Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Vztahy Krize, rozchod, rozvod, vyživné Rozdělení majetku manželů (SJM) soudně

Sponzorované odkazy:

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7307
Rozdělení majetku manželů (SJM) soudně Email
Pondělí, 07. leden 2008 | Vložil: MUDr. Zbyněk Mlčoch | Zobrazeno: 39252x

rozvod_rozdeleni_majetku.jpgZe závažných důvodů může rozsah společného jmění manželů zúžit také soud až na věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti. Učiní tak na návrh jednoho z manželů v případě, že druhý z manželů získal oprávnění k podnikatelské činnosti, stal se společníkem obchodní společnosti s neomezeným ručením nebo i z jiných závažných důvodů (např. patologické hráčství).

___

Důvod je nasnadě - chránit druhého z manželů před jím nezaviněnými dluhy. Rozšířit soudem zúžené společné vlastnictví může na návrh jednoho z manželů opět jenom soud.


Rozvod - klasicky, nebo rychle

Společné jmění manželů zaniká zánikem manželství, tedy smrtí jednoho z manželů, nebo rozvodem. Rozvodovým řízením však ještě vše nekončí, protože společné jmění manželů je třeba vypořádat.

Hladký průběh rozvodu a dělení majetku si prý žádá úsměv ženy a velkorysost muže. V běžném životě se však obojího nedostává. Úsměvy a velkorysost jsou většinou to poslední, čeho se lze v podobných situacích dočkat. Problémy bývají tím větší, čím větší je nevraživost mezi rozvádějícími se manžely i majetek, o který běží.


Rozvést se lze buď klasicky nebo zvolit rychlý rozvod dohodou. Předpokladem rychlého rozvodu bez zjišťování příčin rozvratu manželství je splnění všech zákonem stanovených podmínek: manželství trvalo alespoň jeden rok, manželé spolu nejméně šest měsíců nežijí, k návrhu na rozvod se připojí i druhý manžel a jsou k němu přiloženy písemné smlouvy upravující vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení a případné vyživovací povinnosti a dále také pravomocné rozhodnutí soudu o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu.


Tři možnosti, jak vypořádat majetek

Společné jmění manželů lze vypořádat třemi způsoby: Nejrychlejším z nich je uzavření zmíněné písemné smlouvy o tom, který majetek komu připadne, popř. který připadne do podílového spoluvlastnictví obou bývalých manželů (např. nemovitost). Podstatné je, že se dělí nejen majetek, ale i dluhy, přičemž platí, že dohodou nesmí být dotčena práva věřitelů. Není-li dohoda možná, provede vypořádání na návrh některého z manželů soud.

Soud přitom vychází z toho, že podíly obou manželů na majetku patřícím do jejich společného jmění i na závazcích vzniklých za trvání manželství jsou stejné. Při vypořádání soud přihlédne především k potřebám nezletilých dětí, k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu a jak se zasloužil o nabytí a udržení společného jmění, přičemž péče o děti a domácnost je postavena na roveň výdělečné činnosti druhého z manželů. Každý z manželů je přitom oprávněn požadovat úhradu toho, co ze svého vynaložil na společný majetek, a zároveň je povinen nahradit, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho ostatní majetek.

Není-li uzavřena dohoda nebo podán návrh na vypořádání společného jmění k soudu nejpozději do tří let od zániku manželství, nastoupí zákonná domněnka, že movité věci patří tomu z bývalých manželů, který je pro potřebou svou a své rodiny či domácnosti výlučně jako vlastník užívá. U ostatních movitých věcí a nemovití se má za to, že jsou v podílovém spoluvlastnictví a že podíly obou spoluvlastníků jsou stejné. Totéž se týká i společných pohledávek a závazků bývalých manželů.


Desítky dotazů a právních odpovědí týkajících se vypořádání společného jmění manželů při rozvodu a mnoho rad najdete v bezplatné právní poradně online na www.bezplatnapravniporadna.cz

 

 

 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny