Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz
  • Luštitelské časopisy

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7307
Hledat
Pouze hledat:

Klíčové slovo ových

Celkem nalezeno výsledků : 1763.

Strana 7 z 18
... si na Vašich internetových stránkách www.superobchod.cz objednala květované šaty, modré barvy, vel. 36, v hodnotě 1990 Kč (objednávka č. 1829382018), které mi byly doručeny dne ................... Vzhledem ...
... ..............................................   V ................. dne ...................   Žádost o vrácení nákladů na dodání zboží   Dne ................... jsem si na Vašich internetových ...
... Vašich internetových stránkách www.superelektro.cz s Vámi prostřednictvím prostředku komunikace na dálku uzavřel kupní smlouvu, jejímž předmětem byl LCD televizor značky SONY 43MC. Uvedený televizor mi ...
... používají k léčbě i ostatních nádorových onemocnění. Jejich účinkem je zastavení růstu nádorových buněk). Jiným způsobem léčby je cílené ozáření nádoru radioizoropern, který je navázaný na nosič hormonální ...
605. Pro koho je vhodná inzulinová pumpa - informace
(Poradna/Otázky a odpovědi)
... a poučený. To je zárukou, že mu přístroj přinese skutečnou úlevu od každodenní aplikace inzulinových injekcí.  ...
... klasický skleněný teploměr, máte ho mít. Jen už v něm není rtuť, ale jiné látky, nejčastěji gallium nebo indium. Prodej rtuťových teploměrů u nás byl před několika lety zakázán, a to z důvodu vysoké toxicity ...
... (např. pocením). Když se obsah soli prudce sníží, naruší se izotonická rovnováha krve a tělesných buněk a výsledkem je šok tělesných tkání, zejména nervových a mozkových. To má na nemocného silně deprimující ...
... celulitidy pomocí laseru a další techniky. Neinvazivní liposukce, při níž dochází ke zmenšení tukových buněk, ovšem nemusí mít vždycky trvalý účinek.  ...
... oběhových potížích. Meduňkový čaj je osvědčený prostředek pro lepší usínání.   Heřmánek Heřmánek uvolňuje křeče, mírní záněty a léčí rány. Jeho výtažky působí při žaludečních či střevních potížích, ...
... s tím. Chtěli jste se naučit francouzsky? Nebo třeba řídit lod'? Teď máte možnost. Rozšíříte si obzory, namáháním mozkových závitů přijdete najiné myšlenky.   Nezapomeňte na čokoládu Kupte si ...
...  Odcizení. Možná už ji nepřitahuje partner. Často svůj apetit na lásku utlumí žena, jež má doma alkoholika, se kterým má neuspokojující, ale dlouhý, nekončící sex plný alkoholových výparů a zápachu. Není ...
... a opotřebení chrupavky, protože je častější u vyšších věkových skupin. V generaci 60letých je artrózou, resp. osteoartrózou postiženo 80% obyvatelstva, sedmdesátníci a starší trpí osteoartrózou ve více ...
...  Nový občanský zákoník oproti předchozímu občanskému zákoníku rozlišuje v závazkových vztazích zajištění a utvrzení dluhu. Dluh lze utvrdit ujednáním smluvní pokuty nebo uznáním dluhu (§ 2010 odst. 1 ...
... se více líčí, chová se vyzývavěji, nosí více šperků a ozdob, výrazněji se obléká (často do pastelových barev), chodí častěji do společnosti. Všechny tyto ovulační signály jsou však nenápadné ve srovnání ...
... však časem ustoupí. Pokud jsou bolesti mírné, nejsou každý den, nestupňují se a nejsou provázeny jinými neurologickými příznaky (poruchou citlivosti či hybnosti končetin, obličejových svalů a podobně), ...
... například močového traktu (zánět močových cest, měchýře, ledvin), trávicíh traktu (úplavice) apod. Ambulantní vyšetření CRP se používá k odlišení bakteriálních a virového původce onemocnění a usnadňuje ...
... nechat úředně ověřit.   UTVRZENÍ DLUHU Nový občanský zákoník oproti předchozímu občanskému zákoníku rozlišuje v závazkových vztazích zajištění a utvrzení dluhu. Dluh lze utvrdit ujednáním smluvní ...
... zanikne.   Vymezení pozemkových služebností -    služebnost inženýrské sítě – vztahuje se na vodovodní, kanalizační, energetické nebo jiné vedení, které lze zřídit nebo vést přes sousední pozemek. ...
... určené osoby (služebnost nepravidelná). Smrtí této osoby oprávnění ze služebnosti zanikne.   Vymezení pozemkových služebností -       služebnost inženýrské sítě – vztahuje se na vodovodní, kanalizační, ...
... prospěch jedné individuálně určené osoby (služebnost nepravidelná). Smrtí této osoby oprávnění ze služebnosti zanikne.   Vymezení pozemkových služebností -       služebnost inženýrské sítě – vztahuje ...
... služebnost (např. právo chůze) lze ujednat ve prospěch jedné individuálně určené osoby (služebnost nepravidelná). Smrtí této osoby oprávnění ze služebnosti zanikne.   Vymezení pozemkových služebností ...
... vlasů, zhoršení krvetvorby, zhoršení imunity atd. Narušené vstřebávání stavebních látek, snížená obranyschopnost, která má za následek zpomalené odbourávání a hromadění odpadových produktů v organizmu ...
... řidičského oprávnění. Na četné dotazy lékařů, jak se mají postavit k posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel u těch pacientů, kterým byly při léčbě chronické bolesti nasazeny opioidy, ...
... 90 mm, rozteč 92 mm je u vchodových a bezpečnostních kování nebo u dveří s vícebodovým zámkem. Velikosti 72 a 90 mm jsou využívány u interiérových dveří.   Rozteč kliky - co je to? Lze říci, ...
... pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.   Zkušební doba může být sjednána ve smyslu § 35 zákoníku práce nejdéle na: - 3 měsíce u "řadových" zaměstnanců - 6 měsíců u vedoucích zaměstnanců. ...
... zaměstnavatelů v insolvenci, žádosti o uspokojení mzdových nároků) – spadá do působnosti úřadů práce • průměrný měsíční čistý výdělek pro účely přiznání podpory v nezaměstnanosti - spadá do působnosti ...
Od 1. ledna 2014 končí České republice výjimka ze směrnice Evropské unie o pracovní době, která mimo jiné upravuje maximální počet přesčasových hodin nemocničních lékařů. Nynějších maximálně přípustných ...
...  Přeloženo: Zákon jsme porušovali vždycky, a nevidíme důvod, proč bychom to měli najednou měnit. MF Dnes: "Elektronický docházkový systém za celkem 300 tisíc korun zavádí nemocnice v Karlových Varech ...
... v čl. 2 této smlouvy včetně vybavení tam uvedeného přenechat nájemci k zajištění bytových potřeb nájemce. Nájemce bude užívat shora vymezený byt po dobu tří let, a to od 1. 2. 2014 do 31. 1. 2017. Spolu ...
... majetkových poměrů zemřelého člověka na jiné osoby. Dědickým právem se rozumí právo na pozůstalost. Za pozůstalost se považuje jmění zůstavitele k okamžiku jeho smrti, resp. ta část majetku, která je způsobilá ...
...    UTVRZENÍ DLUHU Nový občanský zákoník oproti předchozímu občanskému zákoníku rozlišuje v závazkových vztazích zajištění a utvrzení dluhu. Dluh lze utvrdit ujednáním smluvní pokuty nebo uznáním ...
...  Prodávající je povinen uvedené zboží zabalit do pevných kartonových krabic po 100 kusech a dodat je v množství určeném v čl. I. této smlouvy.   Prodávající odevzdá kupujícímu předmět ...
... smlouva bytu nebo domu vychází z nájemního vztahu týkajícího se zajištění bytových potřeb a vyžaduje ze zákona písemnou formu. Nedodržení písemné formy může namítnout jen nájemce. Nájemní smlouvu k bytu ...
... dřívější právní úpravě. Nově je do zákona přidán účel nájmu - zajištění bytových potřeb nájemce. Je-li byt pronajat k jinému účelu než k bydlení (např. rekreace, letní byt, stáž, ad.), použije se obecné ...
... dluhu podle nového občanského zákoníku   Nový občanský zákoník oproti předchozímu občanskému zákoníku rozlišuje v závazkových vztazích zajištění a utvrzení dluhu. Dluh lze utvrdit ujednáním smluvní ...
... zde kladen větší důraz na vůli zůstavitele a došlo k znovu zavedení některých institutů jako odkaz, zřeknutí se dědického práva, dědická smlouva a další. Dědické právo upravuje přechod majetkových poměrů ...
... na vůli zůstavitele a došlo k znovu zavedení některých institutů jako odkaz, zřeknutí se dědického práva, dědická smlouva a další. Dědické právo upravuje přechod majetkových poměrů zemřelého člověka ...
... při změně vlastníka motorového vozidla v registru motorových vozidel.   V případě, že do 15 dnů od podpisu této smlouvy nedojde k přepisu vlastníka v evidenci motorových vozidel z prodávajícího na ...
... informace o nájemní smlouvě bytu podle nového občanského zákoníku:    Nájemní smlouva bytu nebo domu vychází z nájemního vztahu týkajícího se zajištění bytových potřeb a vyžaduje ze zákona písemnou ...
...      Obecné informace o nájemní smlouvě bytu podle nového občanského zákoníku:   Nájemní smlouva bytu nebo domu vychází z nájemního vztahu týkajícího se zajištění bytových ...
... zajištění bytových potřeb a vyžaduje ze zákona písemnou formu. Nedodržení písemné formy může namítnout jen nájemce. Nájemní smlouvu k bytu nebo domu lze uzavřít na dobu určitou i neurčitou.    ...
... nájemcových povinností z nájmu. V případě, že nájemce neplní své povinnosti dobrovolně a vznikne mu tak dluh vůči pronajímateli související s nájmem (dluh na nájemném, na náhradě škody způsobené porušením ...
... smlouvou ze dne 1. 2. 2014 přenechal pronajímatel nájemci k zajištění bytových potřeb nájemce byt č. 2156/8, o výměře 78m2, (zapsané na LV č. 5588) nacházející se v prvním nadzemním podlaží bytového domu ...
... v čl. I této smlouvy včetně vybavení tam uvedeného přenechat nájemci k zajištění bytových potřeb nájemce. Nájemce bude užívat shora vymezený rodinný dům po určitou dobu deseti let, a to od 1. 2. 2014 do ...
... vztahu týkajícího se zajištění bytových potřeb a vyžaduje ze zákona písemnou formu. Nedodržení písemné formy může namítnout jen nájemce. Nájemní smlouvu k bytu nebo domu lze uzavřít na dobu určitou i neurčitou.  ...
... přechod majetkových poměrů zemřelého člověka na jiné osoby. Dědickým právem se rozumí právo na pozůstalost. Za pozůstalost se považuje jmění zůstavitele k okamžiku jeho smrti, resp. ta část majetku, která ...
... apod.   Obecné informace o nájmu bytu podle nového občanského zákoníku:     Nájemní smlouva bytu nebo domu vychází z nájemního vztahu týkajícího se zajištění bytových potřeb ...
... ordinací. Vidím to sám, že tiskárna občas zpomalí, tak raději v mezidobí tisku zpráv mnohdy napíšu recepty rukou. Velké výdaje na novou techniku se přitom při současném způsobu daňových odpisů zejména ...
... ani neodváží poslat mi esemesku. Akdyž mu chci zavolat, často můj hovor ani nepříjme. Vtakových chvílích se cítím ponížená. Několikrát jsem se s ním chtěla už rozejít, ale pokaždé mě přemluvil, ať to nedělám, ...
650. Ceny léků v ČR - došlo ke zdražení o 6%, stejná spotřeba za více peněz
(Medicína/Administrativa a zdravotnické právo)
... například řada nových přípravků na cukrovku. Za další zdražení ale může podle odborníků také samo vedení resortu zdravotnictví. To předloni vymyslelo zbrusu nový vzoreček, podle kterého se mají přepočítávat ...
... - instruktážní video _ Peklo na talíři: ceny stejného velikonočního zboží v ČR a v Německu _ Peklo na talíři: hotová jídla v plastových krabičkách _ Peklo na talíři: maso není maso - co se přidává ...
Výkon povolání lékaře, který je při výkonu povolání pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, není jevem, který by se v českých zdravotnických zařízeních vyskytoval často. Naopak jde o ojedinělé ...
... apod. V kosmetice je běžně využíván jako přírodní zvlhčovač pokožky. Aplikovaný ve vakcínách stimuluje produkci CD4 paměťových lymfocytů. Vlastní mechanismus této stimulace na molekulárně genetické úrovni ...
... Vstupuje na scénu pro zvýšení imunity, ale i jako prevence chřipky, prevence cévních a nádorových onemocnění. Dále pro doplňkovou terapii alergií, autoimunitních onemocnění, např. Crohnově chorobě. A nejen ...
Mohutný rozvoj nových metod v diagnostice a léčbě vám může výrazně pomoci. O tomto faktu svědčí velký ohlas návštěvníků webu, kterým informace v minulých "medicínských novinkách" na našem webu pomohly ...
656. Elektronické neschopenky od ledna 2014 povinné nebudou
(Medicína/Administrativa a zdravotnické právo)
... lékaře podle § 61 (tzn. např. oznamování změn, oznamování porušování režimu atd.) zasílat České správě sociálního zabezpečení výhradně elektronicky prostřednictvím datových schránek nebo opatřené elektronickým ...
657. Kvalifikační dohody lékařů v nemocnicích – stále aktuální problém
(Medicína/Administrativa a zdravotnické právo)
... vyzve k uhrazení nákladů specializačního vzdělávání (prohlubování jeho kvalifikace), měl by si před jejich případnou úhradou položit několik klíčových otázek: 1. Byla kvalifikační dohoda uzavřena platně? ...
658. Nevyspalost lékaře ve službě působí jako alkohol a opilost
(Medicína/Zajímavé články a studie)
... Zákon sice omezil počet hodin, které smějí během týdne odsloužit, ale neomezil délku jednotlivých směn. A tak není výjimkou, když mladý lékař slouží v jednom zátahu déle než 24 hodin. Čím více takových ...
659. Hlenové sliny - vyšetření
(Poradna/Otázky a odpovědi)
Stále mě trápí problémy s tvořením hlenových slin. Podstoupila jsem běžné vyšetření i léčbu na ORL, ale je to stále stejné. Pratický lékař navrhuje vyšetření žaludku, ale toho se bojím. Jak to probíhá? ...
... situace u nádorových chorob vážná: každý třetí obyvatel ČR onemocní rakovinou a každý čtvrtý na ni zemře. ___ ___ Onemocněli jste rakovinou?  Každý nový onkologický pacient nebo jeho blízcí ...
... které zelí obsahuje pomáhá v prevenci a léčbě vysokého krevního tlaku hypertenze, kardiovaskulárních chorob, nádorových onemocnění, žaludečních vředů, cukrovky, poruchy činnosti ledvin ad. Má také schopnost ...
... ze vzorku odebrané nádorové tkáně tzv. biomarkery (nejčastěji určité změny v genech nádorových buněk), které předpovídají účinnost léčby. Pravděpodobnost vyléčení však záleží především na pokročilosti ...
663. Nepravdy a mýty kolem zdraví a lidského těla
(Texty/Zdraví, životní styl)
Čokoláda způsobuje akné. Silně zakašlat pomůže proti infarktu. Čemu všemu věříme? Vlasy rostou po ostříhání rychleji. Červené víno je dobré na krvinky. Klíště se má vytáčet proti směru hodinových ručiček. ...
... aterosklerózy či zhoubného nádoru. Zdravé životní prostředí, otužování, přiměřená fyzická a psychická aktivita či zdravá výživa s dostatkem stopových prvků a vitaminů jsou významnými faktory při posilování ...
... s rostlinným olejem a potíráte bříško ve směru hodinových ručiček alespoň dvakrát denně. Kapičku směsi můžete kápnout i do dekoltu a na obličej.    Prevence premenstruačního syndromu Pokud ...
666. Jak ušetřit za energie v domácnosti - tipy, rady
(Texty/Peníze, finance, ekonomika)
...  Jak ušetřit za kosmetický štěteček, štětec Jak vyrobit netradiční dárkové sáčky z papírových ubrousků Jak ušetřit peníze při nákupech Využití zbytku piva či čaje jako hnojivo k rostlinám Jak ...
... má i metoda su-jok nebo balneologická léčba (např. ve Františkových lázních).   Proč by žena neměla otěhotnět ve vyšším věku? Starší matky jsou sice v kurzu, ale myslete na jedno: vajíčka, na ...
...    Jak se projevuje nedostatek zinku v organismu? Při nedostatku zinku v těle dochází k poruchám buněčného dělení a k růstu nových buněk. To se promítá nejčastěji na stavu kůže, na které se mohou ...
... nebo z majoránky, Jako nevhodný se ukázal být lektvar ze smrkových jehliček.   Alkohol ne - ani svařené víno Z pltného režimu bychom měli vyloučit jakýkoliv alkohol. I ten, o kterém se obecně ...
Je fajn být mezi lidmi, ale v čase viróz a chřipek se nám to nemusí vyplatit. Jak se bránit ataku kapénkových infekcí? O nákaze kapénkovou cestou mluvíme, když se virus nebo bakterie přenáší z člověka ...
... Pomůže i každodenní hygiena dutin, která nos čistí a zvlhčuje. Zkuste roztok mořské vody z lékárny. Procházka až po obědě Ambrózie je nejčastější viník podzimních pylových alergií. Pyl tohoto plevelu se ...
... je někdy nadměrné množství ušního mazu ve vnějším zvukovodu. Objevuje se i při zánětech a nádorových procesech v oblasti středoušní dutiny, nádorech sluchového nervu poruchách funkce Eustachovy trubice ...
673. Obětavost až do roztrhání těla - článek pro ženy
(Vztahy/Psychologie, vztahy mezi lidmi)
... také potěší, pro muže však budete cennější, řeknete-Ii si o větev orchidejí (popřípadě rovnou o brilianty). Hlavně nebuďte "hodná"; skromná, zakřiknutá, nudná a ošklivá. Od takových žen muži utíkají.   ...
... přesnější: výcvik šťěňat dalmatinů Někdy je k nalezení správných slov k popisu vyhledávacího dotazu potřeba více pokusů. Zkuste slova, pomocí kterých by to, co hledáte, bylo popsáno na webových ...
... prostředků.   Hubnutí v pohodě Z frustrace nebo za odměnu - obzvlášť ženy často využívají jídla jako vyrovnání extrémních citových stavů. A přesně zde se uplatňuje hypnotická terapie jako pomoc ...
... vázané na vzdělání a délku praxe, což se o koučinku říci nedá. O to obezřetněji bychom měli volit. Zvláště u vztahových problémů je psycholog zpravidla jistější volba. Odpověděl: PhDr. Petr Šmolka, klinický ...
... 4x denně jednu polévkovou lžíci.   Žlučník, játra a ledviny Mrkev je užitečný pomocník i při žlučníkových a jaterních potížích. Při těchto zdravotních problémech užíváme kombinaci níže uvedeného ...
678. Cvičení s TRX - zlepší kondici, posílí tělo
(Texty/Zdraví, životní styl)
... času začali TRX používat také vrcholoví sportovci a velkou oblibu si získal především mezi MMA bojovníky. MMA (rnixed martial arts), tedy smíšená bojová umění, jsou syntézou různých bojových stylů, jako ...
... ostatních produktů a služeb nabízejí také spoustu možností pobytových i poznávacích zájezdů, a to až s 90procentními slevami. Pobyty last minute vyhlašují cestovní kanceláře na poslední neobsazená místa ...
... odstranit řasy ze stěn a dna okartáčováním a následným odsáním. Po tomto ošetření je bezpodmínečně nutné ponechat filtrační zařízení nepřetržitě v chodu. U pískových filtrací sledujte na manometru tlak ...
Chystáte se na přijímací pohovor? Vězte, že jedním ze zásadních témat bude otázka platu. Víte, jak na to? vsednáVání o platových podmínkách připomíná často partičku pokeru. Vyhrává totiž ten, kdo umí lépe ...
682. Irisdiagnostika aneb co prozradí duhovka?
(Texty/Zdraví, životní styl)
... sloužit jako mapa těla. Každá duhovka se skládá z mnoha reftexních nervových zakončení, která jsou nepřímo spojena s různými orgány. Při vyšetření se analyzuje struktura duhovky, její barva, různé skvrny, ...
... nechat nůž zapíchnutý do nešťastníkových zad opravdu na místě. Není škrcení jako škrcení - aneb výjimka potvrzující pravidlo K zástavě krvácení v naprosté většině případů postačí "tlakový obvaz" - ...
... jednající s klienty v reklamních, marketingových, realitních a dalších agenturách, referentky všech možných úřadů, zaměstnankyně státní správy, političky, lektorky kurzů, učitelky všech stupňů, manažerky ...
... v tom, jestli je nutný při vrácení zboží koupeného přes internet originální obal? ___ ___ Zákonné lhůty Mnoho internetových prodejců uvádí jako svoji přednost, že u nich můžete koupené zboží ...
686. Nejzvláštnější lidské nemoci a syndromy
(Medicína/Ostatní obory)
... tento syndrom zažije až 80 % mediků zejména tehdy, když studují obzvláště těžké choroby.   Syndrom modré kůže Tato nemoc byla popsána v 60. letech minulého století u rodiny Fugateových z Kentucky. ...
... tj. zejména náklady na odběr elektrické energie, plynu,vody, tepla, atd. 5.2. Účastníci si v souladu se shora uvedeným závazkem Prvá strany zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při převodu majetkových ...
... Ivana ___ ___ ODPOVĚĎ: První přeočkování po základním schématu se doporučuje u všech věkových skupin po třech letech. U seniorů nad 60 let se v těchto intervalech pokračuje i nadále. U zbytku ...
... je ani stahovat do počítače. Tak daleko ale pátrači ještě nedošli. Zatím se riziko týká pouze internetových webových stránek. Nejde ale jen o fotografie nebo obrázky. Také okopírovat cizí text bez jakékoli ...
... severoamerické vodní trávy. Její zrna jsou dlouhá a tmavá a používají se do rýžových směsí především na okrasu.   Vliv rýže na zdraví člověka a lidský organismus Rýže je bohatý zdroj sacharidů ...
691. Jak správně větrat v zimě a v létě
(Texty/Byt, dům, zahrada)
... zejména u plastových oken, která velmi dobře těsní. Aby se v místnostech nehromadila vlhkost a nevytvářely podmínky pro vznik plísní, je potřebné větrat pravidelně a vždy tak, aby se vzduch v místnostech ...
... objektivu je mechanické zařízení složené z tenkých kovových lamel, které uvnitř objektivu vytvářejí prstenec, který je možno plynule uzavírat nebo otevírat, a tím regulovat množství světla procházejícího ...
Milujete melouny? Jen si je dejte! V horkém létě osvěží a navíc jsou zdravé. Obsahují jeden z nejdůležitějších potravinových karotenoidů - lykopen, který podle vědeckých studií snižuje rizika vzniku ...
Děti jsou ve srovnání s dospělými nemocné skoro pořád. Do věku asi čtyř let je zcela běžné, že mají pět virových infekcí ročně. Pediatři dokonce považují u malých dětí za neškodné až dvanáct jednoduchých ...
... zdrojem minerálů a stopových prvků, jako jsou draslík, hořčík, zinek, vápník, fosfor, železo, měď, fluor, sodík, chrom a další. Navíc obsahují i speciální rostlinné látky jako třeba kyselinou fenolovou, ...
696. Jak zpomalit vyblednutí opálení kůže a pleti
(Texty/Zdraví, životní styl)
... zelený čaj nebo ředěné ovocné džusy. Chcete-Ii mít jistotu, že vaše pokožka získává všechny potřebné vitaminy a minerály a přitom je váš jídelníček nevyvážený, bude lepší, když sáhnete po potravinových ...
... masa Na co je možné využít karton od vajec Na co je možné použít vodu z uvařených vajec Jak ušetřit za kosmetický štěteček, štětec Jak vyrobit netradiční dárkové sáčky z papírových ubrousků Jak ...
... u všech poruch tohoto typu platí, že čím dříve se začne s léčbou koktání, tím lépe. Podporujme sebevědomí dítěte. Ve spolupráci s psychologem nacvičujme zvládnutí základních stresových situací. Děti například ...
699. Jak využít lotosový kořen
(Poradna/Otázky a odpovědi)
... Čerstvý svou chutí připomíná kokos. V Asii se používá stejně jako u nás mrkev nebo celer. Oloupaný a nakrájený na plátky se hodí do polévek, masových jídel, dušených zeleninových směsí nebo z něj můžete ...
... služby je tu právě proto, aby vám v takových chvílích pomohl a poradil, co v daném okamžiku dělat. Volejte tedy asistenční službu své pojišťovny. Tam vám .přesně sdělí další postup.   Snažte se ...
Chci se zeptat, diskutovat...
CHORVATSKO - dovolená za neuvěřitelné ceny
--------------------------------------- BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny