Dobrý podvečer, dnes je pátek 1.3.2024, svátek slaví Bedřich, zítra Anežka.

Podání vysvětlení k přestupku - vzor ke stažení

Podání vysvětlení k přestupku pro policii - vzor, formulář, tiskopis zdarma ke stažení a tisku

 

 

Městská policie hlavního města Prahy

Útvar řešení přestupků ÚCÚ

Korunní 98

101 00 Praha 10

 

 

V Praze dne 7. května 2008

 

 

Podání vysvětlení k přestupku

 

Vážená pání,

 

Č. j.: MP ÚCÚ ÚŘP – 0/000000

V Praze dne 11. 1. 2008

 

Obdržel jsem od Vás „Výzvu k podání vysvětlení“. V dopise žádáte, abych se dostavila dne 17. 2. 2008 v době od 7:15 do 17.30 hodin na Útvar řešení přestupků Úseku celoměstských útvarů Městské policie hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10 - Vinohrady, přízemí vpravo, k podání vysvětlení k přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ze dne 24. 12. 2007 v 19:00 hodin.

 

Nicméně věřím, že Vám postačí mé následující písemné vyjádření k dané věci.

 

Uvedeného dne jsem v době spáchání zmiňovaného přestupku vůz s SPZ ABC 12-34, typ Škoda, v Praze 4, ulici 5. května, směr centrum neřídil, a tudíž jsem tento přestupek nespáchal. V tuto dobu jsem se služebně nacházel v zahraničí. Co se týče zjišťování skutečného pachatele přestupku, jehož totožnost je mi známa, využiji práva nevypovídat na osobu mně blízkou.

 

Tímto dopisem považuji danou skutečnost za objasněnou.

 

Očekávám Vaše brzké vyjádření.

 

.................................................................. 

(vlastnoruční podpis)