Dobrý podvečer, dnes je pondělí 27.5.2024, svátek slaví Valdemar, zítra Vilém.

Žádost o snížení splátek v oddlužení - vzor ke stažení zdarma

 

Žádost o snížení splátek v průběhu oddlužení - vzor (formulář, tiskopis) zdarma ke stažení online
_

Žádost o snížení splátek v oddlužení

 

 

 

Městský soud v Praze
    Slezská 200/9
    120 00 Praha 2

 

 

 

Dlužník: Markéta nar. 12. 3. 1978, Lomnická, Brožova 25, 120 00 Praha 2,

 

Sp. zn.  MSPH 12 INS 128/2017
 

    v Praze dne 31. 10. 2017

 


Žádost o snížení splátek v průběhu oddlužení


Na základě Usnesení Městského soudu v Praze, č. j. MSPH 12 INS 128/2017-A-21, ze dne 12. 8. 2017 mi bylo schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře, kdy mi soud stanovil měsíční splátku určenou věřitelům a na odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 5.500,-- Kč.

 

V rámci přezkumného řízení byly zjištěné a nepodmíněné pohledávky nezajištěných věřitelů zahrnuté do oddlužení splátkovým kalendářem v celkové výši 270.890,-- Kč. Moje průměrná měsíční mzda u zaměstnavatele Novokov s.r.o. za období od ledna 2017 do červa 2017 činila 16.479,-- Kč.

 

V září 2017 opustil naši společnou domácnost na adrese Brožova 25, 120 00 Praha 2, přítel a otec mého dítěte, který se podílel na úhradě společných nákladů spojených se zajištěním bytových potřeb a to nájmu ve výši 4.000,-- Kč a energií ve výši 1.500,-- Kč měsíčně. Dále hradím internet ve výši 360,-- Kč měsíčně. Zároveň jako matka samoživitelka jsem si z důvodu péče o syna musela snížit pracovní úvazek na 30 hodin týdně, v důsledku čehož moje měsíční mzda klesla na 12.360,- Kč.

 

Ve výše uvedených změnách týkajících se snížení počtu vyživujících osob v domácnosti a snížení měsíční mzdy spatřuji podstatnou změnu okolností rozhodných pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek a z toho důvodu navrhuji snížení měsíční splátky určené věřitelům a na odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce na částku 4.000,-- Kč s tím, že jsem schopna při této měsíční splátce uspokojit po dobu plnění splátkového kalendáře více než 60 % svých závazků včetně odměny insolvenčního správce.

 

S ohledem na výše uvedené žádám v souladu s ust. § 398 odst. 4 a § 407 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, o snížení měsíční splátky určené věřitelům a na odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce na částku 4.000,-- Kč.


                                                                                                           

Markéta Lomnická


Přílohy:
Nájemní smlouva ze dne 1. 1. 2016
Smlouva o poskytování a užívání připojení k internetu
Výplatní páska září 2017
Změna pracovní smlouvy