Dobré poledne, dnes je pátek 29.9.2023, svátek slaví Michal, zítra Jeroným.

Nemoci kůže a podkoží (L)

Nemoci kůže a podkoží (L)

L000
Puchýřnatý syndrom stafylokokového původu


L010
Impetigo [kterékoliv lokalizace] [kterýmkoliv organismem]


L011
Impetiginizace jiných dermatóz


L020
Kožní absces, furunkl a karbunkl obličeje


L021
Kožní absces, furunkl a karbunkl krku


L022
Kožní absces, furunkl a karbunkl trupu


L023
Kožní absces, furunkl a karbunkl hýždě


L024
Kožní absces, furunkl a karbunkl končetiny


L028
Kožní absces, furunkl a karbunkl jiných lokalizací


L029
Kožní absces, furunkl a karbunkl, NS


L030
Flegmóna - cellulitis - prstů ruky a nohy


L031
Flegmóna - cellulitis - jiných částí končetin


L032
Flegmóna - cellulitis obličeje


L033
Flegmóna - cellulitis trupu


L038
Flegmóna - cellulitis jiných lokalizací


L039
Flegmóna - cellulitis, NS


L040
Akutní lymfadenitis obličeje, hlavy a krku


L041
Akutní lymfadenitis trupu


L042
Akutní lymfadenitis horní končetiny


L043
Akutní lymfadenitis dolní končetiny


L048
Akutní lymfadenitis jiných lokalizací


L049
Akutní lymfadenitis, NS


L050
Pilonidální cysta s abscesem


L059
Pilonidální cysta bez abscesu


L080
Pyoderma


L081
Erythrasma


L088
Jiné určené místní infekce kůže a podkožního vaziva


L089
Místní infekce kůže a podkožního vaziva, NS


L100
Pemphigus vulgaris


L101
Pemphigus vegetans


L102
Pemphigus foliaceus


L103
Brazilský pemfigus [Fogo selvagem]


L104
Pemphigus erythematosus


L105
Pemfigus způsobený léčivy


L108
Jiný pemfigus


L109
Pemfigus, NS


L110
Získaná keratosis follicularis


L111
Přechodná akantolytická dermatóza [Groverova]


L118
Jiná určená akantolytická onemocnění


L119
Akantolytické onemocnění, NS


L120
Bulózní pemfigoid


L121
Jizevnatý pemfigoid


L122
Chronické puchýřnaté onemocnění v dětství


L123
Získaná epidermolysis bullosa


L128
Jiný pemfigoid


L129
Pemfigoid, NS


L130
Dermatitis herpetiformis


L131
Dermatitis pustulosa subcornealis


L138
Jiná určená bulózní onemocnění


L139
Bulózní onemocnění, NS


L140
Puchýřnatá - bulózní - onemocnění při nemocech zařazených jinde


L200
Besnierovo prurigo


L208
Jiná atopická dermatitida


L209
Atopická dermatitida, NS


L210
Seborea - seborrhoea - hlavy


L211
Seboroická dětská dermatitida


L218
Jiná seboroická dermatitida


L219
Seboroická dermatitida, NS


L220
Plenková [slintáková] dermatitida


L230
Alergická kontaktní dermatitida způsobená kovy


L231
Alergická kontaktní dermatitida způsobená adhesivy


L232
Alergická kontaktní dermatitida způsobená kosmetickými přípravky


L233
Alergická kontaktní dermatitida způsobená léčivy ve styku s kůží


L234
Alergická kontaktní dermatitida způsobená barvivy


L235
Alergická kontaktní dermatitida způsobená jinými chemickými produkty


L236
Alergická kontaktní dermatitida způsobená potravinou ve styku s kůží


L237
Alergická kontaktní dermatitida způsobená rostlinami mimo potraviny


L238
Alergická kontaktní dermatitida způsobená jinými činiteli


L239
Alergická kontaktní dermatitida, neurčené příčiny


L240
Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená čistícími, pracími prostředky (saponáty)


L241
Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená oleji a tuky


L242
Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená rozpouštědly


L243
Kontaktní dermatitis z podráždění způsobená kosmetickými přípravky


L244
Kontaktní dermatitis z podráždění způsobená léčivy ve styku s kůží


L245
Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená jinými chemickými produkty


L246
Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená potravinou ve styku s kůží


L247
Kontaktní dermatitis z podráždění způsobená rostlinami, mimo potraviny


L248
Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená jinými činiteli


L249
Kontaktní dermatitis z podráždění, neurčené příčiny


L250
Neurčená kontaktní dermatitida způsobená kosmetickými přípravky


L251
Neurčená kontaktní dermatitida způsobená léčivy ve styku s kůží


L252
Neurčená kontaktní dermatitida způsobená barvivy


L253
Neurčená kontaktní dermatitida způsobená jinými chemickými produkty


L254
Neurčená kontaktní dermatitida způsobená potravinou ve styku s kůží


L255
Neurčená kontaktní dermatitida způsobená rostlinami, mimo potravu


L258
Neurčená kontaktní dermatitida způsobená jinými činiteli


L259
Neurčená kontaktní dermatitida, neurčené příčiny


L260
Exfoliativní dermatitida


L270
Generalizovaná kožní erupce způsobená drogami a léky


L271
Lokalizovaná kožní erupce způsobená drogami a léky


L272
Dermatitida způsobená požitou potravou


L278
Dermatitida způsobená jinými látkami přijatými vnitřně


L279
Dermatitida způsobená neurčenou látkou přijatou vnitřně


L280
Lichen simplex chronicus


L281
Prurigo nodularis


L282
Jiné prurigo


L290
Svědění řiti - pruritus ani


L291
Svědění šourku - pruritus scroti


L292
Svědění vulvy - pruritus vulvae


L293
Anogenitální pruritus, NS


L298
Jiný pruritus


L299
Pruritus, NS


L300
Dermatitida numulární - penízková


L301
Dyshidrosis [pompholyx]


L302
Kožní autosenzibilizace


L303
Infekční dermatitida


L304
Erythema intertrigo - opruzení s erytémem


L305
Pityriasis alba


L308
Jiná určená dermatitida


L309
Dermatitida, NS


L400
Psoriasis vulgaris - běžná lupénka


L401
Psoriáza generalizovaná pustulární


L402
Acrodermatitis continua


L403
Pustulosis palmaris et plantaris


L404
Psoriasis guttata


L405
Psoriáza artropatická (M07.0-M07.3*, M09.0*)


L408
Jiná psoriáza


L409
Psoriáza, NS


L410
Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta


L411
Pityriasis lichenoides chronica


L412
Lymfomatoidní papulóza


L413
Parapsoriáza malých plátů


L414
Parapsoriáza velkých plátů


L415
Parapsoriáza retiformní


L418
Jiná parapsoriáza


L419
Parapsoriáza, NS


L420
Pityriasis rosea


L430
Hypertrofický lichen planus


L431
Bulózní lichen planus


L432
Lichenoidní reakce na léčiva


L433
Subakutní (aktivní) lichen planus


L438
Jiný lichen planus


L439
Lichen planus, NS


L440
Pityriasis rubra pilaris


L441
Lichen nitidus


L442
Lichen striatus


L443
Lichen ruber moniliformis


L444
Dětská papulární akrodermatitis [Giannotiova-Grostiova]


L448
Jiná určená papuloskvamózní onemocnění


L449
Papuloskvamózní onemocnění, NS


L450
Papuloskvamózní onemocnění při nemocech zařazených jinde


L500
Alergická kopřivka


L501
Idiopatická kopřivka


L502
Kopřivka vyvolaná chladem nebo horkem


L503
Dermatografická kopřivka


L504
Vibrační kopřivka


L505
Cholinergická kopřivka


L506
Kontaktní kopřivka


L508
Jiná kopřivka


L509
Kopřivka, NS


L510
Nebulózní erythema multiforme


L511
Bulózní erythema multiforme


L512
Toxická epidermální nekrolýza [Lyellova]


L518
Jiný multiformní erytém


L519
Erythema multiforme, NS


L520
Erythema nodosum


L530
Toxický erytém


L531
Erythema annulare centrifugum


L532
Erythema marginatum


L533
Jiný chronický obrazcový erytém


L538
Jiné určené erytémové stavy


L539
Erytémový stav, NS


L540
Erythema marginatum při akutní revmatické horečce (I00+)


L548
Erytém při jiných nemocech zařazených jinde


L550
Spálení sluncem prvního stupně


L551
Spálení sluncem druhého stupně


L552
Spálení sluncem třetího stupně


L558
Jiné spálení sluncem


L559
Spálení sluncem, NS


L560
Léková fototoxická reakce


L561
Léková fotoalergická reakce


L562
Fotokontaktní dermatitis [přívěsková-berloque-dermatitis]


L563
Sluneční - solární - kopřivka


L564
Světelné polymorfní erupce


L568
Jiné akutní kožní změny způsobené ultrafialovým zářením


L569
Akutní kožní změny způsobené ultrafialovým zářením, NS


L570
Keratóza ze záření


L571
Retikuloid ze záření


L572
Cutis rhomboidalis nuchae


L573
Poikiloderma Civatte


L574
Ochablá stařecká kůže


L575
Granulom ze záření


L578
Jiné kožní změny způsobené chronickou expozicí na neionizující záření


L579
Kožní změny způsobené chronickou expozicí na neionizující záření, NS


L580
Akutní radiodermatitis


L581
Chronická radiodermatitis


L589
Radiodermatitis, NS


L590
Erythem z ohně [dermatitis z ohně]


L598
Jiná určená onemocnění kůže a podkožního vaziva v souvislosti se zářením


L599
Onemocnění kůže a podkožního vaziva v souvislosti se zářením, NS


L600
Zarůstající nehet


L601
Onycholysis


L602
Onychogryposis


L603
Dystrofie nehtu


L604
Beauovy linie


L605
Syndrom žlutých nehtů


L608
Jiná onemocnění nehtů


L609
Onemocnění nehtu, NS


L620
Pachydermoperiostotické paličkovité nehty (M89.4+)


L628
Onemocnění nehtů při jiných nemocech zařazených jinde


L630
Alopecia totalis (hlavy)


L631
Alopecia universalis


L632
Ophiasis - ofiáza


L638
Jiná ložisková alopecie


L639
Ložisková alopecie, NS


L640
Androgenní alopecie způsobená léčivy


L648
Jiná androgenní alopecie


L649
Androgenní alopecie, NS


L650
Telogenní effluvium


L651
Anagenní effluvium


L652
Alopecia mucinosa


L658
Jiná nejizevnatá ztráta vlasů


L659
Nejizevnatá ztráta vlasů, NS


L660
Pseudopelade


L661
Lichen planopillaris


L662
Folliculitis decalvans


L663
Perifolliculitis capitis abscedens


L664
Folliculitis ulerythematosa reticulata


L668
Jiná jizevnatá alopecie


L669
Jizevnatá alopecie, NS


L670
Trichorrhexis nodosa


L671
Změny v barvě vlasů


L678
Jiné abnormality barvy a střední části vlasů


L679
Abnormalita barvy a střední části vlasů, NS


L680
Hirsutismus - nadměrné ochlupení


L681
Získaná lanuginózní hypertrichóza


L682
Lokalizovaná hypertrichóza


L683
Polytrichie


L688
Jiná hypertrichóza


L689
Hypertrichóza, NS


L700
Acne vulgaris


L701
Acne conglobata


L702
Acne varioliformis


L703
Acne tropica


L704
Dětská akne


L705
Acné excoriée


L708
Jiná akne


L709
Akne, NS


L710
Periorální dermatitis


L711
Rhinophyma


L718
Jiná rosacea


L719
Rosacea, NS


L720
Epidermální cysta


L721
Tricholemální cysta


L722
Steatocystoma multiplex


L728
Jiné folikulární cysty kůže a podkožní tkáně


L729
Folikulární cysta kůže a podkožní tkáně, NS


L730
Akne keloidní


L731
Pseudofolliculitis barbae


L732
Hidradenitis suppurativa


L738
Jiná určená folikulární onemocnění


L739
Folikulární onemocnění, NS


L740
Miliaria rubra


L741
Miliaria crystallina


L742
Miliaria profunda


L743
Miliaria, NS


L744
Anhidrosis


L748
Jiná onemocnění ekkrinních potních žláz


L749
Onemocnění ekkrinních potních žláz, NS


L750
Bromhidrosis


L751
Chromhidrosis


L752
Apokrinní miliaria


L758
Jiná onemocnění apokrinních potních žláz


L759
Onemocnění apokrinních potních žláz, NS


L800
Vitiligo


L810
Pozánětlivá hyperpigmentace


L811
Chloasma


L812
Pihy


L813
Skvrny bílé kávy


L814
Jiné melaninové hyperpigmentace


L815
Leukoderma nezařazená jinde


L816
Jiné poruchy snížení tvorby melaninu


L817
Pigmentovaná purpurická dermatóza


L818
Jiné určené poruchy pigmentace


L819
Porucha pigmentace, NS


L820
Seboroická keratóza


L830
Acanthosis nigricans


L840
Kuří oka' a mozoly


L850
Získaná ichtyóza


L851
Získaná keratóza [keratoderma] dlaní rukou a chodidel nohou


L852
Skvrnitá keratóza - keratosis punctata - (dlaní rukou a chodidel nohou)


L853
Xeróza kůže


L858
Jiné určené ztluštění epidermis


L859
Ztluštění epidermis, NS


L860
Keratodermie při nemocech zařazených jinde


L870
Keratóza folikulární a parafolikulární pronikající do cutis [Kyrleova]


L871
Reakční perforující kolagenóza


L872
Elastosis perforans serpiginosa


L878
Jiné transepidermální poruchy odlučování


L879
Transepidermální poruchy odlučování, NS


L880
Pyoderma gangrenosum


L890
Dekubitální vřed


L900
Lichen sclerosus et atrophicus


L901
Anetodermie Schweningerova-Buzziova


L902
Anetodermie Jadassohnova-Pellizzariova


L903
Atrofodermie Pasiniova a Pieriniova


L904
Acrodermatitis chronica atrophicans


L905
Jizevnaté stavy a fibróza kůže


L906
Striae atrophicae - pajizévky


L908
Jiná atrofická onemocnění kůže


L909
Atrofické onemocnění kůže, NS


L910
Keloidní jizva


L918
Jiná hypertrofická onemocnění kůže


L919
Hypertrofické onemocnění kůže, NS


L920
Granuloma annulare


L921
Necrobiosis lipoidica nezařazená jinde


L922
Eosinofilní granulom kůže obličeje


L923
Granulom kůže a podkožní tkáně způsobený cizím tělesem


L928
Jiná granulomatózní onemocnění kůže a podkožního vaziva


L929
Granulomatózní onemocnění kůže a podkožního vaziva, NS


L930
Diskoidní lupus erythematosus


L931
Subakutní kožní lupus erythematosus


L932
Jiný místní lupus erythematosus


L940
Lokalizovaná sklerodermie [morphea]


L941
Lineární sklerodermie


L942
Kalcinóza kůže


L943
Sklerodaktylie


L944
Gottronovy papuly


L945
Poikiloderma vasculare atrophicans


L946
Ainhum


L948
Jiná určená lokalizovaná onemocnění pojivové tkáně


L949
Lokalizované onemocnění pojivové tkáně, NS


L950
Lividní vaskulitida


L951
Erythema elevatum diutinum


L958
Jiná vaskulitida omezená na kůži


L959
Vaskulitida omezená na kůži, NS


L970
Vřed dolní končetiny, nezařazený jinde


L980
Pyogenní granulom


L981
Umělá dermatitida


L982
Febrilní neutrofilní dermatóza (Sweetova)


L983
Eosinofilní cellulitida (Wellsova)


L984
Chronický vřed kůže nezařazený jinde


L985
Mucinóza kůže


L986
Jiná infiltrativní onemocnění kůže


L988
Jiná určená onemocnění kůže a podkožního vaziva


L989
Onemocnění kůže a podkožního vaziva, NS


L990
Amyloidóza kůže (E85.-+)


L998
Jiná určená onemocnění kůže a podkožního vaziva při nemocech zařazených jinde