Dobré odpoledne, dnes je pátek 12.7.2024, svátek slaví Bořek, zítra Markéta.

Faktura - vzor zdarma ke stažení, náležitosti faktury

Faktura - tiskopis, formulář vzor ke stažení online zdarma
Stránka obsahuje vzor faktury se všemi zákonnými náležitostmi, ve spodní části stránky je možné vzor stáhnout.

 

 

faktura_vzor.jpg

 

STAŽENÍ VZORU ZDARMA ZDE

 

 


Vystavení a uchování faktury, elektronická faktura, tedy faktura zaslaná přes internet a její náležitosti


Faktury jsou doklady, které budete muset vystavovat kvůli tomu, aby vám firmy platily za uskutečněné služby nebo za odebrané zboží. Protože žijeme v digitální éře, nemusí mít faktura pokaždé hmotnou podobu - tedy podobu potištěného papíru zabaleného do obálky cestujícího na místo určení poštou. Mnohým firmám (většině) postačí zaslat fakturu faxem nebo emailem v PDF formátu. Je to rychlejší, levnější a ekologičtější. Převod libovolného dokumentu na PDF soubor lze provést například za pomoci PDF Creatoru. Číst a tisknout PDF soubory (faktury) lze programem Adobe Reader.

Abychom se nedostali do konfliktu se zákonem (finančním úřadem), je třeba při fakturaci postupovat následujícím způsobem:

A. Jestliže zasíláme fakturu emailem v PDF souboru neoznačeném digitálním podpisem (elektronická faktura zaslaná emailem nemusí být označena digitálním podpisem), má příjemce dvě možnosti, jak fakturu zpracovat a uchovat. A1) Buďto si fakturu vytiskne, opatří jí podpisem osoby, která fakturu zaúčtovala a v papírové podobě uloží do archívu nebo A2) Fakturu ponechá v elektronické podobě (PDF, obrázek PNG, JPG), soubor však označí digitálním podpisem a uloží do elektronického archivačního systému.

B. Jestliže emailem zašleme fakturu v PDF souboru podepsaném digitálním podpisem, má příjemce opět dvě možnosti, jak s fakturou naloží. B1) Fakturu si vytiskne, opatří podpisem a uloží v papírové podobě nebo B2) Fakturu opatřenou vaším digitálním podpisem rovnou uloží do svého elektronického archivačního systému.

Shrnutí:

  • faktura zaslaná emailem v digitální podobě (PDF) nemusí být podepsána digitálním podpisem
  • elektronická data nejsou sama o sobě daňovým dokladem! Dokladem se stávají až ve chvíli, kdy je zajištěna autenticita dokladu (jeho původ) a jeho integrita (nezměnitelnost). Autenticitu a integritu dokladu zajišťuje příjemce faktury. Stručně řečeno, mezi výdejce faktury a místo jejího uschování se nesmí dostat něco (někdo), co by přerušilo řetěz autenticity nebo dodatečně změnilo podobu faktury.

UPOZORNĚNÍ: Koloběh faktur samozřejmě platí i v opačném pořadí. Výše uvedené povinnosti se vás týkají nejen jako vystavovatele faktur, ale i jako příjemce faktur.

Náležitosti faktury


Každá vystavená faktura musí obsahovat následující náležitosti: Označení Faktura; Jméno a adresu toho, kdo ji vydal; Jméno (název firmy) a adresu toho, kdo ji přijal; Datum vydání a datum splatnosti; Pokud je faktura určena plátci DPH, musí obsahovat datum zdanitelného plnění; Pořadové číslo; Podpis vystavovatele faktury a razítko není nutné (podpisem fakturu opatří příjemce při jejím zaúčtování); Jak bylo uvedeno o několik řádků výše, faktura vystavená v elektronické podobě může být opatřena digitálním podpisem.

Když budete účtovat v účetním softwaru, budete moci vytvářet faktury přímo v něm. V opačném případě poslouží k tvorbě faktur Excel nebo jiný tabulkový procesor.

 


Text o fakturách byl použit s laskavým svolením euroekonom.cz
Tvorba vzoru faktury: MUDr. Zbyněk Mlčoch