Příjemnou noc, dnes je středa 12.6.2024, svátek slaví Antonie, zítra Antonín.

postup_zavedeni_permanentniho_mocoveho_katetru_katetrizace_obrazek_video.jpegKatetrizace žen se týká především zdravotních sester. Katetrizace mužů pro složitost výkonu se pak týká lékaře, který tento výkon u mužů provádí. Text obsahuje obsáhlý popis činnosti při zavádění PMK i se zajímavými poznámkami.

___

Obecné informace o katetrech a katetrizaci

Katetrizace = cévkování- je zavedení sterilního katétru (cévky) močovou trubicí do močového měchýře. 

 

Účel a důvod katetrizace:

 • vyprázdnění močového měchýře při retenci,
 • vyprázdnění močového měchýře před vyšetřením, porodem atd.,
 • odebrání sterilního vzorku moče k vyšetření na kultivaci a citlivost,
 • zavedení permanetního močového katétru,
 • zjištění reziduální moči,
 • instalace močového měcháře.

 

Druhy močových katétrů

a) Nelatonův katétr - rovný; užívá se u dětí, u žen, výjimečně u mužů

b) Tiemanův katétr - rovný se zahnutým kuželovitým zobákem; užívá se u mužů

c) Folleyův katétr - permanentní močový katétr, nejčastěji používáný k chronickému odvádění moče do sběrného sáčku; plastový či silikonový; obsahuje balónek k fixaci v močovém katétru, balónek se plní vzduchem či FR

Katét rmusí být sterilní a nepoškozený. Cévky jsou sterilně uložené v zataveném plastovém sáčku.

Označení PMK - označují se čísly vyjadřující obvod a průměr.

Obvod určuje číslo katétru, ze kterého můžeme vypočítat jeho průměr tím, že jej vydělíme třemi. Pro označení obvodu se používá stupnice Charrierova (šariérova) - ozn. CH(ozn. je shodné s francouzkým číslováním ozn. zkratkou Fr -French)

Příklady značení: 24 CH = 24 Fr = obvod 24 mm, průměr 8 mm

1. Katetrizace ženy

cévkování ženy patří do kompetencí sestry, sestra zodpovídá za šetrné a sterilní katetrizaci

Pomůcky:

 • katétry různých velikostí (Nelatonův katétr)
 • sterilní tampóny
 • nůžky
 • dóza s dezinfekčním roztokem
 • 2 emitní misky nebo 1 emitní miska a podložní mísa
 • sterilní rukavice nebo nesterilní rukavice a sterilní pinzeta
 • čtverce buničiny
 • event. sterilní označená zkumavka a stojánek na zkumavky

Postup:

 1. Klientce vysvětlíme postup a důvod katetrizace. Zajistíme soukromí.
 2. Klientku uvedeme do vhodné polohy - na zádech, s pokrčenými koleny a oddálenými DK.
 3. K rodidlům připravíme emitní misku k zachycení moče, další emitní miska slouží k odložení použitých tampónů.
 4. 3-4 sterilní tampóny vložíme do dózy s dezinfekčním roztokem nebo tampóny dezinfekčním roztokem polijeme.
 5. Sáček nastřihneme na straně, kde je volný konec cévky.
 6. Jednou rukou roztáhneme velké a malé stydké pysky (obr. 1) a druhou rukou postupně vyjmeme sterilní tampóny z dezinfekčního roztoku a dezinfikujeme zevní ústí močové trubice. VŽDY OD SPONY STYDKÉ KE KONEČNÍKU! Na každý stěr použijeme nový sterilní tampón. Postup dezinfekce viz. obr 3. Tampóny odkládáme do emitní misky.
 7. Ze sáčku opatrně vyjmeme cévku, volný konec si stočíme v dlani (nebo asistence druhé sestry). Konec, který zavedeme přísně chráníme před jakýmkoliv dotykem (asi 10 cm). Zavádíme močový katétr (asi 5-6 cm) dokud nezačne vytékat moč. Volný konec natočíme do emitní misky či podložní mísy. V indikovaných případech zachytíme sterilní proud moče do připravené sterilní zkumavky.
 8. Cévku sterilně vyjmeme a odložíme do emitní misky.
 9. Čtvercem buničiny otřeme rodidla (od spony stydké ke konečníku). Odstraníme emitní misky. Klientku přikryjeme.
 10. Uklidíme a dekontaminujeme pomůcky.

 

2. Asistence při katetrizaci muže

mužům zavádí cévku lékař, sestra při výkonu asistuje

Pomůcky:

 • sterilní Tiemanův katétr (velikost dle instrukcí lékaře, sestra připraví k výběru vícero velikostí),
 • sterilní pinzeta,
 • sterilní rukavice,
 • sterilní čtverce,
 • sterilní tampóny k dezinfekci,
 • dezinfekční roztok
 • lokální anestetikum (př.Instila gel, Mesocain gel)
 • emitní misky
 • event. sterilní zkumavka

 

Postup zavedení katetru při jednorázovém cévkování:

1. Setra připraví potřebné pomůcky a seznámí klienta k výkonem.

2. Klient leží v lůžku či na lehátku ve vyšetřovně na zádech, dolní končetiny má volně položené.

3. Lékař si oblékne rukavice.

4. Sestra podá lékaři pinzetu a připraví tampóny s dezinfekcí k dezinfekci zevního ústí močové trubice.

5. Dále připraví cévku a sterilní čtverec s lokálním anestetikem.

6. Pinzetou vyjme opatrně cévku a protáhne ji čtvercem s gelem.  (obr. 3)

(Jinou je variantou je zavedené gelu přímo do ústí močové trubice a následné zavedení katétru)

7. Cévka musí zůstat sterilní!

8. Sestra podá lékaři katétr a ten pomocí pinzety zavede katétr do močové trubice (asi 12-15 cm).

9. Vytékající moč sestra zachytí do emitní misky, případně do sterilní označené zkumavky. Změří zachycené množství moči a zapíše do dekurzu.

10. Uklidí a dekontaminuje pomůcky.

11. Označenou zkumavku pošle s řádně  vyplněnou průvodkou zašle do laboratoře.

 

3. Zavedení permanentního močového katetru PMK

 • permanentní (stálý) močový katétr se zavádí u klientů, kteří neudrží moč (neustále odtékající moč jim dráždí pokožku, stálá cévka zabraňuje i trvalému zvlhčování lůžka)
 • katétr zavádí mužům lékař za asistence sestry, ženám zavádí katétr sestra za asistence druhé sestry

Pomůcky:

 • sterilní Folleyova cévka
 • sterilní fyziologický roztok (dále jen FR) nebo sterilní destilovanou vodu, příp. pilníček na ampule
 • dóza s dezinfekčním roztokem (nebo jen dezinfekční roztok)
 • 5 ml, 10 ml sterilní injekční stříkačka
 • sterilní pinzeta
 • emitní misky
 • ochranné rukavice (event. sterilní rukavice)
 • sterilní kolíček
 • graduovaný sběrný sáček

Postup: (Postup je podobný jako jednorázového cévkování.)

 1. ad katetrizace ženy bod 1-7 (u mužů je to obdobné)
 2. Cévka se zavede do močového měchýře, konec se uzavře sterilním kolíčkem.
 3. Sterilní injekční stříkačkou se vstříkne do raménka vývodu cévky 5-10 ml FR či aquy (přesné množství roztoku  je uvedeno na otevřeném konci cévky)
 4. Cévku spojíme s graduovaným sběrným sáčkem.
 5. Po každé výměně či vypuštění vaku zapíšeme do dekurzu množství moče, zaznamenáme datum výměny sáčku.
 6. Dobu zavedení permanentního katétr určí lékař (zhruba 7 dnů).
 7. Uklidíme a dekontaminujeme pomůcky.

 

Péče o permanentní močový katétr:

Zvýšená hygiena genitálií - prevence infekce močových cest.

Po odpojení katétru volný konec ihned uzavřeme sterilním kolíčkem.

Výplach močového měchýře provádíme pouze na základě ordinace lékaře!

 

 

4. Výplach močového měchýře

 • Výplach močového měchýře se provádí za účelem propláchnutí permanentního katétru.
 • K výplachu se užívá sterilní FR zahřátý na tělesnou teplotu.

Pomůcky:

 • ordinovaný roztok
 • sterilní Janetova stříkačka
 • příp. sterilní Nelatonův katétr k nasátí roztoku
 • sterilní rukavice, ochranné rukavice
 • emitní miska či podložní mísa

Postup:

1. Teplý sterilní fyziologický roztok nasajeme pomocí Nelatónova katétru do Janetovy stříkačky a zvolna jej vstřikujeme do močového měchýře.

2. Stříkačku odpojíme, cévku uzavřeme sterilním kolíčkem, asi po 30s obsah vypustíme do emitní misky či podložní mísy.

3. Nasajeme další dávku a pokračujeme ve výplachu.

4. Sledujeme vzhled obsahu vytékajícího z katétru.

5. Po ukončení výplachu cévku opět napojíme na sběrný sáček.

6. Pokud cévka byla zavedena jednorázově výplach ukončíme jako při cévkování.

7. Dekontaminujeme a uklidíme pomůcky.

 

 


Použitá literatura:

 • Mikešová, Z., Janošíková, M., Zajíčková, M.: Kapitoly z ošetřovatelské péče II..Vsetín, Nalios, 1998.
 • Rozsypalová, M., Haladová, E., Šafránkvá, A.: Ošetřovatelství II.. Informatorium, 2002.
 • Hlavní zdroj pro web: www.szs-most.cz