Dobré ráno, dnes je čtvrtek 13.6.2024, svátek slaví Antonín, zítra Roland.

Pracovní posudek - vzor ke stažení online zdarma

Pracovní posudek, hodnocení - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

 

 

PRACOVNÍ POSUDEK

.................. ...........(uvést jméno a příjmení zaměstnance) pracoval(a) u/v.............. (uvést název a sídlo zaměstnavatele) v pracovním poměru od ............. (uvést datum) do ............... (uvést datum), kdy jeho (její) pracovní poměr skončil ........... (uvést jakým způsobem - např. dohodou podle § 49 zákoníku práce, výpovědí ze strany zaměstnance podle § 50 odst. 3 zákoníku práce, výpovědí ze strany zaměstnavatele z důvodu organizačních změn podle § 52 písm. c) zákoníku práce, okamžitým zrušením pracovního poměru ze strany zaměstnavatele podle § 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce apod.).

Pan/paní .............. (uvést jméno a příjmení zaměstnance) vykonával(a) tyto práce (funkce)........................ (uvést jaké druhy prací, popřípadě jaké funkce zaměstnanec od vzniku pracovního poměru do jeho skončení u zaměstnavatele vykonával - výčet bude záviset na tom, zda zaměstnanec po celou dobu trvání pracovního poměru vykonával stále stejnou práci (jeden druh práce, jednu funkci - např. sekretářka) nebo zda vystřídal několik druhů práce či několik funkcí - např. od mistra, přes vedoucího provozu po náměstka ředitele.

Svou práci vykonával(a) ...........................(uvést hodnocení - např. pečlivě, svědomitě, ochotně). Kladně byla hodnocena především jeho (její) ..................(např. iniciativa, cílevědomost, schopnost spolupráce, schopnost týmové práce, snaha neustále si prohlubovat své znalosti - při zaměstnání absolvoval kursy, školení, vysokou školu). Patřil(a) k ...........(např. nejlepším, průměrným) zaměstnancům. Nedostatkem byla/bylo/byly ................................... např. neschopnost plnit zadané úkoly samostatně, malá iniciativa, neustálé odmítání plnit příkazy nadřízených zaměstnanců, slovní i fyzické napadání spoluzaměstnanců a nadřízených, časté pozdní příchody, neomluvené absence).

Posudek se vydává na žádost zaměstnance.


V ...................dne......

....................................

razítko zaměstnavatele a podpis
statutárního orgánu zaměstnavatele

 


 

Vyplněný vzor pracovního posudku

 

Optimit, a. s.
742 35 Odfry Jiráskova 89

Odry, 30. listopadu 2010


Pracovní posudek

Pana Karla Morávka, narozeného dne 18. října 1972, bytem v Hradci nad Moravicí, Nádražní 15.
Pan Karel Morávek k nám nastoupil 1. srpna 1999 po absolvování Obchodní Akademie v Ostravě. Pracoval nejdříve jako fakturant po dvou letech přešel do výpočetního střediska, kde před svým odchodem dělal vedoucího a v této funkci se osvědčil. Byl pracovitý, odpovědný a iniciativní, všechny svěřené úkoly plnil vždy přesně a bez závad.
Rozvazuje pracovní poměr dohodou k 30. listopadu 2003, protože má v současné době velmi špatné dopravní spojení z místa svého bydliště do sídla naší firmy.
Ing. Jaroslav Kraus
ředitel


S pracovním posudkem souhlasím