Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Vzory, tiskopisy Občanské právo

Sponzorované odkazy:

  • Luštitelské časopisy

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7307

Náklady na aktualizaci vzorů podle nového občanského zákoníku 2014 jsou velmi vysoké. V případě využití vzoru pro Vaši potřebu velmi uvítáme případný (byť i minimální) dar na účet č. 2500220711 / 2010. Dar můžete poslat i přes PLATEBNÍ BRÁNU
Předem velice děkujeme.

Občanské právo

Filtr na titulek     Počet zobrazených 
Titulek článku

Darovací smlouva mezi manželi (bytová jednotka) - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Žádost o udělení souhlasu k podnájmu, souhlas s podnájmem - vzor, nový občanský zákoník 2014

Smlouva o nájmu bytu, ujednání o zvyšování nájemného - vzor, nový občanský zákoník 2014

Nájemní smlouva, nájemní právo manželů - vzor, nový občanský zákoník 2014

Smlouva o podnájmu - vzor, nový občanský zákoník 2014

Protokol o předání a převzetí nemovitosti - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Podnět České obchodní inspekci k šetření - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Dodatečné stanovení lhůty dodání zboží objednaného v kamenném obchodě - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Dodatečné stanovení lhůty pro dodání zboží objednané přes internet - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku, zboží poškozené při přepravě - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Výpověď obecné smlouvy na dobu neurčitou - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Odstoupení od kupní smlouvy - poškození zboží při přepravě - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na předváděcím či podomním prodeji - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím telefonu (odvolání mobilního tarifu) - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní u zboží zakoupeného přes internet - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Žádost o vrácení nákladů na dodání zboží (poštovného), odstoupil-li spotřebitel od smlouvy - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené přes internet (zboží nevyhovuje) - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Odstoupení od smlouvy o dodávkách plynu či elektřiny - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Odstoupení od kupní smlouvy pro podstatné porušení smlouvy - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Odstoupení od koupě pro nevyřízení reklamace v zákonné lhůtě - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Reklamace pro nesplnění jakosti při převzetí - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Reklamace vady věci existující již při jejím převzetí (jakost při převzetí) - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Reklamace věci s požadavkem výměny za novou - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Reklamace zboží, výrobku - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Smlouva o převodu družstevního podílu v družstvu - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Reklamace, vada existující při převzetí zboží - vzor, nový občanský zákoník 2014

Dodatek ke smlouvě (změna právní úpravy) - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Dodatek ke smlouvě - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Splátkový kalendář (dohoda o splátkách) - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Dohoda o uznání dluhu a splátkovém kalendáři - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Smlouva o zřízení reálného břemene - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Smlouva o zániku věcného břemene (služebnosti) - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcné břemeno) - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Věcné břemeno dožití (služebnost bytu) - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Plná moc k zastoupení v řízení o dědictví - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Zapůjčení motorového vozidla - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Výpověď plné moci zmocněncem - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Plná moc k přebírání pošty, korespondence - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Plná moc na přepis automobilu - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Odvolání plné moci - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Plná moc - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Plná moc na zastupování u soudu právním zástupcem (advokátem) - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Generální plná moc - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Nájemní smlouva, smlouva o nájmu bytu - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Kupní smlouva na byt, dům, pozemek, nemovitost - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Kupní smlouva na automobil - vzor zdarma + potvrzení o převzetí technické dokumentace, NOZ 2014

Kupní smlouva na pozemek - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Darovací smlouva na pohledávku - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Smlouva o zápůjčce (půjčce) splatná ve splátkách - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Smlouva o výpůjčce - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Darovací smlouva na nemovitost - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Závěť (alografická) - vzor ke stažení online zdarma - nový občanský zákoník 2014

Vydědění - vzor ke stažení zdarma, pravidla vydědění - nový občanský zákoník 2014

Uznání dluhu - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Smlouva o darování podpory - vzor ke stažení online zdarma - nový občanský zákoník 2014

Smlouva o zápůjčce (půjčce) splatná jednorázově - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Žádost, výzva na vrácení daru, odstoupení od darovací smlouvy - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Potvrzení o převzetí daru - vzor ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Výpověď nájmu bytu pronajímatelem bez výpovědní doby - vzor ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Darovací smlouva na celý majetek - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy bytu - vzor ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Darovací smlouva na pozemek - vzor ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Kupní smlouva na nemovitost s věcným břemenem - vzor ke stažení zdarma online - nový občanský zákoník 2014

Uznání dluhu - vzor ke stažení zdarma online - nový občanský zákoník 2014

Vydědění - vzor ke stažení zdarma online - nový občanský zákoník 2014

Prohlášení o vydědění - vzor ke stažení zdarma, pravidla pro vydědění - nový občanský zákoník 2014

Kupní smlouva na garáž - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Kupní smlouva s právem zpětné koupě - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Kupní smlouva o prodeji motorového vozidla - vzor ke stažení zdarma online - nový občanský zákoník 2014

Kupní smlouva o prodeji zvířete - vzor ke stažení zdarma online - nový občanský zákoník 2014

Kupní smlouva pes, kočka - vzor ke stažení zdarma online - nový občanský zákoník 2014

Kupní smlouva s předkupním právem - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Kupní smlova na rodinný dům - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014 - nový občanský zákoník 2014

Výpověď nájmu bytu uzavřeného na dobu neurčitou nájemcem - vzor ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Oznámení nepřítomnosti nájemce v bytě - vzor zdarmaŽádost o odstranění závad, vad nájemního bytu - vzor ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Žádost o provedení opravy pronajatého, nájemního bytu - vzor ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Žádost o vrácení kauce - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Žádost o slevu z nájmu, nájemného - vzor ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Dohoda o ukončení nájmu bytu - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Smlouva o nájmu rodinného domu - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Kupní smlouva na osobní automobil - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Výpověď nájmu bytu uzavřeného na dobu určitou ze strany nájemce - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Vzor závěti, holografická - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Žádost o odstranění závad, vad nájemního bytu - vzor ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Smlouva o výprose - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Kupní smlouva na internetovou doménu - vzor zdarma ke stažení

Žádost o projednání dodatečně objeveného dědictví - vzor ke stažení

Plná moc notáře - vyřízení dědictví, dědického řízení - vzor ke stažení zdarma

Věcné břemeno na katastr nemovitostí - vzor ke stažení zdarma

Návrh na vklad do katastru nemovitostí - vzor ke stažení zdarma

Registr, rejstřík zástav online - vzory žádostí ke stažení zdarma

Odstoupení od kupní smlouvy Aukro - vzor zdarma

Smlouva o obstarání věci - vzor ke stažení zdarma online

Odstoupení od koupi botů, obuvi - vzor ke stažení zdarma online

Odstoupení od kupní smlouvy na zboží - vzor ke stažení zdarma online

Smlouva o podnájmu - vzor ke stažení zdarma online

Podnájemní smlouvy - vzor ke stažení zdarma online

Dohoda spoluvlastníků o hospodaření se společnou věcí - vzor ke stažení

Žádost o kácení stromu, dřevin - vzor ke stažení zdarma

Smlouva o postoupení pohledávky - vzor ke stažení zdarma

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>
Strana 1 z 2
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
CHORVATSKO - dovolená za neuvěřitelné ceny
--------------------------------------- BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny