Dobrý podvečer, dnes je úterý 21.5.2024, svátek slaví Monika, zítra Emil.

Poranění, otravy, následky působení vnějších příčin (T)

Poranění, otravy, následky působení vnějších příčin (T)

T000
Povrchní poranění postihující hlavu s krkem


T001
Povrchní poranění postihující hrudník s břichem, dolní části zad a pánve


T002
Povrchní poranění postihující více částí horní(-ch) končetin(-y)


T003
Povrchní poranění postihující více částí dolní(-ch) končetin(-y)


T006
Povrchní poranění postih.více částí horní(-ch) končetin(-y) s dolní(-mi) končetinou(-ami)


T008
Povrchní poranění postihující jinak kombinované části těla


T009
Mnohočetná povrchní poranění, NS


T010
Otevřené rány postihující hlavu s krkem


T011
Otevřené rány postihující hrudník s břichem, dolní části zad a pánve


T012
Otevřené rány postihující více částí horní(-ch) končetin(-y)


T013
Otevřené rány postihující více částí dolní(-ch) končetin(-y)


T016
Otevřené rány postihující více částí horní(-ch) končetin(-y) s dolní(-mi) končetinou(-ami)


T018
Otevřené rány postihující jinak kombinované části těla


T019
Mnohočetné otevřené rány, NS


T020
Zlomeniny postihující hlavu s krkem


T021
Zlomeniny postihující hrudník s dolní částí zad a pánve


T022
Zlomeniny postihující více částí jedné horní končetiny


T023
Zlomeniny postihující více částí jedné dolní končetiny


T024
Zlomeniny postihující více částí obou horních končetin


T025
Zlomeniny postihující více částí obou dolních končetin


T026
Zlomeniny postihující více částí horní(-ch) končetin(-y) s dolní(-mi) končetinou(-ami)


T027
Zlomeniny postihující hrudník s dolní částí zad a pánve s končetinou(-ami)


T028
Zlomeniny postihující jinak kombinované části těla


T029
Mnohočetné zlomeniny, NS


T030
Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující hlavu s krkem


T031
Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující hrudník s dolní částí zad a pánve


T032
Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující více částí horní(-ch) končetin(-y)


T033
Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující více částí dolní(-ch) končetin(-y)


T034
Vymknutí, podvrtn.,natažení postihující více částí hor.končetin(-y) s dol.končetinou(-ami)


T038
Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující jinak kombinované části těla


T039
Mnohočetná vymknutí, podvrtnutí a natažení, NS


T040
Drtivá poranění (rozdrcení) postihující hlavu s krkem


T041
Drtivá poranění (rozdrcení) postihující hrudník s břichem, dolní části zad a pánve


T042
Drtivá poranění (rozdrcení) postihující více částí horní(-ch) končetin(-y)


T043
Drtivá poranění (rozdrcení) postihující více částí dolní(-ch) končetin(-y)


T044
Drtivá poranění (rozdrcení) postihující více částí hor.končetin(-y) s dol.končetinou(-ami)


T047
Drtivá poranění (rozdrcení) hrudníku s břichem, dolní části zad a pánve s končetinou(-ami)


T048
Drtivá poranění (rozdrcení) postihující jinak kombinované části těla


T049
Mnohočetná drtivá poranění (rozdrcení), NS


T050
Traumatické amputace obou rukou


T051
Traumatické amputace jedné ruky a druhé paže (kterákoliv úroveň, kromě ruky)


T052
Traumatické amputace obou paží (kterákoliv úroveň)


T053
Traumatické amputace obou nohou pod kotníkem


T054
Traum.amputace jedné nohy pod kotníkem a druhé nohy(kterák.úroveň,kromě nohy pod kotníkem)


T055
Traumatické amputace obou nohou (kterákoliv úroveň)


T056
Traumatické amputace horních a dolních končetin, kterákoliv kombinace (kterákoliv úroveň)


T058
Traumatické amputace postihující jinak kombinované části těla


T059
Mnohočetné traumatické amputace, NS


T060
Poranění mozku a mozkových nervů s poraněními nervů a míchy v úrovni krku


T061
Poranění nervů a míchy postihující jiné mnohočetné části těla


T062
Poranění nervů postihující více částí těla


T063
Poranění cév postihující více částí těla


T064
Poranění svalů a šlach postihující více částí těla


T065
Poranění nitrohrudních orgánů s orgány nitrobřišními a pánevními


T068
Jiná určená poranění postihující více částí těla


T070
Neurčená mnohočetná poranění


T080
Zlomenina páteře, úroveň neurčena


T090
Povrchní poranění trupu, úroveň neurčena


T091
Otevřená rána trupu, úroveň neurčena


T092
Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčeného kloubu a vazu trupu


T093
Poranění míchy, úroveň neurčena


T094
Poranění neurčeného nervu, páteřního nervového kořene a pleteně trupu


T095
Poranění neurčeného svalu a šlachy trupu


T096
Traumatická amputace trupu, úroveň neurčena


T098
Jiná určená poranění trupu, úroveň neurčena


T099
Neurčené poranění trupu, úroveň neurčena


T100
Zlomenina horní končetiny, úroveň neurčena


T110
Povrchní poranění horní končetiny, úroveň neurčena


T111
Otevřená rána horní končetiny, úroveň neurčena


T112
Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčeného kloubu a vazu horní končetiny, úroveň neurčena


T113
Poranění neurčeného nervu horní končetiny, úroveň neurčena


T114
Poranění neurčené cévy horní končetiny, úroveň neurčena


T115
Poranění neurčeného svalu a šlachy horní končetiny, úroveň neurčena


T116
Traumatická amputace horní končetiny, úroveň neurčena


T118
Jiná určená poranění horní končetiny, úroveň neurčena


T119
Neurčené poranění horní končetiny, úroveň neurčena


T120
Zlomenina dolní končetiny, úroveň neurčena


T130
Povrchní poranění dolní končetiny, úroveň neurčena


T131
Otevřená rána dolní končetiny, úroveň neurčena


T132
Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčeného kloubu a vazu dolní končetiny, úroveň neurčena


T133
Poranění neurčeného nervu dolní končetiny, úroveň neurčena


T134
Poranění neurčené cévy dolní končetiny, úroveň neurčena


T135
Poranění neurčeného svalu a šlachy dolní končetiny, úroveň neurčena


T136
Traumatická amputace dolní končetiny, úroveň neurčena


T138
Jiná určená poranění dolní končetiny, úroveň neurčena


T139
Neurčené poranění dolní končetiny, úroveň neurčena


T140
Povrchní poranění neurčené části těla


T141
Otevřená rána neurčené části těla


T142
Zlomenina neurčené části těla


T143
Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčené části těla


T144
Poranění nervu(-ů) neurčené části těla


T145
Poranění cév(-y) neurčené části těla


T146
Poranění svalů a šlach neurčené části těla


T147
Drtivé poranění (rozdrcení) a traumatická amputace neurčené části těla


T148
Jiná poranění neurčených částí těla


T149
Poranění, NS


T150
Cizí těleso v rohovce


T151
Cizí těleso ve spojivkovém vaku


T158
Cizí těleso v jiných a více částech zevního oka


T159
Cizí těleso v zevním oku, lokalizace NS


T160
Cizí těleso v uchu


T170
Cizí těleso v nosní dutině


T171
Cizí těleso v nozdře (nosní dírce)


T172
Cizí těleso v hltanu


T173
Cizí těleso v hrtanu


T174
Cizí těleso v průdušnici


T175
Cizí těleso v průdušce


T178
Cizí těleso v jiných a více částech dýchacího ústrojí


T179
Cizí těleso v dýchacím ústrojí, lokalizace NS


T180
Cizí těleso v ústech


T181
Cizí těleso v jícnu


T182
Cizí těleso v žaludku


T183
Cizí těleso v tenkém střevě


T184
Cizí těleso v tračníku


T185
Cizí těleso v řiti a konečníku


T188
Cizí těleso v jiných a více částech trávicího ústrojí


T189
Cizí těleso trávicího ústrojí, lokalizace NS


T190
Cizí těleso v močové trubici


T191
Cizí těleso v močovém měchýři


T192
Cizí těleso ve vulvě a pochvě


T193
Cizí těleso v děloze (kterákoliv část)


T198
Cizí těleso v jiných a více částech močového a pohlavního ústrojí


T199
Cizí těleso v močovém a pohlavním ústrojí, lokalizace NS


T200
Popálenina neurčeného stupně hlavy a krku


T201
Popálenina prvního stupně hlavy a krku


T202
Popálenina druhého stupně hlavy a krku


T203
Popálenina třetího stupně hlavy a krku


T204
Poleptání neurčeného stupně hlavy a krku


T205
Poleptání prvního stupně hlavy a krku


T206
Poleptání druhého stupně hlavy a krku


T207
Poleptání třetího stupně hlavy a krku


T210
Popálenina neurčeného stupně trupu


T211
Popálenina prvního stupně trupu


T212
Popálenina druhého stupně trupu


T213
Popálenina třetího stupně trupu


T214
Poleptání neurčeného stupně trupu


T215
Poleptání prvního stupně trupu


T216
Poleptání druhého stupně trupu


T217
Poleptání třetího stupně trupu


T220
Popálenina neurčeného stupně ramene a horní končetiny, kromě zápěstí a ruky


T221
Popálenina prvního stupně ramene a horní končetiny, kromě zápěstí a ruky


T222
Popálenina druhého stupně ramene a horní končetiny, kromě zápěstí a ruky


T223
Popálenina třetího stupně ramene a horní končetiny, kromě zápěstí a ruky


T224
Poleptání neurčeného stupně ramene a horní končetiny, kromě zápěstí a ruky


T225
Poleptání prvního stupně ramene a horní končetiny, kromě zápěstí a ruky


T226
Poleptání druhého stupně ramene a horní končetiny, kromě zápěstí a ruky


T227
Poleptání třetího stupně ramene a horní končetiny, kromě zápěstí a ruky


T230
Popálenina neurčeného stupně zápěstí a ruky


T231
Popálenina prvního stupně zápěstí a ruky


T232
Popálenina druhého stupně zápěstí a ruky


T233
Popálenina třetího stupně zápěstí a ruky


T234
Poleptání neurčeného stupně zápěstí a ruky


T235
Poleptání prvního stupně zápěstí a ruky


T236
Poleptání druhého stupně zápěstí a ruky


T237
Poleptání třetího stupně zápěstí a ruky


T240
Popálenina neurčeného stupně kyčelní krajiny a dolní končetiny kotníku a nohy pod ním


T241
Popálenina prvního stupně kyčelní krajiny a dolní končetiny, kromě kotníku a nohy pod ním


T242
Popálenina druhého stupně kyčelní krajiny a dolní končetiny, kromě kotníku a nohy pod ním


T243
Popáleniny třetího stupně kyčelní krajiny a dolní končetiny, kromě kotníku a nohy pod ním


T244
Poleptání neurčeného stupně kyčelní krajiny a dolní končetiny,kromě kotníku a nohy pod ním


T245
Poleptání prvního stupně kyčelní krajiny a dolní končetiny, kromě kotníku a nohy pod ním


T246
Poleptání druhého stupně kyčelní krajiny a dolní končetiny, kromě kotníku a nohy pod ním


T247
Poleptání třetího stupně kyčelní krajiny a dolní končetiny, kromě kotníku a nohy pod ním


T250
Popálenina neurčeného stupně kotníku a nohy pod ním


T251
Popálenina prvního stupně kotníku a nohy pod ním


T252
Popálenina druhého stupně kotníku a nohy pod ním


T253
Popálenina třetího stupně kotníku a nohy pod ním


T254
Poleptání neurčeného stupně kotníku a nohy pod ním


T255
Poleptání prvního stupně kotníku a nohy pod ním


T256
Poleptání druhého stupně kotníku a nohy pod ním


T257
Poleptání třetího stupně kotníku a nohy pod ním


T260
Popálenina očního víčka a periokulárního okrsku


T261
Popálenina rohovky a spojivkového vaku


T262
Popálenina s následnou rupturou a destrukcí očního bulbu


T263
Popálenina jiných částí oka a očních adnex


T264
Popálenina oka a očních adnex, část NS


T265
Poleptání očního víčka a periokulárního okrsku


T266
Poleptání rohovky a spojivkového vaku


T267
Poleptání s následnou rupturou a destrukcí očního bulbu


T268
Poleptání jiných částí oka a očních adnex


T269
Poleptání oka a očních adnex, část NS


T270
Popálenina hrtanu a průdušnice


T271
Popálenina postihující hrtan a průdušnici s plícemi


T272
Popálenina jiných částí dýchacího ústrojí


T273
Popálenina dýchacího ústrojí, část NS


T274
Poleptání hrtanu a průdušnice


T275
Poleptání postihující hrtan a průdušnici s plícemi


T276
Poleptání jiných částí dýchacího ústrojí


T277
Poleptání dýchacího ústrojí, část NS


T280
Popálenina úst a hltanu


T281
Popálenina jícnu


T282
Popálenina jiných částí trávicího ústrojí


T283
Popálenina vnitřních močových a pohlavních orgánů


T284
Popálenina jiných a neurčených vnitřních orgánů


T285
Poleptání úst a hltanu


T286
Poleptání jícnu


T287
Poleptání jiných částí trávicího ústrojí


T288
Poleptání vnitřních močových a pohlavních orgánů


T289
Poleptání jiných a neurčených vnitřních orgánů


T290
Popáleniny více částí těla, neurčeného stupně


T291
Popáleniny více částí těla, u popálenin neuveden vyšší než první stupeň


T292
Popáleniny více částí těla, u popálenin neuveden vyšší než druhý stupeň


T293
Popáleniny více částí těla, alespoň u jedné popáleniny uveden třetí stupeň


T294
Poleptání více částí těla, neurčeného stupně


T295
Poleptání více částí těla, u poleptání neuveden vyšší než první stupeň


T296
Poleptání více částí těla, u poleptání neuveden vyšší než druhý stupeň


T297
Poleptání více částí těla, alespoň u jednoho poleptání uveden třetí stupeň


T300
Popálenina neurčené části těla, neurčeného stupně


T301
Popálenina prvního stupně, část těla NS


T302
Popálenina druhého stupně, část těla NS


T303
Popálenina třetího stupně, část těla NS


T304
Poleptání neurčené části těla, neurčeného stupně


T305
Poleptání prvního stupně, část těla NS


T306
Poleptání druhého stupně, část těla NS


T307
Poleptání třetího stupně, část těla NS


T310
Popáleniny postihující méně než 10 % povrchu těla


T311
Popáleniny postihující 10-19 % povrchu těla


T312
Popáleniny postihující 20-29 % povrchu těla


T313
Popáleniny postihující 30-39 % povrchu těla


T314
Popáleniny postihující 40-49 % povrchu těla


T315
Popáleniny postihující 50-59 % povrchu těla


T316
Popáleniny postihující 60-69 % povrchu těla


T317
Popáleniny postihující 70-79 % povrchu těla


T318
Popáleniny postihující 80-89 % povrchu těla


T319
Popáleniny postihující 90 % nebo více % povrchu těla


T320
Poleptání postihující méně než 10 % povrchu těla


T321
Poleptání postihující 10-19 % povrchu těla


T322
Poleptání postihující 20-29 % povrchu těla


T323
Poleptání postihující 30-39 % povrchu těla


T324
Poleptání postihující 40-49 % povrchu těla


T325
Poleptání postihující 50-59 % povrchu těla


T326
Poleptání postihující 60-69 % povrchu těla


T327
Poleptání postihující 70-79 % povrchu těla


T328
Poleptání postihující 80-89 % povrchu těla


T329
Poleptání postihující 90 % nebo více % povrchu těla


T330
Povrchní omrzlina hlavy


T331
Povrchní omrzlina krku


T332
Povrchní omrzlina hrudníku


T333
Povrchní omrzlina břišní stěny, dolní části zad a pánve


T334
Povrchní omrzlina paže


T335
Povrchní omrzlina zápěstí a ruky


T336
Povrchní omrzlina kyčelní krajiny a stehna


T337
Povrchní omrzlina kolena a bérce


T338
Povrchní omrzlina kotníku a nohy pod ním


T339
Povrchní omrzlina jiných a neurčených lokalizací


T340
Omrzlina s nekrózou tkáně hlavy


T341
Omrzlina s nekrózou tkáně krku


T342
Omrzlina s nekrózou tkáně hrudníku


T343
Omrzlina s nekrózou tkáně břišní stěny, dolní části zad a pánve


T344
Omrzlina s nekrózou tkáně paže


T345
Omrzlina s nekrózou tkáně zápěstí a ruky


T346
Omrzlina s nekrózou tkáně kyčelní krajiny a stehna


T347
Omrzlina s nekrózou tkáně kolena a bérce


T348
Omrzlina s nekrózou tkáně kotníku a nohy pod ním


T349
Omrzlina s nekrózou tkáně jiných a neurčených lokalizací


T350
Povrchní omrzlina postihující více částí těla


T351
Omrzlina s nekrózou tkáně postihující více částí těla


T352
Neurčená omrzlina hlavy a krku


T353
Neurčená omrzlina hrudníku, břicha, dolní části zad a pánve


T354
Neurčená omrzlina horní končetiny


T355
Neurčená omrzlina dolní končetiny


T356
Neurčená omrzlina postihující více částí těla


T357
Neurčená omrzlina neurčené lokalizace


T360
Peniciliny


T361
Cefalosporiny a jiná beta-laktamová antibiotika


T362
Chloramfenikolová skupina


T363
Makrolidová antibiotika


T364
Tetracykliny


T365
Aminoglykosidy


T366
Rifamyciny - Rifampicin a příbuzná antibiotika


T367
Antifungální antibiotika používaná systémově


T368
Jiná systémová antibiotika


T369
Systémové antibiotikum, NS


T370
Sulfonamidy


T371
Antimykobakteriální léčiva


T372
Antimalarika a léčiva působící na jiná krevní protozoa


T373
Jiná antiprotozoární léčiva


T374
Antihelmintika


T375
Protivirová léčiva


T378
Jiné určené systémové protiinfekční a protiparazitární prostředky


T379
Systémový protiinfekční a protiparazitární prostředek, NS


T380
Glukokortikoidy a syntetické analogy


T381
Thyreoidní hormony a náhrady


T382
Antithyreoidní léčiva


T383
Insulin a perorální (hypoglykemizující) antidiabetická léčiva


T384
Orální antikoncepční prostředky


T385
Jiné estrogeny a gestageny


T386
Antigonadotropiny, antiestrogeny, antiandrogeny, nezařazené jinde


T387
Androgeny a anabolika


T388
Jiné a neurčené hormony a syntetické náhrady


T389
Jiní a neurčení antagonisté hormonů


T390
Salicyláty


T391
Deriváty 4-aminofenolu


T392
Pyrazolonové deriváty


T393
Jiná nesteroidní protizánětlivá léčiva [NSAID]


T394
Antirevmatika, nezařazená jinde


T398
Jiná neopiátová analgetika a antipyretika, nezařazená jinde


T399
Neopiátové analgetikum, antipyretikum a antirevmatikum, NS


T400
Opium


T401
Heroin


T402
Jiné opioidy


T403
Methadon


T404
Jiná syntetická narkotika


T405
Kokain


T406
Jiná a neurčená narkotika


T407
Cannabis (deriváty)


T408
Lysergid [LSD]


T409
Jiná a neurčená psychodysleptika [halucinogeny]


T410
Inhalační anestetika


T411
Nitrožilní anestetika


T412
Jiná a neurčená celková anestetika


T413
Lokální anestetika


T414
Anestetikum, NS


T415
Terapeutické plyny


T420
Hydantoinové deriváty


T421
Iminostilbeny


T422
Succinimidy a oxazolidindiony


T423
Barbituráty


T424
Benzodiazepiny


T425
Smíšená antiepileptika, nezařazená jinde


T426
Jiná antiepileptická a sedativně-hypnotická léčiva


T427
Antiepileptická a sedativně-hypnotická léčiva, NS


T428
Antiparkinsonická a jiná léčiva centrálně tlumící svalový tonus


T430
Tricyklická a tetracyklická antidepresiva


T431
Antidepresiva inhibitory monoaminooxydázy


T432
Jiná a neurčená antidepresiva


T433
Fenothiazinová antipsychotika a neuroleptika


T434
Butyrofenonová a thioxanthenová neuroleptika


T435
Jiná a neurčená antipsychotika a neuroleptika


T436
Psychostimulancia s možností zneužívání


T438
Jiná psychotropní léčiva, nezařazená jinde


T439
Psychotropní léčivo, NS


T440
Inhibitory acetylcholinesterázy


T441
Jiná parasympatomimetika [cholinergika]


T442
Ganglioplegika, nezařazená jinde


T443
Jiná parasympatolytika (s anticholinergním a antimuskarinovým účinkem) a spasmolytika, NJ


T444
Agonisté převážně alfa-adrenoreceptorů, nezařazení jinde


T445
Agonisté převážně beta-adrenoreceptorů, nezařazení jinde


T446
Antagonisté alfa-adrenoreceptorů, nezařazení jinde


T447
Antagonisté beta-adrenoreceptorů, nezařazení jinde


T448
Prostředky účinkující centrálně a blokující adrenergní neuron, nezařazené jinde


T449
Jiná a neurčená léčiva působící primárně na autonomní nervovou soustavu


T450
Antialergická a antiemetická léčiva


T451
Protinádorová a imunosupressivní léčiva


T452
Vitaminy, nezařazené jinde


T453
Enzymy, nezařazené jinde


T454
Železo a jeho sloučeniny


T455
Antikoagulancia


T456
Léčiva ovlivňující fibrinolýzu


T457
Antagonisté antikoagulancií, vitamin K a jiná koagulancia


T458
Jiné prostředky působící přímo na celý organismus a hematologické prostředky


T459
Prostředek působící přímo na celý organismus a prostředek hematologický, NS


T460
Kardiostimulující glykosidy a léčiva s podobným účinkem


T461
Blokátory kalciových kanálů


T462
Jiná antiarytmická léčiva, nezařazená jinde


T463
Koronární vasodilatancia, nezařazená jinde


T464
Inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu


T465
Jiná antihypertensní léčiva, nezařazená jinde


T466
Antihyperlipidemická a antiarteriosklerotická léčiva


T467
Periferní vasodilatancia


T468
Antivarikózní léčiva, včetně sklerotizujících prostředků


T469
Jiné a neurčené prostředky působící primárně na kardiovaskulární soustavu


T470
Antagonisté H2 receptorů histaminu


T471
Jiná antacida a prostředky snižující žaludeční sekreci


T472
Stimulační projímadla


T473
Solná a osmotická projímadla


T474
Jiná projímadla


T475
Digestiva


T476
Protiprůjmová léčiva


T477
Emetika


T478
Jiné prostředky působící primárně na gastrointestinální soustavu


T479
Prostředek působící primárně na gastrointestinální soustavu,NS


T480
Uterotonika, oxytociny


T481
Relaxancia kosterního svalu [prostředky blokující neuromuskulární převod]


T482
Jiné a neurčené prostředky působící primárně na svalstvo


T483
Antitussika


T484
Expektorancia


T485
Léčiva proti běžnému nachlazení


T486
Antiastmatika, nezařazená jinde


T487
Jiné a neurčené prostředky působíci primárně na dýchací soustavu


T490
Místní - lokální - protiplísňová, protiinfekční a protizánětlivá léčiva, nezařazená jinde


T491
Antipruriginóza


T492
Lokální adstringencia a lokální detergencia


T493
Emoliencia, demulgencia a ochranné látky


T494
Keratolytika, keratoplastika a jiná léčiva a přípravky k léčbě vlasů


T495
Oční léčiva a přípravky


T496
Ušní, nosní a krční léčiva a přípravky


T497
Zubní léčiva, k místní aplikaci


T498
Jiné lokální prostředky


T499
Lokální prostředek, NS


T500
Mineralokortikoidy a jejich antagonisté


T501
Diuretika působící v oblasti Henleovy kličky


T502
Inhibitory karboanhydrázy, thiazidová a jiná diuretika


T503
Prostředky udržující elektrolytovou, kalorickou a vodní rovnováhu


T504
Léčiva ovlivňující metabolismus kyseliny močové


T505
Léčiva snižující chuť k jídlu


T506
Antidota a chelátotvorné prostředky, nezařazené jinde


T507
Analeptika a antagonisté morfinu


T508
Diagnostické prostředky


T509
Jiné a neurčené léky, léčiva, návykové a biologické látky


T510
Etanol


T511
Metanol


T512
2-propanol


T513
Přiboudlina


T518
Jiné alkoholy


T519
Alkohol, NS


T520
Ropné produkty


T521
Benzen


T522
Homology benzenu


T523
Glykoly


T524
Ketony


T528
Jiná organická rozpustidla


T529
Organické rozpustidlo, NS


T530
Tetrachlormetan


T531
Chloroform


T532
Trichloretylen


T533
Tetrachloretylen


T534
Dichlormetan


T535
Chlorofluorouhlovodíky


T536
Jiné halogenované deriváty alifatických uhlovodíků


T537
Jiné halogenované deriváty aromatických uhlovodíků


T539
Halogenované deriváty alifatických a aromatických uhlovodíků, NS


T540
Fenol a jeho homology


T541
Jiné leptavé (žíravé) organické sloučeniny


T542
Žíravé (leptavé) kyseliny a látky podobné kyselinám


T543
Žíravé (leptavé) alkálie a látky podobné alkaliím


T549
Žíravá (leptavá) látka, NS


T550
Toxický účinek mýdel a - čisticích prostředků - detergencií


T560
Olovo a jeho sloučeniny


T561
Rtuť a její sloučeniny


T562
Chrom a jeho sloučeniny


T563
Kadmium a jeho sloučeniny


T564
Měď a její sloučeniny


T565
Zinek a jeho sloučeniny


T566
Cín a jeho sloučeniny


T567
Beryllium a jeho sloučeniny


T568
Jiné kovy


T569
Kov, NS


T570
Arsen a jeho sloučeniny


T571
Fosfor a jeho sloučeniny


T572
Mangan a jeho sloučeniny


T573
Kyanovodík


T578
Jiné určené anorganické látky


T579
Anorganická látka, NS


T580
Toxický účinek oxidu uhelnatého


T590
Oxidy dusíku


T591
Oxid siřičitý


T592
Formaldehyd


T593
Slzotvorný plyn


T594
Plynný chlor


T595
Plynný fluor a fluorovodík


T596
Sirovodík


T597
Oxid uhličitý


T598
Jiné určené plyny, dýmy a páry


T599
Plyny, dýmy a páry, NS


T600
Organofosfátové a karbamátové insekticidy


T601
Halogenované insekticidy


T602
Jiné insekticidy


T603
Herbicidy a fungicidy


T604
Rodenticidy


T608
Jiné pesticidy


T609
Pesticid, NS


T610
Otrava rybou Ciguatera


T611
Otrava rybou Scombroid


T612
Otrava jinou rybou nebo měkkýšem (korýšem)


T618
Toxický účinek jiné mořské potravy


T619
Toxický účinek neurčené mořské potravy


T620
Požité houby


T621
Požité bobule


T622
Jiné požité části rostlin(-y)


T628
Jiné určené škodlivé látky požité jako potrava


T629
Škodlivá látka požitá jako potrava, NS


T630
Hadí jed


T631
Jed jiných plazů


T632
Jed škorpiona


T633
Jed pavouka


T634
Jed jiných členovců


T635
Toxický účinek styku s rybou


T636
Toxický účinek styku s jinými mořskými živočichy


T638
Toxický účinek styku s jinými jedovatými živočichy


T639
Toxický účinek styku s neurčeným jedovatým živočichem


T640
Toxický účinek aflatoxinu a jiných mykotoxinových kontaminací potravy


T650
Kyanidy


T651
Strychnin a jeho soli


T652
Tabák a nikotin


T653
Nitroderiváty a aminoderiváty benzenu a jeho homologů


T654
Sirouhlík


T655
Nitroglycerin a jiné nitrokyseliny a estery


T656
Nátěry a barvy, nezařazené jinde


T658
Toxický účinek jiných určených látek


T659
Toxický účinek neurčené látky


T660
Neurčené účinky záření (radiace)


T670
Úpal tepelný a sluneční


T671
Mdloba - synkopa - z horka


T672
Křeče z horka


T673
Anhydrotické vyčerpání z horka


T674
Vyčerpání z horka způsobené deplecí soli


T675
Vyčerpání z horka, NS


T676
Přechodná únava z horka


T677
Edém z horka


T678
Jiné účinky horka a světla


T679
Účinek horka a světla, NS


T68
Hypotermie


T690
Poškození z dlouhodobého ponoření ruky nebo nohy do tekutiny


T691
Oznobeniny


T698
Jiné určené účinky snížené teploty


T699
Účinek snížené teploty, NS


T700
Ušní barotrauma


T701
Barotrauma dutin


T702
Jiné a neurčené účinky velké výšky


T703
Kesonová nemoc [dekompresní nemoc]


T704
Účinky tekutin pod vysokým tlakem


T708
Jiné účinky tlaku vzduchu a vody


T709
Účinek tlaku vzduchu a vody, NS


T710
(Za)dušení


T730
Účinky hladu


T731
Účinky žízně


T732
Vyčerpání způsobené polohou


T733
Vyčerpání způsobené nadměrným vynaložením sil


T738
Jiné účinky deprivace


T739
Účinek deprivace, NS


T740
Zanedbání nebo opuštění


T741
Tělesné týrání


T742
Pohlavní zneužívání


T743
Psychologické týrání


T748
Jiný syndrom týrání


T749
Syndrom týrání, NS


T750
Účinky blesku


T751
Tonutí a utonutí


T752
Účinky vibrace


T753
Nemoc z pohybu


T754
Účinky elektrického proudu


T758
Jiné určené účinky zevních příčin


T780
Anafylaktický šok způsobený nežádoucí reakcí na potravu


T781
Jiné nežádoucí reakce na potravu, nezařazené jinde


T782
Anafylaktický šok, NS


T783
Angioneurotický edém


T784
Alergie, NS


T788
Jiné nepříznivé účinky, nezařazené jinde


T789
Nepříznivý účinek, NS


T790
Vzduchová embolie (úrazová)


T791
Tuková embolie (úrazová)


T792
Traumatické sekundární a rekurentní krvácení


T793
Poúrazová infekce rány, nezařazená jinde


T794
Traumatický šok


T795
Traumatická anurie


T796
Traumatická ischemie svalu


T797
Traumatický podkožní emfyzém


T798
Jiné časné komplikace úrazu


T799
Neurčené časné komplikace úrazu


T800
Vzduchová embolie po infúzi, transfúzi a injekci


T801
Cévní komplikace po infúzi, transfúzi a injekci


T802
Infekce po infúzi, transfúzi a injekci


T803
ABO inkompatibilní reakce


T804
Rh inkompatibilní reakce


T805
Anafylaktický šok způsobený sérem


T806
Jiné sérové reakce


T808
Jiné komplikace po infúzi, transfúzi a injekci


T809
Neurčené komplikace po infúzi, transfúzi a injekci


T810
Krvácení a hematom komplikující výkon, jinde nezařazené


T811
Šok během nebo následující po výkonu, jinde nezařazený


T812
Náhodné bodné nebo tržné poranění při výkonu, jinde nezařazené


T813
Roztržení - disrupce - operační rány, jinde nezařazené


T814
Infekce po výkonu, jinde nezařazená


T815
Cizí těleso náhodně ponechané po výkonu v tělní dutině nebo operační ráně


T816
Akutní reakce na cizí látku náhodně ponechanou při výkonu


T817
Cévní komplikace po výkonu, jinde nezařazené


T818
Jiné komplikace výkonů, jinde nezařazené


T819
Neurčená komplikace výkonu


T820
Mechanická komplikace protézy srdeční chlopně


T821
Mechanická komplikace srdeční elektronické pomůcky


T822
Mechanická komplikace bypassu koronární tepny a transplantátů chlopně


T823
Mechanická komplikace jiných cévních štěpů


T824
Mechanická komplikace cévního dialyzačního katetru


T825
Mechanická komplikace jiných srdečních a cévních pomůcek a implantátů


T826
Infekční a zánětlivá reakce způsobená protézou srdeční chlopně


T827
Infekční a zánět.reakce způsobená jinými srdečními a cévními pomůckami, implantáty a štěpy


T828
Jiné komplikace srdečních a cévních protetických pomůcek, implantátů a štěpů


T829
Neurčená komplikace srdeční a cévní protetické pomůcky, implantátu a štěpu


T830
Mechanická komplikace močového katetru (zavedeného dlouhodobě)


T831
Mechanická komplikace jiných močových pomůcek a implantátů


T832
Mechanická komplikace transplantátu močového orgánu


T833
Mechanická komplikace nitroděložního antikoncepčního prostředku


T834
Mechanická komplikace jiných protetických pomůcek, implantátů v pohlavním ústrojí


T835
Infekce a zánět.reakce způsobená protetickou pomůckou,implantátem a štěpem v močové soust.


T836
Infekce a zánět.reakce způsobená protetickou pomůckou,implantátem a štěpem v pohlav.ústr.


T838
Jiné komplikace genitourinárních protetických pomůcek, implantátů a štěpů


T839
Neurčená komplikace genitourinární protetické pomůcky, implantátu a štěpu


T840
Mechanická komplikace vnitřní kloubní protézy


T841
Mechanická komplikace vnitřní fixační pomůcky kostí končetiny


T842
Mechanická komplikace vnitřní fixační pomůcky jiných kostí


T843
Mechanická komplikace jiných kostních pomůcek, implantátů a štěpů


T844
Mechanická komplikace jiných vnitřních ortopedických pomůcek, implantátů a štěpů


T845
Infekční a zánětlivá reakce způsobená vnitřní kloubní protézou


T846
Infekční a zánětlivá reakce způsobená vnitřní fixační pomůckou [kterékoliv lokalizace]


T847
Infekční a zánět.reakce způsobená j.vnitř.ortoped.protetic.pomůckami, implantáty a štěpy


T848
Jiné komplikace vnitřních ortopedických protetických pomůcek, implantátů a štěpů


T849
Neurčená komplikace vnitřní ortopedické protetické pomůcky, implantátu a štěpu


T850
Mechanická komplikace intrakraniálního komorového (komunikujícího) zkratu (shuntu)


T851
Mechanická komplikace implantovaného elektronického stimulátoru nervové soustavy


T852
Mechanická komplikace nitrooční čočky


T853
Mechanická komplikace jiných očních protetických pomůcek, implantátů a štěpů


T854
Mechanická komplikace protézy a implantátu prsu


T855
Mechanická komplikace gastrointestinálních protetických pomůcek, implantátů a štěpů


T856
Mechanická komplikace jiných určených vnitřních protetických pomůcek, implantátů a štěpů


T857
Infekční a zánětlivá reakce způsobená jinými vnitř.protetic.pomůckami, implantáty a štěpy


T858
Jiné komplikace vnitřních protetických pomůcek, implantátů a štěpů, nezařazené jinde


T859
Neurčená komplikace vnitřní protetické pomůcky, implantátu a štěpu


T860
Odmítnutí (rejekce) transplantátu kostní dřeně


T861
Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu ledviny


T862
Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu srdce


T863
Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu srdce a plic


T864
Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu jater


T868
Neúspěch a odmítnutí (rejekce) jiného transplantovaného orgánu a tkáně


T869
Neúspěch a odmítnutí (rejekce) neurčeného transplantovaného orgánu a tkáně


T870
Komplikace znovupřipojené (části) horní končetiny


T871
Komplikace znovupřipojené (části) dolní končetiny


T872
Komplikace jiné znovupřipojené části těla


T873
Neurom amputačního pahýlu


T874
Infekce amputačního pahýlu


T875
Nekróza amputačního pahýlu


T876
Jiné a neurčené komplikace amputačního pahýlu


T880
Infekce po imunizaci


T881
Jiné komplikace po imunizaci, nezařazené jinde


T882
Šok způsobený anestézií


T883
Maligní hypertermie způsobená anestézií


T884
Neúspěšná nebo obtížná intubace


T885
Jiné komplikace anestézie


T886
Anafylaktický šok způsobený nepříznivým účinkem správné léčebné látky řádně podané


T887
Neurčený nepříznivý účinek léčiva


T888
Jiné určené komplikace zdravotní péče nezařazené jinde


T889
Komplikace zdravotní péče, NS


T900
Následky povrchního poranění hlavy


T901
Následky otevřené rány hlavy


T902
Následky zlomeniny kostí lebky a obličeje


T903
Následky poranění mozkových nervů


T904
Následky poranění oka a očnice


T905
Následky nitrolebního poranění


T908
Následky jiných určených poranění hlavy


T909
Následky neurčeného poranění hlavy


T910
Následky povrchního poranění a otevřené rány krku a trupu


T911
Následky zlomeniny páteře


T912
Následky jiné zlomeniny hrudníku a pánve


T913
Následky poranění míchy


T914
Následky poranění nitrohrudních orgánů


T915
Následky poranění nitrobřišních a pánevních orgánů


T918
Následky jiných určených poranění krku a trupu


T919
Následky neurčeného poranění krku a trupu


T920
Následky otevřené rány horní končetiny


T921
Následky zlomeniny paže


T922
Následky zlomeniny v úrovni zápěstí a ruky


T923
Následky vymknutí, podvrtnutí a natažení horní končetiny


T924
Následky poranění nervu horní končetiny


T925
Následky poranění svalu a šlachy horní končetiny


T926
Následky drtivého poranění (rozdrcení) a traumatické amputace horní končetiny


T928
Následky jiných určených poranění horní končetiny


T929
Následky neurčeného poranění horní končetiny


T930
Následky otevřené rány dolní končetiny


T931
Následky zlomeniny kosti stehenní


T932
Následky jiných zlomenin dolní končetiny


T933
Následky vymknutí, podvrtnutí a natažení dolní končetiny


T934
Následky poranění nervu dolní končetiny


T935
Následky poranění svalu a šlachy dolní končetiny


T936
Následky drtivého poranění (rozdrcení) a traumatické amputace dolní končetiny


T938
Následky jiných určených poranění dolní končetiny


T939
Následky neurčeného poranění dolní končetiny


T940
Následky poranění postihujících více částí těla


T941
Následky poranění neurčených částí těla


T950
Následky popáleniny, poleptání a omrzliny hlavy a krku


T951
Následky popáleniny, poleptání a omrzliny trupu


T952
Následky popáleniny, poleptání a omrzliny horní končetiny


T953
Následky popáleniny, poleptání a omrzliny dolní končetiny


T954
Následky popáleniny a poleptání zařaditelné(-ho) pouze podle rozsahu postiž.povrchu těla


T958
Následky jiné(-ho) určené(-ho) popáleniny, poleptání a omrzliny


T959
Následky neurčené(-ho) popáleniny, poleptání a omrzliny


T960
Následky otravy léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami


T970
Následky toxických účinků látek ze zdrojů převážně mimo lékařství


T980
Následky účinků cizích těles vniklých přirozeným otvorem těla


T981
Následky jiných a neurčených účinků vnějších příčin


T982
Následky některých časných komplikací úrazů


T983
Následky komplikací zdravotní péče nezařazené jinde