Dobré dopoledne, dnes je úterý 16.4.2024, svátek slaví Irena, zítra Rudolf.

Co nepatří do společného majetku manželů (SJM)?

co_nepatri_do_spoleneho_majetku_manzelu_jmeni_manzelu.jpgČlánek odpovídá na právné otázku co nespadá do společného jmění manželů (SJM). Obecně do něj nepatří dědictví, dar, věci sloužící potřeba jen jednoho z manželů, věci koupené z našetřených peněz před manželstvím, majetek vrácení v restituci, ad. Text uvádí další detaily a okolnosti. 

___

___

Do společného jmění manželů (SJM) obecně nepatří:

  • věci nabyté jedním z manželů dědictvím nebo darem
  • věci, které slouží osobní potřebě pouze jednoho z manželů
  • majetek nabytý transformací majetku náležejícího do výlučného majetku jednoho z manželů (např. za peníze uspořené před uzavřením manželství si jeden z manželů koupí televizi)
  • majetek vrácený v restituci jednomu z manželů.

 

Majetek před manželstvím patří tomu, kdo ho nabyl

Z výše uvedeného vyplývá, že majetek nabytý oběma manžely společně ještě před uzavřením manželství nebo za trvání manželství, pokud byl rozsah SJM zúžen, nepatří do SJM. Manželé se v těchto případech stávávají podílovými spoluvlastníky věci a v případě zániku SJM a následného vypořádání zůstávají podílovými spoluvlastníky a vypořádání se na takovou věc nevztahuje.

Příklad: Pokud si muž a žena před uzavřením manželství společně koupí auto, tzn. každý na jeho koupi přispěje polovinou potřebné částky, stanou se jeho podílovými spoluvlastníky, přičemž spoluvlastnický podíl každého z nich je roven jedné polovině. Po uzavření manželství se auto nestává součástí jejich SJM, protože bylo nabyto před vznikem manželství. Manželé zůstávají jeho spoluvlastníky. Dojde-li k zániku SJM, manželé budou i nadále podílovými spoluvlastníky a toto auto se nestane předmětem vypořádání.

 

Darované věci jsou majetkem obdarovaného

Věci, které jeden z manželů v průběhu manželství nabude darem, jsou výlučným vlastnictvím tohoto manžela. Tedy ani dary od druhého manžela, pořízené z prostředků v jeho výlučném vlastnictví, se nestávají součástí SJM a jsou zcela ve vlastnictví obdarovaného manžela. Pokud by po rozvodu chtěl manžel – dárce získat darované věci zpět (zejména půjde o hodnotnější dary ať už co do hodnoty reálné, nebo vnitřní hodnoty pro dárce – např. rodinné památky) a obdarovaný manžel je nechtěl dobrovolně vrátit, jedinou možností je řešit takový spor soudní cestou, kdy bude potřeba u soudu prokázat, že obdarovaný se k dárci chová způsobem, který hrubě porušuje dobré mravy.