Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Medicína Administrativa a zdravotnické právo Seznam lékařů na webu České lékařské komory ČLK

Sponzorované odkazy:

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7308
Seznam lékařů na webu České lékařské komory ČLK Email
Pondělí, 26. březen 2012 | Vložil: MUDr. Zbyněk Mlčoch | Zobrazeno: 23513x

seznam-lekaru-na-webu-ceske-lekarske-komory-CLKČeská lékařská komora vede ze zákona registr svých členů. Patří to k nejdůležitějším kompetencím, které jsou ve většině evropských států komorám (a právě jen jim) svěřeny.  Zákon také komoře ukládá umožnit přístup k informacím, které ve svém registru vede, přičemž neříká jak. Představenstvo ČLK před několika lety rozhodlo o zřízení aplikace na internetových stránkách ČLK, která by tyto informace zpřístupňovala a umožnila také v nich vyhledávat.

___
___VYHLEDÁVÁNÍ LÉKAŘŮ VE WEBU ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ZDE

Po několika letech praxe se ukazuje, že dosud fungující aplikace je nedostatečná a je nutnéji rozšířit. Představenstvo ČLK na několika svých posledních zasedáních o této problematice diskutovalo a rozhodlo nejen o vylepšení zmíněné aplikace, ale zároveň i o rozšíření samotného egistru CLK. Cílemje poskytnout lékařům-členům ČLK a veřejnosti několik unikátních a zajímavých služeb.

Současný nevyhovující stav Seznamu lékařů v současné době se na webu zobrazují u lékaře pouze

 • jeho identifikační číslo,
 • místo výkonu povolání,
 • odbornost a
 • licence.

Seznam lékařů nyní sice umožňuje vyhledávat podle jména a podle lokality ale informace, které teď obsahuje, jsou nedostatečné. Pokud chceme, aby Seznam lékařů na webu byl skutečně užitečnou informační databází, jsme nuceni data v něm obsažená přiměřeně rozšířit a aktualizovat.

 

Služba pro lékaře - zeď úspěchů a reklama

Jako zeď úspěchů označujeme diplomy, atestace, licence a další doklady vzdělání příslušného lékaře, které zarámované visí na zdi a jimiž se lékař logicky "chlubí." Tyto informace již v registru jsou. Zároveň chceme lékařům umožnit zveřejnit více informací o svém pracovišti, které mohou sloužit pacientům k lepšímu vyhledávání a zároveň mohou být zajímavým prostorem pro reklamu. To je právě část, o niž se bude registr rozšiřovat.

 

Služba pro veřejnost - změny ve vyhledávání

Veřejnost (pacienti) se podle našich zkušeností s dotazy, které na oddělení registru ČLK buď telefonicky, nebo e-mailem dostáváme, pídí po dvou typech informací. Buď se zajímá

 • o konkrétního lékaře, u kterého chce znát jeho zeď úspěchů, nebo
 • hledá lékaře příslušné odbornosti v dané lokalitě.

 

Novinky v seznamu lékařů na webu České lékařské komory ČLK

V nově připravované aplikaci Seznamu lékařů budou zveřejněny:

 • jméno
 • příjmení
 • okres
 • ordinační doba
 • atestace, licence
 • kontaktní údaje dle svolení lékaře

Nesmí být zveřejněny citlivé údaje - např. datum narození, adresa pro doručování na území České republiky (nejčastěji tedy trvalé bydliště, příp. místo, kde se lékař trvale zdržuje) a adresa pro doručování na území členského státu usazení (u cizinců v ČR anebo naopak u českých lékařů působících v zahraničí).

Vyhledávání podle ordinační doby

Unikátní a pro veřejnost velmi lákavou službou bude vyhledávač podle lokality, odbornosti a ordinační doby. Dokonce by měla být možnost vyhledávat podle konkrétní doby a hodiny (dopoledne a odpoledne). Jde o velmi žádanou službu, která společně s kontaktními údaji vyhledaného pracoviště bude velmi ceněnou aplikací.  

Bezpečnost dat a změny v registru lékařů

V současné době je velmi diskutovanou otázkou bezpečnost dat registrů a informací na internetu. Již nyní, a bude tomu i nadále, nebude žádný přímý přístup z webu do našeho registru. Systém funguje tak, že každý den v určitou dobu jsou z registru exportována jen ke zveřejnění určená data, a ta tvoří databázi webového seznamu lékařů. Takže pokud dojde ke změně údajů v registru, na webu se objeví až po této určené době, kdy se aktualizuje

Vyplývá z toho i fakt, že nelze umožnit lékařům přímé změny svých údajů v registru z webu. Navíc lékařská komora je úřad, a pokud má být informace v registru změněna nebo zapsána, musí být ověřena a kopie příslušného dokumentu by měl být archivován. Jde samozřejmě pouze o data, která se týkají lékařského diplomu, atestací a specializované způsobilosti. Licence a certifikát celoživotního vzdělávání jsou doklady, které vydává ČLK, takže jejich evidenci vede sama. Nutnost ověřování se samozřejmě netýká údajů o pracovišti, ty jsou zcela
na zodpovědnosti příslušného lékaře.

Nelze ověřovat funkčnost e-mailu či telefonního čísla. Co však bude ČLK kontrolovat, jsou odkazy na internetové stránky mimo ČLK, abychom předešli možným chybám (odkaz na webové stránky jiného zařízení než zdravotnického). Čili zadávání zůstává zcela v kompetenci zaměstnanců ČLK, ale připravujeme jiný způsob, jak autorizovaně OS ČLK informovat o změně výše zmíněných údajů, která nemusí být dokladována (např. formulář na stránkách s autorizací přes e-mail). U malých OS ČLK je jasné, že paní sekretářky své lékaře znají a mohou s nimi změny dělat jednodušeji, například telefonicky, ale není to bez jistého rizika pro lékaře. U velkých OS ČLKje situace složitější. Vážené kolegyně a kolegové, v současné době programátoři dokončují výše uvedené rozšíření registru ČLK. Okamžitě poté, co bude tato práce provedena a odzkoušena a lékaři budou informováni pomocí e-mailů.
Tak nastane chvíle, která od bude od lékařů vyžadovat určitou aktivitu a čas. Bude nutné zajít do kanceláře OS ČLK, aktualizovat svá data o vzdělávání a zároveň doplnit údaje o pracovišti. Nemá cenu tak činit do té doby, než bude registr rozšířen.

Ve chvíli, kdy bude zprovozněn nový Seznam lékařů a kdy bude ještě nezveřejněný (tzn. umístěný na neveřejné testovací verzi stránek), budou lékaři podruhé informováni e-mailem, aby si mohli znovu informace ověřit a případně doplnit či upravit.

Je možné, že v té chvíli již bude k dispozici jiný, snadnější způsob zadávání u dat, která nepotřebují dokladovat, o čemž budete hned také informováni. Lékaře nelze k této aktivitě nijak nutit.

Definice pojmů, minislovníček

 • Registr lékařů - členů ČLK: jde o databázi, kterou ze zákona vede ČLK. Je zabezpečená proti napadení a přístup do ní mají pouze pracovníci ČLK.
 • Seznam lékařů na webu ČLK - jde o veřejně přístupnou webovou aplikaci na stránkách ČLK, kde jsou zveřejněny vybrané informace z registru aje umožněno v nich vyhledávat.

VYHLEDÁVÁNÍ LÉKAŘŮ VE WEBU ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ZDE


Zdroj: Michal Sojka, Česká lékařská komora, článek z 03/2012

 

seznam-lekaru-ceska-lekarska-komora-CLK

 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny