Dobré odpoledne, dnes je středa 7.6.2023, svátek slaví Iveta a Slavoj, zítra Medard.

Ascendent v býku, býk - muž, žena, charakter osobnosti, vlastnosti

ascendent_v_byku_byk_muz_zena_vlastnosti_charakter.jpgPokud máte ascendent v Býku, máte přirozený talent k zisku. Přirozená vřelost a přítulnost jemně proudí mezi vaším nitrem a vnějším prostředím. Dokážete se cítit jistě a bezpečně, nejste křehcí a vaše velká láska k přírodě vás uvádí do přirozené harmonie.

___

___

 

 

 

Ascendent býk - muž

"Musím si zavolat kvůli kursu akcií."
Nehledě na jeho skromné začátky či jeho zřejmý šarm při vašem setkání, muž s ascendentem v Býku se s vámi nepustí do vážného vztahu, pokud nebudete vyhovovat mravní výši jeho životního stylu. Může s vámi žít, dát vám nějaký příslib do budoucna a seznámit se s vaši rodinou, přesto se bude šetřit pro tu pravou. Jeho představa dokonalé ženy má možná skrytý původ v tom, že jeho oblíbenými filmovými hvězdami jsou Grace Kellyová, Gene Tierneyová a Greer Garsonová. Sotva odrostlý dětským kalhotám zřejmě viděl nějaký film pro pamětníky a začal být citově fixovaný na typ ženy jako vystřižené z hollywoodské filmové produkce čtyřicátých let: ženy s kartáčem na vlasy z čistého stříbra, bílými rukavičkami a výrazy typu: "Sakryš, můj taneční pořádek je plně obsazený." Zatímco rozkošně laškuje se svými přítelkyněmi, které vypadají, jako by vypadly z MTV, touží po něčem víc. Celý jeho život je sledem roztoužených přání po jemnějších věcech. Šetří peníze na dům na návrší a sní o dívce, která s ním bude tančit na plese, v důvěrné blízkosti, on v saku, její ručka v rukavičce něžně spočívající na jeho rameni. Tyto rozlety fantazie jsou mu vzorem pro vlastní život, bez ohledu na to, jak skrovné jsou jeho finance. Za vnějším klidem se skrývá zmatek ohledně budoucnosti, v níž jsou normou večeře při svitu svíček. Nemůže své plány vydávat v nebezpečí a nemůže být se ženou, která ho na veřejnosti uvede do rozpaků. Tento rys dobře zapadá do těch zlatých let, kdy on by dal přednost vdově před rozvedenou, starým penězům před novými a spolehlivým akciím před modrou oblohou. Jak tak beze spěchu prochází životem pevným a stejnoměrným krokem, zjistíte, že potřebuje hodně odpočinku a času k bezcílným toulkám. Ukažte mu tento portrét, on si odfrkne a řekne: "To se mi vůbec nepodobá." Nechte ho vyhrát v loterii a uvidíte tu proměnu. Noste šeříkovou barvu, krajky, mějte způsoby dámy a prožijete dobrý život s mužem věrného srdce a solidní budoucností.

Ascendent býk - žena

"Umím zacházet s penězi."
Ocelová růže vycházejících znamení - žena s ascendentem v Býku má rovnou páteř a železnou vůli. Má mimořádný dar sebeovládání a dovede obdivuhodně potlačovat své city a ponechat muži dominantní postavení. Zde je ascendent, který šťastně nechá muže bít se v prsa. Ponechá vám vaše výstřední Já, nechá vás všímat si krásných kolemjdoucích žen a bude okouzleně naslouchat vašemu vyprávěni o minulosti. Ale ačkoli se může zdát, že ve svém tichém obdivu vůči vám nezná žádných hranic, přece jen své meze má. Zatlačte ji příliš daleko a ona se vzepře, zahalí špatnou náladou a celé dny to v ní bude vřít. Její hněv, třebaže ho není snadné vyvolat, je nezapomenutelná podívaná. Většinou svými city neplýtvá na spory a starosti, ale šetří je pro praktické životní záležitosti, jako je příprava lákavého jídla pro svého muže, nošení smyslných tkanin na těle a uspokojení své silné sexuální touhy. Peníze také hrají důležitou roli v jejím životě. Jelikož peníze umožňují vytvořit pohodlí, silně ji přitahují. Poslušná své povaze skrývá míru své žádostivosti po materiálních věcech a neúnavně se plahočí po cestě k zisku. Kráčí klidně a vytrvale, je ochotna vyčkat svého štěstí. Není rozmarná, povrchní ani výstřední. Je to matka Země, vůně čerstvé upečeného chleba a líné odpoledne na bílých bavlněných prostěradlech.

Charakterové vlastnosti detailněji

Pokud máte ascendent v Býku, máte přirozený talent k zisku. Přirozená vřelost a přítulnost jemně proudí mezi vaším nitrem a vnějším prostředím. Dokážete se cítit jistě a bezpečně, nejste křehcí a vaše velká láska k přírodě vás uvádí do přirozené harmonie.

Pokud zakládáte svou identitu na neosobní karmě a snažíte se napodobovat druhé, snadno uváznete v přízemních pudech. Může se vám stát, že začnete být posedlí penězi do té míry, že je budete považovat za měřítko hodnoty člověka. Máte sklon srovnávat se s ohromným a neosobním bohatstvím světa a vidět přitom svou vlastní nedostatečnost. Tento ascendent může zcela bezděčně projevovat chamtivost, pokud se ztotožní se světem, který je pro něj příliš velký a který přináší pocit méněcennosti. Připoutanost k osobnímu vlastnictví kvůli pocitu bezpečí může hraničit s posedlostí. Uvědomujete si změny, ke kterým ve světě dochází, a snažíte se zakotvit pomocí objektů a podmínek, které jsou beze změny. Čím víc nehybnosti ve světě však hledáte, tím je váš vnitřní klid závislejší na vnějších okolnostech. Můžete být vysoce citliví na své okolí, protože se osobně ztotožňujete se vším, co přináší nebo narušuje harmonii.

Protože Býku vládne Venuše, dokážete ze svého okolí hodně přijímat. Jste schopní natrvalo přijmout to, co je v rámci neosobní karmy věčné. A to, co jednou do sebe pojmete, ve vás zůstává bez ohledu na to, zda vám to ve skutečnosti slouží nebo ne. Je pro vás těžké setřást ze sebe minulost, i když byste se jí rádi zbavili.
Pokud je energie Býka založena na vnějších vlivech, můžete do sebe kvůli vaší citlivé povaze neúmyslně vstřebávat cizí problémy. Pokud máte sami k sobě vlastnický postoj, začnete si přivlastňovat „kousky" potřeb jiných. Bohužel jste velmi citliví na právě ty prvky karmy, které jsou nejtrvalejší. Znamená to, že když se do něčeho zapletete, vážně vás to spoutává. Vaše nenasytná potřeba zmocnit se věcí i lidí se nakonec zmocní vás. A protože vaše laskavá a starostlivá povaha nerada narušuje vnější svět (který jste do sebe vstřebali), je pro vás mimořádně těžké zotavit se ze zátěže, se kterou jste se ztotožnili.

Touha najít potěšení v kráse, hudbě, penězích či sexu může zcela převálcovat váš životní styl. Těmito prostředky se přesvědčujete o své vlastní ceně: Možná se dokonce zcela ztotožňujete s jinými, protože vaše podvědomá schopnost vnímat podstatu úspěchu druhých vám může dávat pocit, že tyto úspěchy jsou ve skutečnosti vaše. V takovém případě se ovšem stáváte línými, protože pouze opakovaně těžíte ze stejných zdrojů. To, co bylo původně snahou o dosažení pocitu bezpečí, se může stát nevědomou fixací na bezpečí druhých. Roste tak ve vás pocit studu, omezenosti a bezcennosti ve světě, který toho má víc, než byste kdy mohli získat.

Je ale rozdíl mezi tím vidět svět a snažit se jím být. Když máte pocit, že je ve vás příliš mnoho světa, nemáte potřebu měnit životní styl, který je v podstatě neefektivní. To, co bylo zprvu žárlivostí, se v průběhu doby, kdy dělíte svou oddanost mezi neosobní Já, se kterým se ztotožňujete, a osobním Já, které touží po naplnění, stává falešným pocitem bezpečí. Nebezpečí identifikace s podstatou jiných lidí nebo přiživování se na identitě druhých může být velmi reálné, pokud máte potřebu „berlí" ve světě, který se pro vaše chápání příliš rychle mění. Je zajímavé, že i přes vaše nesmírné úsilí se přitom nedostáváte ke svému potenciálnímu vnitřnímu bohatství. Pokud tedy něčeho dosáhnete, doopravdy vám to nepatří - vzali nebo vypůjčili jste si to z neosobní karmy. Můžete tudíž zažívat pocit marnosti v jediné oblasti, na které vám ve skutečnosti záleží, a tou je vlastnit sebe sama.

K největším karmickým potížím tohoto ascendentu dochází tehdy, když se ztotožňujete s neosobním vědomím, protože pak máte sklon vidět ostatní ne takové, jací skutečně jsou, ale jako své vlastní součásti. Protože podvědomě víte, že myšlenky týkající se peněz, žárlivosti a nejistoty pocházejí z neosobního vědomí světa, začnete věřit tomu, že všichni na světě mají stejné pocity jako vy. Abyste si tedy potvrdili správnost svých vlastních přesvědčení, vtahujete do sebe jiné lidi. Samozřejmě čím víc to děláte, tím větší odpor vzbuzujete. Ostatní ve vás vidí tvrdohlavou osobu, která zatvrzele odmítá pochopit rozdíl mezi vašimi osobními názory a pohledem druhých. Vy se tím ale cítíte dotčeni a stahujete se do sebe pouze proto, abyste zjistili, že vůbec netušíte, jak si se sebou poradit, protože jste si už příliš zvykli na to, že ztotožňujete své vlastní pocity naplnění a bezpečí s vnějším prostředím.

Pokud však tento ascendent zůstane za svou vstupní branou, svět se vám zjeví z úplně jiné stránky. Namísto toho, abyste se ztotožňovali s neosobní podstatou (která se může změnit právě ve chvíli, když nad ní nemáte žádnou kontrolu), vaše identita vychází z vašeho potenciálu a schopnosti vyjádřit jej. Když jsou energie horoskopu filtrovány ascendentem, kterému vládne Venuše, harmonicky se slučují do pocitu užitečnosti. Vidíte potenciál svého okolí, ale vaše osobní názory, činy a pocity vycházejí z toho, co reálně považujete za své možnosti. Pocit bezpečí, o který tento ascendent usiluje, pochází z postupného učení se tomu, jak zužitkovat talenty a schopnosti obsažené ve vašem horoskopu. Svět se tudíž může měnit, a vy přesto budete mít pocit bezpečí, vycházející z vašeho vlastního nitra. Poznáte hodnotu sebelásky i v takových situacích a za takových okolností, které vaši lásku mohou i nemusí neosobně podporovat. Pocity vycházejí z duše a schopnost silných pocitů vede k životu něžného naplnění. Můžete získávat a sbírat rázné předměty a nahromadit velký majetek, hromadění majetku však bude motivováno spíše smyslem pro krásu než touhou udělat dojem. Všechno, co cítíte ve svém nitru (pokud to přichází skrze ascendent), je efektivně uzemňováno něžnou, praktickou láskou, která je pro ascendent v Býku přirozená. Máte skvělý smysl pro to, jak dělat rázné věci a jak je uvést do chodu. Tento ascendent dává i potěšení a ocenění hudby, i když jí technicky nemusíte rozumět. V první řadě je však díky svému smyslu pro realitu jedním z nejlepších možných filtrů osobnosti celého zvěrokruhu. Má zvláštní schopnost vyloučit všechnu neosobní karmu, která není užitečná pro vyjádření vnitřního potenciálu. Jste dokonce schopni vůbec nebrat ohled na neosobní vlivy, které by vás jinak odváděly od vašeho cíle. Máte dar vytrvalosti, a když jednou něco začnete, snadno to dotáhnete do konce. Vnější prostředí se může snažit vás rozptýlit, vy to však dokážete ignorovat. Ascendent v Býku dokáže vidět vaše místo ve světě na základě toho, čím jste užiteční. Koneckonců zjistíte, že čím víc toho děláte, tím jste schopnější. Namísto toho, abyste vyhledávali „berle", kterých byste se chytali pro pocit bezpečí, cítíte ve svém nitru pevnou půdu, a víte také, jak s ní zacházet. Nemusíte vždy slovy vyjádřit všechno, co víte, ale vaše osobnost má přirozený sklon pochopit, jak plynout v proudu života. Ascendent v Býku je vysoce citlivý na počasí a dokáže jasnovidně vycítit, jaké pozitivní nebo negativní vlivy působí v jednotlivé dny.

Ascendent v Býku má smysl pro ucelený životní cíl, který vychází ze schopnosti plánovat a dodržet plán až do úspěšného konce. Pokud byste se ztotožňovali s tím, co je mimo vás, potýkali byste se s přílišným množstvím rušivých zásahů do svých plánů. Jedině pokud zůstanete uvnitř, můžete selektivně proplouvat měnícími se okolnostmi neosobní karmy a sledovat svůj původní cíl.

Tento ascendent má vrozenou velkorysost. Potenciál vaší vnitřní bytosti je ascendentem v Býku projevován navenek tak, aby mohl dávat. Vaše osobnost chce rozdávat a cítí se sama se sebou nejvíce spokojena, když může jiným dávat to, co má pro ně největší cenu. A protože Býk je znamením smyslu pro hodnoty, máte instinktivní schopnost znát potřeby těch, které milujete. Hromadění peněz, bohatství a plnosti je tudíž prostředkem pro to, abyste mohli přispívat ke zvyšování krásy a lásky ve světě. Víte, jak vyjadřovat tyto energie tím, co děláte a jací jste, a jste významným darem pro ty, jejichž životů se dotýkáte.

Osobnost s ascendentem v Býku může být sama sebou pouze tehdy, když dělá věci s láskou a dává s citem.

 


Související odkazy: