Dobrý večer, dnes je úterý 20.2.2024, svátek slaví Oldřich, zítra Lenka.

Neurologické nemoci a choroby (G)

Nemoci nervové soustavy (G)

G000
Hemofilová meningitida


G001
Pneumokoková meningitida


G002
Streptokoková meningitida


G003
Stafylokoková meningitida


G008
Jiná bakteriální meningitida


G009
Bakteriální meningitida, NS


G010
Meningitis při bakteriálních nemocech zařazených jinde


G020
Meningitis při virových nemocech zařazených jinde


G021
Meningitis při mykózách zařazených jinde


G028
Meningitis při jiných přesně určených infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde


G030
Nepyogenní meningitida


G031
Chronická meningitida


G032
Benigní návratná meningitida [Mollaretova]


G038
Meningitis způsobená jinými přesně určenými příčinami


G039
Meningitis, NS


G040
Akutní diseminovaná encefalitida


G041
Tropická spastická paraplegie


G042
Bakteriální meningoencefalitida a meningomyelitida nezařazené jinde


G048
Jiné encefalitidy, myelitidy a encefalomyelitidy


G049
Encefalitis, myelitis a encefalomyelitis, NS


G050
Encefalitis, myelitis a encefalomyelitis při bakteriálních nemocech zařazených jinde


G051
Encefalitis, myelitis a encefalomyelitis při virových nemocech zařazených jinde


G052
Encefalitis,myelitis a encefalomyelitis při jiných infekčních a parazitárních nemocech ZJ


G058
Encefalitis, myelitis a encefalomyelitis při jiných nemocech zařazených jinde


G060
Intrakraniální absces a granulom


G061
Intraspinální absces a granulom


G062
Extradurální a subdurální absces, NS


G070
Nitroleb.a nitropáteř.hlíza a granulom-intrakran.a intraspin.absces a granulom při nem.ZJ


G080
Flebitis a tromboflebitis intrakraniální a intraspinální


G090
Následky zánětlivých nemocí centrální nervové soustavy


G100
Huntingtonova nemoc


G110
Vrozená neprogresivní ataxie


G111
Cerebelární - mozečková - ataxie s časným začátkem


G112
Cerebelární - mozečková - ataxie s pozdním začátkem


G113
Cerebelární ataxie s vadnou reparací DNA


G114
Dědičná spastická paraplegie


G118
Jiné dědičné ataxie


G119
Dědičná ataxie, NS


G120
Infantilní spinální svalová atrofie, I. typ [Werdingova - Hoffmanova]


G121
Jiná zděděná spinální svalová atrofie


G122
Nemoci motorického neuronu


G128
Jiné míšní svalové atrofie a příbuzné syndromy


G129
Míšní svalová atrofie, NS


G130
Paraneoplastická neuromyopatie a neuropatie


G131
Jiná systémová atrofie primárně postihující CNS u neoplastických onemocnění


G132
Systémová atrofie primárně postihující CNS u myxedému (E00.1+,E03.-+)


G138
Systémová atrofie primárně postihující CNS při jiných nemocech zařazených jinde


G200
Parkinsonova nemoc


G210
Zhoubný neuroleptický syndrom


G211
Jiný sekundární parkinsonismus způsobený léčivy


G212
Sekundární parkinsonismus způsobený jinými zevními činiteli


G213
Parkinsonismus postencefalitický


G218
Jiný sekundární parkinsonismus


G219
Sekundární parkinsonismus, NS


G220
Parkinsonismus při nemocech zařazených jinde


G230
Nemoc Hallervordenova - Spatzova


G231
Progresivní supranukleární oftalmoplegie [Steele - Richardson - Olszewski]


G232
Striátonigrální degenerace


G238
Jiné určené degenerativní nemoci bazálních ganglií


G239
Degenerativní nemoc bazálních ganglií, NS


G240
Dystonie způsobená léčivy


G241
Idiopatická rodinná dystonie


G242
Idiopatická nerodinná dystonie


G243
Spastická tortikolis


G244
Idiopatická orofaciální dystonie


G245
Blefarospasmus


G248
Jiná dystonie


G249
Dystonie, NS


G250
Esenciální třes


G251
Třes vyvolaný léčivy


G252
Jiné určené formy třesu


G253
Myoklonus


G254
Chorea způsobená léčivy


G255
Jiná chorea


G256
Tiky způsobené léčivy nebo jiné na organickém podkladě


G258
Jiné určené extrapyramidové a pohybové poruchy


G259
Extrapyramidové a pohybové poruchy, NS


G260
Extrapyramidové a pohybové poruchy při nemocech zařazených jinde


G300
Alzheimerova nemoc s časným začátkem


G301
Alzheimerova nemoc s pozdním začátkem


G308
Jiná Alzheimerova nemoc


G309
Alzheimerova nemoc, NS


G310
Ohraničená mozková atrofie


G311
Stařecká degenerace mozku, nezařazená jinde


G312
Degenerace nervové soustavy způsobená alkoholem


G318
Jiné určené degenerativní nemoci nervové soustavy


G319
Degenerativní onemocnění nervové soustavy, NS


G320
Subakutní kombinovaná degenerace míchy u nemocí zařazených jinde


G328
Jiné určené degenerativní poruchy nervové soustavy při nemocech zařazených jinde


G350
Roztroušená skleróza - sclerosis multiplex


G360
Neuromyelitis optica [Devicova]


G361
Akutní a subakutní hemoragická leukoencefalitida [Hurstova]


G368
Jiná určená akutní roztroušená demyelinizace


G369
Akutní roztroušená demyelinizace, NS


G370
Difúzní skleróza


G371
Centrální demyelinizace corpus callosum


G372
Myelinolýza mozkového mostu


G373
Akutní transversální myelitis při demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy


G374
Subakutní nekrotizující myelitis


G375
Koncentrická skleróza [Balóova]


G378
Jiné určené demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy


G379
Demyelinizační onemocnění centrální nervové soustavy, NS


G400
Idiopat.epilepsie a epilept.sy(fok.,parciál.)příbuz.lokalizace se záchvaty lokaliz.začátku


G401
Symptomatic.epilepsie a epilept.sy.(fok.,parciál.)příb.lokalizace s jednotl.parciál.záchv.


G402
Symptomatic.epilepsie a epilept.sy.(fok.,parciál.)příb.lokalizace s kompl.parciál.záchv.


G403
Generalizovaná idiopatická epilepsie a epileptické syndromy


G404
Jiná generalizovaná epilepsie a epileptické syndromy


G405
Zvláštní epileptické syndromy


G406
Záchvaty grand mal (s nebo bez petit mal), NS


G407
Petit mal bez záchvatů grand mal, NS


G408
Jiná epilepsie


G409
Epilepsie, NS


G410
Grand mal-status epilepticus


G411
Petit mal status epilepticus [Status epilepticus prim.generaliz.záchvatů typu absencí]


G412
Status epilepticus typu parciálních záchvatů s komplexní symptomatologií


G418
Jiný status epilepticus


G419
Status epilepticus, NS


G430
Migréna bez aury [běžná migréna]


G431
Migréna s aurou [klasická migréna]


G432
Status migrenosus


G433
Komplikovaná migréna


G438
Jiná migréna


G439
Migréna, NS


G440
Syndrom nakupených bolestí hlavy


G441
Cévní bolest hlavy, nezařazená jinde


G442
Tenzní typ bolesti hlavy


G443
Chronická poúrazová bolest hlavy


G444
Bolest hlavy vyvolaná léčivy, nezařazená jinde


G448
Jiné určené syndromy bolesti hlavy


G450
Syndrom vertebro-bazilární arterie


G451
Syndrom arterie karotické (hemisferický)


G452
Syndromy přívodných mozkových tepen mnohočetné a oboustranné


G453
Prchavá slepota


G454
Přechodná celková ztráta paměti


G458
Jiné přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy


G459
Přechodný mozkový ischemický záchvat, NS


G460
Syndrom střední tepny mozkové (art.cerebralis med.) (I66.0+)


G461
Syndrom přední tepny mozkové (art.cerebralis ant.) (I66.1+)


G462
Syndrom zadní tepny mozkové (art.cerebralis post.) (I66.2+)


G463
Syndrom cévního postižení mozkového kmene (I60 - I67+)


G464
Syndrom cévního postižení mozečku (I60 -I67+)


G465
Čistý motorický lakunární syndrom (I60 - I67+)


G466
Čistý sensorický lakunární syndrom (I60 - I67+)


G467
Jiné lakunární syndromy (I60 - I67+)


G468
Jiné cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocech (I60 - I67+)


G470
Poruchy usínání a trvání spánku [insomnie]


G471
Poruchy nadměrné spavosti [hypersomnie]


G472
Poruchy spánkového cyklu


G473
Zástava dýchání ve spánku (apnoe)


G474
Narkolepsie a katalepsie


G478
Jiné poruchy spánku


G479
Porucha spánku, NS


G500
Neuralgie trojklanného nervu


G501
Atypická bolest obličeje


G508
Jiné poruchy trojklanného nervu


G509
Porucha trojklanného nervu, NS


G510
Bellova obrna


G511
Ganglionitis geniculata


G512
Melkerssonův syndrom


G513
Klonický hemifaciální spasmus


G514
Lícní myokymie


G518
Jiné poruchy lícního nervu


G519
Porucha lícního nervu, NS


G520
Poruchy čichového nervu - nervi olfactorii


G521
Poruchy jazykohltanového nervu - nervi glosopharyngei


G522
Poruchy bloudivého nervu - nervi vagi


G523
Poruchy podjazykového nervu - nervi hypoglossi


G527
Mnohočetné poruchy mozkových nervů


G528
Poruchy jiných přesně určených mozkových nervů


G529
Porucha mozkového nervu, NS


G530
Neuralgie po herpes zoster (B02.2+)


G531
Mnohočetné obrny mozk.nervů při infekčních a parazitárních nemocech ZJ(A00 - B99+)


G532
Mnohočetné obrny mozkových nervů při sarkoidóze zařazené jinde (D86.8+)


G533
Mnohočetné obrny mozkových nervů při novotvarech (C00 - D48+)


G538
Jiné nemoci mozkových nervů při jiných nemocech zařazených jinde


G540
Poruchy pažní pleteně - brachiálního plexu


G541
Poruchy bederní a křížové pleteně - lumbosakrálního plexu


G542
Poruchy krčních kořenů nezařazené jinde


G543
Poruchy hrudních kořenů, nezařazené jinde


G544
Poruchy bederních a sakrálních kořenů, nezařazené jinde


G545
Neuralgická amyotrofie


G546
Fantomový končetinový bolestivý syndrom


G547
Fantomový končetinový syndrom bez bolestí


G548
Jiné poruchy nervových kořenů a pletení


G549
Porucha nervových kořenů a pletení, NS


G550
Komprese nervových kořenů a pletení při novotvarech (C00 - D48+)


G551
Komprese nervových kořenů a pletení při poruchách meziobratlových plotének (M50 - M51+)


G552
Komprese nervových kořenů a pletení při spondylóze (M47.-+) - M54+)


G553
Komprese nerv.kořenů a pletení při jiných dorzopatiích(M45 - M46+,M48.-+,M53


G558
Komprese nervových kořenů a pletení při jiných nemocech zařazených jinde


G560
Syndrom karpálního tunelu


G561
Jiná poškození nervu medianu - nervi mediani


G562
Poškození loketního nervu - nervi ulnaris


G563
Poškození vřetenního nervu - nervi radialis


G564
Kausalgie


G568
Jiné mononeuropatie horní končetiny


G569
Mononeuropatie horní končetiny, NS


G570
Poškození sedacího nervu - nervi ischiadici


G571
Meralgie parestetická


G572
Poškození stehenního nervu - nervi femoralis


G573
Poškození postranního podkolenního nervu - nervi poplitei lateralis


G574
Poškození středního podkolenního nervu - nervi poplitei medialis


G575
Syndrom tarzálního tunelu


G576
Poškození chodidlového nervu - nervi plantaris


G578
Jiné mononeuropatie dolní končetiny


G579
Mononeuropatie dolní končetiny, NS


G580
Neuropatie mezižeberní - interkostální


G587
Mononeuritis multiplex


G588
Jiné přesně určené mononeuropatie


G589
Mononeuropatie, NS


G590
Diabetická mononeuropatie (E10 -E14+ s charakteristikou .4 na čtvrtém místě)


G598
Jiné mononeuropatie při nemocech zařazených jinde


G600
Dědičná motorická a senzorická neuropatie


G601
Refsumova nemoc


G602
Neuropatie ve spojení s hereditázní ataxií


G603
Idiopatická progresivní neuropatie


G608
Jiné dědičné a idiopatické neuropatie


G609
Dědičná a idopatická neuropatie, NS


G610
Guillainův - Barréův syndrom


G611
Sérová neuropatie


G618
Jiné zánětlivé polyneuropatie


G619
Zánětlivá polyneuropatie, NS


G620
Polyneuropatie způsobená léčivy


G621
Alkoholická polyneuropatie


G622
Polyneuropatie způsobená jinými toxickými látkami


G628
Jiné určené polyneuropatie


G629
Polyneuropatie, NS


G630
Polyneuropatie při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde


G631
Polyneuropatie při novotvarech (C00 - D48+)


G632
Diabet.polyneuropatie (E10 - E14+ se spol.charakteristikou .4 na čtvrtém místě)


G633
Polyneuropatie při j.nem.endokrinních a přeměny látek(E00-E07+,E15-E16+,E20-E34+,E70-E89+)


G634
Polyneuropatie při nutričních karencích (E40 - E64+)


G635
Polyneuropatie při systémových poruchách pojivové tkáně (M30 - M35+)


G636
Polyneuropatie při jiných svalově - kosterních poruchách (M00 - M25+,M40 -M96+)


G638
Polyneuropatie při jiných nemocech zařazených jinde


G640
Jiné nemoci periferní nervové soustavy


G700
Myasthenia gravis


G701
Toxické myoneurální poruchy


G702
Vrozená nebo vývojová myasténie


G708
Jiné určené myoneurální poruchy


G709
Myoneurální porucha, NS


G710
Svalová dystrofie


G711
Myotonické poruchy


G712
Vrozené myopatie


G713
Myopatie mitochondriální nezařazená jinde


G718
Jiné primární poruchy svalů


G719
Primární porucha svalu, NS


G720
Myopatie způsobená léčivy


G721
Alkoholická myopatie


G722
Myopatie způsobená jinou toxickou látkou


G723
Periodické ochrnutí


G724
Zánětlivá myopatie nezařaditelná jinam


G728
Jiné určené myopatie


G729
Myopatie, NS


G730
Myastenické syndromy při endokrinních nemocech


G731
Eatonův - Lambertův syndrom (C80+)


G732
Jiné myastenické syndromy při novotvarech (C00 - D48+)


G733
Myastenické syndromy při jiných nemocech zařazených jinde


G734
Myopatie při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde


G735
Myopatie při endokrinních nemocech


G736
Myopatie při poruchách přeměny látek


G737
Myopatie při jiných nemocech zařazených jinde


G800
Spastická mozková obrna


G801
Spastická diplegie


G802
Dětská hemiplegie


G803
Dyskinetická mozková obrna


G804
Ataktická mozková obrna


G808
Jiná dětská mozková obrna


G809
Dětská mozková obrna, NS


G810
Chabá hemiplegie


G811
Spastická hemiplegie


G819
Hemiplegie, NS


G820
Chabá paraplegie


G821
Spastická paraplegie


G822
Paraplegie, NS


G823
Chabá tetraplegie


G824
Spastická tetraplegie


G825
Tetraplegie, NS


G830
Diplegie horních končetin


G831
Monoplegie dolní končetiny


G832
Monoplegie horní končetiny


G833
Monoplegie, NS


G834
Syndrom kaudy equiny


G838
Jiné určené paralytické syndromy


G839
Paralytický syndrom, NS


G900
Idiopatická periferní autonomní neuropatie


G901
Rodinná dysautonomie [Rileyův-Dayův syndrom]


G902
Hornerův syndrom


G903
Multisystémová degenerace


G908
Jiné poruchy autonomní nervové soustavy


G909
Porucha autonomní nervové soustavy, NS


G910
Komunikující hydrocefalus


G911
Obstrukční hydrocefalus


G912
Hydrocefalus s normálním tlakem


G913
Poúrazový hydrocefalus, NS


G918
Jiný hydrocefalus


G919
Hydrocefalus, NS


G920
Toxická encefalopatie


G930
Mozkové cysty


G931
Anoxické poškození mozku nezařaditelné jinam


G932
Nezhoubná nitrolební hypertenze


G933
Povirový syndrom únavy


G934
Encefalopatie, NS


G935
Komprese - stlačení - mozku


G936
Edém mozku


G937
Reyeův syndrom


G938
Jiné určené poruchy mozku


G939
Porucha mozku, NS


G940
Hydrocefalus při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde (A00 - B99+)


G941
Hydrocefalus při novotvarech (C00 - D48+)


G942
Hydrocefalus při jiných nemocech zařazených jinde


G948
Jiné určené poruchy mozku při nemocech zařazených jinde


G950
Syringomyelie a syringobulbie


G951
Cévní myelopatie


G952
Komprese míchy, NS


G958
Jiné určené nemoci míchy


G959
Nemoci míchy, NS


G960
Prosakování cerebrospinálního moku


G961
Nemoci mozkových a míšních plen nezařazené jinam


G968
Jiné přesně určené poruchy centrální nervové soustavy


G969
Porucha centrální nervové soustavy, NS


G970
Prosakování cerebrospinálního moku po punkci


G971
Jiná reakce po punkci spinální nebo lumbální


G972
Nitrolební hypotenze po ventrikulárním zkratu


G978
Jiné poruchy nervové soustavy po výkonech


G979
Poruchy nervové soustavy po výkonech, NS


G980
Jiné poruchy nervové soustavy nezařazené jinam


G990
Autonomní neuropatie při nemocech endokrinních a výměny látek


G991
Jiné poruchy autonomní nervové soustavy při jiných nemocech zařazených jinde


G992
Myelopatie při nemocech zařazených jinde


G998
Jiné určené poruchy nervové soustavy při nemocech zařazených jinde