Dobré ráno, dnes je pátek 29.9.2023, svátek slaví Michal, zítra Jeroným.

Oční a ušní nemoci a poruchy (H)

Oční a ušní nemoci a poruchy (H)

H000
Hordeolum a jiný hluboký zánět očního víčka


H001
Chalazion


H010
Blefaritis


H011
Neinfekční dermatózy očního víčka


H018
Jiné určené záněty očního víčka


H019
Zánět očního víčka, NS


H020
Entropium a trichiáza očního víčka


H021
Ektropium očního víčka


H022
Lagoftalmus


H023
Blefarochalaza


H024
Ptóza očního víčka


H025
Jiná onemocnění postihující funkci očního víčka


H026
Xantelazma očního víčka


H027
Jiná degenerativní onemocnění očního víčka a periokulární krajiny


H028
Jiné určené nemoci očního víčka


H029
Nemoci očního víčka, NS


H030
Parazitární postižení očního víčka při nemocech zařazemých jinde


H031
Postižení očního víčka při jiných infekčních nemocech zařazených jinde


H038
Postižení očního víčka při jiných nemocech zařazených jinde


H040
Dakryoadenitis


H041
Jiné onemocnění slzné žlázy


H042
Epifora


H043
Akutní a neurčený zánět slzných cest


H044
Chronický zánět slzných cest


H045
Stenóza a insuficience slzných cest


H046
Jiné změny v slzných cestách


H048
Jiné nemoci slzného ústrojí


H049
Nemoci slzného ústrojí, NS


H050
Akutní zánět očnice


H051
Chronická zánětlivá onemocnění očnice


H052
Exoftalmické stavy


H053
Deformace očnice


H054
Enoftalmus


H055
Staré cizí těleso po perforujícím poranění očnice


H058
Jiná onemocnění očnice


H059
Onemocnění očnice, NS


H060
Onemocnění slzného ústrojí při nemocech zařazených jinde


H061
Parazitární postižení očnice při nemocech zařazených jinde


H062
Exoftalmus při dysfunkci štítné žlázy (E05.-+)


H063
Jiná onemocnění orbity při nemocech zařazených jinde


H100
Mukopurulentní konjunktivitis


H101
Akutní konjunktivitis atopická


H102
Jiná akutní konjunktivitis


H103
Akutní konjunktivitis, NS


H104
Chronická konjunktivitis


H105
Blefarokonjunktivitis


H108
Jiná konjunktivitis


H109
Konjunktivitis, NS


H110
Pterygium


H111
Degenerace a depozita spojivky


H112
Jizvy spojivky


H113
Krvácení do spojivky


H114
Jiná cévní onemocnění a cysty spojivky


H118
Jiná určená onemocnění spojivky


H119
Onemocnění spojivky, NS


H130
Infekce spojivky filariemi (B74.-+)


H131
Konjunktivitis při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde


H132
Konjunktivitis při jiných nemocech zařazených jinde


H133
Oční pemfigoid (L12.-+)


H138
Jiné nemoci spojivky při nemocech zařazených jinde


H150
Skleritis


H151
Episkleritis


H158
Jiná onemocnění skléry


H159
Nemoci skléry, NS


H160
Vřed rohovky - ulcus corneae


H161
Jiný povrchový zánět rohovky bez zánětu spojivky


H162
Zánět rohovky a spojivky - keratokonjunktivitis


H163
Keratitis intersticiální a hluboká


H164
Neovaskularizace rohovky


H168
Jiná keratitis


H169
Keratitis, NS


H170
Adherující leukom


H171
Jiný centrální rohovkový zákal


H178
Jiné rohovkové jizvy a zákaly


H179
Rohovková jizva a zákal, NS


H180
Rohovková pigmentace a depozita


H181
Bulózní keratopatie


H182
Jiný edém rohovky


H183
Změny v rohovkových vrstvách


H184
Degenerace rohovky


H185
Dědičné dystrofie rohovky


H186
Keratokonus


H187
Jiné deformace rohovky


H188
Jiná určená onemocnění rohovky


H189
Nemoc rohovky, NS


H190
Skleritis a episkleritis při nemocech zařazených jinde


H191
Keratitis a keratokonjunktivitis při herpes simplex


H192
Keratitis a keratokonjunktivitis při jiných infekčních a parazitárních nemocech


H193
Keratitis a keratokonjunktivitis při jiných nemocech zařazených jinde


H198
Jiné nemoci skléry a rohovky při nemocech zařazených jinde


H200
Akutní a subakutní iridocyklitis


H201
Chronická iridocyklitis


H202
Fakolytická iridocyklitis


H208
Jiná iridocyklitis


H209
Iridocyklitis, NS


H210
Hyphaema


H211
Jiné cévní nemoci duhovky a řasnatého tělesa


H212
Degenerace duhovky a řasnatého tělesa


H213
Cysta duhovky, řasnatého tělesa a přední komory


H214
Pupilární - zornicové - membrány


H215
Srůsty a trhliny duhovky a řasnatého tělesa


H218
Jiné určené nemoci duhovky a řasnatého tělesa


H219
Nemoci duhovky a řasnatého tělesa, NS


H220
Iridocyklitis při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde


H221
Iridocyklitis při jiných nemocech zařazených jinde


H228
Jiné nemoci duhovky a řasnatého tělesa při nemocech zařazených jinde


H250
Senilní počínající katarakta


H251
Senilní katarakta nukleární


H252
Senilní přezrálá katarakta


H258
Jiná senilní katarakta


H259
Senilní katarakta, NS


H260
Infantilní, juvenilní a presenilní katarakta


H261
Traumatická katarakta


H262
Komplikovaná katarakta


H263
Katarakta způsobená léčivy


H264
Následná katarakta


H268
Jiná určená katarakta


H269
Katarakta, NS


H270
Afakie


H271
Dislokace čočky


H278
Jiná určená onemocnění čočky


H279
Onemocnění čočky, NS


H280
Diabetická katarakta (E10-E14+ se společnou charakteristikou .3 na čtvrtém místě)


H281
Katarakta při jiných poruchách přeměny látek,výživy a endokrinnních nemocech,ZJ


H282
Katarakta při jiných nemocech zařazených jinde


H288
Jiná onemocnění čočky při nemocech zařazených jinde


H300
Ložiskový chorioretinální zánět


H301
Roztroušený chorioretinální zánět


H302
Cyclitis posterior


H308
Jiné chorioretinální záněty


H309
Chorioretinální zánět, NS


H310
Chorioretinální jizvy


H311
Degenerace cévnatky


H312
Dědičná dystrofie cévnatky


H313
Krvácení a ruptura cévnatky


H314
Odchlípení cévnatky


H318
Jiná určená onemocnění cévnatky


H319
Onemocnění cévnatky, NS


H320
Chorioretinální záněty při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde


H328
Jiná chorioretinální onemocnění při nemocech zařazených jinde


H330
Odchlípení sítnice s trhlinou


H331
Rozštěp a cysty sítnice


H332
Serózní odchlípení sítnice


H333
Trhliny sítnice bez odchlípení


H334
Trakční odchlípení sítnice


H335
Jiné odchlípení sítnice


H340
Přechodný uzávěr sítnicové tepny


H341
Centrální uzávěr sítnicové tepny


H342
Jiné uzávěry sítnicové tepny


H348
Jiné sítnicové cévní uzávěry


H349
Sítnicový cévní uzávěr, NS


H350
Retinopatie očního pozadí a sítnicové cévní změny


H351
Retinopatie nedonošených


H352
Jiná proliferativní retinopatie


H353
Degenerace makuly a zadního pólu


H354
Periferní degenerace sítnice


H355
Dědičná dystrofie sítnice


H356
Krvácení retinální


H357
Oddělení sítnicových vrstev


H358
Jiná určená onemocnění sítnice


H359
Onemocnění sítnice, NS


H360
Diabetická retinopatie (E10-E14+ se společnou charakteristikou .3 na čtvrtém místě


H368
Jiné postižení sítnice při nemocech zařazených jinde


H400
Glaukom suspektní


H401
Primární glaukom otevřeného úhlu


H402
Primární glaukom uzavřeného úhlu


H403
Sekundární glaukom po úrazech oka


H404
Sekundární glaukom po zánětu oka


H405
Sekundární glaukom po jiném očním onemocnění


H406
Sekundární glaukom po léčivech


H408
Jiný glaukom


H409
Glaukom, NS


H420
Glaukom při nemocech endokrinních, poruchách výživy a přeměny látek zařazených jinde


H428
Glaukom při jiných nemocech zařazených jinde


H430
Výhřez sklivce


H431
Krvácení do sklivce


H432
Krystalické uloženiny ve sklivci


H433
Jiné zákaly sklivce


H438
Jiné nemoci sklivce


H439
Nemoc sklivce, NS


H440
Hnisavá endoftalmitis - endophtalmitis purulenta


H441
Jiná endoftalmitis


H442
Degenerativní myopie


H443
Jiné degenerativní poruchy očního bulbu


H444
Hypotonie oka


H445
Degenerativní stavy očního bulbu


H446
Staré nitrooční cizí těleso, magnetické


H447
Staré nitrooční cizí těleso, nemagnetické


H448
Jiné nemoci bulbu očního


H449
Nemoc bulbu očního, NS


H450
Krvácení do sklivce při nemocech zařazených jinde


H451
Endoftalmitis při nemocech zařazených jinde


H458
Jiná onemocnění sklivce a bulbu očního při nemocech zařazených jinde


H460
Zánět zrakového nervu - neuritis nervi optici


H470
Onemocnění zrakového nervu nezařaditelná jinam


H471
Edém papily, NS


H472
Atrofie zrakového nervu


H473
Jiná onemocnění terče zrakového nervu


H474
Onemocnění optického chiasmatu


H475
Onemocnění jiných zrakových drah


H476
Onemocnění kortexu zrakové dráhy


H477
Onemocnění zrakových drah, NS


H480
Atrofie zrakového nervu při nemocech zařazených jinde


H481
Retrobulbární neuritis při nemocech zařazených jinde


H488
Jiné nemoci zrakového nervu a zrakových drah při nemocech zařazených jinde


H490
Obrna třetího (3.) mozkového nervu - nervi oculomotorii


H491
Obrna čtvrtého (4.) mozkového nervu - nervi trochlearis


H492
Obrna šestého (6.) mozkového nervu - nervi abducentis


H493
Úplná (zevní) oftalmoplegie


H494
Progresivní zevní oftalmoplegie


H498
Jiný paralytický strabismus


H499
Paralytický strabismus, NS


H500
Konvergentní konkomitantní strabismus


H501
Divergentní konkomitantní strabismus


H502
Vertikální strabismus


H503
Intermitentní heterotropie


H504
Jiná a neurčená heterotropie


H505
Heteroforie


H506
Mechanický strabismus


H508
Jiný určený strabismus


H509
Strabismus, NS


H510
Obrna konjugovaného pohledu


H511
Konvergence nedostatečná a nadměrná


H512
Internukleární oftalmoplegie


H518
Jiné určené poruchy binokulárního pohybu


H519
Porucha binokulárního pohybu, NS


H520
Hypermetropie - dalekozrakost


H521
Myopie - krátkozrakost


H522
Astigmatismus


H523
Anisometropie a aniseikonie


H524
Presbyopie


H525
Poruchy akomodace


H526
Jiné poruchy refrakce


H527
Porucha refrakce, NS


H530
Amblyopie z anopsie


H531
Subjektivní poruchy vidění


H532
Diplopie


H533
Jiné poruchy binokulárního vidění


H534
Poruchy zorného pole


H535
Nedostatečné barevné vidění


H536
Noční slepota


H538
Jiné poruchy vidění


H539
Porucha vidění, NS


H540
Slepota obou očí


H541
Slepota jednoho oka a slabozrakost druhého oka


H542
Slabozrakost obou očí


H543
Nekvalifikovaná ztráta zraku obou očí


H544
Slepota jednoho oka


H545
Slabozrakost jednoho oka


H546
Nekvalifikovaná ztráta zraku jednoho oka


H547
Neurčená ztráta zraku


H550
Nystagmus a jiné nepravidelné pohyby oka


H570
Funkční vady zornice


H571
Oční bolest


H578
Jiné určené nemoci oka a očních adnex


H579
Nemoci oka a očních adnex, NS


H580
Funkční vady zornice při nemocech zařazených jinde


H581
Poruchy zraku při nemocech zařazených jinde


H588
Jiné určené nemoci oka a očních adnex při nemocech zařazených jinde


H590
Syndrom sklivce následující po operaci katarakty


H598
Jiné poruchy očí a očních adnex po výkonech


H599
Poruchy oka a očních adnex po výkonu, NS


H600
Absces zevního ucha


H601
Cellulitis zevního ucha


H602
Maligní otitis externa


H603
Jiná infekční otitis externa


H604
Cholesteatom zevního ucha


H605
Akutní neinfekční otitis externa


H608
Jiná otitis externa


H609
Otitis externa, NS


H610
Perichondritis zevního ucha


H611
Neinfekční poruchy boltce


H612
Ztvrdlé cerumen


H613
Získané zúžení zevního zvukovodu


H618
Jiné určené nemoci zevního ucha


H619
Nemoc zevního ucha, NS


H620
Otitis externa při bakteriálních nemocech zařazených jinde


H621
Otitis externa při virových nemocech zařazených jinde


H622
Otitis externa při mykózách zařazených jinde


H623
Otitis externa při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde


H624
Otitis externa při jiných nemocech zařazených jinde


H628
Jiné onemocnění zevního ucha při nemocech zařazených jinde


H650
Akutní serózní zánět středního ucha


H651
Jiný akutní nehnisavý zánět středního ucha


H652
Chronický serózní zánět středního ucha


H653
Chronický hlenovitý zánět středního ucha


H654
Jiný chronický nehnisavý zánět středního ucha


H659
Nehnisavý zánět středního ucha, NS


H660
Akutní hnisavý zánět středního ucha


H661
Chronický hnisavý tubotympanický zánět středního ucha


H662
Chronický hnisavý atikoantrální zánět středního ucha


H663
Jiný chronický hnisavý zánět středního ucha


H664
Hnisavý zánět středního ucha, NS


H669
Zánět středního ucha, NS


H670
Zánět středního ucha při bakteriálních nemocech zařazených jinde


H671
Zánět středního ucha při virových nemocech zařazených jinde


H678
Zánět středního ucha při jiných nemocech zařazených jinde


H680
Zánět Eustachovy trubice


H681
Obstrukce Eustachovy trubice


H690
Zející Eustachova trubice - tuba patens


H698
Jiná určená onemocnění Eustachovy trubice


H699
Onemocnění Eustachovy trubice, NS


H700
Akutní mastoiditis


H701
Chronická mastoiditis


H702
Zánět skalní kosti - petrositis


H708
Jiné mastoiditidy a příbuzné stavy


H709
Mastoiditis, NS


H710
Cholesteatom středního ucha


H720
Centrální perforace bubínku


H721
Atická perforace bubínku


H722
Jiné okrajové perforace bubínku


H728
Jiné perforace bubínku


H729
Perforace bubínku, NS


H730
Akutní zánět bubínku - myringitis acuta


H731
Chronický zánět bubínku - myringitis chronica


H738
Jiné určené nemoci bubínku


H739
Nemoci bubínku, NS


H740
Tympanoskleróza


H741
Adhezivní proces středního ucha


H742
Rozpojení řetězu kůstek a dislokace ušních kůstek


H743
Jiné získané abnormality ušních kůstek


H744
Polyp středního ucha


H748
Jiná určená onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku


H749
Onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku, NS


H750
Zánět bradavkového výběžku -mastoiditis- při infekčních a parazitárních nemocech ZJ


H758
Jiná určená onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku při nemocech zařazených jinde


H800
Otoskleróza postihující oválné okénko, neobliterující


H801
Otoskleróza postihující oválné okénko, obliterující


H802
Kochleární otoskleróza


H808
Jiná otoskleróza


H809
Otoskleróza, NS


H810
MéniÓrova nemoc


H811
Benigní paroxysmální závrať - vertigo


H812
Vestibulární neuronitis


H813
Jiná periferní závrať - vertigo


H814
Závrať - vertigo - centrálního původu


H818
Jiné poruchy vestibulární funkce


H819
Porucha vestibulární funkce, NS


H820
Vertiginózní syndromy při nemocech zařazených jinde


H830
Zánět labyrintu - labyrintitis


H831
Píštěl labyrintu


H832
Porucha funkce labyrintu


H833
Účinky hluku na vnitřní ucho


H838
Jiné určené nemoci vnitřního ucha


H839
Nemoc vnitřního ucha, NS


H900
Převodní nedoslýchavost, ztráta sluchu, oboustranná


H901
Převodní nedoslýchavost, ztráta sluchu, jednostranná s neporušeným sluchem na druhé straně


H902
Převodní nedoslýchavost, ztráta sluchu, NS


H903
Percepční [sensorineurální] nedoslýchavost, ztráta sluchu oboustranná


H904
Percepční[sensorineurál.]nedoslýchavost,ztráta sluchu jednostr.s nepor.sluchem na dr.str.


H905
Percepční [sensorineurální] nedoslýchavost, ztráta sluchu, NS


H906
Smíšená převodní a percepční [sensorineurální] nedoslýchavost,ztráta sluchu, oboustranná


H907
Smíš.převod.a sensorineurál.nedoslýchavost,ztr.sluchu,jednostr.s nepor.sluchem na dr.str.


H908
Smíšená převodní a percepční [sensorineurální] nedoslýchavost,ztráta sluchu, NS


H910
Ototoxická nedoslýchavost, ztráta sluchu


H911
Presbyakuze - stařecká nedoslýchavost


H912
Náhlá idiopatická nedoslýchavost, ztráta sluchu


H913
Hluchoněmost nezařazená jinde


H918
Jiná určená nedoslýchavost, ztráta sluchu


H919
Nedoslýchavost, ztráta sluchu, NS


H920
Bolest v uchu - otalgia


H921
Výtok z ucha - otorrhoea


H922
Krvácení z ucha - otorrhagia


H930
Degenerativní a cévní onemocnění ucha


H931
Ušní šelesty - tinnitus


H932
Jiné abnormální sluchové vjemy


H933
Onemocnění sluchového nervu


H938
Jiná určená onemocnění ucha


H939
Onemocnění ucha, NS


H940
Zánět sluchového nervu - neuritis acustica - při infekčních a parazitárních nemocech


H948
Jiná určená onemocnění ucha při nemocech zařazených jinde


H950
Recidiva cholesteatomu v dutině po mastoidektomii


H951
Jiná onemocnění po mastoidektomii


H958
Jiná onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech (zákrocích)


H959
Onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonu (zákroku), NS