Příjemnou noc, dnes je středa 21.2.2024, svátek slaví Lenka, zítra Petr.

Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou - vzor ke stažení zdarma

 

Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávky jí postavené na roveň u insolvenčního správce - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

 

VYROZUMĚNÍ O UPLATNĚNÍ POHLEDÁVKY ZA MAJETKOVOU PODSTATOU NEBO POHLEDÁVKY JÍ POSTAVENÉ NA ROVEŇ U INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE

 

    JUDr. Aleš Vykopal
    advokát a insolvenční správce
    Borská 413/2
    602 00 Brno

 ke sp. zn. KSBR 29 INS 15811/2010
vedené u Krajského soudu v Brně, Rooseveltova 16, 601 95 Brno,

 


Dlužník: Marcel Borovský, r. č. 790503/1458, bytem Novohradská 125, 602 00 Brno


Vyrozumění o uplatnění pohledávky za podstatou nebo pohledávky jí na roveň postavené u insolvenčního správce

Vážený pane doktore,

usnesením ze dne 14. 2. 2010, č. j. KSBR 29 INS 15811/2010-A-15, bylo Krajským soudem v Brně rozhodnuto o úpadku dlužníka Marcela Borovského, r. č. 790503/1458, bytem Novohradská 125, 602 00 Brno a zároveň prohlášen na majetek dlužníka konkurs. Insolvenční soud Vás pro toto řízení ustanovil insolvečním správcem dlužníka.

Dlužník se vůči mé osobě dopustil trestného činu, tím že mě fyzicky napadl a způsobil mi tržná zranění v oblasti hlavy a hrudníku, která si vyžádala hospitalizaci v nemocnici, a pro které jsem nebyl po dobu 2 měsíců schopen práce. Za tento skutek byl dlužník trestním příkazem ze dne 12. 6. 2014, č. j. 2T 85/2014-112, který nabyl právní moci dne 11. 7. 2014, uznán vinným ze spáchání přečinu ublížení na zdraví podle ust. § 146 odst. 1 trestního zákoníku a zároveň mu bylo stanoveno, aby škodu způsobenou na zdraví, kterou trestní soud vyčíslil na částku 78.090,- Kč, během zkušební doby uhradil.

S ohledem na výše uvedené mám za to, že nárok na náhradu škody způsobené na zdraví, o kterém bylo v trestním řízení rozhodnuto, odpovídá dle ust. § 169 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) pohledávce postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstavou. Dále se na Vás obracím jako na osobu s dispozičním oprávněním s ohledem na trestním příkazem (č. j. 2T 85/2014-112) stanovené přiměřené omezení dlužníku které mu ukládá, aby během zkušební doby podle svých možností a schopností uhradil škodu na zdraví, kterou uvedeným přečinem způsobil.

Jak již bylo uvedeno výše, vůči dlužníku mi vznikla pohledávka na náhradu škody na zdraví způsobenou trestným činem v celkové výši 78.090,- Kč. Tato pohledávka je peněžitá, nepodmíněná a v celé výši vykonatelná.

Žádám Vás tímto o vyplacení částky 78.090,- Kč. Nebude-li z Vaší strany do 15 dnů o uspokojení mé pohledávky rozhodnuto, budu nucen v dané věci zvážit další postup.

S pozdravem 

                                           Jeroným Pravý
                                           nar. 10. 10. 1985
                                           Nádražní 1525/11
                                           602 00 BrnoPříloha: Trestní příkaz č. j. č. j. 2T 85/2014-112 ze dne 12. 6. 2014Pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň
Pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň jsou pohledávky, které vznikly po zahájení insolvenčního řízení nebo vyhlášení moratoria. Co všechno lze zahrnout pod tento druh pohledávek nalezneme v ust. § 168 a ust. § 169 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).  Jedná se zejména o náhradu hotových výdajů a odměnu předběžného správce, pohledávky věřitelů vzniklé za trvání moratoria ze smluv podle ust. § 122 odst. 2 IZ, náhrada zálohy na náklady insolvenčního řízení, pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců, pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví a další pohledávky, o kterých tak stanoví zákon.

 


Pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň se dle ust. § 203 IZ uplatňují písemně vůči osobě s dispozičními oprávněními, kterou je v případě prohlášení konkursu na dlužníka insolvenční správce. Náležitosti takového vyrozumění jsou stanoveny prováděcím předpisem, kterým je vyhláška č. 311/2007 Sb., jednací řád pro insolvenční řízení.

V případě, že osoba s dispozičním oprávněním (nejčastěji insolvenční správce) uplatněnou pohledávku v plné výši a včas neuspokojí, může věřitel se domáhat jejího splnění žalobou podanou proti osobě s dispozičním oprávněním.

Podobně musí věřitel podat žalobu o určení pořadí pohledávky i v případě, že insolvenční správce v pochybnostech o tom, zda věřitelem uplatněná pohledávka je pohledávkou za majetkovou podstatou nebo pohledávkou jí postavenou na roveň, odmítne pohledávku uspokojit a vyrozumí o tom soud. V tomto případě se bude jednat o incidenční spor.


 

 

VYROZUMĚNÍ O UPLATNĚNÍ POHLEDÁVKY ZA MAJETKOVOU PODSTATOU NEBO POHLEDÁVKY JÍ POSTAVENÉ NA ROVEŇ U INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE


    JUDr. Aleš Vykopal
    advokát a insolvenční správce
    Borská 413/2
    602 00 Brnoke sp. zn. KSBR 29 INS 15811/2010
vedené u Krajského soudu v Brně, Rooseveltova 16, 601 95 Brno,

Dlužník: Marcel Borovský, r. č. 790503/1458, bytem Novohradská 125, 602 00 Brno


Vyrozumění o uplatnění pohledávky za podstatou nebo pohledávky jí na roveň postavené u insolvenčního správce

Vážený pane doktore,

usnesením ze dne 14. 2. 2010, č. j. KSBR 29 INS 15811/2010-A-15, bylo Krajským soudem v Brně rozhodnuto o úpadku dlužníka Marcela Borovského, r. č. 790503/1458, bytem Novohradská 125, 602 00 Brno a zároveň prohlášen na majetek dlužníka konkurs. Insolvenční soud Vás pro toto řízení ustanovil insolvečním správcem dlužníka.

Dlužník se vůči mé osobě dopustil trestného činu, tím že mě fyzicky napadl a způsobil mi tržná zranění v oblasti hlavy a hrudníku, která si vyžádala hospitalizaci v nemocnici, a pro které jsem nebyl po dobu 2 měsíců schopen práce. Za tento skutek byl dlužník trestním příkazem ze dne 12. 6. 2014, č. j. 2T 85/2014-112, který nabyl právní moci dne 11. 7. 2014, uznán vinným ze spáchání přečinu ublížení na zdraví podle ust. § 146 odst. 1 trestního zákoníku a zároveň mu bylo stanoveno, aby škodu způsobenou na zdraví, kterou trestní soud vyčíslil na částku 78.090,- Kč, během zkušební doby uhradil.

S ohledem na výše uvedené mám za to, že nárok na náhradu škody způsobené na zdraví, o kterém bylo v trestním řízení rozhodnuto, odpovídá dle ust. § 169 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) pohledávce postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstavou. Dále se na Vás obracím jako na osobu s dispozičním oprávněním s ohledem na trestním příkazem (č. j. 2T 85/2014-112) stanovené přiměřené omezení dlužníku které mu ukládá, aby během zkušební doby podle svých možností a schopností uhradil škodu na zdraví, kterou uvedeným přečinem způsobil.

Jak již bylo uvedeno výše, vůči dlužníku mi vznikla pohledávka na náhradu škody na zdraví způsobenou trestným činem v celkové výši 78.090,- Kč. Tato pohledávka je peněžitá, nepodmíněná a v celé výši vykonatelná.

Žádám Vás tímto o vyplacení částky 78.090,- Kč. Nebude-li z Vaší strany do 15 dnů o uspokojení mé pohledávky rozhodnuto, budu nucen v dané věci zvážit další postup.

S pozdravem  
    Jeroným Pravý
    nar. 10. 10. 1985
    Nádražní 1525/11
    602 00 BrnoPříloha: Trestní příkaz č. j. č. j. 2T 85/2014-112 ze dne 12. 6. 2014


Pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň
Pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň jsou pohledávky, které vznikly po zahájení insolvenčního řízení nebo vyhlášení moratoria. Co všechno lze zahrnout pod tento druh pohledávek nalezneme v ust. § 168 a ust. § 169 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).  Jedná se zejména o náhradu hotových výdajů a odměnu předběžného správce, pohledávky věřitelů vzniklé za trvání moratoria ze smluv podle ust. § 122 odst. 2 IZ, náhrada zálohy na náklady insolvenčního řízení, pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců, pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví a další pohledávky, o kterých tak stanoví zákon.
Pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň se dle ust. § 203 IZ uplatňují písemně vůči osobě s dispozičními oprávněními, kterou je v případě prohlášení konkursu na dlužníka insolvenční správce. Náležitosti takového vyrozumění jsou stanoveny prováděcím předpisem, kterým je vyhláška č. 311/2007 Sb., jednací řád pro insolvenční řízení.

V případě, že osoba s dispozičním oprávněním (nejčastěji insolvenční správce) uplatněnou pohledávku v plné výši a včas neuspokojí, může věřitel se domáhat jejího splnění žalobou podanou proti osobě s dispozičním oprávněním.

Podobně musí věřitel podat žalobu o určení pořadí pohledávky i v případě, že insolvenční správce v pochybnostech o tom, zda věřitelem uplatněná pohledávka je pohledávkou za majetkovou podstatou nebo pohledávkou jí postavenou na roveň, odmítne pohledávku uspokojit a vyrozumí o tom soud. V tomto případě se bude jednat o incidenční spor.