Dobré dopoledne, dnes je pátek 1.12.2023, svátek slaví Iva, zítra Blanka.

Poranění, otravy, následky působení vnějších příčin (S)

Poranění, otravy, následky působení vnějších příčin (S)

S000
Povrchní poranění vlasové části hlavy


S001
Zhmoždění - kontuze - očního víčka a periokulární krajiny


S002
Jiná povrchní poranění očního víčka a periokulární krajiny


S003
Povrchní poranění nosu


S004
Povrchní poranění ucha


S005
Povrchní poranění rtu a dutiny ústní


S007
Mnohočetná povrchní poranění hlavy


S008
Povrchní poranění jiných částí hlavy


S009
Povrchní poranění hlavy, část NS


S010
Otevřená rána vlasové části hlavy


S011
Otevřená rána očního víčka a periokulární krajiny


S012
Otevřená rána nosu


S013
Otevřená rána ucha


S014
Otevřená rána tváře a temporomandibulární krajiny


S015
Otevřená rána rtu a dutiny ústní


S017
Mnohočetné otevřené rány hlavy


S018
Otevřená rána jiných částí hlavy


S019
Otevřená rána hlavy, část NS


S020
Zlomenina lebeční klenby - fractura calvae


S021
Zlomenina lebeční spodiny - fractura baseos cranii


S022
Zlomenina nosních kostí


S023
Zlomenina - spodiny očnice - fractura baseos orbitae


S024
Zlomenina lícní (jařmové) kosti - fractura ossis zygomatici - a horní čelisti - maxillae


S025
Zlomenina zubu


S026
Zlomenina dolní čelisti - fractura mandibulae


S027
Mnohočetné zlomeniny postihující kosti lebky a obličeje


S028
Zlomeniny jiných kostí lebky a obličeje


S029
Zlomenina kostí lebky nebo obličeje, část NS


S030
Vymknutí čelisti


S031
Vymknutí chrupavky přepážky nosní


S032
Dislokace zubu


S033
Vymknutí jiných a neurčených částí hlavy


S034
Podvrtnutí a namožení čelisti


S035
Podvrtnutí a natažení kloubů a vazů jiných a neurčených částí hlavy


S040
Poranění nervu a drah zrakového nervu


S041
Poranění okohybného nervu


S042
Poranění kladkového nervu


S043
Poranění trojklaného nervu


S044
Poranění odvádějícího nervu


S045
Poranění lícního nervu


S046
Poranění sluchového nervu


S047
Poranění přídatného nervu


S048
Poranění jiných mozkových nervů


S049
Poranění neurčeného mozkového nervu


S050
Poranění spojivky a abraze rohovky bez zmínky o cizím tělese


S051
Kontuze - zhmoždění - očního bulbu a tkání očnice


S052
Roztržení a ruptura oka s výhřezem nebo ztrátou nitrooční tkáně


S053
Roztržení oka bez výhřezu nebo ztráty nitrooční tkáně


S054
Pronikající - penetrující - rána očnice s nebo bez cizího tělesa


S055
Pronikající - penetrující - rána očního bulbu s cizím tělesem


S056
Pronikající - penetrující - rána očního bulbu bez cizího tělesa


S057
Avulze - vytržení - oka


S058
Jiná poranění oka a očnice


S059
Poranění oka a očnice, část NS


S060
Otřes mozku


S061
Traumatický edém mozku


S062
Difúzní poranění mozku


S063
Ložiskové - fokální - poranění mozku


S064
Epidurální krvácení


S065
Úrazové subdurální krvácení


S066
Úrazové subarachnoidální krvácení


S067
Nitrolební poranění s prodlouženým bezvědomím


S068
Jiná nitrolební poranění


S069
Nitrolební poranění, NS


S070
Drtivé poranění (rozdrcení) obličeje


S071
Drtivé poranění (rozdrcení) lebky


S078
Drtivé poranění (rozdrcení) jiných částí hlavy


S079
Drtivé poranění (rozdrcení) hlavy, část NS


S080
Odtržení vlasové části (skalpování)


S081
Traumatická amputace ucha


S088
Traumatická amputace jiných částí hlavy


S089
Traumatická amputace neurčené části hlavy


S090
Poranění krevních cév hlavy, nezařazené jinde


S091
Poranění svalu a šlachy hlavy


S092
Traumatická ruptura - protržení - ušního bubínku


S097
Mnohočetná poranění hlavy


S098
Jiná určená poranění hlavy


S099
Neurčené poranění hlavy


S100
Zhmoždění - kontuze - hrdla


S101
Jiná a neurčená povrchní poranění hrdla


S107
Mnohočetná povrchní poranění krku


S108
Povrchní poranění jiných částí krku


S109
Povrchní poranění krku, část NS


S110
Otevřená rána postihující hrtan a průdušnici


S111
Otevřená rána postihující štítnou žlázu


S112
Otevřená rána postihující hltan a krční část jícnu


S117
Mnohočetné otevřené rány krku


S118
Otevřená rána jiných částí krku


S119
Otevřená rána krku, část NS


S120
Zlomenina prvního krčního obratle


S121
Zlomenina druhého krčního obratle


S122
Zlomenina jiného určeného krčního obratle


S127
Mnohočetné zlomeniny krční páteře


S128
Zlomenina jiných částí krku


S129
Zlomenina krku, část NS


S130
Traumatická ruptura krční meziobratlové ploténky


S131
Vymknutí krčního obratle


S132
Vymknutí jiných neurčených částí krku


S133
Mnohočetná vymknutí krku


S134
Podvrtnutí a natažení krční páteře


S135
Podvrtnutí a natažení štítné krajiny


S136
Podvrtnutí a natažení kloubů a vazů jiných a neurčených částí krku


S140
Otřes a edém krční míchy


S141
Jiná a neurčená poranění krční míchy


S142
Poranění nervového kořene krční míchy


S143
Poranění - pažní pleteně - brachiálního plexu


S144
Poranění periferních nervů krku


S145
Poranění krčních sympatických nervů


S146
Poranění jiných a neurčených nervů krku


S150
Poranění - krční tepny - arteriae carotis


S151
Poranění vertebrální tepny


S152
Poranění zevní hrdelní žíly - venae jugularis externae


S153
Poranění vnitřní hrdelní žíly - venae jugularis internae


S157
Mnohočetné poranění krevních cév v úrovni krku


S158
Poranění jiných krevních cév v úrovni krku


S159
Poranění neurčených krevních cév v úrovni krku


S160
Poranění svalu a šlachy v úrovni krku


S170
Drtivé poranění (rozdrcení) hrtanu a průdušnice


S178
Drtivé poranění (rozdrcení) jiných částí krku


S179
Drtivé poranění (rozdrcení) krku, část NS


S180
Traumatická amputace v úrovni krku


S197
Mnohočetná poranění krku


S198
Jiná určená poranění krku


S199
Neurčené poranění krku


S200
Zhmoždění - kontuze - prsu


S201
Jiná a neurčená povrchní poranění prsu


S202
Zhmoždění - kontuze - hrudníku


S203
Jiná povrchní poranění přední stěny hrudníku


S204
Jiná povrchní poranění zadní stěny hrudníku


S207
Mnohočetná povrchní poranění hrudníku


S208
Povrchní poranění jiných a neurčených částí hrudníku


S210
Otevřená rána prsu


S211
Otevřená rána přední stěny hrudníku


S212
Otevřená rána zadní stěny hrudníku


S217
Mnohočetné otevřené rány hrudní stěny


S218
Otevřená rána jiných částí hrudníku


S219
Otevřená rána hrudníku, část NS


S220
Zlomenina hrudního obratle


S221
Mnohočetné zlomeniny hrudní páteře


S222
Zlomenina - hrudní kosti - sterna


S223
Zlomenina žebra - fractura costae


S224
Mnohočetné zlomeniny žeber


S225
Prolomený hrudník (zlomenina žebra (-er) s paradoxním dýcháním)


S228
Zlomenina jiných částí kostí hrudníku


S229
Zlomenina kostí hrudníku bez určení části


S230
Traumatická ruptura hrudní meziobratlové ploténky


S231
Vymknutí hrudního obratle


S232
Vymknutí jiných a neurčených částí hrudníku


S233
Podvrtnutí a natažení hrudní páteře


S234
Podvrtnutí a natažení žeber a hrudní kosti


S235
Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí hrudníku


S240
Otřes a edém hrudní míchy


S241
Jiná a neurčená poranění hrudní míchy


S242
Poranění nervového kořene hrudní míchy


S243
Poranění periferních nervů hrudníku


S244
Poranění hrudních sympatických nervů


S245
Poranění jiných nervů hrudníku


S246
Poranění neurčeného nervu hrudníku


S250
Poranění hrudní aorty


S251
Poranění nejmenované nebo podklíčkové tepny


S252
Poranění horní duté žíly - venae cavae superioris


S253
Poranění nejmenované nebo podklíčkové žíly


S254
Poranění plicních krevních cév


S255
Poranění mezižeberních krevních cév


S257
Mnohočetné poranění krevních cév hrudníku


S258
Poranění jiných krevních cév hrudníku


S259
Poranění neurčených krevních cév hrudníku


S260
Poranění srdce s hemoperikardem


S268
Jiná poranění srdce


S269
Poranění srdce, NS


S270
Traumatický pneumotorax


S271
Traumatický hemotorax


S272
Traumatický pneumohemotorax


S273
Jiná poranění plic


S274
Poranění průdušky


S275
Poranění hrudní části průdušnice


S276
Poranění pohrudnice


S277
Mnohočetná poranění nitrohrudních orgánů


S278
Poranění jiných určených nitrohrudních orgánů


S279
Poranění neurčeného nitrohrudního orgánu


S280
Rozdrcený hrudník


S281
Traumatická amputace části hrudníku


S290
Poranění svalu a šlachy v úrovni hrudníku


S297
Mnohočetná poranění hrudníku


S298
Jiná určená poranění hrudníku


S299
Neurčené poranění hrudníku


S300
Zhmoždění - kontuze - dolní části zad a pánve


S301
Zhmoždění - kontuze - břišní stěny


S302
Zhmoždění - kontuze - zevních pohlavních orgánů


S307
Mnohočetná povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve


S308
Jiná povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve


S309
Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve, část NS


S310
Otevřená rána dolní části zad a pánve


S311
Otevřená rána břišní stěny


S312
Otevřená rána pyje


S313
Otevřená rána šourku a varlat


S314
Otevřená rána pochvy a vulvy


S315
Otevřená rána jiných a neurčených zevních pohlavních orgánů


S317
Mnohočetné otevřené rány břicha, dolní části zad a pánve


S318
Otevřená rána jiných a neurčených částí břicha


S320
Zlomenina bederního - lumbálního - obratle


S321
Zlomenina kosti křížové - fractura ossis sacri


S322
Zlomenina kostrče - fractura coccygis


S323
Zlomenina kyčelní - ilické - kosti


S324
Zlomenina acetabula


S325
Zlomenina kosti stydké


S327
Mnohočetné zlomeniny bederní páteře a pánve


S328
Zlomenina jiných a neurčených částí bederní páteře a pánve


S330
Traumatická ruptura bederní meziobratlové ploténky


S331
Vymknutí bederního obratle


S332
Vymknutí kloubu sakroiliakálního a sakrokokcygeálního


S333
Vymknutí jiných a neurčených částí bederní páteře a pánve


S334
Traumatická ruptura spony stydké


S335
Podvrtnutí a natažení bederní páteře


S336
Podvrtnutí a natažení sakroiliakálního kloubu


S337
Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí bederní páteře a pánve


S340
Otřes a edém bederní míchy


S341
Jiné poranění bederní míchy


S342
Poranění nervového kořene bederní a křížové páteře


S343
Poranění caudy equiny


S344
Poranění lumbosakrální pleteně


S345
Poranění bederních, křížových a pánevních sympatických nervů


S346
Poranění periferního(-ch) nervu(-ů) břicha, dolní části zad a pánve


S348
Poranění jiných a neurčených nervů v úrovni břicha, dolní části zad a pánve


S350
Poranění břišní aorty


S351
Poranění - dolní duté žíly - venae cavae inferioris


S352
Poranění břišní nebo mezenterické tepny


S353
Poranění vrátnice - venae portae - nebo slezinné žíly


S354
Poranění krevních cév ledviny


S355
Poranění kyčelních - ilických - krevních cév


S357
Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve


S358
Poranění jiných krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve


S359
Poranění neurčených krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve


S360
Poranění sleziny


S361
Poranění jater nebo žlučníku


S362
Poranění - slinivky břišní - pankreatu


S363
Poranění žaludku


S364
Poranění tenkého střeva


S365
Poranění tračníku - coloni


S366
Poranění konečníku - recti


S367
Mnohočetná poranění nitrobřišních orgánů


S368
Poranění jiných nitrobřišních orgánů


S369
Poranění neurčeného nitrobřišního orgánu


S370
Poranění ledviny


S371
Poranění močovodu


S372
Poranění močového měchýře


S373
Poranění močové trubice


S374
Poranění vaječníku


S375
Poranění vejcovodu


S376
Poranění dělohy


S377
Mnohočetná poranění pánevních orgánů


S378
Poranění jiných pánevních orgánů


S379
Poranění neurčeného pánevního orgánu


S380
Rozdrcení zevních pohlavních orgánů


S381
Rozdrcení jiných a neurčených částí břicha, dolní části zad a pánve


S382
Traumatická amputace zevních pohlavních orgánů


S383
Traumatická amputace jiných a neurčených částí břicha, dolní části zad a pánve


S390
Poranění svalu a šlachy břicha, dolní části zad a pánve


S396
Poranění orgánu(-ů) nitrobřišního(-ích) s pánevním(-i) orgánem(-y)


S397
Jiná mnohočetná poranění břicha, dolní části zad a pánve


S398
Jiná určená poranění břicha, dolní části zad a pánve


S399
Neurčené poranění břicha, dolní části zad a pánve


S400
Zhmoždění - kontuze - ramene a paže (nadloktí)


S407
Mnohočetná povrchní poranění ramene a paže (nadloktí)


S408
Jiná povrchní poranění ramene a paže (nadloktí)


S409
Povrchní poranění ramene a paže (nadloktí), NS


S410
Otevřená rána ramene


S411
Otevřená rána paže (nadloktí)


S417
Mnohočetné otevřené rány ramene a paže (nadloktí)


S418
Otevřená rána jiných a neurčených částí ramenního pletence


S420
Zlomenina klíční kosti - fractura claviculae


S421
Zlomenina lopatky - fractura scapulae


S422
Zlomenina horního konce - pažní kosti - humeru


S423
Zlomenina diafýzy - pažní kosti - humeru


S424
Zlomenina dolního konce - pažní kosti - humeru


S427
Mnohočetné zlomeniny klíční kosti, lopatky a pažní kosti


S428
Zlomenina jiných částí ramene a paže (nadloktí)


S429
Zlomenina ramenního pletence, část neurčena


S430
Vymknutí ramenního kloubu


S431
Vymknutí akromioklavikulárního kloubu


S432
Vymknutí sternoklavikulárního kloubu


S433
Vymknutí jiných a neurčených částí pletence ramenního


S434
Podvrtnutí a natažení ramenního kloubu


S435
Podvrtnutí a natažení akromioklavikulárního kloubu


S436
Podvrtnutí a natažení sternoklavikulárního kloubu


S437
Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí pletence ramenního


S440
Poranění loketního - ulnárního - nervu v úrovni paže (nadloktí)


S441
Poranění nervi mediani v úrovni paže (nadloktí)


S442
Poranění vřetenního - radiálního - nervu v úrovni paže (nadloktí)


S443
Poranění ramenního - axilárního - nervu


S444
Poranění svalově kožního - muskulokutánního - nervu


S445
Poranění kožního cítivého nervu v úrovni ramene a paže (nadloktí)


S447
Poranění mnohočetných nervů v úrovni ramene a paže (nadloktí)


S448
Poranění jiných nervů v úrovni ramene a paže (nadloktí)


S449
Poranění neurčeného nervu v úrovni ramene a paže (nadloktí)


S450
Poranění podpažní - axilární - tepny


S451
Poranění pažní - brachiální - tepny


S452
Poranění podpažní nebo pažní žíly


S453
Poranění povrchních žil v úrovni ramene a paže (nadloktí)


S457
Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni ramene a paže (nadloktí)


S458
Poranění jiných krevních cév v úrovní ramene a paže (nadloktí)


S459
Poranění neurčených krevních cév v úrovni ramene a paže (nadloktí)


S460
Poranění šlachy manžety rotátorů ramene


S461
Poranění svalu a šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu - bicepsu


S462
Poranění svalu a šlachy jiných částí dvouhlavého svalu - bicepsu


S463
Poranění svalu a šlachy trojhlavého svalu - tricepsu


S467
Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni ramene a paže (nadloktí)


S468
Poranění jiných svalů a šlach v úrovni ramene a paže (nadloktí)


S469
Poranění neurčeného svalu a šlachy v úrovni ramene a paže (nadloktí)


S470
Drtivé poranění (rozdrcení) ramene a paže (nadloktí)


S480
Traumatická amputace v ramenním kloubu


S481
Traumatická amputace v úrovni mezi ramenem a loktem


S489
Traumatická amputace ramene a paže (nadloktí), úroveň NS


S497
Mnohočetná poranění ramene a paže (nadloktí)


S498
Jiná určená poranění ramene a paže (nadloktí)


S499
Neurčené poranění ramene a paže (nadloktí)


S500
Zhmoždění - kontuze - lokte


S501
Zhmoždění - kontuze -jiných a neurčených částí předloktí


S507
Mnohočetná povrchní poranění předloktí


S508
Jiná povrchní poranění předloktí


S509
Povrchní poranění předloktí, NS


S510
Otevřená rána lokte


S517
Mnohočetné otevřené rány předloktí


S518
Otevřená rána jiných částí předloktí


S519
Otevřená rána předloktí, část NS


S520
Zlomenina horního konce - loketní kosti - ulnae


S521
Zlomenina horního konce - vřetenní kosti - radii


S522
Zlomenina diafýzy kosti loketní - ulnae


S523
Zlomenina diafýzy kosti vřetenní - radii


S524
Zlomenina diafýz obou kostí loketní i vřetenní


S525
Zlomenina dolního konce kosti vřetenní - radii


S526
Zlomenina dolního konce obou kostí loketní i vřetenní


S527
Mnohočetné zlomeniny předloktí


S528
Zlomenina jiných částí předloktí


S529
Zlomenina předloktí, část NS


S530
Vymknutí hlavičky - kosti vřetenní - radia


S531
Vymknutí lokte, NS


S532
Traumatická ruptura radiálního kolaterálního vazu


S533
Traumatická ruptura ulnárního kolaterálního vazu


S534
Podvrtnutí a natažení lokte


S540
Poranění loketního - ulnárního - nervu v úrovni předloktí


S541
Poranění nervi mediani v úrovni předloktí


S542
Poranění vřetenního - radiálního - nervu v úrovni předloktí


S543
Poranění kožního cítivého nervu v úrovni předloktí


S547
Mnohočetná poranění nervů v úrovni předloktí


S548
Poranění jiných nervů v úrovni předloktí


S549
Poranění neurčeného nervu v úrovni předloktí


S550
Poranění loketní tepny - arteriae ulnaris - v úrovni předloktí


S551
Poranění vřetenní tepny - arteriae radialis - v úrovni předloktí


S552
Poranění žíly v úrovni předloktí


S557
Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni předloktí


S558
Poranění jiných krevních cév v úrovni předloktí


S559
Poranění neurčených krevních cév v úrovni předloktí


S560
Poranění svalu a šlachy flexoru palce v úrovni předloktí


S561
Poranění svalu(-ů) a šlach(-y) flexoru(-ů) jiného(-ých) prstu(-ů) v úrovni předloktí


S562
Poranění svalu a šlachy jiného flexoru v úrovni předloktí


S563
Poranění svalů a šlach extenzoru nebo abduktoru palce v úrovni předloktí


S564
Poranění svalu(-ů) a šlach(-y) extenzoru(-ů) jiného(-ých) prstu(-ů) v úrovni předloktí


S565
Poranění svalu a šlachy jiného extenzoru v úrovni předloktí


S567
Mnohočetná poranění svalů a šlach v úrovni předloktí


S568
Poranění jiných a neurčených svalů a šlach v úrovni předloktí


S570
Drtivé poranění (rozdrcení) lokte


S578
Drtivé poranění (rozdrcení) jiných částí předloktí


S579
Drtivé poranění (rozdrcení) předloktí, část NS


S580
Traumatická amputace v úrovni lokte


S581
Traumatická amputace v úrovni mezi loktem a zápěstím


S589
Traumatická amputace předloktí, úroveň NS


S597
Mnohočetná poranění předloktí


S598
Jiná určená poranění předloktí


S599
Neurčené poranění předloktí


S600
Zhmoždění - kontuze - prstu(-ů) ruky bez poškození nehtu


S601
Zhmoždění - kontuze - prstu(-ů) ruky s poškozením nehtu


S602
Zhmoždění - kontuze - jiných částí zápěstí a ruky


S607
Mnohočetná povrchní poranění zápěstí a ruky


S608
Jiná povrchní poranění zápěstí a ruky


S609
Povrchní poranění zápěstí a ruky, NS


S610
Otevřená rána prstu(-ů) ruky bez poškození nehtu


S611
Otevřená rána prstu(-ů) ruky s poškozením nehtu


S617
Mnohočetné otevřené rány zápěstí a ruky


S618
Otevřená rána jiných částí zápěstí a ruky


S619
Otevřená rána zápěstí a ruky, část NS


S620
Zlomenina kosti člunkové [skafoidní] - fractura ossis navicularis - ruky


S621
Zlomenina jiné(-ých) zápěstní(-ch) - karpální(-ch) - kosti(-í)


S622
Zlomenina první záprstní - metakarpální - kosti


S623
Zlomenina jiné záprstní - metakarpální - kosti


S624
Mnohočetné zlomeniny záprstních - metakarpálních - kostí


S625
Zlomenina palce (ruky)


S626
Zlomenina jiného prstu (ruky)


S627
Mnohočetné zlomeniny prstů (ruky)


S628
Zlomenina jiných a neurčených částí zápěstí a ruky


S630
Vymknutí zápěstí


S631
Vymknutí prstu (ruky)


S632
Mnohočetná vymknutí prstů (ruky)


S633
Traumatická ruptura vazu zápěstí a karpu


S634
Traumat.ruptura vazu prstu ruky a metakarpofalangeál.a interfalangeálního(-ch) kloubu(-ů)


S635
Podvrtnutí a natažení zápěstí


S636
Podvrtnutí a natažení prstu(-ů) (ruky)


S637
Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí ruky


S640
Poranění loketního - ulnárního - nervu v úrovni zápěstí a ruky


S641
Poranění nervi mediani v úrovni zápěstí a ruky


S642
Poranění vřetenního - radiálního - nervu v úrovni zápěstí a ruky


S643
Poranění prstního - digitálního - nervu palce ruky


S644
Poranění prstního - digitálního - nervu jiného prstu ruky


S647
Poranění mnohočetných nervů v úrovni zápěstí a ruky


S648
Poranění jiných nervů v úrovni zápěstí a ruky


S649
Poranění neurčeného nervu v úrovni zápěstí a ruky


S650
Poranění loketní - ulnární - tepny v úrovni zápěstí a ruky


S651
Poranění vřetenní - radiální - tepny v úrovni zápěstí a ruky


S652
Poranění povrchového dlaňového tepenného oblouku


S653
Poranění hlubokého dlaňového tepenného oblouku


S654
Poranění krevní(-ch) cév(y) palce ruky


S655
Poranění krevní(-ch) cév(-y) jiného prstu ruky


S657
Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni zápěstí a ruky


S658
Poranění jiných krevních cév v úrovni zápěstí a ruky


S659
Poranění neurčených krevních cév v úrovni zápěstí a ruky


S660
Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru palce v úrovni zápěstí a ruky


S661
Poranění svalu a šlachy flexoru jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky


S662
Poranění svalu a šlachy extenzoru palce v úrovni zápěstí a ruky


S663
Poranění svalu a šlachy extenzoru jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky


S664
Poranění vnitřního svalu a šlachy palce v úrovni zápěstí a ruky


S665
Poranění vnitřního svalu a šlachy jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky


S666
Poranění svalů a šlach mnohočetných flexorů v úrovni zápěstí a ruky


S667
Poranění svalů a šlach mnohočetných extenzorů v úrovni zápěstí a ruky


S668
Poranění jiných svalů a šlach v úrovni zápěstí a ruky


S669
Poranění neurčeného svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky


S670
Drtivé poranění (rozdrcení) palce a jiného(-ých) prstu(-ů) ruky


S678
Drtivé poranění (rozdrcení) jiných a neurčených částí zápěstí a ruky


S680
Traumatická amputace palce ruky (úplná) (částečná)


S681
Traumatická amputace jiného jednotlivého prstu (úplná) (částečná)


S682
Traumatická amputace dvou nebo více samotných prstů ruky (úplná) (částečná)


S683
Kombinovaná traumatická amputace (části) prstu(-ů) s jinými částmi zápěstí a ruky


S684
Traumatická amputace ruky v úrovni zápěstí


S688
Traumatická amputace jiných částí zápěstí a ruky


S689
Traumatická amputace zápěstí a ruky, úroveň neurčena


S697
Mnohočetná poranění zápěstí a ruky


S698
Jiná určená poranění zápěstí a ruky


S699
Neurčené poranění zápěstí a ruky


S700
Zhmoždění - kontuze kyčle


S701
Zhmoždění stehna


S707
Mnohočetná povrchní poranění kyčle a stehna


S708
Jiná povrchní poranění kyčle a stehna


S709
Povrchní poranění kyčle a stehna, NS


S710
Otevřená rána kyčle


S711
Otevřená rána stehna


S717
Mnohočetné otevřené rány kyčle a stehna


S718
Otevřená rána jiných a neurčených částí pánevního pletence


S720
Zlomenina krčku kosti stehenní - fractura colli femoris


S721
Pertrochanterická zlomenina


S722
Subtrochanterická zlomenina


S723
Zlomenina diafýzy kosti stehenní


S724
Zlomenina dolního konce kosti stehenní


S727
Mnohočetné zlomeniny kosti stehenní


S728
Zlomenina jiných částí kosti stehenní


S729
Zlomenina kosti stehenní, část NS


S730
Vymknutí kyčle


S731
Podvrtnutí a natažení kyčle


S740
Poranění sedacího - ischiadického - nervu v úrovni kyčle a stehna


S741
Poranění stehenního - femorálního - nervu v úrovni kyčle a stehna


S742
Poranění kožního cítivého nervu v úrovni kyčle a stehna


S747
Poranění mnohočetných nervů v úrovni kyčle a stehna


S748
Poranění jiných nervů v úrovni kyčle a stehna


S749
Poranění neurčeného nervu v úrovni kyčle a stehna


S750
Poranění stehenní - femorální - tepny


S751
Poranění stehenní - femorální - žíly v úrovni kyčle a stehna


S752
Poranění velké podkožní žíly v úrovni kyčle a stehna


S757
Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni kyčle a stehna


S758
Poranění jiných krevních cév v úrovni kyčle a stehna


S759
Poranění neurčené krevní cévy v úrovni kyčle a stehna


S760
Poranění svalu a šlachy kyčle


S761
Poranění svalu a šlachy čtyřhlavého svalu


S762
Poranění svalu a šlachy adduktoru stehna


S763
Poranění svalu a šlachy zadní svalové skupiny v úrovni stehna


S764
Poranění jiných a neurčených svalů a šlach v úrovni stehna


S767
Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni kyčle a stehna


S770
Drtivé poranění (rozdrcení) kyčle


S771
Drtivé poranění (rozdrcení) stehna


S772
Drtivé poranění (rozdrcení) kyčle se stehnem


S780
Traumatická amputace v kyčelním kloubu


S781
Traumatická amputace mezi kyčlí a kolenem


S789
Traumatická amputace kyčle a stehna, úroveň NS


S797
Mnohočetná poranění kyčle a stehna


S798
Jiná určená poranění kyčle a stehna


S799
Neurčené poranění kyčle a stehna


S800
Zhmoždění - kontuze - kolena


S801
Zhmoždění - kontuze - jiných a neurčených částí bérce


S807
Mnohočetná povrchní poranění bérce


S808
Jiná povrchní poranění bérce


S809
Povrchní poranění bérce, NS


S810
Otevřená rána kolena


S817
Mnohočetné otevřené rány bérce


S818
Otevřená rána jiných částí bérce


S819
Otevřená rána bérce, část NS


S820
Zlomenina čéšky - fractura patellae


S821
Zlomenina horní části holenní kosti - tibiae


S822
Zlomenina diafýzy holenní kosti


S823
Zlomenina dolního konce holenní kosti


S824
Zlomenina samotné kosti lýtkové - fractura fibulae


S825
Zlomenina vnitřního kotníku - fractura malleoli medialis


S826
Zlomenina vnějšího kotníku - fractura malleoli lateralis


S827
Mnohočetné zlomeniny bérce


S828
Zlomeniny jiných částí bérce


S829
Zlomenina bérce, část NS


S830
Vymknutí čéšky


S831
Vymknutí kolena


S832
Přetržení (odtržení, natržení) menisku, čerstvé


S833
Čerstvé přetržení kloubní chrupavky kolena


S834
Podvrtnutí a natažení postihující (fibulární) (tibiální) kolaterální vaz kolena


S835
Podvrtnutí a natažení (předního) (zadního) zkříženého vazu kolena


S836
Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí kolena


S837
Poranění mnohočetných struktur kolena


S840
Poranění nervu holenního - tibiálního - v úrovni bérce


S841
Poranění nervu lýtkového - peroneálního - v úrovni bérce


S842
Poranění kožního cítivého nervu v úrovni bérce


S847
Poranění mnohočetných nervů v úrovni bérce


S848
Poranění jiných nervů v úrovni bérce


S849
Poranění neurčeného nervu v úrovni bérce


S850
Poranění tepny podkolenní - popliteální


S851
Poranění (přední) (zadní) holenní - tibiální - tepny


S852
Poranění tepny lýtkové - peroneální


S853
Poranění velké podkožní žíly v úrovni bérce


S854
Poranění malé podkožní žíly v úrovni bérce


S855
Poranění podkolenní - popliteální - žíly


S857
Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni bérce


S858
Poranění jiných krevních cév v úrovni bérce


S859
Poranění neurčené krevní cévy v úrovni bérce


S860
Poranění Achillovy šlachy


S861
Poranění jiných(-ého) svalů(-u) a šlach(-y) zadní svalové skupiny v úrovni bérce


S862
Poranění svalů(-u) a šlach(-y) přední svalové skupiny v úrovni bérce


S863
Poranění svalů(-u) a šlach(-y) skupiny lýtkových svalů v úrovni bérce


S867
Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni bérce


S868
Poranění jiných svalů a šlach v úrovni bérce


S869
Poranění neurčeného svalu a šlachy v úrovni bérce


S870
Drtivé poranění (rozdrcení) kolena


S878
Drtivé poranění (rozdrcení) jiných a neurčených částí bérce


S880
Traumatická amputace v úrovni kolena


S881
Traumatická amputace mezi kolenem a kotníkem


S889
Traumatická amputace bérce, úroveň NS


S897
Mnohočetná poranění bérce


S898
Jiná určená poranění bérce


S899
Neurčená poranění bérce


S900
Zhmoždění kotníku


S901
Zhmoždění prstu(-ů) nohy bez poškození nehtu


S902
Zhmoždění prstu(-ů) nohy s poškozením nehtu


S903
Zhmoždění jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem


S907
Mnohočetná povrchní poranění kotníku a nohy pod ním


S908
Jiná povrchní poranění kotníku a nohy pod ním


S909
Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním, NS


S910
Otevřená rána kotníku


S911
Otevřená rána prstu(-ů) nohy bez poškození nehtu


S912
Otevřená rána prstu(-ů) nohy s poškozením nehtu


S913
Otevřená rána jiných části nohy pod kotníkem


S917
Mnohočetné otevřené rány kotníku a nohy pod ním


S920
Zlomenina patní kosti - fractura ossis calcanei


S921
Zlomenina kosti hlezenní - fractura tali


S922
Zlomenina jiných nártních - tarzálních - kostí


S923
Zlomenina zanártní - metatarzální - kosti


S924
Zlomenina palce nohy


S925
Zlomenina jiného prstu nohy


S927
Mnohočetné zlomeniny nohy pod kotníkem


S929
Zlomenina nohy pod kotníkem, NS


S930
Vymknutí kotníku


S931
Vymknutí prstu(-ů) nohy


S932
Ruptura vazů v úrovni kotníku a nohy pod ním


S933
Vymknutí jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem


S934
Podvrtnutí a natažení kotníku


S935
Podvrtnutí a natažení prstu(-ů) nohy


S936
Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem


S940
Poranění zevního plantárního nervu


S941
Poranění vnitřního plantárního nervu


S942
Poranění hlubokého lýtkového - peroneálního - nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním


S943
Poranění kožního cítivého nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním


S947
Mnohočetná poranění nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním


S948
Poranění jiných nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním


S949
Poranění neurčeného nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním


S950
Poranění hřbetní - dorsální - tepny nohy pod kotníkem


S951
Poranění chodidlové - plantární - tepny nohy pod kotníkem


S952
Poranění hřbetních - dorsálních - žil nohy pod kotníkem


S957
Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním


S958
Poranění jiných krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním


S959
Poranění neurčené krevní cévy v úrovni kotníku a nohy pod ním


S960
Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru prstu v úrovni kotníku a nohy pod ním


S961
Poranění svalu a šlachy dlouhého extenzoru prstu v úrovni kotníku a nohy pod ním


S962
Poranění vnitřního svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním


S967
Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni kotníku a nohy pod ním


S968
Poranění jiných svalů a šlach v úrovni kotníku a nohy pod ním


S969
Poranění neurčeného svalu a šlachy kotníku a nohy pod ním


S970
Drtivé poranění (rozdrcení) kotníku


S971
Drtivé poranění (rozdrcení) prstu(-ů) nohy


S978
Drtivé poranění (rozdrcení) jiných částí kotníku a nohy pod ním


S980
Traumatická amputace nohy v úrovni kotníku


S981
Traumatická amputace jednoho prstu nohy


S982
Traumatická amputace dvou nebo více prstů nohy


S983
Traumatická amputace jiných částí nohy pod kotníkem


S984
Traumatická amputace nohy pod kotníkem, úroveň NS


S997
Mnohočetná poranění kotníku a nohy pod ním


S998
Jiná určená poranění kotníku a nohy pod ním


S999
Neurčené poranění kotníku a nohy pod ním