Příjemnou noc, dnes je pondělí 2.10.2023, svátek slaví Olívie a Oliver, zítra Bohumil.

FAST - domácí test na mrtvici, cévní mozkovou příhodu, příznaky a projevy mrtvice (CMP)

 

fast-test-na-mrtvici-cevni-mozkovou-prihodu-priznaky-a-projevy-mrtvice-cmp

fast-test-na-mrtvici-cevni-mozkovou-prihodu-priznaky-a-projevy-mrtvice-cmp
Cévní mozková příhoda, někdy zvaná mozkový infarkt či iktus, je po infarktu myokardu a rakovině třetí nejzávažnější příčinou úmrtí obyvatel vyspělého světa. Jen v České republice v loňském roce onemocnělo cévní mozkovou příhodou cca 30 000 lidí, z toho 60% zemřelo a 30% procent se potýká s nepříjemnými následky. Patří k nim trvalá invalidita v podobě částečného nebo úplného ochrnutí těla, poruch řeči či orientace apod.

___

___

Cévní mozková příhoda (mrtvice) se ve velké většině případů objevuje skutečně náhle, jako blesk z čistého nebe. Je proto velmi důležité, aby pacient sám nebo jeho okolí věnovalo zvýšenou pozornost příznakům cévní mozkové příhody a vždy co nejrychleji přivolali první pomoc či odvezli nemocného do nemocnice.

Klíčem k záchraně života je včasná odborná léčba, proto může být fatální chybou uložit nemocného doma do postele a čekat, až příznaky odezní. Stejně tak návštěva praktického lékaře může zahájení léčby o několik hodin oddálit. Účinná pomoc může být poskytnuta pouze v prvních hodinách a nemocný musí být dopraven do nemocnice co nejrychleji, v ideálním případě do 30 minut.

 

Příznaky cévní mozkové příhody

 • Náhlá slabost, necitlivost tváře, paže nebo končetiny na jedné polovině těla:

 • Cítítte se nemotorní, brní vás tvář nebo úplně ztuhne - nemůžete se třeba usmát

 • Neovládáte svou ruku, je jako bez citu a vypadávají vám věci

 • Vaše končetina Vás přestane poslouchat nebo zakopáváte o její špičku.

 • Náhlá zmatenost, potíže s mluvením nebo porozuměním:

 • Špatně se vyjadřujete, hledáte slova, je Vám špatně rozumět nebo nerozumíte okolí

 • Špatně se Vám píše nebo čte.

 • Náhlé rozmazané vidění nebo ztráta zraku:

 • Týká se jednoho nebo obou očí naráz. Někdy se vidění zdvojuje.

 • Problémy s chůzí nebo závratě

 • Ztratíte rovnováhu, nejste schopni svou chůzi koordinovat.

 • Náhlé silné bolesti hlavy bez zjevné příčiny

 • Náhlá bolest hlavy, která někdy přechází ve ztuhlost krku.

 

Nejúčinnější pomoc je tzv. trombolýza

Nejúčinnější pomoc tzv. trombolýza může být poskytnuta pouze v prvních třech hodinách. Pacienti nebo jejich blízcí by proto měli přesně vědět, kdy k cévní příhodě došlo. Díky aplikaci preparátu na rozpuštění krevní sraženiny, který je hrazen z prostředků zdravotního pojištění, mají pacienti s mozkovou příhodou až o 30% vyšší naději, že nebudou mít vůbec žádné nebo jenom minimální postižení. Před nasazením preparátu je ale nutné nemocného vyšetřit na centrálním tomografu. Pokud mrtvici způsobilo prasknutí tepny a vylití krve do mozkové tkáně, lék na ředění krve by postiženému ublížil. Trombolýza je účinná u mozkového infarktu, při kterém dochází k ucpání tepny, která přivádí do mozku krev. V důsledku toho přestává být postižená tkáň zásobena kyslíkem, velmi rychle přestává fungovat a během několika minut odumírá. Při závěru mozkové tepny každou minutu umírají až dva milióny mozkových buněk.

Nejčastější příčinou cévní mozkové příhody je civilizační onemocnění ateroskleróza. Vzniká jako následek kouření, nadváhy, vysokého krevního tlaku, cukrovky, vysoké hladiny cholesterolu v krvi atd.

 

Fast test aneb jak rychle poznat cévní mozkovou příhodu

 • Tvář - požádejte nemocného, aby se usmál a ukázal zuby. U člověka s mozkovým infarktem může dojít k poklesu ústního koutku. Ústní koutky nejsou u postiženého symetrické.

 • Ruce - Požádejte nemocného, aby natáhl ruce před sebe a otočil je dlaněmi dolů. U člověka s mozkovým infarktem ochrnutá končetina obvykle rychle klesá.

 • Řeč - Požádejte nemocného, aby řekl jednoduchou větu, například " Starého psa novým kouskům nenaučíš." Nebude toho pravděpodobně schopen, nebo bude slova komolit.