Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Vztahy Krize, rozchod, rozvod, vyživné Vymáhání výživného exekučně (exekučním řízením)

Sponzorované odkazy:

  • Luštitelské časopisy

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7307
Vymáhání výživného exekučně (exekučním řízením) Email
Pondělí, 05. květen 2008 | Vložil: MUDr. Zbyněk Mlčoch | Zobrazeno: 17778x
neplatic_vyzivneho.jpgUdělat si dítě a nezaopatřit ho je jednoduché. Ale pro otce. Pro matku, která se musí o dítě starat a i zvládat ekonomickou situaci to už tak jednoduché. O to je to pak složitější, že otec to co soud stanovil neplní. A tatínků neplatičů je mnoho. Jenže pokud nemají trvalé bydliště a oficiálně nepracují, těžko si na ně "došlápnout."
___
___

Práva a povinnosti, která jsou vymezena v pravomocném soudním rozhodnutí, ještě nemusí být vždy ze strany povinného "dobrovolně" v dané lhůtě naplněna. Pokud povinný subjekt takovou povinnost nesplní, pak může být k plnění přinucen pomocí zvláštního řízení, které se nazývá výkon rozhodnutí nebo tzv. exekuční řízení. Exekuce je procesními normami svěřena různým orgánům, mezi nimiž rozhodující místo zaujímá právě soud.

 

Kdy může být nařízena exekuce?

Aby mohla být nařízena soudní exekuce, musí věřitel soudu předložit tzv. vykonatelné rozhodnutí (exekuční titul). Tím je ve většině případů rozsudek, který dlužníku nařizuje v určité lhůtě plnit. Jestliže dlužník ve lhůtě neplní, může věřitel navrhnout soudu provedení exekuce.

 

Návrh na exekuční řízení při neplacení výživného

Výkon rozhodnutí může být nařízen jen na základě návrhu oprávněného. V návrhu musí být uvedeno, jakým způsobem má být exekuce vedena. Výkon rozhodnutí, které ukládá zaplacení peněžité částky, může být vedeno srážkami ze mzdy povinného nebo přikázáním pohledávky z účtu povinného, přičemž musí být vždy označen zaměstnavatel, který mzdu vyplácí, nebo číslo účtu a banky, u které má povinný veden účet. K návrhu na výkon rozhodnutí musí být vždy doloženo příslušné rozhodnutí, které je opatřeno doložkou vykonatelnosti. Výkon rozhodnutí lze nařídit jen v takovém rozsahu, jaký oprávněný navrhl a jaký podle rozhodnutí stačí k jeho uspokojení. Jestliže oprávněný navrhne několik způsobů k vydobytí své pohledávky, ačkoliv mu stačil jen jeden způsob, soud nařídí výkon rozhodnutí jen tím způsobem, který mu stačí k uspokojení jeho pohledávky. Po nařízení výkonu rozhodnutí se o jeho provedení postará soud.

 

Jakým způsobem může být dluh osobě pečující o dítě uspokojen?

Exekuce k vymožení peněžitého plnění lze provádět formou srážek ze mzdy, přikázáním pohledávky z účtu povinného, prodejem movitých věcí, prodejem nemovitostí a prodejem podniku.

 

Vzor návrhu na nařízení exekučního řízení:Okresnímu soudu
v Semilech

V Horní Dolní dne 20.10. 2007

Oprávněný: nezl. Petr Novák, nar. 31.4. 1995,
zastoupený matkou Petra Nováková, nar. 29.2. 1971, bytem Horní Dolní 123,

Povinný: Zdeněk Novák, nar. 31.11. 1970, bytem Horní Dolní 258


Návrh na nařízení exekuce a pověření soudního exekutora provedením exekuce


I.
Pravomocným rozsudkem Okresního soudu v Semilech ze dne 8. 12. 2006 č.j. Nc 632/2006–52 bylo povinnému uloženo platit na výživu nezletilého oprávněného výživné 2.800,- Kč měsíčně, a to vždy do 10. dne v měsíci předem k rukám matky. Povinnost platit uvedené výživné byla stanovena zpětně od počínaje dnem 1. 9. 2006. Dluh na výživném ve výši 5.400,- Kč za období od 1.9. 2006 do 30.11. 2006 bylo povinnému povoleno splácet po 500,- Kč měsíčně společně s běžným výživným.

II.
Povinný si svou vyživovací povinnost řádně neplní. Po vynesení výše citovaného rozsudku zaplatil na běžném výživném v měsících prosinec 2006 a leden 2007 vždy částku 1.000,- Kč a počínaje únorem 2007 neplatí výživné vůbec. Dluh na výživném tak k dnešnímu dni činí 34.200,- Kč.

III.
S ohledem na to, že povinný si svou soudem stanovenou povinnost neplní dobrovolně.
Navrhuji aby soud vydal následující rozsudek:
Nařizuje se podle zákona č. 120/2001 Sb. exekuce vykonatelného rozhodnutí Okresního soudu v Semilech ze dne 8.12. 2006 č.j. Nc 632/2006–52k uspokojení dlužného výživného pro oprávněného Petra Nováka v částce 34.200,- Kč.
Petra Nováková (podpis)
 
 

 


Související odkazy:

 

Vzory:


 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
CHORVATSKO - dovolená za neuvěřitelné ceny
--------------------------------------- BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny