Příjemnou noc, dnes je pátek 12.7.2024, svátek slaví Bořek, zítra Markéta.

Žaloba na úhradu plnění výživného za jiného - vzor zdarma

mylna_uhrada_vyzivneho_zakonnym_otcem.jpgDokument, který je ke stažení zdarma, upravuje situaci, kdy se jiný muž hlásí k otcovství a původní (zákonný otec) se tímto má zbavit své povinnosti hradit výživné na dítě. Zákonným otcem je zde myšlena osoba, která byla manželem v době porodu nemanželského dítěte.

___

___

 

 

___

Okresnímu sodu

v Lounech

Žalobce: Jan Kos, bytem Beroun, Slezská 18

Žalovaný: Petr Nový, bytem Louny, Krátká 6

ŽALOBA NA ÚHRADU PLNĚNÍ VYŽIVOVACÍ POVINNOSTI ZA JINÉHO

o 6600 Kč s příslušenstvím

 

I.

Moje manželství s Marií Kosovou, roz. Svobodovou bylo rozvedeno rozsudkem Okresního soudu v Berouně ze dne 3. 6. 1999 č. j. 3 C 118/98-86, který nabyl právní moci dne 5. 7. 1999. Bývalé manželce se narodila dne 27. 1. 2000 dcera Jana Kosová. Vzhledem k zákonné domněnce otcovství jsem byl v matrice zapsán jako otec dítěte.

Důkaz: shora uvedený rozsudek

výpis z matriky – knihy narození

 

II.

Rozsudkem ze dne 28. 7. 2000 č. j. 5 C 16/2000-112, který nabyl právní moci dne 13. 8. 2000, určil Okresní soud v Berouně, že nejsem otcem nezl. Jany Kosové. Žalovaný, který od jara 1999 žil s matkou nezletilé, uznal své otcovství k dítěti. Na základě souhlasného prohlášení rodičů o určení otcovství byl pak zapsán v matrice jako otec nezletilé.

Důkaz: shora uvedený rozsudek

rodný list dítěte

výslech účastníků

 

III.

Plnil jsem vyživovací povinnost k nezletilé na základě rozsudku Okresního soudu v Berouně ze dne 26. 3. 2000 č. j. 2 P 139/2000-38 a na výživném za dobu od 27. 1. 2000 do prosince 2000 včetně jsem zaplatil celkem 6600 Kč. Žalovaný, za něhož jsem plnil tuto vyživovací povinnost, mi odmítl uvedenou částku zaplatit.

Důkaz: shora uvedený rozsudek

výslech matky nezletilé

doklady o platbách

výslech účastníků

kopie upomínky o zaplacení

 

IV.

Navrhuji proto vydání tohoto

 

rozsudku:

Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 6600 Kč a nahradit mu náklady řízení, to vše do 3 dnů od právní moci rozsudku.

V Berouně 26. ledna 2001

Jan Kos