Dobrý podvečer, dnes je pondělí 20.5.2024, svátek slaví Zbyšek, zítra Monika.

Podnět k šetření Státní zemědělské a potravinářské inspekci - vzor ke stažení

Podnět k šetření Státní zemědělské a potravinářské inspekci - prodej závadného zboží prodejcem - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online
___
___Podnět ke kontrole Státní zemědělské a
potravinářské inspekci


Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail

Název inspektorátu
Adresa inspektorátuPraha, 1. června 2010

Podnět ke kontrole

Vážení,

dne .................... jsem v provozovně firmy ŽRÁDELNA ulice Břišná 25, Jedlov zakoupil banány a okurky. Na denním světle jsem však zjistil, že banány, které mi prodavač zabalil, jsou nahnilé, okurky pak výrazně povadlé a některé z nich potažené plísní. Potraviny jsem reklamoval, reklamace byla uznána a byly mi vráceny peníze. Bohužel druhý den jsem zjistil, že ovoce i zelenina v podobně nízké kvalitě jsou v obchodě prodávány nadále. Žádám Vás tímto o provedení kontroly a učinění potřebných opatření.

Předem děkuji.

S pozdravem

..............................................

(vlastnoruční podpis)Přílohy:

Kopie kupního dokladu
Kdy je tento vzor vhodný?

Domníváte-li se, že potraviny, zemědělské výrobky a tabákové výroky, prodávané ve vašem obchodě (s výjimkou masa a masných výrobků) neodpovídají jakostí a zdravotní nezávadností právním předpisům. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (dále SZPI) může na základě spotřebitelského podnětu provést kontrolu a případně navrhnout potřebné opatření.

Jak tento vzor využít?

Podnět předejte příslušnému krajskému inspektorátu SZPI podle místa provozovny, které se podnět týká. Kontakty naleznete na internetových stránkách www.szpi.gov.cz. Podnět můžete předat či zaslat v písemné podobě, nebo jeho obsah zkopírovat do příslušného formuláře na internetových stránkách SZPI.

Upozornění

SZPI provede obvykle vlastní šetření a na jeho základě podnikne potřebná opatření. Nemůže vycházet jen z vašeho svědectví, byť by bylo pečlivě zdokumentované. Jako dozorový orgán také nemůže vstoupit do vašeho vztahu s prodávajícím, nemůže jej tedy např. donutit, aby uznal vaši reklamaci. Předepsaná kvalita některých potravin a potravinářských výrobků je dána legislativou. Její přehled naleznete také na internetových stránkách SZPI.

Důležité zákony a dokumenty

  • Zákon o ochraně spotřebitele, č. 634/1992 Sb.
  • Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, č. 110/1997 Sb.
  • Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, č. 146/2002 Sb.

Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Pro spotřebitele znalé svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.