Dobrý večer, dnes je pátek 12.7.2024, svátek slaví Bořek, zítra Markéta.

Žádost (návrh) o zrušení výživného na dítě - vzor zdarma ke stažení

zadost_o_zruseni_vyzivneho_na_dite.jpgTento návrh na zrušení výživného dítěte se podává tehdy, pokud je již dítě zaopatřeno, tzn. má vlastní zdroj příjmu. Níže je uveden vzor podání.

___

___

Okresnímu soudu

v Berouně

ke sp. zn. P 185/92

Věc: péče o nezl. Janu Kosovou, nar. 25. 5. 1984, bytem Beroun, Slezská 14

Matka: Marie Kosová, bytem Beroun, Slezská 14

Otec: Jan Kos, bytem Beroun, Slezská 14

Návrh na zrušení vyživovací povinnosti

 

I.

Platím výživné ve výši 1100 Kč na nezl. dceru Janu podle rozsudku Okresního soudu v Berouně ze dne 18. 1. 1998 č.j. P 185/92-91.

Důkaz: uvedený rozsudek

 

II.

Dcera se v červnu 2000 vyučila kadeřnicí a od 1. 10. 2000 pracuje v dámském kadeřnictví „Styl“ v Berouně, Pražská ul. č. 18. Vzhledem k jejímu příjmu jsem přesvědčen, že je schopna sama se živit.

Důkaz: zpráva zaměstnavatele nezl. dcery o jejím výdělku, příp. výslech dcery

 

III.

Navrhuji proto vydání tohoto

rozsudku:

Vyživovací povinnost otce k nezl. Janě Kosové, stanovená naposledy rozsudkem Okresního soudu v Berouně ze dne 18. 1. 1998 č.j. P 185/92-91, se s účinnosti od 1. 10. 2000 zrušuje.

V Berouně dne 26. ledna 2001

Jan Kos