
Porucha desinhibovaných vztahů u dětí


F948
Jiné dětské poruchy sociálních funkcí


F949
Porucha dětských sociálních funkcí, NS


F950
Přechodná tiková porucha


F951
Chronické motorické nebo vokální tiky


F952
Kombinovaná tiková porucha vokální a mnohočetná motorická (de la Tourette)


F958
Jiné druhy tiků


F959
Tiková porucha, NS


F980
Neorganická enuréza


F981
Neorganická enkopréza


F982
Poruchy jedení v kojeneckém a dětském věku


F983
Pika kojenců a dětí


F984
Stereotypní pohybové poruchy


F985
Koktavost (zadrhávání v řeči)


F986
Brebtavost


F988
J.urč.poruchy chování a emocí,se začátkem vyskyt.se obvykle v dětství a v dospívání


F989
Neurč.poruchy chování a emocí, se začátkem vyskyt.se obvykle v dětství a v dospívání


F990
Duševní porucha, jinak neurčená