Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Vzory, tiskopisy Trestní právo Žádost o odklad výkonu trestu - vzor zdarma (účel: zdravotní důvody)

Sponzorované odkazy:

  • Luštitelské časopisy

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7307

Náklady na aktualizaci vzorů podle nového občanského zákoníku 2014 jsou velmi vysoké. V případě využití vzoru pro Vaši potřebu velmi uvítáme případný (byť i minimální) dar na účet č. 2500220711 / 2010. Dar můžete poslat i přes PLATEBNÍ BRÁNU
Předem velice děkujeme.

Žádost o odklad výkonu trestu - vzor zdarma (účel: zdravotní důvody) Email
Čtvrtek, 03. leden 2008 | Vložil: MUDr. Zbyněk Mlčoch | Zobrazeno: 13631x
Žádost odsouzeného o odklad výkonu trestu ze zdravotních důvodů - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

 

 

Městský soud v Brně
Rooseveltova ul. č. 16

Brno

sp. zn. 2 T 12/2000

odsouzený:     Karel Novák, nar. 12. 6. 1960, nezaměstnaný,

                                bytem Brno, Tovární č. 7,

                                odsouzený pro trestný čin znásilnění podle § 241 odst. 1 tr. zákona

29. května 2000

 

Věc:            žádost odsouzeného Karla Nováka o odklad výkonu trestu odnětí svobody v trvání 3 roků uloženého rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 20. února 2000 č. j. 2 T 12/2000-156 ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 5. května 2000 č. j. 3 To 100/2000 ze zdravotních důvodů

 

dvakrát

Rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 20. 2. 2000 č. j. 2 T 12/2000-156 ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 5. 5. 2000 č. j. 3 To 100/2000 jsem byl uznán vinným trestným činem znásilnění podle § 241 odst. 1 tr. zákona, za což mi byl uložen trest odnětí svobody v trvání 3 roků, pro jehož výkon jsem byl podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zákona zařazen do věznice s ostrahou. Citovaný rozsudek nabyl právní moci dne 5. 5. 2000.

Dne 20. 5. 2000 mi byla doručena výzva k nástupu trestu odnětí svobody na den 5. 6. 2000.

Nástup trestu dne 5. 6. 2000 ovšem nemohu realizovat, a to ze zdravotních důvodů. V současné době jsem totiž hospitalizován v nemocnici U Svaté Anny v Brně s tím, že dne 10. 6. 2000 se mám podrobit operaci srdce. Prognóza vývoje mého zdravotního stavu je velmi nejistá a v případě, že nedojde k žádným zdravotním komplikacím, odhaduje ošetřující lékař dobu léčby po operaci na 6 měsíců s tím, že teprve po uplynutí této doby bude jasné, zda se budu moci výkonu trestu odnětí svobody vůbec podrobit. Současně předkládám o svém zdravotním stavu zprávu ošetřujícího lékaře MUDr. Jiřího Krátkého.

Ze shora uvedených důvodu mám za to, že výkon uloženého trestu odnětí svobody by ohrozil mé zdraví, a proto

žádám,

aby Městský soud v Brně podle § 322 odst. 1 tr. řádu rozhodl o odložení výkonu trestu odnětí svobody v trvání 3 roků, který mi byl uložen rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 20. 2. 2000 č. j. 2 T 12/2000-156 ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 5. 5. 2000 č. j. 3 To 100/2000, a to na dobu nejméně 6 měsíců.

 

................................................................
odsouzený Karel Novák

 

 

Podle § 322 odst. 1 tr. řádu předseda senátu odloží na potřebnou dobu výkon trestu odnětí svobody, jestliže by výkon trestu ohrozil život nebo zdraví odsouzeného. O odkladu rozhodne soud, který ve věci rozhodl jako soud I. stupně. Postup podle tohoto ustanovení nepřichází v úvahu, jestliže odsouzený je již ve výkonu trestu odnětí svobody.
 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
CHORVATSKO - dovolená za neuvěřitelné ceny
--------------------------------------- BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny