Dobré dopoledne, dnes je pondělí 4.3.2024, svátek slaví Stela, zítra Kazimír.

Metabolické a endokrinní nemoci, poruchy a choroby (E)

Metabolické a endokrinní nemoci, poruchy a choroby (E)

E000
Vrozený syndrom z jodové karence, neurologický typ


E001
Vrozený syndrom z jodové karence, myxedémový typ


E002
Vrozený syndrom z jodové karence, smíšený typ


E009
Vrozený syndrom z jodové karence, NS


E010
Difúzní (endemická) struma z jodové karence


E011
Mnohauzlová (endemická) struma z jodové karence


E012
Struma (endemická) z jodové karence, NS


E018
Jiné poruchy štítné žlázy a příbuzné stavy spojené s jodovou karencí


E020
Subklinická hypotyreóza z jodové karence


E030
Vrozená hypotyreóza s difúzní strumou


E031
Vrozená hypotyreóza bez strumy


E032
Hypotyreóza způsobená léky a jinými zevními látkami


E033
Poinfekční hypotyreóza


E034
Získaná atrofie štítné žlázy


E035
Myxedémové koma


E038
Jiná určená hypotyreóza


E039
Hypotyreóza, NS


E040
Difúzní netoxická struma


E041
Struma netoxická jednouzlová


E042
Struma netoxická mnohauzlová


E048
Jiná určená netoxická struma


E049
Netoxická struma, NS


E050
Tyreotoxikóza s difúzní strumou


E051
Tyreotoxikóza s toxickým tyreoidálním uzlíkem


E052
Tyreotoxikóza s toxickou mnohauzlovou strumou


E053
Tyreotoxikóza z ektopické tyreoidní tkáně


E054
Tyreotoxikóza uměle vyvolaná


E055
Tyreoidní krize nebo bouře


E058
Jiná tyreotoxikóza se strumou nebo bez ní


E059
Tyreotoxikóza NS


E060
Akutní thyreoiditis


E061
Subakutní thyreoiditis


E062
Chronická thyreoiditis s přechodnou tyreotoxikózou


E063
Autoimunní thyreoiditis


E064
Thyreoiditis způsobená léky


E065
Jiná chronická thyreoditis


E069
Thyreoiditis, NS


E070
Hypersekrece kalcitoninu


E071
Dyshormogenetická struma


E078
Jiné určené poruchy štítné žlázy


E079
Poruchy štítné žlázy, NS


E100
S komatem


E101
S ketoacidózou


E102
S ledvinovými komplikacemi


E103
S očními komplikacemi


E104
S neurologickými komplikacemi


E105
S periferními oběhovými komplikacemi


E106
S jinými určenými komplikacemi


E107
S mnohočetnými komplikacemi


E108
S neurčenými komplikacemi


E109
Bez komplikací, čili špatně vyšetřeno


E110
S komatem


E111
S ketoacidózou


E112
S ledvinovými komplikacemi


E113
S očními komplikacemi


E114
S neurologickými komplikacemi


E115
S periferními oběhovými komplikacemi


E116
S jinými určenými komplikacemi


E117
S mnohočetnými komplikacemi


E118
S neurčenými komplikacemi


E119
Bez komplikací


E120
S komatem


E121
S ketoacidózou


E122
S ledvinovými komplikacemi


E123
S očními komplikacemi


E124
S neurologickými komplikacemi


E125
S periferními oběhovými komplikacemi


E126
S jinými určenými komplikacemi


E127
S mnohočetnými komplikacemi


E128
S neurčenými komplikacemi


E129
Bez komplikací


E130
S komatem


E131
S ketoacidózou


E132
S ledvinovými komplikacemi


E133
S očními komplikacemi


E134
S neurologickými komplikacemi


E135
S periferními oběhovými komplikacemi


E136
S jinými určenými komplikacemi


E137
S mnohočetnými komplikacemi


E138
S neurčenými komplikacemi


E139
Bez komplikací


E140
S komatem


E141
S ketoacidózou


E142
S ledvinovými komplikacemi


E143
S očními komplikacemi


E144
S neurologickými komplikacemi


E145
S periferními oběhovými komplikacemi


E146
S jinými určenými komplikacemi


E147
S mnohočetnými komplikacemi


E148
S neurčenými komplikacemi


E149
Bez komplikací


E150
Nediabetické hypoglykemické koma


E160
Hypoglykémie bez komatu, způsobená léky


E161
Jiná hypoglykémie


E162
Hypoglykémie, NS


E163
Zvýšená sekrece glukagonu


E168
Jiné určené poruchy vnitřní sekrece slinivky břišní


E169
Poruchy vnitřní sekrece slinivky břišní NS


E200
Idiopatická hypoparatyreóza


E201
Pseudohypoparatyreóza


E208
Jiná hypoparatyreóza


E209
Hypoparatyreóza, NS


E210
Primární hyperparatyreóza


E211
Sekundární hyperparatyreóza nezařaditelná jinam


E212
Jiná hyperparatyreóza


E213
Hyperparatyreóza, NS


E214
Jiné určené poruchy příštítné žlázy (příštítných tělísek)


E215
Porucha příštítných tělísek - paratyreoidey, NS


E220
Akromegalie a pituitární gigantismus


E221
Hyperprolaktinémie


E222
Syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu


E228
Jiná hyperfunkce hypofýzy


E229
Hyperfunkce hypofýzy, NS


E230
Hypopituitarismus


E231
Hypopituitarismus vyvolaný léky


E232
Diabetes insipidus


E233
Hypothalamická dysfunkce nezařaditelná jinam


E236
Jiné poruchy podvěsku mozkového


E237
Poruchy podvěsku mozkového NS


E240
Cushingův syndrom závislý na hypofýze


E241
Nelsonův syndrom


E242
Cushingův syndrom způsobený léčivy


E243
Ektopický syndrom ACTH


E244
Pseudo-Cushingův syndrom navozený alkoholem


E248
Jiný Cushingův syndrom


E249
Cushingův syndrom NS


E250
Vrozené adrenogenitální poruchy spojené s nedostatkem enzymů


E258
Jiné adrenogenitální poruchy


E259
Adrenogenitální porucha, NS


E260
Primární hyperaldosteronismus


E261
Sekundární hyperaldosteronismus


E268
Jiný hyperaldosteronismus


E269
Hyperaldosteronismus, NS


E270
Jiná zvýšená aktivita kůry nadledvin


E271
Primární insuficience kůry nadledvin


E272
Addisonská krize


E273
Insuficience kůry nadledvin způsobená léčivy


E274
Jiná a neurčená adrenokortikální insuficience


E275
Hyperfunkce dřeně nadledvin


E278
Jiné určené poruchy nadledviny


E279
Porucha nadledviny, NS


E280
Přebytek estrogenu


E281
Jiná ovariální hyperfunkce


E282
Syndrom polycystických vaječníků


E283
Primární selhání vaječníků


E288
Jiná ovariální dysfunkce


E289
Ovariální dysfunkce, NS


E290
Testikulární hyperfunkce


E291
Testikulární hypofunkce


E298
Jiná testikulární dysfunkce


E299
Testikulární dysfunkce, NS


E300
Opožděná puberta


E301
Předčasná puberta


E308
Jiné poruchy puberty


E309
Poruchy puberty, NS


E310
Autoimunní polyglandulární selhání


E311
Polyglandulární hyperfunkce


E318
Jiná polyglandulární dysfunkce


E319
Polyglandulární dysfunkce, NS


E320
Přetrvávající hyperplazie thymu - hyperplasia thymi persistens


E321
Absces thymu


E328
Jiné nemoci thymu


E329
Nemoc thymu, NS


E340
Karcinoidní syndrom


E341
Jiná hypersekrece střevních hormonů


E342
Ektopická sekrece hormonů, nezařaditelná jinam


E343
Trpaslictví nezařaditelné jinam


E344
Konstitucionální vysoká postava


E345
Syndrom resistence na androgeny


E348
Jiné určené endokrinní poruchy


E349
Endokrinní porucha, NS


E350
Poruchy štítné žlázy při nemocech zařazených jinde


E351
Poruchy nadledvin při nemocech zařazených jinde


E358
Poruchy jiných žláz s vnitřní sekrecí při nemocech zařazených jinde


E400
Kvashiorkor


E410
Nutriční marasmus


E420
Marasmický kvashiorkor


E430
Nespecifikovaná těžká protein-energetická podvýživa


E440
Mírná (střední) protein - energetická podvýživa


E441
Lehká protein - energetická podvýživa


E450
Opožděný vývoj následující po protein-energetické podvýživě


E460
Neurčená podvýživa


E500
Karence vitaminu A s xerózou spojivky


E501
Karence vitaminu A s Bitotovou skvrnou a xerózou spojivky


E502
Karence vitaminu A s xerózou rohovky


E503
Karence vitaminu A s ulcerací rohovky a xerózou


E504
Karence vitaminu A s keratomalacií


E505
Karence vitaminu A se šeroslepostí


E506
Karence vitaminu A s xeroftalmickými jizvami rohovky


E507
Jiné oční projevy karence vitaminu A


E508
Jiné projevy karence vitaminu A


E509
Karence vitaminu A, NS


E511
Beri - beri


E512
Wernickeova encefalopatie


E518
Jiné projevy karence thiaminu


E519
Karence thiaminu, NS


E520
Karence niacinu (pellagra)


E530
Karence riboflavinu


E531
Karence pyridoxinu


E538
Karence jiných určených vitaminů skupiny B


E539
Karence B vitaminu, NS


E540
Karence kyseliny askorbové


E550
Křivice, aktivní


E559
Karence vitaminu D, NS


E560
Karence vitaminu E


E561
Karence vitaminu K


E568
Karence jiných vitaminů


E569
Karence vitaminu, NS


E580
Nutriční karence kalcia


E590
Nutriční karence selénu


E600
Nutriční karence zinku


E610
Karence mědi


E611
Karence železa


E612
Karence magnezia


E613
Karence manganu


E614
Karence chromu


E615
Karence molybdenu


E616
Karence vanadu


E617
Karence více prvků potravy


E618
Karence jiných určených prvků potravy


E619
Karence prvků potravy, NS


E630
Karence esenciálních mastných kyselin [EFA]


E631
Nerovnováha složek přijímané potravy


E638
Jiné určené nutriční karence


E639
Nutriční karence, NS


E640
Následky protein-energetické podvýživy


E641
Následky karence vitaminu A


E642
Následky karence vitaminu C


E643
Následky křivice


E648
Následky jiných nutričních karencí


E649
Následky neurčené nutriční karence


E650
Lokalizovaná adipozita


E660
Obezita způsobená nadměrným příjmem kalorií


E661
Obezita způsobená léky


E662
Extrémní obezita s alveolární hypoventilací


E668
Jiná obezita


E669
Obezita, NS


E670
Hypervitaminóza A


E671
Hyperkarotenémie


E672
Syndrom přebytku vitaminu B6


E673
Hypervitaminóza D


E678
Jiná určená hyperalimentace


E680
Následky hyperalimentace


E700
Klasická fenylketonurie


E701
Jiné hyperfenylalaninémie


E702
Poruchy metabolismu tyrosinu


E703
Albinismus


E708
Jiné poruchy metabolismu aromatických aminokyselin


E709
Poruchy metabolismu aromatických aminokyselin, NS


E710
Nemoc javorového sirupu (Leucinóza)


E711
Jiné poruchy metabolismu aminokyselin s rozvětveným řetězcem


E712
Porucha metabolismu aminokyselin s rozvětveným řetězcem, NS


E713
Poruchy metabolismu mastných kyselin


E720
Poruchy transportu aminokyselin


E721
Poruchy metabolismu aminokyselin nesoucích síru


E722
Poruchy metabolismu cyklu močoviny


E723
Poruchy metabolismu lysinu a hydroxylysinu


E724
Poruchy metabolismu ornithinu


E725
Poruchy metabolismu glycinu


E728
Jiné určené poruchy metabolismu aminokyselin


E729
Poruchy metabolismu aminokyselin, NS


E730
Vrozený nedostatek laktázy


E731
Sekundární nedostatek laktázy


E738
Jiná laktózová intolerance


E739
Laktózová intolerance, NS


E740
Porucha ukládání glykogenu


E741
Poruchy metabolismu fruktózy


E742
Poruchy metabolismu galaktózy


E743
Jiné poruchy střevní absorbce uhlohydrátů


E744
Poruchy metabolismu pyrohroznanů a glukoneogenezy


E748
Jiné určené poruchy metabolismu uhlovodanů


E749
Poruchy metabolismu uhlovodanů, NS


E750
Gangliosidóza GM2


E751
Jiná gangliosidóza


E752
Jiná sfingolipidóza


E753
Sfingolipidóza, NS


E754
Neuronální ceroidní lipofuscinóza (NCL)


E755
Jiné poruchy ukládání lipidů


E756
Porucha ukládání lipidů, NS


E760
Mukopolysacharidóza, typu I


E761
Mukopolysacharidóza, typ II


E762
Jiné mukopolysacharidózy


E763
Mukopolysacharidóza NS


E768
Jiné poruchy metabolismu glykosaminoglykanu


E769
Porucha metabolismu glykosaminoglykanu, NS


E770
Poruchy v potranslační modifikaci lysozomálních enzymů


E771
Vady v odbourávání glykoproteinů


E778
Jiné poruchy metabolismu glykoproteinů


E779
Poruchy metabolismu glykoproteinů, NS


E780
Čistá hypercholesterolémie


E781
Čistá hyperglyceridémie


E782
Smíšená hyperlipidémie


E783
Hyperchylomikronémie


E784
Jiná hyperlipidémie


E785
Hyperlipidémie, NS


E786
Nedostatek lipoproteinu


E788
Jiné poruchy metabolismu lipoproteinů


E789
Porucha metabolismu lipoproteinů, NS


E790
Hyperurikémie bez známek zánětlivé artritidy a tofů


E791
Leschův-Nyhanův syndrom


E798
Jiné poruchy metabolismu purinu a pyrimidinu


E799
Porucha metabolismu purinu a pyrimidinu, NS


E800
Dědičná erytropoetická porfyrie


E801
Porfyria cutanea tarda


E802
Jiná porfyrie


E803
Vady katalázy a peroxydázy


E804
Gilbertův syndrom


E805
Griglerův-Najjarův syndrom


E806
Jiné poruchy metabolismu bilirubinu


E807
Poruchy metabolismu bilirubinu, NS


E830
Poruchy metabolismu mědi


E831
Poruchy metabolismu železa


E832
Poruchy metabolismu zinku


E833
Poruchy metabolismu fosforu


E834
Poruchy metabolismu magnezia


E835
Poruchy metabolismu kalcia


E838
Jiné poruchy metabolismu minerálů


E839
Poruchy metabolismu minerálů, NS


E840
Cystická fibróza s plicními projevy


E841
Cystická fibróza se střevními projevy


E848
Cystická fibróza s jinými projevy


E849
Cystická fibróza, NS


E850
Rodinně - dědičná amyloidóza bez neuropatie


E851
Rodinně - dědičná neuropatická amyloidóza


E852
Rodinně - dědičná amyloidóza, NS


E853
Sekundární systémová amyloidóza


E854
Orgánově ohraničená amyloidóza


E858
Jiná určená amyloidóza


E859
Amyloidóza, NS


E860
Snížení objemu plazmy nebo extracelulární tekutiny


E870
Hyperosmolalita a hypernatrémie


E871
Hypoosmolalita a hyponatrémie


E872
Acidóza


E873
Alkalóza


E874
Smíšená porucha acidobasické rovnováhy


E875
Hyperkalémie


E876
Hypokalémie


E877
Přetížení tekutinami


E878
Jiné poruchy rovnováhy elektrolytů a tekutin, nezařazené jinde


E880
Poruchy metabolismu plasma - proteinů nezařazené jinde


E881
Lipodystrofie, nezařazená jinde


E882
Lipomatosa, nezařazená jinde


E888
Jiné určené poruchy metabolismu


E889
Poruchy metabolismu, NS


E890
Hypotyreóza po operačních a jiných zákrocích


E891
Hypoinsulinémie po operačních a jiných zákrocích


E892
Hypoparatyreóza po operačních a jiných zákrocích


E893
Hypopituitarismus po operačních a jiných zákrocích


E894
Ovariální selhání po operačních a jiných zákrocích


E895
Testikulární hypofunkce po operačních a jiných zákrocích


E896
Hypofunkce kůry (dřeně) nadledvin po operačním nebo jiném zákroku


E898
Jiné endokrinní a metabolické poruchy po operačních a jiných zákrocích


E899
Metabolická a endokrinní porucha po operačním nebo jiném zákroku, NS


E90
Poruchy výživy a přeměny látek při nemocech zařazených jinde


E900
Poruchy výživy a přeměny látek při nemocech zařazených jinde