Dobrý večer, dnes je středa 29.5.2024, svátek slaví Maxmilián a Maxim, zítra Ferdinand.

Žádost o výživné na neprovdanou (svobodnou) matku

zadost_o_placeni_vyzivneho_na_svobodnou_matku.jpgTato dává možnost stáhnout si žalobu o úhradu výživného na neprovdanou (svobodnou) matku. Jedná se tedy o ženu, které se narodilo dítě s mužem, který dobrovolně nemíní platit svobodné matce výživné.
___
___

Okresnímu soudu

v Lounech

Žalobkyně: Marie Kosová, bytem Beroun, Slezská 18

Žalovaný: Petr Nový, bytem Louny, Krátká 6

Žaloba o příspěvek na výživu a některé náklady neprovdané matky

 

I.

Dne 12. ledna 2001 se mi narodil syn Jiří Kos. Otcovství žalovaného k dítěti bylo určeno 20. ledna 2001 souhlasným prohlášením rodičů před Městským úřadem v Berouně.

Důkaz: rodný list syna

 

II.

Jsem svobodná. Během těhotenství a ani po narození dítěte mi žalovaný ničím nepřispěl na zvýšené výdaje, které jsem měla v souvislosti s těhotenstvím a slehnutím.

Od prosince 2000 pobírám dávky v mateřství ve výši 210 Kč denně. V době těhotenství a po porodu jsem měla vyšší náklady na stravu, neboť mi byla doporučena strava bohatá na bílkoviny a vitamíny. Na jízdném do poradny pro těhotné jsem zaplatila 320 Kč, na lécích 520 Kč. Na těhotenské ošacení jsem vynaložila celkem 4830 Kč, jak vyplývá z připojených dokladů.

Důkaz: výslech účastníků

potvrzení mého zaměstnavatele

nákupní doklady

 

III.

Žalovaný je svobodný, pracuje u soukromé stavební firmy Areco, a.s., se sídlem v Lounech, Nádražní 18. Dosahuje výdělku přes 15 000 Kč měsíčně a jinou vyživovací povinnost než k nezletilému Jiřímu Kosovi nemá.

Důkaz: potvrzení o příjmu žalovaného

výslech žalovaného

 

IV.

Vzhledem ke shora uvedenému navrhuji vydání tohoto

 

rozsudku:

Žalovaný je povinen přispívat žalobkyni na výživu od 10. prosince 2000 do 9. prosince 2002 částkou 1000 Kč měsíčně, splatnou vždy 10. dne v měsíci předem.

Žalovaný je dále povinen zaplatit žalobkyni částku 4000 Kč a nahradit jí náklady řízení, to vše do 3 dnů od právní moci rozsudku.

V Berouně 26. ledna 2001

Marie Kosová