Příjemnou noc, dnes je čtvrtek 13.6.2024, svátek slaví Antonín, zítra Roland.

Psychologický minislovník - co je to anxiozita, hostilita, obsese, somatizace ad.?

psychologicky_slovnik_obsese_hostilita_anxiozita_deprese_fobie_psychocismus.jpg Někdy se můžeme setkat s psychologickými pojmy, kterým nerozumíme. Slovo fobie je nám jasné, ale například význam slova hostilita už tak jasný normálnímu člověkovi nemusí být. Stránka vysvětluje několik psychologických pojmů.
___
___

Anxiozita (úzkost):

Nepříjemný emoční stav provázený obdobnými psychickými i somatickými znaky jako strach, s tím rozdílem, že příčina je nejasná. Oproti strachu se jedná o dlouhodobější až chronický stav.

 

Deprese:

Porucha nálady vyznačující se smutkem, strachem a zpomalením psychických funkcí. V důsledku pidruženého pocitu bezútěšnosti a pesimistických fantazií o budoucnosti může vyústit v krajním případě i v sebevraždu.
Často doprovází psychické poruchy (maniodepresi).

 

Fobie:

Chorobný strach, který má svůj předmět, na nějž je vázán (osoba, zvíře, věc, jev, situace apod.) a podle něhož je pojmenován (arachnofobie - strach z pavouků, ereutofobie - strach před začervenání se mezi
lidmi atd.)

 

Hostilita:

Nepřátelský, agresivní postoj vůči sobě či jiné osobě. Často vyvolána žárlivostí, závistí nebo duševní poruchou.

 

Hypersenzitivita:

Přecitlivělost zvláště na mezilidské vztahy. Snadná zranitelnost citů. Když se na mě někdo zamračí, ještě dlouho o tom přemýšlím atd.

 

Obsese:

Nutkání. Nutkavé chování. Porucha, která nutí postiženého opakovaně provádět určité úkony či kontrolovat, co vykonal (opakované mytí rukou, dotýkání se určitých předmětů, ujišťování se, že zamkl dveře, zastavil plyn na na spotřebiči, vypl světla v bytě apod.), ve snaze zabránit domělému neštěstí. Postižený si je vědom svého nesmyslného jednání, ale  nedokáže jej potalčit.

 

Kompulze:

Nutkavé opakované pohyby, jednání, kterým se člověk nedokáže ubránit nebo je potlačit.

 

Paranoidní osobnost:

Osobnost vyznačující se nedůvěřivostí, snadnou zranitelností a citovou vztahovačností. Je stále ve střehu před domnělým přehlížením a ubližováním. Domělým křivdám se brání aktivním odporem, útočností.

 

Psychocismus:

Je to tendence onemocnět závažnou duševní chorobou:


Maniodepresivita - Afektivní psychické onemocnění, při kterém se střídají fáze deprese a mánie. Níže je odkaz na stránku, která o této nemoci pojednává.


Schizoafektivní psychóza
- Schizofrenie. Porucha identity, myšlení, vnímání, jednání, emocí a vůle. Nemocný trpí halucinacemi. V jeho myšlení vznikají bludy. Dochází k rozpadu logického myšlení i když IQ zůstává zachován. Ztrácí se citový život, zájem o práci, studium. Ve slovní zásobě se objevují neologismy (nové pojmy, které si člověk sám vytváří).

 

Somatizace:

Útěk do nemoci. Převedení konfliktů z psychické do zdánlivě čistě tělesné oblasti, kdy nemoc není předstírána ani záměrně vyvolána. Jedna z forem pasychické obrany. Při somatizaci jsou myšlenky, přání, pocity, emocionální napětí, stres ap. nahrazeny tělesným příznakem. Tělesné symptomy bývají velmi variabilní (bolest hlavy, astma, žaludeční vředy, potíže s krevním oběhem, vyrážka atd.). Somatizace se stává neurózou, pokud pocitu neodpovídají žádné organické změny.

 


Související odkaz: