Dobré odpoledne, dnes je pondělí 20.5.2024, svátek slaví Zbyšek, zítra Monika.

Jak napsat žádost? Vzory zdarma ke stažení a tisku.

Stránka obsahuje postup jak napsat žádost, zmiňuje jaké by měla mít náležitosti a nabízí na vzory žádostí ke stažení a tisku zdarma.
 
 

Obecně by měla každá žádost obsahovat:

  • adresu příslušné organizace

  • spisová značka, číslo jednací (je-li Vám známá)
  • vlastní žádost, případně přílohy (potvrzení lékaře, ...)

  • přesnou adresu žadatele (včetně PSČ)

  • lze doporučit připsat své rodné číslo, případně datum narození

  • datum podání žádosti

  • podpis žadatele

Žádost by měla být napsána čitelně (nejlépe psacím strojem) a měla by být stručná (obsahovat jen pro jednání důležitá fakta). V jedné žádosti není dobré slučovat několik problémů (žádostí). Pokud by na daném úřadě vyřizoval každou žádost jiný referent, mohlo by takovéto sloučení žádosti zapříčinit opoždění při předávání mezi odděleními.

Lze doporučit: při osobním předávání žádosti, nechat si potvrdit převzetí na kopii, při zasílání poštou posílání doporučeně. V každém případě si ponechte jednu kopii doma. Pokud vám dojde odpověď můžete si porovnat na co vám bylo odpovězeno.

Pokud je v odpovědi (zamítavé) uvedena lhůta pro odvolání se, je třeba ji dodržet. Při soudních rozhodnutích je lépe vyhledat před odvoláváním právní pomoc (poradu). Pokud je Vám stanovena lhůta pro podání vyjádření či doplnění relevatních skutečností, údajů apod. je možné žádat o prodloužení lhůty.

Na následujících stranách je tedy několik vzorových podání, které mají usnadnit psaní vaší žádosti.

 


Související odkaz: