Dobré odpoledne, dnes je pondělí 24.6.2024, svátek slaví Jan, zítra Ivan.

Žádost o přezkoumání rozhodnutí - vzor ke stažení zdarma

Žádost o přezkoumání rozhodnutí ministrovi, ministryni mimo odvolací řízení - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

 

Vážený pan
titul , jméno a příjmení
ministr práce a sociálních věcí ČR
Na poříčním právu 1
120 07 Praha 2V ............dne ..............
Věc: Žádost o přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení


Vážený pane ministře,

obracím se na Vás se žádostí o přezkoumání rozhodnutí Magistrátního úřadu hl. m. Prahy ze dne 25. 2. 1998, jímž byly odňaty mé dceři Miladě Novákové, nar. 30. 4. 1987, mimořádné výhody III. stupně. Ve výroku posudkového lékaře bylo přitom konstatováno, že zjištěný zdravotní stav odůvodňuje přiznání mimořádných výhod I. stupně.

Jak vyplývá z přiložené lékařské dokumentace, nemá toto rozhodnutí oporu ve spisových materiálech. Domnívám se, že Magistrátní úřad rozhodl o odnětí mimořádných výhod III. stupně v souvislosti s mou žádostí o příspěvek na zakoupení motorového vozidla ve smyslu ust. § 35, odst. 2, vyhl. MPSV č. 182/91 Sb.

Pro bližší informaci uvádím následující. Mám dvě děti (dvojčata) z rizikového těhotenství. Chlapec je zcela v pořádku, avšak u dcery se od půl roku objevilo opožďování ve vývoji. Po odkladu školní docházky nastoupila do školy pro vadně mluvící, kde však intelektově nestačila a byla přeřazeno do zvláštní školy. Prakticky ani zde nezvládá výuku, je vedena individuálně a neklasifikována. V poslední době se zdravotní stav mé dcery zhoršil natolik, že není schopna samostatné aktivní činnosti, nedovede pojmenovat jednotlivé části těla, nedovede pojmenovat pohyb končetin apod. Přes tyto skutečnosti rozhodl posudkový lékař, že dcera nemá právo na žádné mimořádné výhody, a to přesto, že intelektové schopnosti jsou v pásmu imbecility, což je diagnóza výslovně uvedená v odst. 3 přílohy č. 2 k vyhl. 182/91 Sb. pod písm. c). Situace je komplikována tím, že dcera komunikuje pouze se známými lidmi, bohužel, i v tomto směru dochází v poslední době ke zhoršení. Dcera nahrazuje slovní projev posunky nebo pláčem.

Jen velice nerada si stěžuji, avšak s ohledem na výše uvedené skutečnosti mám za to, že rozhodnutí Magistrátního úřadu a jemu předcházející posudek, nebyly vydány v souladu s právními předpisy. Nemám pochopitelně k dispozici veškerou zdravotní dokumentaci, avšak věřím, že přiložené lékařské zprávy Vám umožní získat alespoň základní představu o zdravotním stavu mé dcery a nezbytnosti trvalého doprovodu.

Věřím, vážený pane ministře, že na základě výše uvedených skutečností mé žádosti o přezkoumání rozhodnutí Magistrátního úřadu vyhovíte.

S úctou

Eva Nováková
Vymyšlená 432
190 00 Praha 9

Přílohy:

Rozhodnutí Magistr. úřadu čj. OSPZ 3156/98/dr.Tr
Rozhodnutí Magistr. úřadu čj. OSPZ 007/98/ J.Bond
Lékařské zprávy a nálezy (6)