Dobrý večer, dnes je pátek 12.7.2024, svátek slaví Bořek, zítra Markéta.

Dávkování paracetamolu (Paralenu, Panadolu) při léčbě bolesti a horečky

Všeobecně udávaná a uznávaná jednotlivá analgetická dávka paracetamolu per os je 10-15 mg/kg (viz níže). 5PC, PIL přípravků obsahujících 500 mg paracetamolu u dospělých doporučuje dávku 1-2 tablety. U osob s tělesnou hmotností nad 50 kg tak dochází při dávce 500 mg paracetamolu k poddávkování, což může být příčinou nedostatečné účinnosti. Optimální dávkování paracetarnolu by mělo být definováno na základě tělesné hmotnosti pacienta.
___
___Historie užívání paracetamolu Paracetamol (též acetaminofen, N-acetyl-para-aminophenol - APAp, C8H 9NO) patří do skupiny neopioidních analgetik, chemicky jej lzezařadit do skupiny anilinových derivátů. Paracetamol byl poprvé syntetizován v roce 1877. Na farmaceutický trh byl paracetamol uveden v roce 1953 společností Sterling-Winthrop. Oproti do té doby zcela dominantnímu aspirinu byl doporučován jako bezpečný pro děti a pacienty s onemocněním GIT. V 80. letech již paracetamol v prodejích předstihl aspirin a poté, co bylo upozorněno na závažné nežádoucí účinky fenacetinu, se stal globálně jedním z nejužívanějších analgetik.


Účinnost a bezpečnost paracetamolu

Za desetiletí užívání bylo ověřeno, že paracetamol je při užívání v terapeutických dávkách velmi bezpečný, s minimem nežádoucích účinků. Má významný analgetický a antipyretický účinek, na rozdíl od NSA však nepůsobí protizánětlivě a nemá antikoagulační vlastnosti. Oproti kyselině acetylsalicylové a dalším NSA je velmi šetrný ke GIT. Paracetamol má své stálé místo v pediatrii, neboť při jeho užívání u dětí od 3 měsíců do 15 let nehrozí vznik Reyeova syndromu.

 

Intoxikace, předávkování paracetamolem a antidotum (protijed)

Toxická dávka paracetamolu je 200 mg/kg, tj. 13-20x vyšší než doporučená dávka nebo 10-15 g u dospělého (podle Micromedex 2008). Antidotem při akutním předávkování je N-acetylcystein. Neúmyslné předávkování paracetamolu může být způsobeno nesprávnou interpretací doposud doporučovaného dávkování pro dosi, kdy jednotlivá dávka je stanovena na 1-2 tablety, tj. 500 mg- 1000 mg paracetamolu. 

 

Poddávkování

Pokud dospělý pacient s tělesnou hmotností nad 50 kg užije pouze jednu tabletu, je poddávkován a výsledný analgetický efekt bude pravděpodobně neuspokojivý.

Následně pak roste riziko, že pacient nedodrží stanovený odstup mezi jednotlivými dávkami a užije opakovaně dvě tablety téhož nebo jiného přípravku s obsahem paracetamolu k dosažení žádaného analgetického efektu.


Optimální analgetická dávka paracetamolu

Všeobecně udávaná a uznávaná jednotlivá analgetická dávka paracetamolu per osje 10-15 mg/kg, denní maximálně 60 mg/kg (pozn. Micromedex v pediatrii připouští 5x denně 10-15 mg/kg), u dospělého maximálně 1g pro dosi nejdříve po 4 hod. opakovat, maximálně však 4 g denně.Terapeutické dávkování paracetamolu

Současně užívané doporučené dávkování, tj. 1 - 2 tablety pro dosi bylo stanoveno před 40 lety. Při běžném dávkování, tj. 1 tbl. 500 mg pro dosi u dospělé osoby, je paracetamol u osob s hmotností vyšší než 50 kg poddávkován, což v mnohých případech znamená nedostatečnou účinnost. Problém spočívá ve skutečnosti, že za poslední dvě dekády dochází k prudkému vzrůstu prevalence nadváhy a obezity, což je při terapeutickém užívání paracetamolu třeba brát v úvahu (dle STEM/MARK2005: 52% celkově, z toho 35% nadváha, 17% obezita). Dle stejného zdroje platí, že tělesné hmotnosti 50 kg dosahují adolescenti průměrně mezi 13.a 14.rokem.

Optimální dávkování u tělesné hmotnosti od 34 do 50 kg je 1 tableta 500 mg paracetamolu, u hmotnosti 51-70 kg je to 1,5 tablety 500 mg paracetamolu a u osob s hmotností 71-100 kg jsou to 2 tablety 500 mg paracetamolu. U přípravků bez dělicí rýhy lze akceptovat 1 tabletu 500 mg u osob s tělesnou hmotností 34-60 kg, u osob s hmotností 61-100 kg pak 2 tablety 500 mg. Toto doporučení je  podporováno faktem, že obvyklá jednotlivá dávka pro dospělého ve Velké Británii je 1000 mg paracetamolu (Bandolier's Little Book of Pain, p. 106). Alternativně lze při léčbě horečky dospělých užít složené přípravky ve formě rozpustného prášku s obsahem paracetamolu v jednotlivé dávce (sáčku) odpovídajícímu tělesné hmotnosti pacienta. V dětském věku jsou nejvhodnější sirupy dávkované kalibrovanou stříkačkou, která umožňuje exaktní dávkování dle tělesné hmotnosti dítěte.


Shrnutí

Optimální dávkování paracetamolu by mělo být definováno na základě tělesné hmotnosti pacienta. Při tělesné hmotnosti vyšší než 50 kg je dávka jedné 500 mg tablety pro dosi nedostatečná a nedosahuje požadovaného analgetického účinku. U osob hmotnosti 51-70 kg je třeba použít 1,5tablety 500 mg paracetamolu a u osob s hmotností 71-100 kg pak 2 tablety 500 mg paracetamolu v jedné dávce.
U dětí a adolescentů lze za dolní váhovou hranici pro použití jedné 500 mg tablety pro dosi považovat 34 kg, což odpovídá průměrnému věku 10 let.
Doporučené dávkování v praktickém dopadu nemění zaběhnutá schémata, a tedy ani neovlivňuje současný bezpečnostní profil přípravku.
Předchází však poddávkování, které je jedním z nejčastějších důvodů nesprávného užívání přípravků obsahujících paracetamol. V doporučeném dávkování je paracetamol považován za velmi bezpečný lék, pro dosažení optimálního účinku je nutné vyvarovat se poddávkování.


Zdroj: Tempus medicorum