Dobré dopoledne, dnes je neděle 21.4.2024, svátek slaví Alexandra, zítra Evľénie.

Upomínka, urgence úhrady faktury - vzor ke stažení online zdarma

Upomínka, urgence úhrady faktury - vzor, dopis, formulář, tiskopis zdarma ke stažení online zdarma

 

 

Odesláním faktury vniká věřiteli (prodávajícímu) pohledávka za dlužníkem (kupujícím). Pokud není uhrazena do konce lhůty splatnosti, je nutno ji upomínat. Upomínky jsou tedy vlastně specifickým druhem pobídek, zaměřeným pouze na zaplacení faktur. Zejména první upomínka se často posílá jen jako vyplněný tiskopis. Větší váhu mají upomínky psané individuálně. Věřitel má zájem upomínat dlužníka co nejdříve. Musí však počítat s tím, že zejména převody mezi účty v různých bankách trvají i více dní. Nejpozději však musí svůj nárok uplatnit do čtyř roků do jeho splatnosti, což je pod § 397 obchodního zákoníku obecná promlčecí doba.

 

První upomínka

Každá firma může někdy mít dočasné finanční potíže nebo její pracovníci opomenou fakturu včas uhradit. Proto je třeba první upomínku psát velmi opatrně. Dlužník možná převedl peníze na jiný účet. Úhradu lze připomenout také v dopise s jiným obsahem, zasláním pouhé kopie faktury nebo žádostí o souhlas se zůstatkem.Způsoby vyjadřování v prvních upomínkách
- v úvodu

Již před týdnem byla splatná naše faktura čís. …, doposud jsme, ale nedostali její úhradu.
Naši poslední zásilku hraček jste přijali bez námitek, avšak do dnešního dne jste ji neuhradili.
Upozorňujeme Vás, že jste dosud neuhradili částku Kč … za dodané zboží podle faktury čís. …
Jistě jen pro velké množství jiné práce jste zatím nezaplatili za údržbářské práce ve Vašich provozovnách…
Při kontrole účetnictví jsme zjistili, že jste nám dosud nezaplatili za dodávku materiálů podle faktury čís. …
- uprostřed
Žádáme vás, abyste zjistili, zda jste při úhradě faktury nepřevedli částku faktury na nesprávný účet.
Oznamte nám prosím důvody, které Vám znemožňují uhradit naše pohledávky v době jejich splatnosti.
V poslední době stále překračujete lhůty splatnosti našich faktur a tím nás velice poškozujete.
Protože svým jednáním přivádíte i nás do platební neschopnosti, očekáváme, že se Váš přístup k úhradám faktur zlepší.
Sdělte nám prosím datum, kdy byla platba provedena a číslo účtu, na který jste ji převedli, abychom mohli tuto nemilou záležitost uzavřít.
- v závěru
Věříme, že naši pohledávku za minulou dodávku uhradíte obratem , nejpozději však do pěti dnů.
Doufáme, že v budoucnu se Vaše obchodní jednání bude opět vyznačovat přesným plněním závazků.
Žádáme Vás, abyste nás neprodleně informovali, jak jste provedli platbu za naší fakturu čís. … na Kč …
Částku faktury i tříprocentním úrokem z prodlení uhraďte na náš účet u pobočky … banky v …
Budeme velice rádi, když příkaz k úhradě naší faktury byla splatná do konce minulého měsíce, dáte ještě dnes.

 

Poslední upomínka

Jestliže je věřitel při vymáhání pohledávky neúspěšný, předá celou záležitost obchodnímu soudu. Před tím, však ještě musí poslední upomínku označit jako pokus o smír a poslat ji dlužníkovi doporučeně s doručenkou. Tuto písemnost je nutno stylizovat velmi precizně a obezřetně, a proto ji mnohdy sestavuje právník.

Odpovědi na upomínky
V případě, že kupující fakturu uhradil, uvede den platby a číslo bankovního účtu prodávajícího. Pokud nezaplatil, omluví se uvede důvody a požádá o novou lhůtu splatnosti, resp. oznámí, že ihned zaplatí.

Způsoby vyjadřování v odpovědích na upomínky

Omluvte prosím nedopatření, ke kterému došlo při poukázání dlužné částky na Váš učet.
Žádáme vás o brzké dělení, zda je úhrada našeho dluhu podle faktury čís. … již v pořádku.
Vaši fakturu jsme uhradili již před týdnem na Váš kontokorentní účet čís. … u pobočky … banky v …
Do platební neschopnosti jsem se dostali vinou našich zákazníků, kteří se opožďují se svými úhradami.
Věříme, že již v nejbližších dnech Vám budeme moci uhradit náš dluh, a těšíme s na další dobrou spolupráci.
Naše zpoždění s úhradou Vaši faktury za dodané kovové součástky omlouváme dočasným nedostatkem peněz na účtu.