Dobrý podvečer, dnes je středa 29.5.2024, svátek slaví Maxmilián a Maxim, zítra Ferdinand.

Sociopat, sociopatie - příznaky, charakteristika, jak se chovat a komunikovat se sociopatem, jak se bránit sociopatovi

sociopat-sociopatie-priznaky-charakteristika-jak-se-chovat-a-komunikovat-se-sociopatem-jak-se-branit-sociopatovi

sociopat-sociopatie-priznaky-charakteristika-jak-se-chovat-a-komunikovat-se-sociopatem-jak-se-branit-sociopatovi
Sociopati jsou často okouzlující a zajímaví, ale jakmile je lépe poznáte, odhalíte jejich skutečnou osobnost. Pokud znáte někoho, kdo manipuluje a lidmi a postrádá svědomí, je důležité naučit se s ním jednat, abyste si nenechali ublížit. Nemá smysl hádat se se sociopatem – nejlepší je dát najevo, že jste dostatečně inteligentní na to, abyste jeho svodům nepodlehli.

___

___


Jak porozumět sociopatovi

Naučte se rozpoznávat známky toho, že je člověk sociopat. Sociopati trpí poruchou osobnosti, která způsobuje, že nejsou schopni se vcítit do ostatních lidí. Přestože často působí příjemně a přátelsky, využívají svého kouzla k tomu, aby manipulovali s ostatními lidmi. Následující vlastnosti jsou mezi sociopaty běžné:

 • Povrchní kouzlo – všichni je mají rádi
 • Inteligence – často jsou úspěšní a vzdělaní
 • Chybějící svědomí – když udělají něco špatně, nelitují toho
 • Nedostatek empatie – nedokážou se vcítit do ostatních lidí
 • Lhaní – nedělá jim problém lhát, necítí se provinile
 • Neschopnost milovat – jejich blízcí mají pocit, že ve vztahu něco chybí
 • Egocentrismus – když jsou středem pozornosti, jsou spokojení
 • Pocit nadřazenosti – často si myslí, že jsou lepší, než ostatní


Hnací síla sociálně patologicky uvažujícího člověka

Sociopati netouží zlepšit svět ani pomáhat ostatním. „Udělat správnou věc“ pro ně nic neznamená, jsou motivováni spíše mocí, kterou mají nad ostatními lidmi a kterou využívají k tomu, aby dosáhli svého – ještě věcí moci, peněz, sexu atd. I když sociopat někdy dělá zdánlivě altruistické věci, většinou pro to má nekalé důvody. Sociopati často podvádí své partnery, protože nemají pocit, že by dělali něco špatně.
 

Sociopat manipulátorem

Uvědomte si, že sociopati jsou skvělými manipulátory. Jsou nebezpeční, protože dokážou lidi přesvědčit téměř ke všemu. Sociopati využívají různé strategie, pomocí kterých s ostatními lidmi manipulují. Většinou využívají lítost a nutí ostatní lidi, aby kvůli nim lhali, nebo aby naplňovali jejich potřeby.
Sociopati se často účastní milostných trojúhelníků, nebo rozbíjí cizí vztahy.
V práci často ponižují ostatní kolegy, aby dosáhli nějakých výsad.
Mezi přáteli často vyvolávají hádky a problémy, které ostatní lidi nutí zvolit si strany. Sociopati celou situaci drží pevně v rukou.

Je mu jedno jak se cítíte

Nemyslete si, že sociopatovi bude záležet na vašich pocitech. Sociopatovi je jedno, že někomu ublížil, protože nemá svědomí, které by mu bránilo chovat se zle. Základní charakteristikou sociopatů je to, že nechápou, že mohou ostatním lidem svým jednáním ublížit.
Sociopati se nemění. Nemůžete jim vysvětlit, že dělají něco špatně, ani jim nemůžete dávat další šance dokázat vám, že se změnili.
Když dokážete mít nadhled a uvědomíte si, že nejde o vás, budete mít větší šanci jednat se sociopatem úspěšně.

 

Jak s ním jednat a komunikovat?

Pokud chcete umět jednat se sociopatem, musíte myslet jako on. Jakmile si uvědomíte, že je někdo sociopat, budete schopni pochopit jeho motivy a najdete jeho slabé stránky. Když se budete pokoušet jednat s ním jako s kýmkoli jiným, nikam se nedostanete. Při jednání se sociopatem si dávejte pozor a nesnažte se mu jeho chování vymluvit nebo mu vysvětlit, co dělá špatně. Uvědomte si, že sociopat není motivován láskou, ale mocí. Musíte mu tedy dát najevo, že mu žádnou moc nedopřejete.

1. Zkuste se tomuto člověku vyhýbat.

Sociopati jsou problémoví lidé, takže pokud máte možnost se jim vyhýbat, měli byste to udělat. Uvědomte si, že vaše vztahy nic nezlepší. Pokud jste ve vztahu se sociopatem, měli byste vztah ukončit. Platí to zejména v případě, že jste empatický citlivý typ. Sociopati takové lidi rádi využívají, takže byste měli vzít nohy na ramena. 
V některých případech je bohužel nemožné vztah ukončit. Pokud jde například o vašeho šéfa, nebo o vašeho rodiče či dokonce potomka, budete se muset naučit s tímto člověkem efektivně komunikovat.
2. Mějte se na pozoru.

Nedovolte, aby sociopat využil vaší zranitelnosti. Když projevíte emoce, stanete se pro něho snadným cílem, protože uvidí, že s vámi může manipulovat. Pokud s tímto člověkem musíte jednat, dejte mu najevo, že máte situaci pevně v rukou. Kdykoli tohoto člověka potkáte, tvařte se vesele a spokojeně. I když máte zrovna špatný den, neměli byste mu dávat najevo, že nemáte dobrou náladu. Je důležité sociopatovi ukázat, že s vámi nemůže manipulovat. Když se budete cítit zranitelně, vyhýbejte se mu.
3. Ke všemu, co vám sociopat bude říkat, přistupujte skepticky.

Uvědomte si, že sociopati umějí skvěle manipulovat s lidmi. Když to budete mít na paměti, budete mít větší šanci, že se nestanete jejich obětí. Za každou cenu si udržujte kamennou tvář.
Může se například stát, že budete mít skvělý den a najednou za vámi přijde kolega-sociopat a řekne vám, že se vašemu nadřízenému nelíbil váš pracovní výkaz. Neměli byste mu věřit, dokud to neuslyšíte přímo od svého šéfa. Může se stát také to, že vám sociopat ze skupiny vašich přátel začne vyprávět o večírku, na který vás nikdo nepozval. Zůstaňte klidní a počkejte si na informace od ostatních lidí.
4. Mluvte se sociopatem neutrálně.

Nedovolte mu, aby mluvil a myslel za vás a dostal vás přesně tam, kde vás chce mít. Když si budete dávat pozor, nedáte sociopatovi šanci s vámi jakkoli manipulovat. Když to bude potřeba, měli byste s ním souhlasit. Mluvte, mluvte, mluvte... o čemkoli bezpečném a neosobním, třeba o počasí, politice, sportu atd. Neustále měňte téma hovoru (hlavně pokud sociopat mluví o něčem, čím vás chce vykolejit) a nedovolte, aby bylo delší dobu ticho.
5 Nesdílejte se sociopatem žádné osobní informace.

Nemluvte před ním o své rodině, přátelích, obchodu, financích, snech, cílech atd. Sociopati vás chtějí využít a nebojí se zapojit do toho i vaše nejbližší a vaše zdroje. Pokud nechcete, aby sociopat dosáhl svého, nesdílejte s ním žádné citlivé informace.
Pokud sociopatovi jde o peníze, nedovolte, aby si myslel, že z vás nějaké dostane. Sociopat si klidně otevře váš dopis z výpisem z účtu, takže si dávejte opravdu velký pozor. Snažte se vytvořit dojem, že nemáte moc peněz a že ani vaši přátelé a rodina nemají moc peněz. Díky tomu sociopatovi nebudete připadat jako snadný cíl. Pokud mu jde o moc, snažte se vytvořit dojem, že nemáte moc dobrých kontaktů. Pokud vás chce využít, snažte se být pro něho méně přitažliví.
6. Nemluvte o tom, co vás dělá šťastnými, nebo co nemáte rádi. Když bude sociopat vědět, co máte rádi a co rádi nemáte, využije těchto informací. Na nic si před sociopatem nestěžujte – všechny tyto informace použije proti vám a bude vás vydírat, nebo bude jednoduše dělat všechno pro to, aby vám ublížil. Nedávejte najevo, že vám ublížil. Když projevíte smutek nebo nespokojenost, sociopat bude své chování opakovat, aby vám opět ublížil.

Jak se chránit před sociopatem

1. Neodkrývejte své karty.

Pokud chce sociopat znát vaše plány, pravděpodobně vás chce využít, ponížit, nebo shodit před ostatními. Když si budete něco plánovat, nikdy to sociopatovi neříkejte předem.
Pokud například chcete změnit zaměstnání, nejprve si novou práci najděte a podejte výpověď v té staré a až potom to sociopatovi řekněte. Když vám už nebude mít co znepříjemnit nebo zkazit, nebudete se ho muset bát.
Pokud žijete nebo pracujete se sociopatem, využívejte doby, kdy není doma, abyste mohli nakupovat, činit menší změny, nebo nerušeně dokončit svoji práci.
2. Dejte sociopatovi najevo, že jste si vědomi toho, co dělá.

Pokud chcete, aby vám tento člověk přestal otravovat život již navždy, musíte mu dát najevo, že po vás nemůže šlapat. Nakonec to vzdá a najde si jinou oběť. Když vás sociopat bude ponižovat, nijak na to nereagujte. Když bude lhát, slušně ho upozorněte, že mu nevěříte.
Dejte najevo, že se sebou nenecháte manipulovat. 

3. Nikdy nebuďte sociopatovi nic dlužní.

Sociopati často využívají lidí, kteří jsou jim něco dlužní. Nedělejte nic, co by sociopat mohl později použít proti vám a co by mu umožnilo vás ovládat. Nikdy si od sociopata nepůjčujte peníze. Nepřijímejte od něho žádné dary ani laskavosti. Vždy slušně odmítněte. Nepřijímejte žádnou pomoc. Nedělejte nic, za co byste se mu později museli omlouvat. 
4. Pokud vás bude sociopat utlačovat nebo ponižovat, všechno si zdokumentujte.

Pokud máte pocit, že vás sociopat záměrně ničí, začněte sbírat důkazy. Protože jsou tito lidé často oblíbení, možná vám nikdo nebude věřit, dokud nebudete schopni do dokázat. Ukládejte si veškerou komunikaci, kterou budete moci použít jako důkazy.[5]
Dávejte si ovšem pozor. Například nahrávání rozhovoru bez souhlasu druhé strany je zločinem. Pokud vás sociopat obtěžuje a chcete získat důkazy, promluvte si raději nejprve s právníkem.

5. Požádejte o profesionální pomoc.

Pokud máte pocit, že vás sociopat ohrožuje a negativně ovlivňuje váš život, měli byste si promluvit s někým nezaujatým. Vyhledejte terapeuta nebo psychologa, který vám pomůže překonat vaše problémy a naučí vás se sociopatem jednat efektivně.

Další tipy jak jednat se sociopatem

 • Naučte se říkat „ne.“ Když odmítnete sociopatovi pomoc, brzy se obrátí na někoho jiného.
 • Nikdy sociopatovi neříkejte, že se mýlí. Tito lidé si vždy myslí, že mají pravdu. Když jim budete říkat, že se pletou, vyvoláte tím hádku.
 • Sociopat potřebuje vědět, že se blíží konec. Nezajímejte se o nic, co vám bude říkat a nezapomínejte na to, že se s vámi snaží manipulovat. Buďte obezřetní a nepodléhejte.
 • Naučte se stát si za svým, aniž byste museli projevit jakékoli emoce – žádný zvýšený hlas, žádné slzy. Když se sociopat bude snažit změnit váš názor, opakujte stále to stejné. Chovejte se k němu slušně, ale jasně mu dejte najevo, že si od něho nenecháte nic líbit. Nedovolte mu, aby vás přitlačil ke zdi.
 • Sociopati jsou klidní. Nejsou tak nebezpeční, jak se říká. Dokonce se zjistilo, že 4% všech ředitelů velkých společností má sociopatické rysy. Tito lidé jednoduše postrádají několik základních vlastností. Bez svědomí a pocitů viny mohou být skvělými byznysmeny a vedoucími pracovníky.
 • Vše, co vám sociopat řekne, si ověřte. Tito lidé jsou patologickými lháři a není možné brát vážně cokoli, co řeknou.


Varování

Nejlepší je se sociopatům vyhýbat. Pokud to není možné, snažte se do problému zapojit autority a pravidelně před nimi sociopata usměrňujte. Zmiňte se před ním, že těmto lidem říkáte všechno. Psychopati se necítí dobře v přítomnosti policie a lékařů.