Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Vztahy Vztahy obecně Teritorialita člověka, proč se cítíme doma v bezpečí a rádi se vracíme domů?

Sponzorované odkazy:

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7307
Teritorialita člověka, proč se cítíme doma v bezpečí a rádi se vracíme domů? Email
Sobota, 11. říjen 2008 | Vložil: MUDr. Zbyněk Mlčoch | Zobrazeno: 6475x

lidska_teritorialita.jpgKaždý má svůj daný intimní prostor - své teritorium. Do něj pouštíme jen lidi, kterým to dovolíme a to ať se již jedná o teritorium osobní nebo bydlení. Kdo se do našeho prostoru dostane bez našeho svolení, může očekávat naši agresivitu. 

___

___

Naše teritorium a přibližovací rituály

Domov vytváří prostor, který člověk přirozeně potřebuje k tomu, aby se mohl cítit bezpečně. Poskytuje mu pocit ochrany a snižuje stres z pobytu v cizím prostředí, omezuje příliv podnětů a brání tak člověka před zahlcením podněty zvenčí. V neposlední řadě umožňuje komunikaci s blízkými lidmi a vytváří pocit intimity. Podle etologů odpovídá vytváření domova teritoriálnímu chování člověka podobně, jak to známe z chování zvířat. Teritoriální chování směřuje k dosažení žádoucího stupně intimity. Proto jsou obvykle hranice teritoria člověka i zvířete jasně definovaná a chráněná. Porušení hranic teritoria je obvykle doprovázeno agresí obyvatel teritoria. Proto si můžeme všimnout v lidském chování celé řady takzvaných přibližovacích rituálů, jako je zdravení, zvonění nebo klepání, kdy obyvatelům bytu ohlašujeme, že se chystáme překročit hranice jejich teritoria. I přesto ale jako návštěvníci vcházíme pouze tam, kam nás obyvatel pustí. Bylo by nezdvořilé, kdyby se návštěva hrnula do ložnice, která je považovaná za nejintimnější prostředí obyvatel.

 

Doma je doma ...

Na rozdíl od zvířat má lidské teritoriální chování důležité osobní prvky. Teritorium každého člověka má osobní příchuť, toto osobní uspořádání teritoria vlastního domova je pro člověka velmi důležité. Vyjadřuje jeho self-image i jeho self-identitu, tedy vyjadřuje, kdo je. Pro některé lidi je svázanost vlastní identity s domovem tak důležitá, že jen s obtížemi opouštějí svůj domov, neradi cestují a potřebují se brzy vrátit domů proto, aby se znovu dotkli toho, kdo jsou. Jiní lidé potřebují, aby jejich příbytek měl velmi osobní charakter. Příčiny takového chování neznáme, ale s podobným chováním se setkáváme i například ve výběru oblečení, kdy někteří lidé, zvláště ženy velmi dbají na osobní vazbu k oblečení i ke šperkům, které nosí.

 

Bohatství a dominance ve společnosti značí větší teritorium

Podle Altmanovy typologie patří domov k primárním teritoriím, podobně jako vlastní kancelář nebo pracovna. I u těchto teritorií se setkáváme podobně jako u zvířat se spojením dominance a společenské hierarchie. Dominantnější jedinci, kteří jsou výše na společenském žebříčku obývají větší a lepší teritorium. Američtí psychologové Samuel Gosling a Sei Jin Ko z University of Texas provedli zajímavý výzkum, v němž se snažili zjistit, jak spolu souvisí uspořádání primárních teritorií a osobnostních rysů člověka. Zjišťovali, jak dalece mohou pozorovatelé usuzovat z pozorování tak osobních prostředí, jako je ložnice a kancelář, na osobnostní rysy jejich obyvatel. Domov ovšem není jen místo, s nímž se obyvatelé identifikují. Je spojen se vztahy k nejbližším lidem. V mnoha případech může člověk prožívat domov i v omezeném prostoru, pokud má dostatečně silné vazby k těm, kdo s ním společný domov sdílejí.

 


Zdroj:
psychomost.cz

 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny