Dobrý večer, dnes je pátek 14.6.2024, svátek slaví Roland, zítra Vít.

Ascendent v rybách, ryba - muž, žena - charakter osobnosti, vlastnosti

ascendent_v_rybach_ryba_muz_zena_charakter_vlastnosti_osobnosti.jpgToto je nejtvořivější ascendent ze všech. Pokud máte ascendent v Rybách, dokážete překročit běžnou rovinu vědomí a vnímat život v jeho přirozené podstatě. Nesmírná citlivost vám umožňuje ladně se mísit s nekonečným proudem barev a obrazů, které vámi plynou. Pokud však žijete mimo ascendent, máte sklon ztratit odrazový bod. Výsledkem je, že do sebe vstřebáváte psychické a emocionální dojmy z neosobního vědomí vesmíru. Bez pevného odrazového bodu je těžké rozlišit tyto dojmy či zjistit, zda to, co vnímáte, má skutečný význam, nebo je to jen pouhá iluze.

___

 

 

Ascendent v rybách - muž

"Mám takový pocit."

Esoterická témata, léčivé krystaly a tarotové karty mohou průměrnému muži znít jako ,,psychoblábol", ale pro muže s ascendentem v Rybách to může být jedna z možných cest, jak proniknout do svých pocitů. Jeho úsilí proniknout do svého nitra ho často přivádí ke známostem s mystiky, lidmi s okultními schopnostmi a novodobými léčiteli. Jeho city jsou natolik intenzívní, že potřebuje ve svém životě lidi, kteří s ním budou sdílet hledání něčeho, co přesahuje materiální a pozemskou stránku života. Ačkoli je příjemným společníkem, umí být nevyzpytatelný a duální. Nikoli bez důvodu je vládcem jeho znamení kluzká ryba, plovoucí dvěma směry. Příjemný, starostlivý a citlivý, je oblíbený téměř všemi - oblíbený, ale ne nutně součásti davu. Nakonec, skutečně bude raději prožívat něco, co mění život, než jásat s chlapy u piva nad pondělním fotbalovým utkáním. Jeho mysl neustále hledá něco víc; často i jeho tělo. Ženy působící prchavým a těžko postižitelným dojmem ho sexuálně zneklidňují. Něco hluboko uvnitř mu brání v otevřeném hledání, když jsou zainteresovány jeho city. Když se po dvou společně strávených dnech nabitých láskou víc neozve, usoudí předmět jeho touhy, že už asi nemá zájem. On, hrající hru na vyčkávání, usoudí totéž a zjistí, že se zhroutil další vztah. Musí sám sebe trestat? Ano. Co chce nejvíc, je být u vytržení v milostném vztahu, astrálním cestování nebo nepravděpodobných snech. Žena, která ho získá, je dost smělá na to, aby vzbudila jeho vzrušení a chápala jeho nálady. Tento muž potřebuje najít společníky, kteří mu nabídnou stabilitu a zároveň budou povzbuzovat jeho emocionální růst a odpovědnost, společníky, kteří jsou vysoce rozvinutí, přesto vzrušující a energičtí. Snadno se začne nudit, a rozsah jeho pozornosti je velmi krátký. Ale nabízí vzácný dar hlubokého pochopení, citlivosti a jemnosti, čemuž se dá těžko odolat. Také je na něm něco magického a jeho schopnost měnit sny ve skutečnost těm nejodvážnějším ženám doslova bere dech.

Ascendent v rybách - žena

"Jsem schopna mimosmyslového vnímání."
Zde je žena, která chce být milována, chráněna a opečovávána. Nekonečně ženská a fantasticky přitažlivá, je nadějí jara, romantikou léta a krásou podzimu. Nicméně se nemusí dostat až k zimě, protože dost dobře nesnáší tíhu reality. Dokáže vydržet, a vydrží mnoho útrap, hlubokého žalu a krizi, ale vyberou si svou daň. Věří v ideály a sny, ale sny se mohou roztříštit, a také se tříští tváří v tvář realitě. Bude stát při vás, když přejdete o práci nebo o své auto, ale ne když ztratíte sebeúctu. Nesmírnost její víry ve vás je tím, co vám připadá tak trvalé na začátku a tak zdrcující na konci. Kdo se může chovat jako muži na stříbrném plátně, kteří nikdy neonemocní, plní dům květinami a nosí dárky od Tiffanyho? Není praktická, takže pokud vám není proti mysli poskytovat jí útočiště před tvrdou životní realitou a umíte být téměř nevyčerpatelným zdrojem citu a pozornosti, dostanete ženu nepoznamenanou současným životním stylem. Je věčná, nikoli módní. Je éterická a nepostižitelná. Umí vzhlédnout k výšinám a ponořit se do hloubek, neustále vás bude fascinovat. Její přitažlivost spočívá v její nedefinovatelnosti. Muži se natahují a chtějí polapit tuto neurčitost. Sledujte roční období a v zimě se o ni postarejte.

Charakterové vlastnosti podrobněji

Toto je nejtvořivější ascendent ze všech. Pokud máte ascendent v Rybách, dokážete překročit běžnou rovinu vědomí a vnímat život v jeho přirozené podstatě. Nesmírná citlivost vám umožňuje ladně se mísit s nekonečným proudem barev a obrazů, které vámi plynou. Pokud však žijete mimo ascendent, máte sklon ztratit odrazový bod. Výsledkem je, že do sebe vstřebáváte psychické a emocionální dojmy z neosobního vědomí vesmíru. Bez pevného odrazového bodu je těžké rozlišit tyto dojmy či zjistit, zda to, co vnímáte, má skutečný význam, nebo je to jen pouhá iluze. Potíž tohoto ascendentu je v tom, že si musíte být vědomi nevědomí, pokud máte smysluplně fungovat. Ryby vládnou jemným vrstvám průsvitných obrazů, které se neustále vznášejí ve vašich představách. Někdy mají tyto obrazy zcela přesný význam. Pokud si však dovolíte vyklouznout za bránu ascendentu (bezmocně strženi emocionálním přílivem), pak nemáte šanci poznat rozdíl mezi astrálními výjevy a skutečným významem. Může to ve vás působit velký zmatek. Můžete být natolik psychicky otevření, že vůbec nechápete, co se s vámi děje. Máte pocit, že nic nezmůžete vzhledem k životním okolnostem, protože vás ovládají změny v neosobní karmě.

Protože nevědomí podléhá sugesci, cítíte se zmateni zejména tam, kde to vypadá, jako by druzí měli ve svých životech pořádek. Protože vám víc říkají pocity než slova, nemá na vás vliv to, co ostatní říkají, ale spíš jejich bytostná podstata, kterou vnímáte během jakéhokoliv rozhovoru. Zdá se, že vidíte průsvitné barevné či psychické odstíny, které si vysvětlujete na základě své osobní citlivosti. Velká potíž při identifikaci s okolím spočívá v tom, že si nikdy nejste jisti sami sebou. Nevíte, kdo vlastně jste. Vaše totožnost se mění každým okamžikem. Ve skutečnosti můžete být někdy parazitem, který se živí podstatou jiných, aby zaplnil svou vnitřní prázdnotu. Tady také vzniká jeden z vašich nejtěžších problémů. Tím, že necháte svou identitu splynout s druhými, můžete mít chvilkový dojem, jako byste byli součástí jejich života. Ale kdykoliv k tomu dojde, vyvádí vás to z rovnováhy, ztrácíte pocit vlastní hodnoty a váš život se stává bezcílným.

Abyste našli svou vlastní cenu, máte sklon přehánět její nedostatek. Vydáváte se na jednu křížovou výpravu za druhou, abyste získali pocit věčnosti. Může to vést k různým mučednickým iluzím, které se vzájemně živí. Toto je bezpochyby nejcitlivější ascendent celého zvěrokruhu. Máte lidskou potřebu být potřební. Vnímáte osamělost ve vnějším prostředí. Když je vaše totožnost rozptýlena mimo vás samotné, podvědomě mylně pokládáte tuto osamělost za jednu ze svých osobních vlastností. Na základě tohoto nevyváženého pohledu si dokonce můžete vypěstovat pocity odmítnutí, pronásledování nebo paranoie. Obětujete se pro lásku těch, které potřebujete, ale vaše oběti vám většinou nepřinášejí to, co očekáváte. Protože jste po emocionální stránce tak citliví a máte velmi nízký práh bolesti, snadno dokážete namířit negativitu, kterou vnímáte, sami proti sobě. V popírání své vlastní ceny zacházíte do skutečně velkých extrémů. Váš život může být plný negativních, sebe sama naplňujících předpovědí, v důsledku toho, jak vámi proplouvají mizející sny jiných, přičemž vy bezmocně přihlížíte jejich zániku. Identifikace s neosobní karmou vám dává pocit „ztráty", kterou je pro vás těžké překonat.

Pokud je však vaše totožnost udržovaná za branou ascendentu v Rybách, váš pocit ze života je zcela jiný. Namísto toho, abyste se ztotožňovali s neosobní karmou, můžete se ztotožnit s věčnou podstatou „átmanu" (věčný koloběh života bez začátku a konce). Nevidíte život jako výhru nebo prohru, ale spíš jako nekonečnou scenérii, kterou můžete procházet. Dokážete vidět iluze života bez toho, abyste se s nimi ztotožnili. Umožňujete své vnitřní bytosti, aby byla filtrována božskou milostí. Takto celý potenciál vašeho horoskopu nabírá pravou duchovní kvalitu. To, co je bezvýznamné, necháváte zmizet, a soustředíte se na to, o čem víte, že je skutečné, i když nehmotné. Váš pocit jistoty vychází z víry. Vaše identita je založena na vaší důvěře v nekonečno. Všechno, co v životě děláte, vychází z toho, jak váš potenciál proudí vaším vědomím. Čím víc toho tudíž dokážete udělat pro osvícení, rozšíření a jasné pochopení vašeho vědomí, tím víc si uvědomujete svou vlastní plnost.

Dokážete se odpoutat od nástrah života, abyste mohli zažít svobodu, kterou vaše duše potřebuje. Když této svobody dosáhnete, začne z vás vyvěrat bohatá tvořivost jako skutečná fontána. Jste si v životě vědomi principů jin a jang, přičemž se nad ně dokážete povznést, protože je vám jasný cíl, smysl a zdroj stvoření. Cítíte božské požehnání, které se projevuje ve vašem životě.

Životem kráčíte lehce, věcí se dotýkáte jemně a vyhledáváte spíš to, co se „rozvíjí" než to, co se „svíjí". Vaším největším darem je představivost, protože díky ní můžete dosáhnout vědomí, které vám pomáhá plynout po proudu života namísto toho, aby vámi zmítala každá vlna. Představivost je silnější než vůle. Jakmile toto pochopíte, objevíte svou skutečnou sílu. Možná, že je pro vás těžké překonat slabost pouhou silou, ale je snadné změnit negativní vlastnosti na pozitivní s pomocí živé představivosti. Můžete se v duchu vrátit do minulých století a vybrat si ta nejkrásnější a nejpozitivnější místa, na která se zaměříte. Za deštivého dne si dokážete představit zářivou pláž. Když je nebe zataženo, vy si dokážete představit Slunce - a víte, že bez ohledu na to, co vidíte, Slunce opravdu svítí. Takto dokážete klouzat na negativních vlivech neosobní karmy, a potenciál vaší vnitřní bytosti přitom nepřestává být zabarven tím, jak používáte svou obrazotvornost.

Znamení Ryb má v sobě něco z Krista. Je v harmonii s přírodou a má schopnost splynout téměř se vším. Pokud máte tento ascendent a žijete přitom mimo sebe sama, váš obrovský soucit s druhými z vás snadno udělá mučedníka. Můžete podvědomě přebírat způsoby, jakými se druzí snaží řešit své problémy, a podlehnout tak iluzi, že dokážete vyřešit i to, co vyřešit nejde. Vidíte, jak se druzí snaží dát věci dohromady a vyvodit z toho závěry. To ale není vaší cesta. Namísto toho, abyste karmické problémy řešili, vaší úlohou je karmu rozpouštět, nechat problémy být. Stav bytí, který je vám určen, spočívá v tom, že odtrhnete svou identitu od magnetického proudu neosobní karmy a rozplynete se v nekonečném oceánu moudrosti. Pokaždé, když se vzdáte osobního přístupu k nějaké záležitosti, přiblížíte se svému božskému vědomí. Učíte se tak dělat věci nicneděláním. Učíte se, jak pracovat bez toho, abyste byli připoutaní k výsledkům. A učíte se být bez schvalování bytí. Čím víc rozpouštíte své ego, tím víc chápete smysl toho, co je beze smyslu. Všechna síla vašeho horoskopu tak může sloužit tomu, abyste vypadli z věčného koloběhu karmy. 

Související odkazy: