Příjemnou noc, dnes je neděle 23.6.2024, svátek slaví Zdeňka, zítra Jan.

Odvolání proti zastavení platby hmotného zabezpečení - vzor zdarma

Odvolání proti rozhodnutí o zastavení výplaty hmotného zabezpečení - vzor, formulář, tiskopis zdarma ke stažení a tisku

 

 

Úřad práce ...........
adresa


V .......dne.........


Věc: Odvolání proti rozhodnutí o zastavení výplaty hmotného zabezpečení


Rozhodnutím úřadu práce v .......čj. .........ze dne ........1998 mi byla zastavena výplata hmotného zabezpečení. V odůvodnění se píše, že dne ..........jsem vaší pobočce sdělila a předložila "Rozhodnutí .......správy sociálního zabezpečení - pobočky Prahy 9 o přiznání plného invalidního důchodu dle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb." V tomto směru vám však musím sdělit, že žádné takové rozhodnutí jsem vám nemohla předložit, neboť jsem toto rozhodnutí dosud neobdržela. Dne ..........jsem byla na jednání před posudkovým lékařem, kde se projednávalo přiznání mimořádných výhod III. stupně. Zatím jsem obdržela však pouze rozhodnutí o nepřiznání mimořádných výhod III. stupně, avšak rozhodnutí o změně invalidního důchodu jsem neobdržela a není jasné, zda bylo vůbec vydáno. Pouhý protokol o jednání nemůže být důvodem k zastavení dávek.

Proto se odvolávám proti rozhodnutí úřadu práce v ........a věřím, že mé žádosti bude vyhověno.

S pozdravem

Eva Nováková
Vymyšlená 432
190 00 Praha 9