Dobré ráno, dnes je středa 21.2.2024, svátek slaví Lenka, zítra Petr.

Kardiovaskulární nemoci a choroby (I)

Nemoci oběhové soustavy (I)

I000
Revmatická horečka bez postižení srdce


I010
Akutní revmatický zánět osrdečníku - perikarditis


I011
Akutní revmatický zánět srdeční nitroblány - endokarditis


I012
Akutní revmatický - zánět srdečního svalu - myokarditis


I018
Jiná akutní revmatická choroba srdeční


I019
Akutní revmatická choroba srdeční, NS


I020
Revmatická chorea s postižením srdce


I029
Revmatická chorea bez postižení srdce


I050
Mitrální stenóza


I051
Revmatická mitrální insuficience


I052
Mitrální stenóza s insuficiencí


I058
Jiné nemoci mitrální chlopně


I059
Nemoc mitrální chlopně, NS


I060
Revmatická aortální stenóza


I061
Revmatická aortální insuficience


I062
Revmatická aortální stenóza s insuficiencí


I068
Jiné revmatické nemoci aortální chlopně


I069
Revmatická nemoc aortální chlopně, NS


I070
Stenóza trikuspidální (chlopně)


I071
Insuficience trikuspidální (chlopně)


I072
Stenóza s insuficiencí trikuspidální (chlopně)


I078
Jiné nemoci trojcípé chlopně


I079
Nemoc trojcípé chlopně, NS


I080
Postižení obou chlopní dvojcípé a aortální


I081
Postižení obou chlopní dvojcípé a trojcípé


I082
Postižení obou chlopní aortální a trojcípé


I083
Kombinovaná postižení chlopní dvojcípé, aortální a trojcípé


I088
Jiná mnohočetná onemocnění chlopní


I089
Mnohočetné onemocnění chlopní, NS


I090
Revmatický - zánět srdečního svalu - myokarditis


I091
Revmatické nemoci - nitroblány srdeční - endokardu,


I092
Chronický revmatický - zánět osrdečníku - perikarditis


I098
Jiné určené revmatické nemoci srdce


I099
Revmatická onemocnění srdce, NS


I100
Esenciální (primární) hypertenze


I110
Hypertenzní nemoc srdce s (městnavým) srdečním selháním


I119
Hypertenzní nemoc srdce bez (městnavého) srdečního selhání


I120
Hypertenzní nemoc ledvin s renálním selháním


I129
Hypertenzní nemoc ledvin bez renálního selhání


I130
Hypertenzní nemoc srdce a ledvin s (městnavým) selháním srdce


I131
Hypertenzní nemoc srdce a ledvin se selháním ledvin


I132
Hypertenzní nemoc srdce a ledvin s (městnavým) srdečním selháním i selháním ledvin


I139
Hypertenzní nemoc srdce a ledvin, NS


I150
Renovaskulární hypertenze


I151
Sekundární hypertenze při jiných onemocněních ledvin


I152
Sekundární hypertenze při endokrinních poruchách


I158
Jiná sekundární hypertenze


I159
Sekundární hypertenze, NS


I200
Nestabilní angina (pectoris)


I201
Angina pectoris s prokázaným spasmem


I208
Jiné formy anginy pectoris


I209
Angina pectoris, NS


I210
Akutní transmurální infarkt myokardu přední stěny


I211
Akutní transmurální infarkt myokardu spodní (dolní) stěny


I212
Akutní transmurální infarkt myokardu jiných lokalizací


I213
Akutní transmurální infarkt myokardu neurčené lokalizace


I214
Akutní subendokardiální infarkt myokardu


I219
Akutní infarkt myokardu, NS


I220
Pokračující infarkt myokardu přední stěny


I221
Pokračující infarkt myokardu dolní (spodní) stěny


I228
Pokračující infarkt myokardu jiných lokalizací


I229
Pokračující infarkt myokardu neurčené lokalizace


I230
Hemoperikard jako běžná komplikace následující akutní infarkt myokardu


I231
Defekt předsíňového septa jako běžná komplikace následující akutní infarkt myokardu


I232
Defekt komorového septa jako běžná komplikace následující akutní infarkt myokardu


I233
Ruptura srdeční stěny jako běžná komplikace následující akutní infarkt myokardu


I234
Ruptura chordae tendineae jako běžná komplikace následující akutní infarkt myokardu


I235
Ruptura papilárního svalu jako běžná komplikace následující akutní infarkt myokardu


I236
Trombóza předsíně, aurikuly a komory jako běžné komplikace následující ak.infarkt myokardu


I238
Jiné běžné komplikace následující akutní infarkt myokardu


I240
Koronární trombóza nekončící infarktem myokardu


I241
Dresslerův syndrom


I248
Jiné formy akutní ischemické nemoci (choroby) srdeční


I249
Akutní ischemická nemoc (choroba) srdeční, NS


I250
Aterosklerotická kardiovaskulární nemoc, takto určená


I251
Aterosklerotická nemoc (choroba) srdeční


I252
Starý infarkt myokardu


I253
Aneurysma srdce


I254
Aneurysma koronární tepny


I255
Ischemická kardiomyopatie


I256
Němá ischemie myokardu


I258
Jiné formy chronické ischemické nemoci (choroby) srdeční


I259
Chronická ischemická nemoc (choroba) srdeční, NS


I260
Plicní embolie s akutním cor pulmonale


I269
Plicní embolie bez akutního cor pulmonale


I270
Primární plicní hypertenze


I271
Onemocnění srdce vyvolané kyfoskoliózou


I278
Jiné určené kardiopulmonální nemoci


I279
Kardiopulmonální nemoc, NS


I280
Arteriovenózní píštěl plicních cév


I281
Aneurysma plicní tepny


I288
Jiné určené nemoci plicních cév


I289
Nemoc plicních cév, NS


I300
Akutní nespecifická idiopatická perikarditida


I301
Infekční perikarditis


I308
Jiné formy akutní perikarditidy


I309
Akutní perikarditis, NS


I310
Chronická adhezivní perikarditis


I311
Chronická konstriktivní perikarditida


I312
Hemoperikard, nezařazený jinde


I313
Perikardiální výpotek (nezánětlivý)


I318
Jiné určené nemoci perikardu


I319
Nemoc perikardu, NS


I320
Perikarditis při bakteriálních nemocech zařazených jinde


I321
Perikarditis při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde


I328
Perikarditis při jiných nemocech zařazených jinde


I330
Akutní a subakutní infekční endokarditis


I339
Akutní endokarditis, NS


I340
Insuficience mitrální (chlopně)


I341
Prolaps mitrální (chlopně)


I342
Nerevmatická stenóza mitrální (chlopně)


I348
Jiné nerevmatické nemoci mitrální chlopně


I349
Nerevmatická onemocnění mitrální chlopně, NS


I350
Stenóza aortální (chlopně)


I351
Insuficience aortální (chlopně)


I352
Stenóza aortální (chlopně) s insuficiencí


I358
Jiná onemocnění aortální chlopně


I359
Onemocnění aortální chlopně, NS


I360
Nerevmatická stenóza trikuspidální (chlopně)


I361
Nerevmatická insuficience trikuspidální (chlopně)


I362
Nerevmatická stenóza trikuspidální (chlopně) s insuficiencí


I368
Jiná nerevmatická onemocnění trojcípé chlopně


I369
Nerevmatická onemocnění trojcípé chlopně, NS


I370
Stenóza pulmonální chlopně


I371
Insuficience pulmonální chlopně


I372
Stenóza pulmonální chlopně s insuficiencí


I378
Jiná onemocnění pulmonální chlopně


I379
Onemocnění pulmonální chlopně, NS


I380
Endokarditis neurčené chlopně


I390
Nemoci dvojcípé chlopně při nemocech zařazených jinde


I391
Onemocnění aortální chlopně při nemocech zařazených jinde


I392
Onemocnění trojcípé chlopně při nemocech zařazených jinde


I393
Onemocnění pulmonální chlopně při nemocech zařazených jinde


I394
Mnohočetná onemocnění chlopní při nemocech zařazených jinde


I398
Endokarditis neurčené chlopně při nemocech zařazených jinde


I400
Infekční myokarditis


I401
Izolovaná myokarditis


I408
Jiná akutní myokarditis


I409
Akutní myokarditis, NS


I410
Myokarditis při bakteriálních nemocech zařazených jinde


I411
Myokarditis při virových nemocech zařazených jinde


I412
Myokarditis při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde


I418
Myokarditis při jiných nemocech zařazených jinde


I420
Dilatovaná kardiomyopatie


I421
Obstruktivní hypertrofická kardiomyopatie


I422
Jiná hypertrofická kardiomyopatie


I423
Endomyokardiální (eosinofilická) nemoc


I424
Endokardiální fibroelastóza


I425
Jiná restriktivní kardiomyopatie


I426
Alkoholická kardiomyopatie


I427
Kardiomyopatie způsobená léčivy a jinými zevními činiteli


I428
Jiné kardiomyopatie


I429
Kardiomyopatie, NS


I430
Kardiomyopatie při infekčních a parazitárních nemocech


I431
Kardiomyopatie při nemocech přeměny látek


I432
Kardiomyopatie při nemocech výživy


I438
Kardiomyopatie při jiných nemocech zařazených jinde


I440
Atrioventrikulární blokáda, prvého stupně


I441
Atrioventrikulární blokáda, druhého stupně


I442
Úplná atrioventrikulární blokáda


I443
Jiná a neurčená atrioventrikulární blokáda


I444
Blokáda předního svazku levého (raménka)


I445
Blokáda zadního svazku levého (raménka)


I446
Jiná neurčená fascikulární blokáda levého (raménka)


I447
Blokáda levého raménka, NS


I450
Blokáda pravého raménka


I451
Jiná a neurčená blokáda pravého raménka


I452
Bifascikulární blokáda


I453
Trifascikulární blokáda


I454
Neurčená intraventrikulární blokáda


I455
Jiná určená srdeční blokáda


I456
Preexcitační syndrom


I458
Jiné určené poruchy vedení


I459
Porucha vedení, NS


I460
Srdeční zástava s úspěšnou resuscitací


I461
Náhlá srdeční smrt


I469
Srdeční zástava, NS


I470
Návratná - reciproční komorová arytmie


I471
Supraventrikulární tachykardie


I472
Komorová tachykardie


I479
Paroxysmální tachykardie, NS


I48
Fibrilace a flutter síní


I490
Komorové kmitání (flutter) a míhání (fibrilace)


I491
Předčasná depolarizace síní


I492
Předčasná junkční depolarizace


I493
Předčasná depolarizace komor


I494
Jiná a neurčená předčasná depolarizace


I495
Syndrom poškození funkce sinusového uzlu


I498
Jiné určené srdeční arytmie


I499
Srdeční arytmie, NS


I500
Městnavé selhání srdce


I501
Selhání levé komory


I509
Selhání srdce, NS


I510
Získaný defekt srdečního septa - přepážky


I511
Ruptura chordae tendineae, nezařazená jinde


I512
Ruptura papilárního svalu, nezařazená jinde


I513
Intrakardiální trombóza, nezařazená jinde


I514
Myokarditis, NS


I515
Myokardiální degenerace


I516
Kardiovaskulární nemoc, NS


I517
Kardiomegalie


I518
Jiné nepřesně určené nemoci srdce


I519
Nemoc srdce, NS


I520
Jiná onemocnění srdce při bakteriálních nemocech, zařazených jinde


I521
Jiná onemocnění srdce při jiných infekčních a parazitárních nemocech, zařazených jinde


I528
Jiná onemocnění srdce při jiných nemocech zařazených jinde


I600
Subarachnoidální krvácení z karotického sinu a bifurkace


I601
Subarachnoidální krvácení ze střední mozkové tepny


I602
Subarachnoidální krvácení z přední spojovací tepny


I603
Subarachnoidální krvácení ze zadní spojovací tepny


I604
Subarachnoidální krvácení z bazilární tepny


I605
Subarachnoidální krvácení z vertebrální tepny


I606
Subarachnoidální krvácení z jiných nitrolebních tepen


I607
Subarachnoidální krvácení z nitrolební tepny, NS


I608
Jiné subarachnoidální krvácení


I609
Subarachnoidální krvácení, NS


I610
Intracerebrální krvácení do hemisféry, podkorové


I611
Intracerebrální krvácení do hemisféry, korové


I612
Intracerebrální krvácení do hemisféry, NS


I613
Intracerebrální krvácení do mozkového kmene


I614
Intracerebrální krvácení do mozečku


I615
Intracerebrální krvácení do mozkových komor


I616
Intracerebrální krvácení mnohočetně lokalizované


I618
Jiné intracerebrální krvácení


I619
Intracerebrální krvácení, NS


I620
Subdurální krvácení (akutní) (neúrazové)


I621
Neúrazové extradurální krvácení


I629
Intrakraniální krvácení (neúrazové), NS


I630
Mozkový infarkt způsobený trombózou přívodných mozkových tepen


I631
Mozkový infarkt způsobený embolií přívodných mozkových tepen


I632
Mozkový infarkt způsobený neurčenou okluzí nebo stenózou přívodných mozkových tepen


I633
Mozkový infarkt způsobený trombózou mozkových tepen


I634
Mozkový infarkt způsobený embolií mozkových tepen


I635
Mozkový infarkt způsobený neurčenou okluzí nebo stenózou mozkových tepen


I636
Mozkový infarkt způsobený mozkovou žilní trombózou, nehnisavou


I638
Jiný mozkový infarkt


I639
Mozkový infarkt, NS


I640
Cévní příhoda mozková (mrtvice) neurčená jako krvácení nebo infarkt


I650
Okluze a stenóza tepny vertebrální


I651
Okluze a stenóza tepny bazilární


I652
Okluze a stenóza krkavice (karotidy)


I653
Mnohočetná a oboustranná okluze a stenóza přívodných mozkových tepen


I658
Okluze a stenóza jiné přívodné mozkové tepny


I659
Okluze a stenóza neurčené přívodné mozkové tepny


I660
Okluze a stenóza střední mozkové tepny


I661
Okluze a stenóza přední mozkové tepny


I662
Okluze a stenóza zadní mozkové tepny


I663
Okluze a stenóza mozečkových tepen


I664
Mnohočetná nebo oboustranná okluze a stenóza mozkových tepen


I668
Okluze a stenóza jiné mozkové tepny


I669
Okluze a stenóza neurčené mozkové tepny


I670
Natržení (disekce) mozkových tepen, bez roztržení


I671
Mozkové - aneurysma - výduť, bez roztržení


I672
Mozková ateroskleróza


I673
Progresivní cévní leukoencefalopatie


I674
Hypertenzní encefalopatie


I675
Nemoc moyamoya


I676
Nehnisavá trombóza nitrolebního žilního systému


I677
Mozková arteritis, nezařazená jinde


I678
Jiná určená cévní onemocnění mozku


I679
Cévní onemocnění mozku, NS


I680
Mozková amyloidní angiopatie (E85.- +)


I681
Mozková arteritis při infekčních a parazitárních nemocech


I682
Mozková arteritis při jiných nemocech zařazených jinde


I688
Jiná cévní onemocnění mozku při nemocech zařazených jinde


I690
Následky subarachnoidálního krvácení


I691
Následky nitromozkového krvácení


I692
Následky jiného neúrazového nitrolebního krvácení


I693
Následky mozkového infarktu


I694
Následky cévní příhody mozkové (mrtvice) neurčené jako krvácení nebo infarkt


I698
Následky jiných a neurčených cévních nemocí mozku


I700
Ateroskleróza aorty


I701
Ateroskleróza ledvinné - renální - tepny


I702
Ateroskleróza končetinových tepen


I708
Ateroskleróza jiných tepen


I709
Generalizovaná a neurčená ateroskleróza


I710
Natržení (disekce) aorty [kterákoliv část]


I711
Aneurysma hrudní aorty , roztržené


I712
Aneurysma hrudní aorty, bez zmínky o ruptuře


I713
Aneurysma břišní aorty, roztržené


I714
Aneurysma břišní aorty, bez zmínky o ruptuře


I715
Aneurysma thorakoabdominální aorty, roztržené


I716
Aneurysma thorakoabdominální aorty, bez zmínky o ruptuře


I718
Aneurysma aorty neurčené lokalizace, roztržené


I719
Aneurysma aorty neurčené lokalizace, bez zmínky o ruptuře


I720
Aneurysma krční tepny (karotidy)


I721
Aneurysma tepny horní končetiny


I722
Aneurysma ledvinné - renální - tepny


I723
Aneurysma pánevní tepny


I724
Aneurysma tepny dolní končetiny


I728
Aneurysma jiných určených tepen


I729
Aneurysma neurčené lokalizace


I730
Raynaudův syndrom


I731
Trombangiitis obliterans [Buergerova]


I738
Jiné určené nemoci periferních cév


I739
Nemoc periferních cév, NS


I740
Embolie a trombóza břišní aorty


I741
Embolie a trombóza jiných a neurčených částí aorty


I742
Embolie a trombóza tepen horních končetin


I743
Embolie a trombóza tepen dolních končetin


I744
Embolie a trombóza tepen končetin, NS


I745
Embolie a trombóza pánevní tepny


I748
Embolie a trombóza jiných tepen


I749
Embolie a trombóza neurčené tepny


I770
Arteriovenózní píštěl, získaná


I771
Zúžení - striktura - tepny


I772
Roztržení - ruptura - tepny


I773
Tepenná fibromuskulární dysplazie


I774
Syndrom komprese tepny břišní


I775
Nekróza tepny


I776
Arteritis, NS


I778
Jiná určená onemocnění tepen a tepének


I779
Onemocnění tepen a tepének, NS


I780
Dědičná hemoragická teleangiektazie


I781
Névus, nenádorový


I788
Jiné nemoci vlásečnic


I789
Nemoc vlásečnic, NS


I790
Aneurysma aorty při nemocech zařazených jinde


I791
Aortitis při nemocech zařazených jinde


I792
Periferní angiopatie při nemocech zařazených jinde


I798
Jiná onemocnění tepen, tepének a vlásečnic při nemocech zařazených jinde


I800
Flebitis a tromboflebitis povrchových cév dolních končetin


I801
Flebitis a tromboflebitis femorální žíly


I802
Flebitis a tromboflebitis jiných hlubokých cév


I803
Flebitis a tromboflebitis dolních končetin, NS


I808
Flebitis a tromboflebitis jiných lokalizací


I809
Flebitis a tromboflebitis neurčené lokalizace


I810
Trombosis venae portae - trombóza vrátnice


I820
Buddův - Chiariho syndrom


I821
Thrombophlebitis migrans


I822
Embolie a trombóza duté žíly - venae cavae


I823
Embolie a trombóza renální - ledvinné - žíly


I828
Embolie a trombóza jiných určených žil


I829
Embolie a trombóza neurčené žíly


I830
Žilní městky dolních končetin se vředem


I831
Žilní městky dolních končetin se zánětem


I832
Žilní městky dolních končetin se vředem i zánětem


I839
Žilní městky dolních končetin bez vředu nebo zánětu


I840
Vnitřní trombotizované hemoroidy


I841
Vnitřní hemoroidy s jinými komplikacemi


I842
Vnitřní hemoroidy bez komplikací


I843
Zevní (vnější) hemoroidy trombotizované


I844
Zevní (vnější) hemoroidy s jinými komplikacemi


I845
Zevní (vnější) hemoroidy bez komplikací


I846
Reziduální hemoroidální kožní protuberance


I847
Neurčené trombotizované hemoroidy


I848
Neurčené hemoroidy s jinými komplikacemi


I849
Neurčené hemoroidy bez komplikací


I850
Varixy jícnu s krvácením


I859
Varixy jícnu bez krvácení


I860
Podjazykové varixy


I861
Varixy šourku


I862
Pánevní varixy


I863
Varixy vulvy


I864
Žaludeční varixy


I868
Žilní městky jiných určených lokalizací


I870
Postflebitický syndrom


I871
Komprese - stlačení - žíly


I872
Venózní insuficience (chronická) (periferní)


I878
Jiná určená onemocnění žil


I879
Onemocnění žíly, NS


I880
Nespecifická mezenterická lymfadenitis


I881
Chronická lymfadenitis, mimo mezenterickou


I888
Jiná nespecifická lymfadenitis


I889
Nespecifická lymfadenitis, NS


I890
Lymfedém, nezařazený jinde


I891
Lymfangitis - zánět mízních cév


I898
Jiná určená neinfekční onemocnění mízních cév a mízních uzlin


I899
Neinfekční onemocnění mízních cév a mízních uzlin, NS


I950
Idiopatická hypotenze


I951
Ortostatická hypotenze


I952
Hypotenze způsobená léčivy


I958
Jiná hypotenze


I959
Hypotenze, NS


I970
Postkardiotomický syndrom


I971
Jiné funkční poruchy následující po operaci srdce


I972
Lymfedémový syndrom po mastektomii


I978
Jiné poruchy oběhové soustavy po výkonech nezařazené jinde


I979
Poruchy oběhové soustavy po výkonech, NS


I980
Kardiovaskulární syfilis


I981
Kardiovaskulární onemocnění při jiných infekčních a parazitárních nemocech ZJ


I982
Jícnové varixy při nemocech zařazených jinde


I988
Jiná určená onemocnění oběhové soustavy při nemocech zařazených jinde


I990
Jiná a neurčená onemocnění oběhové soustavy