Příjemnou noc, dnes je pondělí 4.12.2023, svátek slaví Barbora, zítra Jitka.

Nemoci svalové a kosterní soustavy (M)

Nemoci svalů a kostí (M)

M000
Stafylokoková artritida a polyartritida


M001
Pneumokoková artritida a polyartritida


M002
Jiná streptokoková artritida a polyartritida


M008
Artritis a polyartritis způsobená jinými určenými bakteriálními agens


M009
Pyogenní artritida, NS


M010
Meningokoková artritida (A39.8+)


M011
Tuberkulózní artritida (A18.0+)


M012
Artritis při Lymeské nemoci (A69.2+)


M013
Artritis při jiných bakteriálních nemocech zařazených jinde


M014
Zarděnková artritida (B06.8+)


M015
Artritis při jiných virových nemocech zařazených jinde


M016
Artritis při mykózách (B35-B49+)


M018
Artritis při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde


M020
Atropatie následující střevní bypass


M021
Postdysenterická artropatie


M022
Poimunizační artropatie


M023
Reiterova nemoc


M028
Jiná reakční artropatie


M029
Reakční artropatie, NS


M030
Postmeningokoková artritida (A39.8+)


M031
Postinfekční artropatie při syfilis


M032
Jiné postinfekční artropatie při nemocech zařazených jinde


M036
Reakční artropatie při jiných nemocech zařazených jinde


M050
Feltyho syndrom


M051
Revmatická plicní nemoc (J99.0*)


M052
Revmatická vaskulitida


M053
Revmatická artritida s postižením jiných orgánů a soustav


M058
Jiná seropozitivní revmatická artritida


M059
Seropozitivní revmatická artritida, NS


M060
Seronegativní revmatická artritida


M061
Stillova nemoc začínající v dospělosti


M062
Revmatická bursitida


M063
Revmatické uzlíky


M064
Zánětlivá polyartropatie


M068
Jiná určená revmatická artritida


M069
Revmatická artritida, NS


M070
Distální interfalangeální psoriatická artropatie (L40.5+)


M071
Arthritis znetvořující - mutilans (L40.5+)


M072
Psoriatická spondylitida (L40.5+)


M073
Jiné psoriatické artropatie (L40.5+)


M074
Artropatie při Crohnově nemoci [regionální enteritidě] (K50.-+)


M075
Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+)


M076
Jiné enteropatické artropatie


M080
Juvenilní revmatická artritida


M081
Juvenilní ankylozující spondylitida


M082
Juvenilní artritida se systémovým začátkem [Still]


M083
Juvenilní polyartritida (seronegativní)


M084
Pauciartikulární juvenilní artritida


M088
Jiná juvenilní artritida


M089
Juvenilní artritida, NS


M090
Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+)


M091
Juvenilní artritida při Crohnově nemoci [regionální enteritidě] (K50.-+)


M092
Juvenilní artritida při ulcerózní kolitidě (K51.-+)


M098
Juvenilní artritida při jiných nemocech zařazených jinde


M100
Idiopatická dna


M101
Dna působená olovem


M102
Dna způsobená léčivy


M103
Dna způsobená poškozením ledvinných funkcí


M104
Jiná sekundární dna


M109
Dna, NS


M110
Nemoc ukládání hydroxyapatitu


M111
Rodinná chondrokalcinóza


M112
Jiná chondrokalcinóza


M118
Jiné určené krystalové artropatie


M119
Krystalová artropatie, NS


M120
Chronická postrevmatická artropatie [Jaccoudova]


M121
Kaschinova-Beckova nemoc


M122
Villonodulární synovitida (pigmentovaná)


M123
Návratný - palindromický revmatismus


M124
Občasná - intermitentní - hydrarthróza


M125
Úrazová artropatie


M128
Jiné určené artropatie nezařazené jinde


M130
Polyartritis, NS


M131
Monoartritis nezařazená jinde


M138
Jiná určená artritida


M139
Artritis, NS


M140
Dnová artropatie způsobená vadami enzymů a jinými dědičnými poruchami


M141
Krystalová artropatie při jiných onemocněních přeměny látek zařazených jinde


M142
Diabetická artropatie (E10-E14+ se společnou charakteristikou .6 na čtvrtém místě)


M143
Lipoidní dermatoartritida (E78.8+)


M144
Artropatie při amyloidóze (E85.-+)


M145
Artropatie při jiných nemocech endokrinních, výživy a přeměny látek


M146
Neuropatická artropatie


M148
Artropatie při jiných určených nemocech zařazených jinde


M150
Primární generalizovaná (osteo)artróza


M151
Heberdenovy uzly (s artropatií)


M152
Bouchardovy uzly (s artropatií)


M153
Sekundární mnohočetná artróza


M154
Erozivní (osteo)artróza


M158
Jiná polyartróza


M159
Polyartróza, NS


M160
Primární koxartróza, oboustranná


M161
Jiná primární koxartróza


M162
Koxartróza jako výsledek dysplazie, oboustranná


M163
Jiná dysplastická koxartróza


M164
Poúrazová koxartróza, oboustranná


M165
Jiná poúrazová koxartróza


M166
Jiná sekundární koxartróza, oboustranná


M167
Jiná sekundární koxartróza


M169
Koxartróza, NS


M170
Primární gonartróza, oboustranná


M171
Jiná primární gonartróza


M172
Poúrazová gonartróza, oboustranná


M173
Jiná poúrazová gonartróza


M174
Sekundární gonartróza, oboustranná


M175
Jiná sekundární gonartróza


M179
Gonartróza, NS


M180
Primární artróza prvního karpometakarpálního kloubu, oboustranná


M181
Jiná primární artróza prvního karpometakarpálního kloubu


M182
Poúrazová artróza prvního karpometakarpálního kloubu, oboustranná


M183
Jiná poúrazová artróza prvního karpometakarpálního kloubu


M184
Jiná sekundární artróza prvního karpometakarpálního kloubu, oboustranná


M185
Jiná sekundární artróza prvního karpometakarpálního kloubu


M189
Artróza prvního karpometakarpálního kloubu, NS


M190
Primární artróza jiných kloubů


M191
Poúrazová artróza jiných kloubů


M192
Sekundární artróza jiných kloubů


M198
Jiná určená artróza


M199
Artróza, NS


M200
Deformita prstu(-ů) ruky(-ou)


M201
Hallux valgus - vbočený palec nohy - (získaný)


M202
Hallux rigidus - ztuhlý palec nohy


M203
Jiné deformity palce nohy (získané)


M204
Jiný kladívkový prst(-y) nohy (získaný)


M205
Jiné deformity prstu(-ů) nohy (získané)


M206
Získaná deformita prstu(-ů) nohy, NS


M210
Valgózní deformita, nezařazená jinde


M211
Varozní deformita, nezařazená jinde


M212
Flekční deformity


M213
Pokles zápěstí nebo nohy (získaný)


M214
Plochá noha [pes planus] (získaná)


M215
Získaná drápovitá, kyjovitá ruka, drápovitá a kososvislá noha (pes equinovarus)


M216
Jiné získané deformity kotníku a nohy pod ním


M217
Nestejná délka končetiny (získaná)


M218
Jiné určené získané deformity končetin


M219
Získaná deformita končetiny, NS


M220
Recidivující dislokace čéšky


M221
Recidivující subluxace čéšky


M222
Patelofemorální poruchy


M223
Jiné poruchy čéšky


M224
Chondromalacie čéšky


M228
Jiná onemocnění čéšky


M229
Onemocnění čéšky, NS


M230
Cystický meniskus


M231
(Vrozený) diskoidní meniskus


M232
Porucha menisku způsobená starým odtržením nebo poraněním


M233
Jiné poruchy menisku


M234
Volné těleso v koleně


M235
Chronická nestabilita kolena


M236
Jiné spontánní roztržení vazu(-ů) kolena


M238
Jiné vnitřní poruchy kolenního kloubu


M239
Vnitřní poruchy kolenního kloubu, NS


M240
Volné těleso v kloubu


M241
Jiná onemocnění chrupavky kloubní


M242
Poruchy vazů


M243
Patologická dislokace a subluxace kloubu, nezařazená jinde


M244
Opakovaná dislokace a subluxace


M245
Kontraktura kloubu


M246
Ankylóza kloubu


M247
Protruze jamky kloubní


M248
Jiné určené poruchy kloubu, nezařazené jinde


M249
Porucha kloubu, NS


M250
Hemartros


M251
Píštěl kloubu


M252
Volný kloub


M253
Jiná nestabilita kloubu


M254
Výpotek v kloubu


M255
Bolest v kloubu


M256
Ztuhlost kloubu, nezařazená jinde


M257
Osteofyty


M258
Jiné určené poruchy kloubu


M259
Porucha kloubu, NS


M300
Polyarteritis nodosa


M301
Polyarteritis s postižením plic [Churgova-Straussova]


M302
Juvenilní polyarteritida


M303
Mukokutánní syndrom mízních uzlin [Kawasakiův]


M308
Jiné stavy příbuzné polyarteritis nodosa


M310
Hypersensitivní angiitida


M311
Trombotická mikroangiopatie


M312
Letální granulom střední čáry


M313
Wegenerova granulomatóza


M314
Syndrom aortálního oblouku [Takayasův]


M315
Gigantocelulární arteritida s revmatickou polymyalgií


M316
Jiná gigantocelulární arteritida


M318
Jiné určené nekrotizující vaskulopatie


M319
Nekrotizující vaskulopatie, NS


M320
Systémový lupus erytematosus způsobený léčivy


M321
Systémový lupus erytematosus s postižením orgánů a systémů


M328
Jiné formy systémového lupus erytematosus


M329
Systémový lupus erytematosus, NS


M330
Juvenilní dermatomyositida


M331
Jiná dermatomyositida


M332
Polymyositis


M339
Dermatopolymyositis, NS


M340
Progresivní systémová skleróza


M341
CR(E)ST syndrom


M342
Systémová skleróza způsobená léčivy a chemikáliemi


M348
Jiné formy systémové sklerózy


M349
Systémová skleróza, NS


M350
[Sjögrenův] 'suchý' syndrom


M351
Jiné přesahující syndromy


M352
Behcetova nemoc


M353
Revmatická polymyalgie


M354
Difúzní (eosinofilní) fasciitida


M355
Multifokální fibroskleróza


M356
Recidivující panikulitida [Weberova-Christianova]


M357
Syndrom hypermobility


M358
Jiné specifické systémové postižení pojivové tkáně


M359
Systémová postižení pojivové tkáně, NS


M360
Dermato(poly)myositis při novotvarech zařazených jinde (C00-D48+)


M361
Artropatie při novotvarech zařazených jinde (C00-D48+)


M362
Artropatie hemofilická (D66-D68+)


M363
Artropatie při jiných krevních onemocněních zařazených jinde (D50-D76+)


M364
Artropatie při hypersensitivních reakcích zařazených jinde


M368
Systémové postižení pojivové tkáně při jiných nemocech zařazených jinde


M400
Posturální - postojová - kyfóza


M401
Jiná sekundární kyfóza


M402
Jiná a neurčená kyfóza


M403
Syndrom plochých zad


M404
Jiná lordóza


M405
Lordóza, NS


M410
Dětská idiopatická skolióza


M411
Juvenilní idiopatická skolióza


M412
Jiná idiopatická skolióza


M413
Thorakogenní skolióza


M414
Nervově svalová skolióza


M415
Jiná druhotná skolióza


M418
Jiné formy skoliózy


M419
Skolióza, NS


M420
Juvenilní osteochondróza páteře


M421
Osteochondróza páteře dospělých


M429
Osteochondróza páteře, NS


M430
Spondylolýza


M431
Spondylolistéza


M432
Jiná fúze páteře


M433
Recidivující atlantoaxiální subluxace s myelopatií


M434
Jiná recidivující atlantoaxiální subluxace


M435
Jiná recidivující subluxace obratle


M436
Tortikolis


M438
Jiné určené deformující dorzopatie


M439
Deformující dorzopatie, NS


M450
Ankylozující spondylitida


M460
Spinální entézopatie


M461
Zánět kosti křížové a kyčelní - sacroilitis - nezařazený jinde


M462
Osteomyelitis obratle


M463
Infekce meziobratlové ploténky (hnisavá)


M464
Discitis - zánět meziobratlové ploténky, NS


M465
Jiné infekční spondylopatie


M468
Jiné určené zánětlivé spondylopatie


M469
Zánětlivá spondylopatie, NS


M470
Syndrom komprese přední spinální a vertebrální arterie (G99.2*)


M471
Jiná spondylóza s myelopatií


M472
Jiná spondylóza s radikulopatií


M478
Jiná spondylóza


M479
Spondylóza, NS


M480
Zúžení páteře


M481
Ankylozující hyperostóza [Forestierova]


M482
Kissingova páteř


M483
Úrazová spondylopatie


M484
Zlomenina obratle z únavy


M485
Zhroucení obratle, nezařazené jinde


M488
Jiné určené spondylopatie


M489
Spondylopatie, NS


M490
Tuberkulóza páteře (A18.0+)


M491
Brucellózní spondylitida (A23.-+)


M492
Spondylitis způsobená enterobakteriemi (A01-A04+)


M493
Spondylopatie při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde


M494
Neuropatická spondylopatie


M495
Zhroucení obratle při nemocech zařazených jinde


M498
Spondylopatie při jiných nemocech zařazených jinde


M500
Onemocnění krční meziobratlové ploténky s myelopatií (G99.2*)


M501
Onemocnění krční meziobratlové ploténky s radikulopatií


M502
Jiný výhřez (posun) krční meziobratlové ploténky


M503
Jiná degenerace krční meziobratlové ploténky


M508
Jiná onemocnění krční meziobratlové ploténky


M509
Onemocnění krční meziobratlové ploténky, NS


M510
Onemocnění lumbálních a jiných meziobratlových plotének s myelopatií (G99.2*)


M511
Onemocnění lumbálních a jiných meziobratlových plotének s radikulopatií


M512
Jiný určený výhřez (posun) meziobratlové ploténky


M513
Jiná určená degenerace meziobratlové ploténky


M514
Schmorlovy uzly


M518
Jiná určená onemocnění meziobratlových plotének


M519
Onemocnění meziobratlové ploténky, NS


M530
Cervikokraniální syndrom


M531
Cervikobrachiální syndrom


M532
Instability páteře


M533
Sakrokokcygeální onemocnění nezařazená jinde


M538
Jiné určené dorzopatie


M539
Dorzopatie, NS


M540
Panikulitis postihující krajiny krku a zad


M541
Radikulopatie


M542
Cervikalgie


M543
Ischias


M544
Lumbago s ischiasem


M545
Bolesti dolní části zad


M546
Bolest v hrudní páteři


M548
Jiná dorzalgie


M549
Dorzalgie, NS


M600
Infekční myositida


M601
Intersticiální myositis


M602
Granulom z cizího tělesa měkké tkáně, nezařazený jinde


M608
Jiná myositida


M609
Myositis, NS


M610
Myositis ossificans traumatica


M611
Myositis ossificans progressiva


M612
Paralytická kalcifikace a osifikace svalu


M613
Kalcifikace a osifikace svalů spojená s popáleninami


M614
Jiná kalcifikace svalu


M615
Jiná osifikace svalu


M619
Kalcifikace a osifikace svalu, NS


M620
Rozštěp svalu


M621
Jiná ruptura (roztržení) svalu (neúrazové)


M622
Ischemický infarkt svalu


M623
Syndrom nehybnosti (paraplegický)


M624
Kontraktura svalu


M625
Ochablost a atrofie svalu, nezařazená jinde


M626
Svalová křeč


M628
Jiná určená onemocnění svalu


M629
Onemocnění svalu, NS


M630
Myositis při bakteriálních nemocech zařazených jinde


M631
Myositis při protozoárních a parazitárních infekcích zařazených jinde


M632
Myositis při jiných infekčních nemocech zařazených jinde


M633
Myositis při sarkoidóze (D86.8+)


M638
Jiná onemocnění svalů při nemocech zařazených jinde


M650
Absces šlachové pochvy


M651
Jiná infekční (tendo)synovitis


M652
Kalcifikující zánět šlachy - tendinitis


M653
Skákavý prst (trigger finger)


M654
Tendosynovitis v oblasti bodcovitého výběžku kosti vřetenní [de Quervainova]


M658
Jiná synovitis a tendosynovitis


M659
Synovitis a tendosynovitis, NS


M660
Ruptura popliteální cysty


M661
Ruptura synoviální blány


M662
Samovolná ruptura šlach extenzorů


M663
Samovolná ruptura šlach flexorů


M664
Samovolná ruptura jiných šlach


M665
Samovolná ruptura neurčené šlachy


M670
Zkrácení Achillovy šlachy (získané)


M671
Jiná kontraktura šlachy (pochvy šlachové)


M672
Hypertrofie synoviální blány, nezařazená jinde


M673
Přechodná synovitida


M674
Ganglion


M678
Jiná určená onemocnění synoviální blány a šlachy


M679
Onemocnění synoviální blány a šlachy, NS


M680
Synovitis a tendosynovitis při bakteriálních nemocech zařazených jinde


M688
Jiná onemocnění synoviální blány a šlachy při nemocech zařazených jinde


M700
Chronická krepitující synovitis ruky a zápěstí


M701
Bursitis ruky


M702
Bursitis olekranu


M703
Jiná bursitida lokte


M704
Prepatelární bursitida


M705
Jiná bursitida kolena


M706
Trochanterická bursitida


M707
Jiná bursitida kyčle


M708
Jiná onemocnění měkké tkáně spojená s funkcí, namožením a zatížením


M709
Neurčené onemocnění měkké tkáně spojené s funkcí, namožením a zatížením


M710
Absces burzy


M711
Jiná infekční bursitida


M712
Synoviální cysta popliteálního prostoru [Bakerova]


M713
Jiná cysta burzy


M714
Vápenaté uloženiny - kalciová deposita - v burze


M715
Jiná bursitis nezařazená jinde


M718
Jiné určené bursopatie


M719
Bursopatie, NS


M720
Fibromatóza palmární fascie (Dupuytrenova)


M721
Polštářkové klouby


M722
Fibromatóza plantární fascie


M723
Fasciitis nodularis


M724
Fibromatóza pseudosarkomatóza


M725
Fasciitis nezařazená jinde


M728
Jiná fibroblastická onemocnění


M729
Fibroblastické onemocnění, NS


M730
Gonokoková bursitida (A54.4+)


M731
Syfilitická bursitida (A52.7+)


M738
Jiná onemocnění měkké tkáně při jiných nemocech zařazených jinde


M750
Adhesivní capsulitis - zánět pouzdra - ramenního kloubu


M751
Syndrom manžety rotátoru


M752
Tendinitis bicipitalis


M753
Kalcifikující tendinitida ramene


M754
Syndrom naraženého ramene


M755
Bursitis ramene


M758
Jiná poškození ramene


M759
Poškození ramene, NS


M760
Tendinitis glutealis


M761
Tendinitis psoatica


M762
Ostruha hřebene kosti kyčelní


M763
Syndrom iliotibiálního pruhu


M764
Tibiální kolaterální bursitida [Pellegriniova-Stiedaova]


M765
Tendinitis patellaris


M766
Tendinitis Achillovy šlachy


M767
Tendinitis peronealis


M768
Jiné entézopatie dolní končetiny, mimo nohu (pod kotníkem)


M769
Entézopatie dolní končetiny, NS


M770
Epikondylitis medialis


M771
Epikondylitis lateralis


M772
Periarteritis zápěstí


M773
Ostruha patní kosti


M774
Metatarsalgie


M775
Jiné entézopatie nohy


M778
Jiné entézopatie nezařazené jinde


M779
Entézopatie, NS


M790
Revmatismus, NS


M791
Myalgie


M792
Neuralgie a neuritis, NS


M793
Paniculitis, NS


M794
Hypertrofie (infrapatelárního) tukového polštáře


M795
Reziduální cizí těleso v měkké tkáni


M796
Bolest v končetině


M798
Jiná určená onemocnění měkké tkáně


M799
Onemocnění měkké tkáně, NS


M800
Postmenopauzální osteoporóza s patologickou frakturou


M801
Postovarektomická osteoporóza s patologickou frakturou


M802
Osteoporóza z nečinnosti s patologickou frakturou


M803
Pooperační malabsorbční osteoporóza s patologickou frakturou


M804
Osteoporóza způsobená léčivy s patologickou frakturou


M805
Idiopatická osteoporóza s patologickou frakturou


M808
Jiná osteoporóza s patologickou frakturou


M809
Neurčená osteoporóza s patologickou frakturou


M810
Postmenopauzální osteoporóza


M811
Postovarektomická osteoporóza


M812
Osteoporóza z nečinnosti


M813
Pooperační malabsorbční osteoporóza


M814
Osteoporóza způsobená léčivy


M815
Idiopatická osteoporóza


M816
Lokalizovaná osteoporóza [Lequesneova]


M818
Jiná osteoporóza


M819
Osteoporóza, NS


M820
Osteoporóza při mnohočetné myelomatóze (C90.0+)


M821
Osteoporóza při endokrinních poruchách (E00-E34+)


M828
Osteoporóza při jiných nemocech zařazených jinde


M830
Osteomalacie v šestinedělí


M831
Stařecká osteomalacie


M832
Osteomalacie dospělých způsobená malabsorbcí


M833
Osteomalacie dospělých způsobená podvýživou


M834
Hliníková kostní nemoc


M835
Jiná osteomalacie u dospělých způsobená léčivy


M838
Jiná osteomalacie dospělých


M839
Osteomalacie dospělých, NS


M840
Špatné spojení (kostí) po fraktuře


M841
Nespojení (kostí) po fraktuře [pseudoarthrosis - pakloub]


M842
Prodloužené spojování (kostí) po fraktuře


M843
Fraktura z námahy, nezařazená jinde


M844
Patologická fraktura, nezařazená jinde


M848
Jiné poruchy kontinuity kosti


M849
Poruchy kontinuity kosti, NS


M850
Fibrózní dysplazie (jedné kosti)


M851
Kostní fluoróza


M852
Hyperostóza lebky


M853
Osteitis condensans


M854
Solitární kostní cysta


M855
Aneurysmatická kostní cysta


M856
Jiná cysta kosti


M858
Jiné určené poruchy hustoty a struktury kosti


M859
Porucha hustoty a struktury kosti, NS


M860
Akutní hematogenní osteomyelitida


M861
Jiná akutní osteomyelitida


M862
Subakutní osteomyelitida


M863
Chronická multifokální osteomyelitida


M864
Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí


M865
Jiná chronická hematogenní osteomyelitida


M866
Jiná chronická osteomyelitida


M868
Jiná osteomyelitida


M869
Osteomyelitis, NS


M870
Idiopatická aseptická nekróza kosti


M871
Osteonekróza způsobená léčivy


M872
Osteonekróza způsobená předcházejícím úrazem


M873
Jiná sekundární osteonekróza


M878
Jiná osteonekróza


M879
Osteonekróza, NS


M880
Pagetova nemoc lebky


M888
Pagetova nemoc jiných kostí


M889
Pagetova nemoc kosti, NS


M890
Algoneurodystrofie


M891
Uzávěr epifýzy [zadržení epifyzeálního růstu]


M892
Jiné nemoci vývoje a růstu kostí


M893
Hypertrofie kosti


M894
Jiná hypertrofická osteoartropatie


M895
Osteolýza


M896
Osteopatie po poliomyelitidě


M898
Jiná určená onemocnění kosti


M899
Onemocnění kosti, NS


M900
Tuberkulóza kosti (A18.0+)


M901
Periostitis při jiných infekčních nemocech zařazených jinde


M902
Osteopatie při jiných infekčních nemocech zařazených jinde


M903
Osteonekróza při kesonové nemoci (T70.3+)


M904
Osteonekróza způsobená hemoglobinopatií (D50-D64+)


M905
Osteonekróza při jiných nemocech zařazených jinde


M906
Osteitis deformans při novotvaru (C00-D48+)


M907
Fraktura kosti při novotvaru (C00-D48+)


M908
Osteopatie při jiných nemocech zařazených jinde


M910
Juvenilní osteochondróza pánve


M911
Juvenilní osteochondróza hlavice kosti stehenní [Leggova-Calvéova-Perthesova]


M912
Coxa plana


M913
Pseudokoxalgie


M918
Jiná juvenilní osteochondróza kyčle a pánve


M919
Juvenilní osteochondróza kyčle a pánve, NS


M920
Juvenilní osteochondróza - humeru - pažní kosti


M921
Juvenilní chondróza kosti vřetenní - radia a kosti loketní - ulny


M922
Juvenilní osteochondróza ruky


M923
Jiná juvenilní osteochondróza horní končetiny


M924
Juvenilní osteochondróza čéšky


M925
Juvenilní osteochondróza - kosti holenní - tibie a kosti lýtkové - fibuly


M926
Juvenilní osteochondróza tarzu


M927
Juvenilní osteochondróza metatarzálních kostí


M928
Jiná určená osteochondróza


M929
Juvenilní osteochondróza, NS


M930
Skluz horní epifýzy stehenní kosti (neúrazový)


M931
Kienböckova nemoc dospělých


M932
Osteochondritis dissecans


M938
Jiné určené osteochondropatie


M939
Osteochondropatie, NS


M940
Syndrom chondrokostálního spojení [Tietzeův]


M941
Recidivující polychondritida


M942
Chondromalacie


M943
Chondrolýza


M948
Jiná určená onemocnění chrupavky


M949
Onemocnění chrupavky, NS


M950
Získaná deformita nosu


M951
Květákovité ucho


M952
Jiná získaná deformita hlavy


M953
Získaná deformita krku


M954
Získaná deformita hrudníku a žebra


M955
Získaná deformita pánve


M958
Jiné určení získané deformity svalové a kosterní soustavy


M959
Získaná deformita svalové a kosterní soustavy, NS


M960
Pseudoartróza po spojení nebo artrodéze


M961
Postlaminektomický syndrom, nezařazený jinde


M962
Poradiační kyfóza


M963
Kyfóza po laminektomii


M964
Pooperační lordóza


M965
Poradiační skolióza


M966
Fraktura kosti následující po vložení ortoped.implantátu,kloub.protézy nebo kost.destičky


M968
Jiná onemocnění svalové a kosterní soustavy po výkonech


M969
Onemocnění svalové a kosterní soustavy po výkonu, NS


M990
Segmentální nebo somatická dysfunkce


M991
Subluxační komplex (vertebrální)


M992
Subluxační stenóza nervového průchodu


M993
Kostní stenóza nervového průchodu


M994
Stenóza nervového průchodu pojivovou tkání


M995
Stenóza nervového průchodu meziobratlovou ploténkou


M996
Stenóza intervertebrálních otvorů kostní a subluxační


M997
Stenóza intervertebrálních otvorů pojivovou tkání a meziobratlovou ploténkou


M998
Jiná biomechanická poškození


M999
Biomechanické poškození, NS