Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Vzory, tiskopisy Smlouvy, dohody, žaloby zdarma

Sponzorované odkazy:

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7307

Náklady na aktualizaci vzorů podle nového občanského zákoníku 2014 jsou velmi vysoké. V případě využití vzoru pro Vaši potřebu velmi uvítáme případný (byť i minimální) dar na účet č. 2500220711 / 2010. Dar můžete poslat i přes PLATEBNÍ BRÁNU
Předem velice děkujeme.

Smlouvy, dohody, žaloby zdarma

Dohoda o srážkách ze mzdy - vzor ke stažení zdarma

Dovolání se neplatnosti nepřiměřené smluvní podmínky nepodložené zákonem - vzor

Licence, licenční smlouva (autorské dílo) - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Náhrada za ztracené nebo poškozené zavazadlo v letadle - vzor ke stažení

Námitka nedodržení informační povinnosti ve smlouvě o spotřebitelském úvěru - vzor

Odmítnutí zasílání neobjednaného zboží - vzor ke stažení zdarma

Odmítnutí zvýšení ceny u smlouvy o dílo - vzor ke stažení zdarma

Odpor, odvolání proti rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu - vzor ke stažení

Odstoupení od kupní smlouvy pro nedodání zboží včas - vzor ke stažení

Odstoupení od kupní smlouvy pro nevyřízení reklamace ve lhůtě - vzor

Odstoupení od kupní smlouvy pro odlišnosti v množství a počtu - vzor ke stažení

Odstoupení od kupní smlouvy pro opakovanou vadu věci - vzor ke stažení

Odstoupení od kupní smlouvy pro přetočený tachometr - vzor ke stažení

Odstoupení od kupní smlouvy se spotřebitelským úvěrem - vzor ke stažení

Odstoupení od kupní smlouvy, zboží nemá propagované vlastnosti - vzor

Odstoupení od smlouvy o dílo pro zvýšení ceny díla - vzor

Odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru - vzor ke stažení zdarma

Odstoupení od timesharingové smlouvy - vzor ke stažení

Oficiální oznámení shromáždění - vzor ke stažení zdarma, pravidla oznámení

Omezení způsobilosti k právním úkonům - vzor ke stažení zdarma

Podnět k šetření pro porušení zákona o ochraně osobních údajů - vzor ke stažení

Podnět k šetření Státní zemědělské a potravinářské inspekci - vzor ke stažení

Podnět ke kontrole Státní veterinární správě - vzor ke stažení

Podnět ke kontrole Státní veterinární správě - vzor ke stažení

Podnět šetření ČOI pro porušení zákona o ochraně spotřebitele - vzor ke stažení

Podnět Úřadu pro ochranu osobních údajů - rozesílání nevyžádané elektronické reklamy - vzor

Podnět živnostenskému úřadu pro šíření klamavé reklamy - vzor ke stažení

Podnět živnostenskému úřadu pro šíření nevyžádané tištěné reklamy - vzor ke stažení

Postoupení práv vyplývajících ze záruky - vzor ke stažení

Předkupní právo smlouva - vzor ke stažení zdarma

Prohlášení spoluvlastníků nemovitosti o vymezení jednotek - vzor ke stažení

Provizní smlouva - vzor ke stažení zdarma

Reklamace ojetého automobilu (koupě mezi občany) - vzor ke stažení

Reklamace připojení k internetu - vzor ke stažení zdarma

Reklamace věci zakoupené přes aukci, inzerát - vzor ke stažení

Reklamace věci, výrobku vyrobeného na zakázku - vzor ke stažení

Reklamace výpisu z bankovního účtu v bance - vzor ke stažení

Reklamace vyúčtování elektřiny - vzor ke stažení

Reklamace vyúčtování telekomunikačních služeb (pevná linka, mobilní telefon) - vzor

Reklamace zájezdu pro porušení cestovní smlouvy - vzor ke stažení zdarma

Směnná smlouva na byt - vzor ke stažení

Směnná smlouva na nemovitost, dům - vzor zdarma ke stažení

Smlouva doživotního užívání bytu, domu - vzor ke stažení zdarma

Smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky - vzor ke stažení

Smlouva o převzetí dluhu - vzor ke stažení zdarma

Smlouva o úschově - vzor ke stažení zdarma

Smlouva o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví - vzor ke stažení zdarma

Stížnost Energetickému regulačnímu úřadu - vzor ke stažení

Stížnost Úřadu pro civilní letectví - vzor ke stažení

Stížnost, náhrada škody při odepření nástupu do letadla, při zpožděném, zrušeném letu - vzor zdarma

Storno zájezdu u cestovní smlouvy - vzor ke stažení

Uplatnění práva na náhradu škody na odložené věci - vzor zdarma

Uplatnění rozporu s kupní smlouvou - vzor ke stažení zdarma

Ústavní stížnost - vzor ke stažení zdarma

Výpověď povinného ručení - vzor ke stažení zdarma

Výpověď smlouvy na internet, internetové připojení - vzor ke stažení

Žádost o náhradu škody za odcizenou odloženou věc - vzor ke stažení

Žádost o náhradu škody způsobené čistírnou oděvů - vzor ke stažení

Žádost o náhradu škody způsobené špatně provedeným dílem - vzor ke stažení

Žádost o odročení líčení u soudu - vzor ke stažení

Žádost o odškodnění za zpoždění mezinárodního vlaku - vzor

Žádost o předčasné splacení spotřebitelského úvěru - vzor ke stažení zdarma

Žádost o slevu na zboží koupeného přes internetovou aukci, inzerát - vzor

Žádost o slevu pro vadu zboží nebránící jeho užívání - vzor

Žádost o smazáních osobních údajů z databáze - vzor ke stažení

Žádost o střídavou péči o dítě k soudu - vzor ke stažení

Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty - vzor ke stažení

Žádost o vrácení řidičského průkazu - vzor ke stažení zdarma

Žádost o změnu příjmení po rozvodu manželství - vzor ke stažení

Žaloba na neplatnost pracovní smlouvy - vzor ke stažení zdarma

Žaloba na odstranění stavby - vzor ke stažení zdarma

Žaloba na odstranění vad zhotoveného díla - vzor ke stažení

Žaloba na stanovení povinnosti uzavřít smlouvu - vzor zdarma ke stažení

Žaloba na toho, kdo odpovídá za škodu zůsobenou jiným - vzor zdarma

Žaloba na úhradu plnění vyživovací povinnosti za jiného - vzor zdarma

Žaloba na uhrazení škody za odloženou věc - vzor zdarma ke stažení

Žaloba náhrada škody - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Žaloba o náhradu mzdy při neplatném ukončení pracovního poměru - vzor

Žaloba o náhradu škody uvedením do předešlého (původního) stavu - vzor

Žaloba o náhradu škody za převzaté věci - vzor zdarma ke stažení

Žaloba o náhradu škody zp. zaměstnancem - vzor zdarma ke stažení, pravidla

Žaloba o náhradu škody způsobené porušením právní povinnosti - vzor zdarma

Žaloba o náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem - vzor

Žaloba o náhradu škody způsobené provozní činností - vzor zdarma

Žaloba o náhradu škody způsobené trestným činem - vzor ke stažení

Žaloba o náhrady škody způsobené neudržovaným chodníkem - vzor zdarma

Žaloba o odstupné - vzor ke stažení

Žaloba o určení otcovství - vzor ke stažení zdarma

Žaloba o vyklizení bytu - vzor ke stažení zdarma, informace

Žaloba o zaplacení faktury - vzor ke stažení zdarma

Zprostředkovatelská smlouva - vzor ke stažení zdarma, náležitosti zprostředkovatelské smlouvy

Zrušení smlouvy na opravu věci pro opakovaný výskyt vady - vzor ke stažení

Zrušení smlouvy pro neodstranitelnou vadu opravené věci - vzor ke stažení

Zrušení smlouvy pro neodstranitelnou vadu zhotovené věci - vzor ke stažení

Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny