Dobré odpoledne, dnes je pondělí 4.3.2024, svátek slaví Stela, zítra Kazimír.

Faktory ovlivňující zdravotní stav (Z)

Faktory ovlivňující zdravotní stav (Z)

Z000
Celkové lékařské vyšetření (prohlídka u pediatra)


Z001
Rutinní zdravotní prohlídka dítěte


Z002
Prohlídka pro období rychlého vzrůstu v dětství


Z003
Prohlídka pro stav vývoje mladistvého


Z004
Celkové psychiatrické vyšetření, nezařazené jinde


Z005
Vyšetření potenciálního dárce orgánů a tkáně


Z006
Vyšetření pro normální porovnání a kontrolu v klinickém výzkumném programu


Z008
Jiná celková vyšetření (prohlídky)


Z010
Vyšetření očí a zraku


Z011
Vyšetření uší a sluchu


Z012
Zubní vyšetření (zrušení zubní karty :-) )


Z013
Vyšetření krevního tlaku


Z014
Gynekologické vyšetření (všeobecné) (rutinní)


Z015
Diagnostické testy kožní a sensibilizace


Z016
Radiologické vyšetření, nezařazené jinde


Z017
Laboratorní vyšetření


Z018
Jiná určená speciální vyšetření


Z019
Speciální vyšetření, NS


Z020
Vyšetření pro přijetí do vzdělávací instituce


Z021
Vyšetření před přijetím do zaměstnání


Z022
Vyšetření pro přijetí do ústavu


Z023
Vyšetření pro odvodní řízení do ozbrojených sil


Z024
Vyšetření pro řidičské oprávnění


Z025
Vyšetření k účasti ve sportu


Z026
Vyšetření pro pojišťovací účely


Z027
Vydání lékařského potvrzení


Z028
Jiná vyšetření pro administrativní účely


Z029
Vyšetření pro administrativní účely, NS


Z030
Pozorování pro podezření na tuberkulózu


Z031
Pozorování pro podezření na zhoubný novotvar


Z032
Pozorování pro podezření na poruchy duševní a poruchy chování


Z033
Pozorování a podezření na poruchu nervové soustavy


Z034
Pozorování pro podezření na infarkt myokardu


Z035
Pozorování pro podezření na jiné kardiovaskulární nemoci


Z036
Pozorování pro podezření na toxický účinek požité látky


Z038
Pozorování pro podezření na jiné nemoci a patologické stavy


Z039
Pozorování pro podezření na nemoc nebo patologický stav, NS


Z040
Krevní test na alkohol a návykové látky


Z041
Vyšetření a pozorování po dopravní nehodě


Z042
Vyšetření a pozorování po pracovním úrazu


Z043
Vyšetření a pozorování po jiném úrazu


Z044
Vyšetření a pozorování po údajném znásilnění nebo pohlavním zneužití


Z045
Vyšetření a pozorování po jiném způsobeném poranění


Z046
Celkové psychiatrické vyšetření, úředně vyžádané


Z048
Vyšetření a pozorování z jiných určených důvodů


Z049
Vyšetření a pozorování z neurčeného důvodu


Z080
Následné vyšetření po operačním výkonu pro zhoubný novotvar


Z081
Následné vyšetření po radioterapii pro zhoubný novotvar


Z082
Následné vyšetření po chemoterapii pro zhoubný novotvar


Z087
Následné vyšetření po kombinované léčbě pro zhoubný novotvar


Z088
Následné vyšetření po jiné léčbě pro zhoubný novotvar


Z089
Následné vyšetření po neurčené léčbě pro zhoubný novotvar


Z090
Následné vyšetření po operačním výkonu pro jiné stavy


Z091
Následné vyšetření po radioterapii pro jiné stavy


Z092
Následné vyšetření po chemoterapii pro jiné stavy


Z093
Následné vyšetření po psychoterapii


Z094
Následné vyšetření po léčbě zlomeniny


Z097
Následné vyšetření po kombinované léčbě pro jiné stavy


Z098
Následné vyšetření po jiné léčbě pro jiné stavy


Z099
Následné vyšetření po neurčené léčbě pro jiné stavy


Z100
Zdravotní prohlídka zaměstnanců


Z101
Rutinní celková zdravotní prohlídka obyvatel (chovanců) ústavů


Z102
Rutinní celková zdravotní prohlídka příslušníků ozbrojených sil


Z103
Rutinní celková zdravotní prohlídka sportovních týmů


Z108
Rutinní celková zdravotní prohlídka jiné stanovené skupiny obyvatelstva


Z110
Screeningové vyšetření specializované na střevní infekční nemoci


Z111
Screeningové vyšetření specializované na tuberkulózu dýchacího ústrojí


Z112
Screeningové vyšetření specializované na jiné bakteriální nemoci


Z113
Screeningové vyšetření specializované na infekce s převážně sexuálním způsobem přenosu


Z114
Screeningové vyšetření specializované na virus lidské imunodeficience [HIV]


Z115
Screeningové vyšetření specializované na jiné virové nemoci


Z116
Screeningové vyšetření specializované na jiné protozoární nemoci a helmintózy


Z118
Screeningové vyšetření specializované na jiné infekční a parazitární nemoci


Z119
Screeningové vyšetření specializované na infekční a parazitární nemoci, NS


Z120
Screeningové vyšetření specializované na novotvar žaludku


Z121
Screeningové vyšetření specializované na novotvar střev


Z122
Screeningové vyšetření specializované na novotvar dýchacích orgánů


Z123
Screeningové vyšetření specializované na novotvar prsu


Z124
Screeningové vyšetření specializované na novotvar cervixu (čípku, hrdla) děložního


Z125
Screeningové vyšetření specializované na novotvar prostaty


Z126
Screeningové vyšetření specializované na novotvar močového měchýře


Z128
Screeningové vyšetření specializované na novotvary jiných lokalizací


Z129
Screeningové vyšetření specializované na novotvar, NS


Z130
Screening.vyš.specializ.na nemoci krve a krvetvor.org. a někt.poruchy postih.mech.imunity


Z131
Screeningové vyšetření specializované na diabetes mellitus


Z132
Screeningové vyšetření specializované na poruchy výživy


Z133
Screeningové vyšetření specializované na duševní poruchy a poruchy chování


Z134
Screeningové vyšetření specializované na některé vývojové poruchy v dětství


Z135
Screeningové vyšetření specializované na oční a ušní poruchy


Z136
Screeningové vyšetření specializované na kardiovaskulární onemocnění


Z137
Screening.vyšetření specializované na vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality


Z138
Screeningové vyšetření specializované na jiné určené nemoci a poruchy


Z139
Specializované screeningové vyšetření, NS


Z200
Kontakt se střevními infekčními nemocemi a expozice


Z201
Kontakt s tuberkulózou a expozice


Z202
Kontakt s infekcemi s převážně sexuálním způsobem přenosu a expozice


Z203
Kontakt se vzteklinou a expozice


Z204
Kontakt se zarděnkami a expozice


Z205
Kontakt s virovou hepatitidou a expozice


Z206
Kontakt s virem lidské imunodeficience [HIV] a expozice


Z207
Kontakt se zavšivením, akariázou a jinými napadeními a expozice


Z208
Kontakt s jinými přenosnými nemocemi a expozice


Z209
Kontakt s neurčenou přenosnou nemocí a expozice


Z21
Asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficience [HIV]


Z210
Asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficience [HIV]


Z220
Přenašeč (nosič) tyfu


Z221
Přenašeč (nosič) jiných infekčních střevních nemocí


Z222
Přenašeč (nosič) záškrtu


Z223
Přenašeč (nosič) jiných určených bakteriálních nemocí


Z224
Přenašeč (nosič) infekcí s převážně sexuálním způsobem přenosu


Z225
Přenašeč (nosič) virové hepatitidy


Z226
Přenašeč (nosič) infekce lidským T-lymfotropním virem typu 1 [HTLV-1]


Z228
Přenašeč (nosič) jiných infekčních nemocí


Z229
Přenašeč (nosič) infekční nemoci, NS


Z230
Potřeba imunizace proti samotné choleře


Z231
Potřeba imunizace proti samotnému tyfu - paratyfu [TAB]


Z232
Potřeba imunizace proti tuberkulóze [BCG]


Z233
Potřeba imunizace proti moru


Z234
Potřeba imunizace proti tularémii


Z235
Potřeba imunizace proti samotnému tetanu


Z236
Potřeba imunizace proti samotnému záškrtu


Z237
Potřeba imunizace proti samotnému dávivému kašli


Z238
Potřeba imunizace proti jiným jednotlivým bakteriálním nemocem


Z240
Potřeba imunizace proti - poliomyelitidě - akutní dětské obrně


Z241
Potřeba imunizace proti virovému zánětu mozku přenášenému členovci


Z242
Potřeba imunizace proti vzteklině


Z243
Potřeba imunizace proti žluté zimnici


Z244
Potřeba imunizace proti samotným spalničkám


Z245
Potřeba imunizace proti samotným zarděnkám


Z246
Potřeba imunizace proti virové hepatitidě


Z250
Potřeba imunizace proti samotným příušnicím


Z251
Potřeba imunizace proti samotné chřipce


Z258
Potřeba imunizace proti jiným určeným jednotlivým virovým nemocem


Z260
Potřeba imunizace proti leishmaniáze


Z268
Potřeba imunizace proti jiným určeným jednotlivým infekčním nemocem


Z269
Potřeba imunizace proti neurčené infekční nemoci


Z270
Potřeba imunizace proti choleře s tyfem a paratyfem [cholera + TAB]


Z271
Potřeba imunizace proti záškrtu - tetanu - dávivému kašli, v kombinaci [DTP]


Z272
Potřeba imunizace proti záškrtu - tetanu - dávivému kašli s tyfem - paratyfem [DTP + TAB]


Z273
Potřeba imunizace proti záškrtu - tetanu - dávivému kašli s poliomyelitidou [DTP + polio]


Z274
Potřeba imunizace proti spalničkám - příušnicím - zarděnkám [MMR]


Z278
Potřeba imunizace proti jiným kombinacím infekčních nemocí


Z279
Potřeba imunizace proti neurčeným kombinacím infekčních nemocí


Z280
Imunizace neprovedená pro kontraindikaci


Z281
Imunizace neprovedená pro rozhodnutí pacienta z důvodů víry nebo skupinového nátlaku


Z282
Imunizace neprovedená pro rozhodnutí pacienta z jiných a neurčených důvodů


Z288
Imunizace neprovedená pro jiné důvody


Z289
Imunizace neprovedená pro neurčený důvod


Z290
Izolace


Z291
Profylaktická imunoterapie


Z292
Jiná profylaktická chemoterapie


Z298
Jiná určená profylaktická opatření


Z299
Profylaktické opatření, NS


Z300
Všeobecná poradní činnost o antikoncepci


Z301
Zavedení (nitroděložního) antikoncepčního prostředku


Z302
Sterilizace


Z303
Vyvolání menstruace


Z304
Dohled nad lékovou antikoncepcí


Z305
Dohled nad (nitroděložním) antikoncepčním prostředkem


Z308
Jiné řízení antikoncepce


Z309
Řízení antikoncepce, NS


Z310
Plastika vejcovodu nebo chámovodu po předchozí sterilizaci


Z311
Umělé oplodnění


Z312
Oplodnění in vitro


Z313
Jiné nápomocné oplodňovací metody


Z314
Vyšetřování a testování plodnosti


Z315
Genetická porada


Z316
Obecná porada a rada o plodnosti


Z318
Jiné řízení plodnosti


Z319
Řízení plodnosti, NS


Z320
Těhotenství, dosud nepotvrzené


Z321
Těhotenství potvrzené


Z33
Náhodný stav těhotenství


Z340
Dohled nad normálním prvním těhotenstvím


Z348
Dohled nad jiným normálním těhotenstvím


Z349
Dohled nad normálním těhotenstvím, NS


Z350
Dohled nad těhotenstvím s anamnézou neplodnosti


Z351
Dohled nad těhotenstvím s anamnézou abortivního výsledku


Z352
Dohled nad těhotenstvím s jinou nepříznivou reprodukční porodnickou anamnézou


Z353
Dohled nad těhotenstvím s anamnézou nedostatečné antenatální péče


Z354
Dohled nad těhotenstvím ženy, která mnohokrát rodila


Z355
Dohled nad starší prvorodičkou


Z356
Dohled nad velmi mladou prvorodičkou


Z357
Dohled nad vysoce rizikovým těhotenstvím vzhledem k sociálním problémům


Z358
Dohled nad jinými vysoce rizikovými těhotenstvími


Z359
Dohled nad vysoce rizikovým (ohroženým) těhotenstvím, NS


Z360
Předporodní screening chromosomálních anomálií


Z361
Předporodní screening zvýšené hladiny alfaproteinu


Z362
Jiný předporodní screening založený na amniocentéze


Z363
Předporodní screening vad (malformací) používající ultrazvukové a jiné fyzikální metody


Z364
Předporod.screening opožděného růstu plodu používající ultrazvukové a jiné fyzikální metody


Z365
Předporodní screening izoimunizace


Z368
Jiný předporodní screening


Z369
Předporodní screening, NS


Z370
Jediné dítě, živě narozené


Z371
Jediné dítě, mrtvě narozené


Z372
Dvojčata, obě živě narozená


Z373
Dvojčata, jedno živě narozené a jedno mrtvě narozené


Z374
Dvojčata, obě mrtvě narozená


Z375
Jiný mnohočetný porod, všechny (děti) živě narozené


Z376
Jiný mnohočetný porod, některé (děti) živě narozené


Z377
Jiný mnohočetný porod, všechny (děti) mrtvě narozené


Z379
Výsledek porodu, NS


Z380
Jediné dítě, narozené v nemocnici


Z381
Jediné dítě, narozené mimo nemocnici


Z382
Jediné dítě, s neurčeným místem narození


Z383
Dvojče, narozené v nemocnici


Z384
Dvojče, narozené mimo nemocnici


Z385
Dvojče, s neurčeným místem narození


Z386
Dítě z jiného mnohočetného těhotenství, narozené v nemocnici


Z387
Dítě z jiného mnohočetného těhotenství, narozené mimo nemocnici


Z388
Dítě z jiného mnohočetného těhotenství, s neurčeným místem narození


Z390
Péče a vyšetření bezprostředně po porodu


Z391
Péče a vyšetření kojící matky


Z392
Rutinní sledování po porodu


Z400
Profylaktický operační výkon pro rizikové faktory spojené se zhoubnými novotvary


Z408
Jiný profylaktický operační výkon


Z409
Profylaktický operační výkon, NS


Z410
Transplantace vlasů


Z411
Jiné plastické operační výkony pro nepřijatelný kosmetický vzhled


Z412
Rutinní a rituální obřízka


Z413
Propíchnutí uší


Z418
Jiné výkony za jiným účelem než je odstraňování poruch zdravotního stavu


Z419
Výkon za jiným účelem než je odstraňování poruch zdravotního stavu, NS


Z420
Následná péče zahrnující plastické operační výkony hlavy a krku


Z421
Následná péče zahrnující plastické operační výkony prsu


Z422
Následná péče zahrnující plastické operační výkony jiných částí trupu


Z423
Následná péče zahrnující plastické operační výkony horní končetiny


Z424
Následná péče zahrnující plastické operační výkony dolní končetiny


Z428
Následná péče zahrnující plastické operační výkony jiných částí těla


Z429
Následná péče zahrnující plastický operační výkon, NS


Z430
Ošetření tracheostomie


Z431
Ošetření gastrostomie


Z432
Ošetření ileostomie


Z433
Ošetření kolostomie


Z434
Ošetření jiných umělých vyústění trávicího traktu


Z435
Ošetření cystostomie


Z436
Ošetření jiných umělých vyústění močového traktu


Z437
Ošetření uměle vytvořené pochvy


Z438
Ošetření jiných umělých vyústění


Z439
Ošetření neurčeného umělého vyústění


Z440
Zkouška a přizpůsobení umělé (protézy) paže (úplné) (částečné)


Z441
Zkouška a přizpůsobení umělé (protézy) nohy (úplné) (částečné)


Z442
Zkouška a přizpůsobení umělého oka (protézy)


Z443
Zkouška a přizpůsobení zevní prsní protézy


Z448
Zkouška a přizpůsobení jiných zevních protetických pomůcek


Z449
Zkouška a přizpůsobení neurčené zevní protetické pomůcky


Z450
Přizpůsobení a seřízení kardiostimulátoru


Z451
Přizpůsobení a seřízení infúzního čerpadla


Z452
Přizpůsobení a seřízení cévní přístupové pomůcky


Z453
Přizpůsobení a seřízení implantované sluchové pomůcky


Z458
Přizpůsobení a seřízení jiných implantovaných pomůcek


Z459
Přizpůsobení a seřízení neurčené implantované pomůcky


Z460
Zkouška a přizpůsobení brýlí a kontaktních čoček


Z461
Zkouška a přizpůsobení sluchové pomůcky


Z462
Zkouška a přizpůsobení jiných pomůcek týkajících se nervové soustavy a smyslů


Z463
Zkouška a přizpůsobení zubní protetické pomůcky


Z464
Zkouška a přizpůsobení ortodontické pomůcky


Z465
Zkouška a přizpůsobení ileostomických pomůcek


Z466
Zkouška a přizpůsobení urologické pomůcky


Z467
Zkouška a přizpůsobení ortopedické pomůcky


Z468
Zkouška a přizpůsobení jiných určených pomůcek


Z469
Zkouška a přizpůsobení neurčené pomůcky


Z470
Následná péče zahrnující vynětí kostních dlah nebo jiných vnitřních fixačních pomůcek


Z478
Jiná určená ortopedická následná péče


Z479
Ortopedická následná péče, NS


Z480
Péče o chirurgické obvazy a sutury


Z488
Jiná určená chirurgická následná péče


Z489
Chirurgická následná péče, NS


Z490
Přípravná péče pro dialýzu


Z491
Extrakorporální dialýza


Z492
Jiná dialýza


Z500
Srdeční rehabilitace


Z501
Jiná fyzikální léčba


Z502
Rehabilitace při alkoholismu


Z503
Rehabilitace při drogové závislosti


Z504
Psychoterapie, nezařazená jinde


Z505
Léčba řeči


Z506
Ortoptické cvičení


Z507
Léčba prací a rehabilitace týkající se povolání, nezařazené jinde


Z508
Péče s použitím jiných rehabilitačních výkonů


Z509
Péče s použitím rehabilitačních výkonů, NS


Z510
Radioterapeutická série


Z511
Chemoterapeutický cyklus pro novotvar


Z512
Jiná chemoterapie


Z513
Transfúze krve bez uvedení diagnózy


Z514
Přípravná péče pro následující léčbu, nezařazená jinde


Z515
Péče paliativní (zmírňující)


Z516
Snížení citlivosti na alergeny - desenzibilizace


Z518
Jiná určená lékařská péče


Z519
Lékařská péče, NS


Z520
Dárce krve


Z521
Dárce kůže


Z522
Dárce kosti


Z523
Dárce kostní dřeně


Z524
Dárce ledviny


Z525
Dárce rohovky


Z528
Dárce jiných orgánů a tkání


Z529
Dárce neurčeného orgánu nebo tkáně


Z530
Výkon neproveden pro kontraindikaci


Z531
Výkon neproveden pro rozhodnutí pacienta z důvodů víry nebo skupinového nátlaku


Z532
Výkon neproveden pro rozhodnutí pacienta z jiných a neurčených důvodů


Z538
Výkon neproveden pro jiné důvody


Z539
Výkon neproveden, důvod neurčen


Z540
Rekonvalescence po operačním výkonu


Z541
Rekonvalescence po radioterapii


Z542
Rekonvalescence po chemoterapii


Z543
Rekonvalescence po psychoterapii


Z544
Rekonvalescence po léčbě zlomeniny


Z547
Rekonvalescence po kombinované léčbě


Z548
Rekonvalescence po jiné léčbě


Z549
Rekonvalescence po neurčené léčbě


Z550
Negramotnost a gramotnost nízké úrovně


Z551
Nepřístupné a nedosažitelné školní vzdělání


Z552
Neúspěšné zkoušky


Z553
Snížený školní prospěch


Z554
Špatné školské (vzdělávací) přízpůsobení a neshoda s učiteli a spolužáky


Z558
Jiné problémy spojené se vzděláním a gramotností


Z559
Problémy spojené se vzděláním a gramotností, NS


Z560
Nezaměstnanost, NS


Z561
Změna zaměstnání (výdělečné práce)


Z562
Hrozba ztráty zaměstnání (výdělečné práce)


Z563
Stresový pracovní řád


Z564
Neshoda s nadřízeným a spolupracovníky


Z565
Nevhodná práce


Z566
Jiné fyzické a duševní napětí ve spojení s prací


Z567
Jiné a neurčené problémy spojené se zaměstnáním (výdělečnou prací)


Z570
Pracovní vystavení hluku


Z571
Pracovní vystavení záření (radiaci)


Z572
Pracovní vystavení prachu


Z573
Pracovní vystavení jiným vzdušným kontaminacím


Z574
Pracovní vystavení toxickým prostředkům v zemědělství


Z575
Pracovní vystavení toxickým prostředkům v jiných průmyslech


Z576
Pracovní vystavení extrémním teplotám


Z577
Pracovní vystavení vibracím


Z578
Pracovní vystavení jiným rizikovým faktorům


Z579
Pracovní vystavení neurčeným rizikovým faktorům


Z580
Vystavení hluku


Z581
Vystavení znečištěnému ovzduší


Z582
Vystavení znečištěné vodě


Z583
Vystavení znečištěné půdě


Z584
Vystavení záření (radiaci)


Z585
Vystavení jinému znečištění


Z586
Nedostatečné zásobování pitnou vodou


Z588
Jiné problémy spojené s přírodním prostředím


Z589
Problémy spojené s přírodním prostředím, NS


Z590
Bezdomovství


Z591
Nedostatečné bydlení


Z592
Neshoda se sousedy, nájemníky, domácími


Z593
Problémy spojené se životem v ústavu


Z594
Nedostatek přiměřené potravy


Z595
Extrémní chudoba


Z596
Nízký příjem


Z597
Nedostatečné sociální pojištění a účinná podpora


Z598
Jiné problémy spojené s bydlením a ekonomickými okolnostmi


Z599
Problém spojený s bydlením a ekonomickými okolnostmi, NS


Z600
Problémy přizpůsobení změnám životního cyklu


Z601
Atypická rodičovská situace


Z602
Osamělé žití


Z603
Obtížné převzetí jiné kultury


Z604
Společenské vyloučení a zavržení


Z605
Terč vnímané nepříznivé diskriminace a perzekuce


Z608
Jiné problémy spojené se společenským prostředím


Z609
Problémy spojené se společenským prostředím, NS


Z610
Ztráta láskyplného vztahu v dětství


Z611
Odstranění z domova v dětství


Z612
Změněné modely rodinných vztahů v dětství


Z613
Události vedoucí ke ztrátě sebeúcty v dětství


Z614
Problémy spojené s údajným sexuál.zneužíváním dítěte osobou uvnitř primár.podpůrné skupiny


Z615
Problémy spojené s údajným sexuál.zneužíváním dítěte osobou mimo primár.podpůrnou skupinu


Z616
Problémy spojené s údajným tělesným týráním dítěte


Z617
Osobní děsivá zkušenost v dětství


Z618
Jiné negativní životní události v dětství


Z619
Negativní životní událost, NS


Z620
Nedostatečný rodičovský dohled a kontrola


Z621
Nadměrná rodičovská ochrana


Z622
Institucionální (ústavní) výchova


Z623
Nepřátelství k dítěti, dítě - obětní beránek


Z624
Emocionální (citové) zanedbání dítěte


Z625
Jiné problémy spojené se zanedbáním ve výchově


Z626
Nepřiměřený tlak rodičů a jiné abnormální způsoby výchovy


Z628
Jiné určené problémy spojené s výchovou


Z629
Problémy spojené s výchovou, NS


Z630
Problémy ve vztahu k manželovi(-ce) nebo partnerovi(-ce)


Z631
Problémy ve vztahu k rodičům a tchánovi a tchyni


Z632
Nepřiměřená rodinná podpora


Z633
Chybění člena rodiny


Z634
Zmizení nebo smrt člena rodiny


Z635
Rozpad rodiny odloučením nebo rozvodem


Z636
Závislý příbuzný, který potřebuje domácí péči


Z637
Jiné stresující životní události působící na rodinu a domácnost


Z638
Jiné určené problémy spojené s primární podpůrnou skupinou


Z639
Problémy spojené s primární podpůrnou skupinou, NS


Z640
Problémy spojené s nechtěným těhotenstvím


Z641
Problémy spojené s multiparitou


Z642
Vyhledávání a přijímání fyzik.,výž.a chem.zásahů,o nichž je známo, že jsou nebezp.a škodl.


Z643
Vyhledávání a přijímání výchov.a psycholog.zásahů,o nichž je známo,že jsou nebezp.a škodl.


Z644
Neshoda s poradci


Z650
Rozsudek v civilních a trestních řízeních bez uvěznění


Z651
Uvěznění a jiné zadržení


Z652
Problémy spojené s propuštěním z vězení


Z653
Problémy spojené s jinými zákonnými okolnostmi


Z654
Oběť zločinu a terorismu


Z655
Vystavení pohromě, válce a jiným nepřátelstvím


Z658
Jiné určené problémy spojené s psychosociálními okolnostmi


Z659
Problém spojený s neurčenými psychosociálními okolnostmi


Z700
Porada spojená se sexuálním postojem


Z701
Porada spojená se sexuálním chováním a orientací pacienta


Z702
Porada spojená se sexuálním chováním a orientací třetí osoby


Z703
Porada spojená se smíšenými starostmi ohledně sexuálního postoje, chování a orientace


Z708
Jiné sexuální porady


Z709
Sexuální porada, NS


Z710
Osoba radící se v zájmu jiné osoby


Z711
Osoba s obavami z potíží, u které však nebyla stanovena žádná diagnóza


Z712
Osoba radící se ohledně vysvětlení nálezů z vyšetření


Z713
Dietní rady a dohled


Z714
Porada a dohled u abusu alkoholu


Z715
Porada a dohled u abusu návykových látek


Z716
Porada při abusu tabáku


Z717
Porada týkající se viru lidské imunodeficience [HIV]


Z718
Jiná určená porada


Z719
Porada, NS


Z720
Používání tabáku


Z721
Požívání alkoholu


Z722
Používání návykových látek


Z723
Nedostatek tělesného cvičení (námahy)


Z724
Nevhodná dieta a stravovací zvyky


Z725
Vysoce rizikové sexuální chování


Z726
Hazardní hráčství a sázení


Z728
Jiné problémy spojené se životním stylem


Z729
Problémy spojené se životním stylem, NS


Z730
Vyhasnutí (vyhoření)


Z731
Zdůraznění rysů osobnosti


Z732
Nedostatek zotavení a volného času


Z733
Stres, nezařazený jinde


Z734
Nepřiměřené společenské obratnosti, nezařazené jinde


Z735
Konflikt společenské role, nezařazený jinde


Z736
Omezení činnosti způsobené neschopností


Z738
Jiné problémy spojené s obtížemi při vedení života


Z739
Problém spojený s neurčenou obtížností při vedení života, NS


Z740
Snížená pohyblivost


Z741
Potřeba pomoci při osobní péči


Z742
Potřeba pomoci doma a žádný jiný člen domácnosti není schopen poskytnout péči


Z743
Potřeba trvalého dozoru


Z748
Jiné problémy spojené se závislostí na pečovateli


Z749
Problém spojený se závislostí na pečovateli, NS


Z750
Lékařské služby, které nelze poskytnout doma


Z751
Osoba, čekající na přijetí do vhodného zařízení jinde


Z752
Jiná čekací doba na vyšetření a léčbu


Z753
Nevyužitelnost a nedosažitelnost zdravotnického zařízení


Z754
Nevyužitelnost a nedosažitelnost jiných zařízení pro pomoc


Z755
Prázdninová pomocná péče


Z758
Jiné problémy spojené se zdravotnickými zařízeními a jinou zdravotnickou péčí


Z759
Neurčený problém spojený se zdravotnickými zařízeními a jinou zdravotnickou péčí


Z760
Vydání opakovaného předpisu


Z761
Zdravotní prohlídka, dohled a péče o nalezence


Z762
Zdravotní prohlídka, dohled a péče o jiného zdravého kojence a dítě


Z763
Zdravá osoba doprovázející nemocnou osobu


Z764
Jiný strávník v zařízení zdravotnické péče


Z765
Simulant (vědomá simulace)


Z768
Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za jiných určených okolností


Z769
Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za neurčených okolností


Z800
Zhoubný novotvar trávicích orgánů v rodinné anamnéze


Z801
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce v rodinné anamnéze


Z802
Zhoubný novotvar jiných dýchacích a nitrohrudních orgánů v rodinné anamnéze


Z803
Zhoubný novotvar prsu v rodinné anamnéze


Z804
Zhoubný novotvar pohlavních orgánů v rodinné anamnéze


Z805
Zhoubný novotvar močového ústrojí v rodinné anamnéze


Z806
Leukémie v rodinné anamnéze


Z807
Jiné zhoubné novotvary mízních, krvetvorných a příbuzných tkání v rodinné anamnéze


Z808
Zhoubný novotvar jiných orgánů nebo soustav v rodinné anamnéze


Z809
Neurčený zhoubný novotvar v rodinné anamnéze


Z810
Duševní opoždění - mentální retardace - v rodinné anamnéze


Z811
Zneužívání - abusus - alkoholu v rodinné anamnéze


Z812
Zneužívání - abusus - tabáku v rodinné anamnéze


Z813
Zneužívání - abusus - jiné psychoaktivní látky v rodinné anamnéze


Z814
Zneužívání - abusus - jiných látek v rodinné anamnéze


Z818
Jiné duševní poruchy a poruchy chování v rodinné anamnéze


Z820
Epilepsie a jiné nemoci nervové soustavy v rodinné anamnéze


Z821
Slepota a ztráta zraku v rodinné anamnéze


Z822
Hluchota a ztráta sluchu v rodinné anamnéze


Z823
Cévní příhoda mozková v rodinné anamnéze


Z824
Ischemická nemoc srdeční a jiné nemoci oběhové soustavy v rodinné anamnéze


Z825
Astma a jiné chronické nemoci dolních cest dýchacích v rodinné anamnéze


Z826
Artritida a jiné nemoci svalově-kosterní soustavy a pojivové tkáně v rodinné anamnéze


Z827
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality v rodinné anamnéze


Z828
Jiné vady a chronické nemoci vedoucí k invaliditě v rodinné anamnéze, nezařazené jinde


Z830
Onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] v rodinné anamnéze


Z831
Jiné infekční a parazitární nemoci v rodinné anamnéze


Z832
Nem.krve,krvetvor.orgánů a některá onem.postihující mechanismus imunity v rodinné anamnéze


Z833
Diabetes mellitus v rodinné anamnéze


Z834
Jiné nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek v rodinné anamnéze


Z835
Onemocnění oční a ušní v rodinné anamnéze


Z836
Nemoci dýchací soustavy v rodinné anamnéze


Z837
Nemoci trávicí soustavy v rodinné anamnéze


Z840
Nemoci kůže a podkožního vaziva v rodinné anamnéze


Z841
Onemocnění ledvin a močovodu v rodinné anamnéze


Z842
Jiné nemoci močové a pohlavní soustavy v rodinné anamnéze


Z843
Pokrevenství v rodinné anamnéze


Z848
Jiné určené stavy v rodinné anamnéze


Z850
Zhoubný novotvar trávicích orgánů v osobní anamnéze


Z851
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce v osobní anamnéze


Z852
Zhoubný novotvar jiných dýchacích a nitrohrudních orgánů v osobní anamnéze


Z853
Zhoubný novotvar prsu v osobní anamnéze


Z854
Zhoubný novotvar pohlavních orgánů v osobní anamnéze


Z855
Zhoubný novotvar močového ústrojí v osobní anamnéze


Z856
Leukémie v osobní anamnéze


Z857
Jiné zhoubné novotvary mízních, krvetvorných a příbuzných tkání v osobní anamnéze


Z858
Zhoubné novotvary jiných orgánů a soustav v osobní anamnéze


Z859
Neurčený zhoubný novotvar v osobní anamnéze


Z860
Jiné novotvary v osobní anamnéze


Z861
Infekční a parazitární nemoci v osobní anamnéze


Z862
Nem.krve a krvetvor.orgánů a některá onem.postihující mechanismus imunity v osob.anamnéze


Z863
Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek v osobní anamnéze


Z864
Zneužívání - abusus - psychoaktivní látky v osobní anamnéze


Z865
Jiné duševní poruchy a poruchy chování v osobní anamnéze


Z866
Nemoci nervové soustavy a smyslových orgánů v osobní anamnéze


Z867
Nemoci oběhové soustavy v osobní anamnéze


Z870
Nemoci dýchací soustavy v osobní anamnéze


Z871
Nemoci trávicí soustavy v osobní anamnéze


Z872
Nemoci kůže a podkožního vaziva v osobní anamnéze


Z873
Nemoci svalově-kosterní soustavy a pojivové tkáně v osobní anamnéze


Z874
Nemoci močové a pohlavní soustavy v osobní anamnéze


Z875
Komplikace těhotenství, porodu a šestinedělí v osobní anamnéze


Z876
Některé stavy vzniklé v perinatálním období v osobní anamnéze


Z877
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality v osobní anamnéze


Z878
Jiné určené stavy v osobní anamnéze


Z880
Alergie na penicilin v osobní anamnéze


Z881
Alergie na jiné antibiotické prostředky v osobní anamnéze


Z882
Alergie na sulfonamidy v osobní anamnéze


Z883
Alergie na jiné protiinfekční prostředky v osobní anamnéze


Z884
Alergie na anestetický prostředek v osobní anamnéze


Z885
Alergie na narkotický prostředek v osobní anamnéze


Z886
Alergie na analgetický prostředek v osobní anamnéze


Z887
Alergie na sérum a vakcinu v osobní anamnéze


Z888
Alergie na jiné léky, léčiva, návykové a biologické látky v osobní anamnéze


Z889
Alergie na neurčené léky, léčiva, návykové a biologické látky v osobní anamnéze


Z890
Získané chybění prstu(-ů) ruky [včetně palce] jednostranné


Z891
Získané chybění ruky a zápěstí


Z892
Získané chybění horní končetiny nad zápěstím


Z893
Získané chybění obou horních končetin [kterákoliv úroveň]


Z894
Získané chybění nohy pod kotníkem a kotníku


Z895
Získané chybění nohy v nebo pod kolenem


Z896
Získané chybění nohy nad kolenem


Z897
Získané chybění obou dolních končetin [kterákoliv úroveň, vyjma samotné prsty]


Z898
Získané chybění horních a dolních končetin [kterákoliv úroveň]


Z899
Získané chybění končetin, NS


Z900
Získané chybění části hlavy a krku


Z901
Získané chybění prsu(-ů)


Z902
Získané chybění plíce [její části]


Z903
Získané chybění části žaludku


Z904
Získané chybění jiných částí trávicí soustavy


Z905
Získané chybění ledviny


Z906
Získané chybění jiných částí močového ústrojí


Z907
Získané chybění pohlavního(-ch) orgánu(-ů)


Z908
Získané chybění jiných orgánů


Z910
Alergie jiná než na léčiva a biologické látky v osobní anamnéze


Z911
Nedodržování lékařské předepsané diety a léčby v osobní anamnéze


Z912
Špatná osobní hygiena v osobní anamnéze


Z913
Nezdravé rozvržení spánku a bdění v osobní anamnéze


Z914
Psychické trauma nezařazené jinde, v osobní anamnéze


Z915
Sebepoškození v osobní anamnéze


Z916
Jiný tělesný úraz v osobní anamnéze


Z918
Jiné určené rizikové faktory nezařazené jinde, v osobní anamnéze


Z920
Antikoncepce v osobní anamnéze


Z921
Dlouhodobé (průběžné) užívání antikoagulancií v osobní anamnéze


Z922
Dlouhodobé (průběžné) užívání jiných léků v osobní anamnéze


Z923
Ozáření (iradiace) v osobní anamnéze


Z924
Velká operace, nezařazená jinde, v osobní anamnéze


Z925
Rehabilitační opatření v osobní anamnéze


Z928
Jiná lékařská léčba v osobní anamnéze


Z929
Lékařská léčba v osobní anamnéze, NS


Z930
Tracheostomie


Z931
Gastrostomie


Z932
Ileostomie


Z933
Kolostomie


Z934
Jiná umělá vyústění gastrointestinálního ústrojí


Z935
Cystostomie


Z936
Jiná umělá vyústění močového ústrojí


Z938
Jiné umělé vyústění


Z939
Umělé vyústění, NS


Z940
Transplantovaná ledvina


Z941
Transplantované srdce - srdeční transplantát


Z942
Plicní transplantát - transplantovaná plíce


Z943
Transplantované srdce a plíce


Z944
Transplantovaná játra


Z945
Transplantovaná kůže


Z946
Kostní transplantát


Z947
Transplantát rohovky


Z948
Jiný transplantovaný orgán a tkáň


Z949
Transplantovaný orgán a tkáň, NS


Z950
Přítomnost kardiostimulátoru


Z951
Přítomnost aortokoronárního bypassu pomocí štěpu


Z952
Přítomnost protetické (umělé) srdeční chlopně


Z953
Přítomnost xenogenní srdeční chlopně


Z954
Přítomnost jiné náhrady srdeční chlopně


Z955
Přítomnost koronárního angioplastického implantátu a štěpu


Z958
Přítomnost jiných srdečních a cévních implantátů a transplantátů


Z959
Přítomnost srdečního a cévního implantátu a transplantátu, NS


Z960
Přítomnost urogenitálních implantátů


Z961
Přítomnost nitrooční čočky


Z962
Přítomnost otologických a audiologických implantátů


Z963
Přítomnost umělého hrtanu


Z964
Přítomnost endokrinních implantátů


Z965
Přítomnost implantátů zubního kořene a mandibulárních implantátů


Z966
Přítomnost ortopedických kloubních implantátů


Z967
Přítomnost jiných kostních a šlachových implantátů


Z968
Přítomnost jiných určených funkčních implantátů


Z969
Přítomnost funkčního implantátu, NS


Z970
Přítomnost umělého oka


Z971
Přítomnost umělé končetiny (úplné) (částečné)


Z972
Přítomnost zubní protetické pomůcky (úplné) (částečné)


Z973
Přítomnost brýlí a kontaktních čoček


Z974
Přítomnost zevní sluchové pomůcky (naslouchadla)


Z975
Přítomnost (nitroděložního) antikoncepčního prostředku


Z978
Přítomnost jiných určených pomůcek


Z980
Střevní bypass - přemostění - a anastomóza


Z981
Artrodéza


Z982
Přítomnost pomůcky pro drenáž cerebrospinálního moku


Z988
Jiné určené pooperační stavy


Z990
Závislost na aspirátoru


Z991
Závislost na respirátoru


Z992
Závislost na renální dialýze


Z993
Závislost na pojízdném křesle


Z998
Závislost na jiných pomocných přístrojích a pomůckách


Z999
Závislost na neurčeném pomocném přístroji a pomůcce